Snové pojednání nejen o rozmanitém světě vnitřních bytostí a o setkávání spřízněných duší I

datum 31. 8. 2020
Zdroj: Pixabay.com

První ze tří částí o snovém světě nás zavede ke spřízněným duším a jejich významu pro náš život. Prohloubí naše noční energie a provede nás sněním i záznamem symbolů z našich snů.

Doba čtení 4 min.

Cesty k sobě


Vesmírné bytosti spojené pozemskými i nepozemskými pouty se nikdy zcela neopouštějí, jejich cesta vývoje je společná i když se může zdát oddělená. Setkáváme se s bytostmi, které pobývaly na Zemi v době, kdy naše existence spočívala mimo fyzické tělo, anebo naopak žijeme na Zemi v čase, kdy naše spřízněné duše na nás působí a chrání nás z úrovně nehmotné existence. Jejich obraz, v mnoha podobách a různých převtěleních, můžeme vidět svým duchovním zrakem, toto vnímání doprovází silné vzrušení, intuice a hluboký pocit jistoty. Někdy se takto spřízněné duše, pokud k tomu dozraje ten správný čas a pokud zatouží po opětovném fyzickém spojení, setkávají současně vtělené na pozemské úrovni. Někdy se nám stane, že vnímáme hluboké spojení s člověkem, kterého vidíme poprvé v životě, a přitom dopředu víme, jak se zachová a co řekne, dokážeme předjímat jeho myšlenky. Spřízněné duše sice odděleně a přitom společně, ovlivněné společnou vůlí a stejnou nebo podobnou úrovní duchovního rozhledu, dozrávají k tomu, aby jedna druhou v ten správný čas našla. Nejvyšší úroveň opětovného spojení spřízněných duší nemusí být ovlivněna tělesnou láskou, může jít o vzájemné vztahy v rozličných podobách.

Zdroj: Psychologiechaosu.cz

Předzvěstí osudového a přitom z hloubi duše očekávaného setkání může být radost a slzy radosti prožité z opětného shledání ve snu. Jde o sny, kdy pláčeme štěstím, radost i pláč je skutečný, neboť po probuzení je naše tvář skropená skutečnými slzami. Ale můžeme také hořce plakat, otřeseni snovým příběhem, který je předzvěstí budoucích událostí, a to z toho důvodu, že některé ztrápené duše se velmi podobají jedna druhé. Někdy naše spřízněná duše přichází do našich snů, aby se rozloučila, s vědomím, že ani ona ani my nikdy nevíme, zda se ještě v tomto, nebo v některém z příštích životů opětovně setkáme.

Naše spřízněná duše působí na naše vědomí, aniž by byla znovu vtělena, obzvlášť pokud nám v některém z minulých životů slíbila, že se k nám vrátí z druhého konce světa a nic ji v tom nezastaví. Jednou z tužeb všech duší je stálé hledání, které doprovází skutečný i posmrtný život, touhy duše jsou obsahem vědomí i nevědomí, jde o sílu přitažlivosti, o hledání spřízněné duše, jde o stálou touhu, která je motivující jak v tělesném, tak v netělesném stavu existence.

V některém z životů jsou si spřízněné duše jen vzdáleně blízké, a třeba o sobě ani nevědí, jindy jsou v těsné blízkosti, a pokud se rozpoznají, jejich touha je také rozpoznána. Touha je největší vnitřní silou, je silou lidské duše. Touha vede duši do míst, do kterých se dříve nebo později vtělí. Lidské vědomí také následuje své touhy. Nikdo z nás nemůže říct, že nemá žádné touhy, žádná přání, že pociťuje absolutní spokojenost naprosto se vším.

Pozemská skutečnost se odráží ve snech přicházejících z nehmotného, energetického světa, který je součástí všech lidských bytostí

To, co označujeme za pozemskou skutečnost je ve své podstatě projekce lidských bytostí, jejichž vyšší Já působí do pozemské úrovně jako reflektor neboli „informační světlomet“. Skutečnost můžeme označit za zrcadlení snového světla, pomocí našeho vnitřního teleskopu či snového zrcadlového dalekohledu, z jemnohmotného světa do zemské atmosféry – do sféry živoucích a inteligentně uspořádaných atomů hmotného světa. To, co k nám přichází ve snech, ať už jako vnitřní sebereflexe nebo nevědomá ozvěna našich činů, je jako živá voda, někdy se stane, že lidé, kteří k nám promlouvají ve snech, nám sdělují informace, které právě teď potřebujeme jako doušek živé vody. Zvuky slov nebo kontury snových předmětů, barvy a tvary se objevují a zase mizí, někdy jsou zřetelné, jindy jen mlhavé, mizí a vrací se zpět, ale dojem z prožitého snu, vzniklého z minulých zážitků hluboce vtisknutých do (temných zákoutí) podvědomí po dlouhý čas přetrvává.

Znovuprožívání snů a uskutečnění snů souvisí se životní realitou mnohem více, než se nám zdá. Tak často se nám krásně sní, ale náhle se rozjasní a v denním světle noční sen ztratí svou sílu. Někdy prožíváme svou běžnou denní skutečnost, a přitom máme pocit jako bychom snili. Tento pocit může sílit, a může se stát, že už nás neopustí. Ten pocit spočívá v tom, že už jsme tento okamžik, nebo dokonce tento svůj život jednou prožili, jen v jiné době, v jiných kostýmech, v jiném kraji, ale ve velmi podobných souvislostech. Od nynějška si před spaním můžeme říci: je toho velmi, velmi mnoho, co nevím, chtěl bych dovnitř, chtěl bych hlouběji, mnohem hlouběji do svého nitra, do místa, kde se nacházejí odpovědi, vzpomínky a veškeré možné vědomosti.

  • Snové symboly zapomínáme, a tak si v pozdější realitě ani nemusíme uvědomit, že jsme stejný nebo velmi podobný denní příběh před nějakým časem prožili během nočního snění. Zkuste si po probuzení, ještě v polospánku zapsat své sny, nebo jen útržky ze snů do snového deníku. Vždy zapište datum a na stránce ponechte prázdné místo na budoucí, související poznámky. Snové záznamy nemusíte po nějaký čas vůbec číst. Vrátit se k nim můžete za tři měsíce nebo za půl roku. Možná budete překvapeni, jaké souvislosti se skutečným životem tímto zpětným pohledem, a možná s podivuhodnou přesností, do snových příběhů získáte.

 

Zdroj: www.psychologiechaosu.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico