Společné meditace - připojme se každé pondělí

datum 17. 12. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Co: Společné meditace

Kdy: každé pondělí

Kde: Kdekoliv se zrovna budete nacházet

Od kolika: od 19:00 hod.

Jak: Jakýmkoliv způsobem se zasoustředíte ve svém srdci …. a pomyslíte na všechny ty, kteří v tuto chvíli posílají Lásku
Matce Zemi a všem bytostem na ní.


Milí lidé,

lidé, kteří přemýšlíte nad tím, co se to tu děje a proč. Jaká je naše úloha v tom všem? Co se
s tím dá dělat? Co s tím zmůžu já?

Všichni asi vidíme a cítíme ten zmatek kolem, dělení společnosti na 2 póly, 2 tábory, které
mezi sebou často bojují, dokonce i uvnitř vlastních rodin. Nedávno mě napadlo takové vtipné
přirovnání, že se v současné době 2 lidé, co se buď dlouho neviděli nebo se potkávají poprvé,
"očuchají jako psi". Psi si čuchají k zadkům, aby zjistili, jestli si spolu budou hrát nebo se
budou nesnášet. Lidé dnešní doby si nejdřív sdělí svůj postoj k jednomu jedinému tématu,
jasně určí své místo - buď v tom a nebo v onom táboře - a pak se spolu buď "ka-" a nebo
"neka-".

Z mého výletu do jinak smýšlejícího tábora, který mě neuvěřitelně překvapil svou bojovností
založenou na strachu, vzešla myšlenka pravidelně posílat do světa Lásku.

Možná máte dojem, že jediné, jak společnosti vrátit selský rozum a přimět ji vidět, je bojovat,
spojovat se s autoritami z oboru a dodávat rozumné argumenty. Možná vás ale, stejně jako
mě, překvapuje, že o rozumné argumenty nikdo nestojí. Vypadá to, jako by ani nebyla snaha
zjistit, jak to vlastně je, co funguje a co nefunguje…

Nemá smysl zahlcovat prostor domněnkami a dalšími myšlenkami. To podstatné je, že máme
šanci ovlivnit běh světa! Juchů! Všichni tuto šanci máme!

Nic nového pod sluncem, tou šancí je změnit své myšlení, a tím změnit myšlení kolektivu.
Kam zaměříme pozornost, to roste. Z toho tedy jasně vyplývá, že čím víc lidí zaměří svou
pozornost na klid, harmonii, radost, lásku, tím větší procento kolektivního vědomí - tedy i
myšlenek, které na nás z éteru působí - bude vyzařovat láskyplnou a radostnou energii a
vibraci.

Je tu jedna podstatná drobnost: Když se lidé spojí, síla vibrace roste. Když spolu vědomě
vysílají do světa Lásku dvě bytosti, není efekt dvojnásobný, ale mnohanásobně vyšší!
A tak se stalo, že po překvapivém zážitku z výletu do opačného tábora vzešla myšlenka spojit
lidi, kteří dokážou čistit zmatek, strach a boj z kolektivního vědomí a z prostoru. Nechat v
klidu tyto emoce a nízké vibrace odejít do Světla a místo nich nahrávat do prostoru klid,
pochopení, čistotu a bezpodmínečnou lásku.

Od té doby se thetaři a alfaři spojujeme každé pondělí v 19h ve společné meditaci. Proč však
zůstávat v uzavřeném kruhu? Pojďme zapojit otevřených myslí víc!

Zmíněná meditace není určena jen lidem, kteří praktikují léčení. Těm, kterým bude dávat
smysl zadání: napojíme se na Zdroj a dáme příkaz, ať všechny zmatky a přebytečné a
stresující myšlenky odejdou z prostoru a kolektivního vědomí, rozpustí se ve Světle a místo
nich ať prostor naplní bezpodmínečná láska, klid a harmonie, prosíme, připojte se každé
pondělí v 19h ke skupině léčitelů ThetaHealing s Silvovy metody.

Ti z vás, kteří třeba nepraktikujete meditace tolik a napojení na Zdroj jsou pro vás jen hezká
slova, připojte se prosím také. Stačí, když se každé pondělí v 19h (a nebo kdykoli jindy)
zasoustředíte ve svém srdci …. a pomyslíte na všechny ty, kteří v tuto chvíli posílají Lásku
Matce Zemi a všem bytostem na ní. ….
Představte si, jak se světlo vašeho srdce spojuje se
světlem ostatních srdcí a společně rozzáří Planetu a všechny bytosti na ní. To světlo čistí
prostor mezi lidmi, volný prostor mezi věcmi, září tak, že rozpouští všechny nízké energie,
zmatky a strachy a napouští svět bezpodmínečnou láskou.

Toto léčení můžeme praktikovat kdykoli, jakkoli dlouho. Stačí třeba i jen krátká myšlenka
výsledek bude vidět. I napojení na skupinu jde dělat kdykoli. Jak víme, čas neexistuje. Je fajn,
do zadání začlenit myšlenku „ať se má energie a mé světlo spojí s těmi, kteří v tuto chvíli
posílají Lásku“. Tak svou energii využijeme ještě lépe, než když meditujeme sami.

Hlavně šiřte radost! Bavte se, usmívejte se, buďte milí i na ty, kteří se kaboní. Vždyť o nic
nejde, jen mají jiný názor 😊.

A na závěr si neodpustím jednu parafrázi: JSTE SILNĚJŠÍ, NEŽ SI MYSLÍTE!

Jsem přesvědčená, že to je kódovaný vzkaz, že i do reklamy velkých společností se už vloudilo
světlo 😉

Tak ať se vám daří!
Alena Burgetová
Master ThetaHealer
[email protected]


PS: S tou společností nemám vůbec nic společného. Nejde o product placement ani
nevyžádanou reklamu.

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico