Věc: Stížnost

V Erfurtu dne 8. ledna 2014

Vážená pani ředitelko,

jsem předsedkyní shora uvedeného o. s., které se zabývá ochranou zvířat, záchranou bezprizorních zvířat, odhaluje množírny, podílí se na odhalování ilegálních transportů zvířat a v neposlední řadě i ochranou volně žijící živočichů a ochranou životní prostředí. Tím, že jsem provdaná v Německu, kde také částečně žiji, využívám všech možností našich zahraničních kolegů a přátel a snažím se mnoho zkušeností a poznatků aplikovat také v ČR.

Na základě podnětu českých ochránců, resp. z podnětu občanů jsme se dověděli, že na Prahe 10 ve Vršovicích, na rohu Novorossijské ulice č. 1 a U Roháčových kasáren má stát obří sedmipatrová budova, která se má začít stavět zjara r. 2014. Na domě pod střechou právě v lokalitě, kde má stát tato novostavba jsou na stávající staré zástavbě Novorossijská 1 a po celé boční stěně U Roháčových kasáren významná hnízdiště rorýsů obecných, zvláště chráněného druhu, kteří tam již hnízdí mnoho let. Dle našich informací toto při povolování stavby nikdo nebral v potaz a ani tam nebyl udělán odborem životního prostředí, ochrany přírody žádný monitoring ačkoliv nejen naše organizace o tomto významném hnízdišti už ví několik let.

Stavba má vyrůst na nepatrném zbytku zelené plochy, kterých je v této pražské lokalitě už tak velký nedostatek. Tato čtvrť je z pohledu ochránců snad nejhorší co se týče hluku a prachu, protože leží ve vršovickém ďolíku. V okolí není žádný park nebo jiné oddechové místo, či hřiště jak pro děti, tak pro dospělé. Tento poslední zarostlý plácek, který navazoval na dvory starých zástaveb a zahrady mateřské školky byl i jakousi mini-biolakolitou s výskytem ježků, ještěrek a dalších živočichů.

V boční stěně domu je i několik malých otvorů, která jsou využívána jako hnízdiště malých zpěvných ptáků. Vzhledem k tomu, že všichni ptáci jsou chráněni mezinárodní úmluvou, tak i přesto populace ptáků za poslední léta klesla o 50%. Proto považujeme za zcela neúnosné tuto lokalitu zastavět stavbou a zničit další hnízdiště ptáků a zhoršit už tak špatné životní prostředí. Nechápeme politiku s neustálým zastavováním téměř každé zelené plochy bez ohledu na živočichy, životní prostředí, když je všeobecně známo, že jen v Praze je zhruba 2000 volných bytů.

Věříme, že nám i občanům bojujícím proti této výstavbě, kteří již podali žalobu, z důvodu zastínění bytů a zahrady MŠ vyjdete vstříc, zvítězí zdravý rozum, který ochrání občany a zachrání zvláště chráněný druh ptáka – rorýse obecného.

Získanou fotodokumentace posílám v příloze.

Vzhledem k tomu, že budu od 6. 1. zatím do neznámého data v Německu kvůli mé operaci páteře, prosím o odpověď na jeden z uvedených mailových adres.

S úctou

 

 

Danuše Herpe Jungmannová

SOS for PETS, o. s.

Předsedkyně – Vereinvorsitzende

Zalužanská 404

CZ-403 39 Chlumec

Tel: +420608901091

Handy: +4917623231294

IČO: 22743901

E-mail: isabelle911@email.cz nebo isab911@gmail.com

http://sos-for-pets.blogspot.cz/

http://www.sos-for-pets.de/

 

 

 

 

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png