Na Karlově mostě v Praze se nachází celkem 30 převážně barokních soch a sousoší, vytvořených na přelomu 17. a 18. století, ale žádná z nich není opředena tolika pověstmi a legendami jako právě socha knížete Bruncvíka. Co záhadného se tu děje? Ze země tu prý vyvěrá silná energie. Jasnovidci a psychotronici zde pozorují záhadné světelné energetické sloupy. Vypráví se, že zlacený meč Bruncvíka vysílá energetický paprsek přímo do vesmíru a tajemné místo, na němž socha rytíře Bruncvíka stojí na podstavci, je mystickým středem Prahy a energetickým centrem české země..

Vypravila jsem se tedy na Karlův most za touto tajuplnou záhadou dokonce dvakrát…A nevěřila jsem svým očím.. Opravdu se tu projevuje podivný úkaz…Po dva roky se vždy opakovalo to stejné! Socha Bruncvíka se zahalila do zvláštní mlhoviny, kterou jsem zachytila i fotoaparátem. Navíc se u sochy objevila a zhmotnila letící světelná koule modrobílého světla a uvnitř je patrný nějaký obličej. Zjistila jsem, že tu skutečně prýští zemská energie a projevuje se za zvláštních podmínek zformováním mlhoviny.

Energie vyzařuje dokonce i z fotografie sochy Bruncvíka…

Jaké záhadné mystérium obklopuje tedy toto místo, kde k nebesům ční zlacený meč?!

Socha Bruncvíka s erby neznámého původu

Bruncvíkova socha není umístěna přímo na Karlově mostě, ale pod ním na podstavci ve vodě, pod sousoším sv. Vincence Ferrerského a sv. Prokopa. Socha zpodobňuje rytíře Bruncvíka, postavu českých bájí a pověstí „O rytíři Bruncvíkovi“. Bruncvík má helmici s taseným zlaceným mečem v pravici, má štít s erbem se znakem Starého Města pražského po boku a se lvem u nohou. Pod podstavcem je 11 podivných značek – erbů se znameními neznámého původu, které vypadají podobně jako runy. Možná se ale jedná o značky mistrů stavitelů a kameníků, kteří most stavěli.

O čem vypráví staré legendy a pověsti?

Bruncvík se podle pověsti vydal do světa, aby našel živého lva pro svůj erb. Při své cestě získal zázračný meč, který dokázal sám srážet hlavy nepřátel. Tento meč byl prý zazděn do Karlova mostu, aby posloužil sv. Václavovi a jeho blanickým rytířům, až přijedou do Prahy pomoci českému národu v dobách nejtěžších. Původní socha Bruncvíka byla sestřelena během Třicetileté války švédskou kulí a je dodnes uchována v muzejních sbírkách. Novodobou kopii vytvořil roku 1884 sochař Ludvík Šimek. Při opravě Karlova mostu po povodni z r. 1890 byl v mostovce skutečně objeven velký zrezivělý meč.

Na místě sochy pohanská svatyně

Historické prameny ale sahají ještě dál…Jedna stará pověst vypráví, že v místě, kde nyní stojí socha Bruncvíka, stával háj se sochou boha Peruna a tento háj byl pohanskou svatyní, tedy posvátné místo… A jakou může mít podobnost s Bruncvíkem? S příchodem křesťanství byl háj vykácen, socha Peruna svržena do Vltavy a jeho meč zazděn do kamenného mostu. Pověst o meči, jímž Bruncvík vládl, může být tedy postavena na starší předloze.

Socha obklopena zvláštní mlhou a zhmotnění letící modravé koule

K soše legendárního Bruncvíka jsem se vydala s kolegou dva roky po sobě a to vždy začátkem prosince. Nejdříve jsem si sochu vyfotografovala seshora z Karlova mostu a pak jsme sešli dolů po schodech až k podstavci sochy Bruncvíka pod Karlův most na břeh Vltavy. Chtěla jsem si zde udělat také několik záběrů. Vtom se ale stalo cosi velmi zvláštního! Když jsem se podívala na displej fotoaparátu a chtěla udělat první snímek, uviděla jsem náhle všude kolem sochy podivnou bílou mlhovinu…Kde by se tu ale vzala? Nikde jinde mlha nebyla! Bylo to zvláštní! Socha i s podstavcem byla zahalena kolem dokola v jakési mlze, kterou jsem zachytila i na několika dalších snímcích. Pouhým okem ale tento podivný mlžný opar vidět nebyl…Netušila jsem však, že tu dojde ještě k jiným úkazům! Na další fotografii jsem u sochy zachytila letící modravou kouli zhmotnělé energie.. Krásně zářila! A při pozdějším prozkoumání této fotky v počítači jsem zjistila, že uvnitř kulaté modravé formace je zobrazen nějaký obličej! Jedná o jev z vyšších dimenzí.

Mohla se tu zhmotnit nějaká vysoká duchovní bytost?

Zřejmě ano…Protože Karlův most je vyzdoben sochami a sousošími světců a v dávných časech tu byla dokonce i svatyně, je tedy pravděpodobné, že se mi podařilo některou vysokou duchovní bytost v zářící energetické kouli zachytit…

Další rok se mlhavý úkaz opakoval!

Opět jsem se zastavila u sochy Bruncvíka a vyfotografovala ji. Na fotkách se objevila přesně tato stejná tajemná mlhovina. Tentokrát jsem ale až k podstavci sochy na břeh Vltavy dolů nešla. Pozoruhodný mlhový opar bylo možno vyfotografovat už seshora z Karlova mostu.

V místě sochy Bruncvíka vyzařuje silný proud zemské energie!

Energie tu vyvěrá přímo ze země, proto je možné zde zachytit skutečně zvláštní jevy.

A právě na takových silových energetických místech se v minulosti stavěly svatyně, jak je uvedeno i v prastaré pověsti..Později to byly pak všechny chrámy, kostely, kláštery či mohyly..

Legendární socha Bruncvíka tu stojí tedy jako mystický strážce a ochránce Prahy před nepřáteli a zároveň je i mohutným zářičem, který město posiluje energií.

Alena Horká
www.diamantovavoda.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png