Současná situace z mé úrovně vnímání – Denisa Celesta Kralovičová

datum 29. 3. 2021
Zdroj: Pixabay.com
Mnozí se ptají, jak je možné, že lidé v České republice reagují jako bioroboti a plní veškeré příkazy mocných/nemocných? Je to dáno úrovní vědomí. Je sice pravda, že se zde inkarnovalo docela dost duchovně vyspělých duší, avšak v porovnání s ostatními, je to mnohem menší část. Vyspělá duše ví o sobě, vnímá se a je propojena se svou pozemskou částí a jsou v souladu.

My, kteří jsme nepřijali od malička tento model světa, který je nám předkládán, jsme neustále museli v minulosti mlčet. Když jsme řekli, že vše vnímáme jinak, byli jsme označeni za blázny a snílky, v pozdějším věku za ufony a magory (už si ani nevzpomínám všechny ty nadávky a označení mé osoby) a nyní jsme označováni za sobce a nezodpovědné. Skrze massmédia se nás snaží zmanipulovat přes pocit viny, že svým dýcháním nakazíme ostatní apod. Jaksi se zapomnělo, že každá bytost má právo na svůj dech, protože dech je život. Právo na život je výsostné právo od Stvořitele.

Já jsem nepřišla na zem, aby mě zde ukončili inkarnaci nedostatkem 02. Toto není můj úkol a nebudu poslouchat nařízení, které jsou proti životu. Kdo si není vědom svého života, svého bytí zde, je pouhou loutkou vnějšího světa. Kdo odevzdal svou moc světovládcům, pracuje nyní pro ně. Současnou situaci nevyřešíme stávkami ani bojem. To vše tu již bylo tisíckrát a vždy to dopadlo stejně. Opět jsme se stali otroky, jen to chvíli nebylo zcela evidentní. Pokud se zbylí lidé, kteří podlehli strachu a napojili se na energii z médií, postaví tomuto silnému egregoru a řeknou: A dost!, máme šanci na změnu vědomí lidstva. Pokud tito lidé najdou sílu v sobě a uvědomí si, že oni si vytvářejí realitu a oni jsou tvůrci svého života i zde v pozemském těle, můžeme ještě vytvořit lepší svět.

Nikdo je však nemůže nutit ke změně myšlení. Oni to mají ve svých rukách. Může vzrůstat tlak, který jim bude nepříjemný, může jim tělo říci: takto se nechovej, jinak mě ztratíš, ale je to opravdu na nich. My ostatní můžeme jen čekat a zápasit s neuvěřitelnou vnitřní bolestí a zmarem, která nyní vyvěrá na povrch, tak jako kdysi v Atlantidě, kdy část lidí věděla, že se planeta řítí do zániku a musela přihlížet na její konec. Pak už to znáte, přišla obrovská vlna a zaplavila kontinenty. Pokud experimenty nejsou řízeny láskou a světlem, a jsou naopak řízeny přes ego, které chce ovládat energie, planetu, galaxie apod., dochází k destrukci.

Šance stále ještě existuje. Nejsme ve fázi totálního konce jako kdysi, planeta stále drží, mírně se otřásá a chvíli ještě počká. Lidé mi píší, jak ukončují vztahy a necítí již potřebu neustále zápasit o své energie a nechat se využívat a zneužívat. Ano, každý jsme tu sám za sebe a máme svou odpovědnost. Jako celek jsme propojeni s každičkou částí stvořeného, tedy ne jen s lidmi, ale i s rostlinami, zvířaty, celou Planetou, ale i celou Galaxií a celým Stvořením. Proto, když se začneme vnímat galakticky a pochopíme obrovskou hloubku, kterou jsme, přestaneme ulpívat na jednotlivostech, uvolníme pouta, která nás svírají přes pozemské vztahy, začneme vytvářet projekty a zhmotňovat myšlenky, kvůli kterým jsme tady. Jaký chcete žít život na Zemi? Co vás činí šťastnými? Kam vás volá vaše duše? Až budete vědět odpovědi na tyto otázky, půjdete svou cestou k duchovnímu rozvoji a spolu s vámi vše stvořené.
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico