Společně tvořit za hranicí iluze a oddělenosti

datum 5. 7. 2014

Od Boha a Bohyně vibrací Stvořitele

 

Chaneling Natalie Glasson, 30. dubna 2014Milované Bytosti ztělesnění Boží Přítomnosti Stvořitele na Zemi, energie,  která k vám dále proudí a vynořující se zevnitř vašich Bytí, je vyvážený a harmonizovaný Bůh a Bohyně vibrací Stvořitele. Proudíme k vám jako posvátný aspekt a projev Stvořitele, abychom s vámi pracovali ve zvlášť citlivých oblastech vaší reality a na procesu vzestupu. Hovoříme jednoduše, stejně tak jako vědomí a zdroj světla z dimenze kosmické úrovně harmonizovaných Bohů a Bohyň ve Stvořitelových vibracích. Stejně jako Stvořitelovy vibrace a vědomí, i my podporujeme hluboké léčení, probuzení a jednotu ve vás a rozpuštění energií oddělenosti a iluze, které vyplouvají na povrch ve vašem bytí a objevují se ve vaší realitě. Povzbuzujeme vás k odložení energetických vzorců z nižších dimenzí. Z důvodu manifestace nové epochy a nové planety Země v Lásce, je nutno vymazat a rozpustit mnoho různých forem přesvědčení a pohledů oddělenosti a iluze. Až pak bude pravda lásky zažívaná snadno a  perfektně. Nyní si přejeme s vámi opět přetvořit realitu, která existuje za odděleností a iluzí.Můžete začít říkat nahlas a nebo jen v duchu:

„Milovaný Bože a Bohyně Stvořiteli vibrací, podporujte mě nyní tak, abych viděl, cítil a všimnul si
pravdy a božství v mém bytí, v mých energiích, formě a projevu.“

Tento jednoduchý záměr, nám umožní pracovat s vašimi energiemi tak, aby se rozpustily všechny iluze a oddělenost. Tak, abyste získali úžasné probuzení a vlastní odpovědnost za váš duchovní posun. Můžete pracovat s tímto záměrem, abyste mohli ukotvit a uvědomit si přítomnost Stvořitelovy esence ve vás.

„Milovaný Bože a Bohyně vibrací Stvořitele, volám vás abyste aktivovali tu nejčistší esenci mého bytí tak, aby došlo k naplnění a projevu  duchovní rovnováhy. Veďte mě v tomto současném vzestupu mého bytí na cestě získávání, přiznání si a uskutečňování esence Stvořitele. Dovolte mé esenci Stvořitele rozvinout se ve mně tak, abych se propojil s vzestupnými vibracemi Stvořitele vesmíru. Pomozte mi být zcela probuzeným, bdělým, vědomým a všímavým k vlastním energiím, posunu, rozvoji a boží esenci Stvořitele mého Bytí. Dovolte mému fyzickému i energetickým tělům, aby byly v přítomném dni vždy vyladěny s plně probuzenou Stvořitelovou esencí naplněnou uvědoměním a inspirací v mém bytí. Naše těla se nyní posunula tak, aby byla v souladu s esencí Stvořitele. Myšleno tak, že má existence se vyskytuje v danou chvíli, v nejrychlejších možných vibracích Stvořitele pro tuto chvíli. Dovoluji svým tělům se transformovat.“

Přejeme si, pomoci vám být si vědomí oddělenosti a iluze, protože vám to umožní vzpomenout si na existenci prostoru míru, lásky a radosti, které už ve vás jsou, takže už více nebudete propleteni s perspektivami, které brzdí a brání uvědomění si Stvořitele ve vás. Mohlo by se vám líbit, pracovat se záměrem uvedeným níže.

„Milovaný Bože a Bohyně vibrací Stvořitele, prosím prostup mou bytostí a vymaž všechny energetické vzorce oddělenosti a iluze. Vyzdvihni mé energetické vibrace do nejčistší frekvence Stvořitelovy lásky tak, abych si mohl vždy uvědomit oddělenost, jasně prohlédnout a rozumět všem formám iluze oddělenosti. Nyní slavnostně slibuji, že ve své realitě tvořím jen myšlenkové vzorce jednoty a rozhoduji se aktivovat jen pozitivní, tvořivé a láskyplné myšlenky a energetické vzorce. Žádám Boha a Bohyně Stvořitelových vibrací, aby vymazali všechno utrpení, bolest, které ještě držím ve svém bytí a nebo v  tělech napojených na utrpení a iluzi. Uvědomuji si, cítím a pozitivně rozumím sám sobě, tak abych byl v absolutní  jednotě a prožívání nekonečné lásky Stvořitele. Jednota, štěstí a spokojenost nahrazují všechny možné podoby oddělenosti a iluze, které jsem dříve vnímal jako svou pravdu. Nyní si uvědomuji, že jsem svobodný od oddělenosti a iluze. Energie pro kterou jsem se rozhodl a na kterou se soustřeďuji, je vděčnost.‘

S vaším uvědoměním  a pochopením probuzení Stvořitele, se vaše celé bytí otevírá jako skořápka  vajíčka. Skořápka praskla a to může vyvolat pocity extrémní citlivost, nebo dokonce můžete prožívat bolest vytvořenou vaší realitou. Pokud následkem prožité bolesti a zranění, potřebujete léčení a výživu, máte možnost ihned zavolat službu Boha a Bohyně Stvořitelových vibrací.

„Milovaný Bože a Bohyně Stvořitelových vibracích, volám nyní vaše energie, aby očistily mé energetické vibrace a vzorce, mé emocionální, mentální a fyzické tělo od negativity, které právě prožívám. Už si více nepřeji zachovávat zkušenosti mého bytí, nebo shromážděné v paměti mé duše. Přání mého božství je prožívat hlubokou a absolutní očistu na všech úrovních a hluboké procítění silného systému čisté lásky, které pocházejí ze srdeční čakry Stvořitele. Tak, jak vyzařuji mocnou a čistou lásku, poznávám se jako pročištěný a všechny záznamy a stopy mých předešlých zkušeností byly rozpuštěny. Tato láska nepřekonatelná, nedotknutelná a neprostupná:láska se navždy ve mně navždy usídlila jako rozhodná přítomnost lásky. Jsem vyléčen, pročištěn a čistý. Jsem Láska.“

Jednota je zvláště důležitá v souvislosti s vnitřními plány Stvořitelova Vesmíru - všechny aspekty vaší duše, zvláště pak nesčetné inkarnace vaší duše, se navrací jako vaše součást, která si přeje dosáhnout uzdravení, pravdu, lásku a je pojištěna láskou. Mohou vás ještě ovlivňovat některé části vaší duše, které jsou vyvolány starými energetickými vzorci, nebo vynořená bolest: V tomto případě vám můžeme pomoci  v léčení a pročišťování všech aspektů vaší duše, na podporu hlubokého a čistého vtělení ve vašem bytí.

„Milovaný Bože a Bohyně Stvořitelových vibrací, žádám vás o očištění mé duše a zvýšení vtělení mé duše v mém přítomném fyzickém Bytí. Prosím vymažte z paměti mé duše jizvy a všechny podoby negativity mé duše z mnoha inkarnací, kterých se držím. Pročistěte, ukliďte a uzdravte mou duši tak, aby se podpořily čisté a moudré energetické vzorce, aby byly plně naplněny a přítomny  ve všech tělech, čakrách a v auře. Nyní přijímám větší nebo úplný aspekt mé duše jako plně vtělený v rámci mého Bytí. Jsem ztělesněná duše.“

Vaše duše má na Zemi nesčetně úkolů, ale jeden z nejpřirozenějších, je přinést zkušenost nebe, blaho a požehnání Stvořitele všem, aby to všichni prožili a zažili to potěšení.. Božské nebe může být uskutečněno skrze projekci rozeznání nebe v každé duši. Pokud oddělenost a iluze jsou rozpuštěny, pak je snazší se napojit, manifestovat, začlenit a prožít Nebe na Zemi.

„Milovaný Bože a Bohyně vibrací Stvořitele, mým záměrem je manifestovat nebe, blaženost a hlubokou radost Stvořitele v mém Bytí, názorech a realitě a zároveň podporovat lidstvo na Zemi. Mým úmyslem je rozpustit závoj oddělenosti mezi Stvořitelovým Nebem a Zemí, což mnohé povzbudí, včetně mě samotného. Díky rozpoznání Stvořitelova Nebe je smazána všechna prožitá oddělenost  mezi mnou, lidstvem a Božstvím. Já a veškeré lidstvo nyní přijímáme naše božské právo a uznáváme sebe jako božské posvátné tvůrce na Zemi. Jsme věčně spojeni se Stvořitelem a prožíváme plodné a bohaté skutečnosti zrozené z lásky.“

Našim největším přání je sloužit vám v tomto nesmírně silném probouzení a posunech vzestupu.

Bůh a Bohyně Stvořitelových vibrací

Zdroj: http://www.omna.org/Home.html

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Renata H. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico