Současný svět se potýká s mnoha problémy. Je to logické – řada těch věcí je dána chaosem přechodu od jednoho paradigmatu ke druhému, přechodem od vlády jedněch energií (temných) k vládě jiných energií (Světla). Jiné skutečnosti ale vyjadřují soustavnou a pokračující snahu temných sil, obecně řečeno, neboli těch vrstev´a skupin, které mají v rukou moc na planetě a které tuto svou moc chtějí i nadále zvětšovat a zajistit si také tak i stále rostoucí toky bohatství na úkor všech ostatních lidí na planetě. Dnes tedy přicházejí s myšlenkou vytvoření obrovského jednotného prostoru „volného trhu“.
Vytváření takového jednotného prostoru, prostoru volného trhu, je v obecné poloze jistě počinem vítaným a velmi vhodným a mohlo by se nám i zdát, že je to krok ke vzniku oné jednoty na planetě, krok k vytvoření mírové spolupráce atd. apod., jak nám o tom říkají v poselstvích Plejáďané, či další mimozemské civilizace a duchovní bytosti žijící ve vibracích Světla a Lásky. Třeba je to ono, mohlo by se zdát.
Ale jen by se zdálo. Všechno má v našem světě své strany, žijeme v dualitě. Takže v této, na první pohled skvělé myšlence, je skryto také obojí – černá i bílá. A smlouva je připravována tak, že dominuje ta černá strana skutečnosti. Což je velmi logické, jelikož smlouvu připravují ti, kteří zatím na planetě vládnou. Tak si to připravují pro sebe. Ne pro lidstvo, ne pro Evropany. Pro sebe. Pro své zisky a svou větší moc. Jako jeden z kroků k ovládnutí celé planety. Takový je motiv připravované smlouvy.
Tou významnou, opravdu, skutečností je  smlouva, která je nyní připravována mezi USA a EU,  a která nese honosný název „Transatlantické obchodní a investiční partnerství” – známá pod zkratkou TTIP (z anglického: „Transatlantic Trade and Investment Partnership“) a také smlouva CETA, která je připravována souběžně a jde o stejnou smlouvu mezi Kanadou a EU – „Comprehensive Economic and Trade Agreement“, neboli „Komplexní hospodářská a obchodní dohoda“. A právě to „partnerství“ je v názvu tím manipulujícím, zavádějícím prvkem. O partnerství tzn. rovné přístupy a pravidla, zde vůbec nejde a tato smlouva se tak stává předstupněm onoho nechvalně známého Nového světového řádu, NWO.
Kolem této smlouvy začíná být stále více rušno a proto také informace o jejích přípravách a některých údajích unikly z okruhu přípravných týmů a o smlouvě se začalo mluvit. Tomu se nelze divit. Narůstající množství vysokovibračního Světla nedovoluje existenci podmínek utajování a přímo napomáhá ke vzniku trhlin v takových systémech.
A začalo se nejen mluvit. Protože západní veřejnost je, jak se ukazuje, je poněkud vyspělejší než veřejnost např. u nás či v dalších východních zemích, je si zřejmě více vědoma své vlastní hodnoty, svých svobod a práv, je zvyklá mnohem více dávat politikům najevo své názory a proto proti smlouvě probíhají v Evropě protesty, demonstrace. A i dosti velké. Ale o tom se u nás nic neříká, nepíše. Je potřeba sledovat nezávislá média, abychom byli více informovaní. A připomínám slova Plejáďanů, Kryona, Bashara, Abraháma a i dalších duchovních bytostí – „…jste v období přechodu ke svobodné a mírové společnosti. Vaší vládci udělají vše, aby si udrželi moc a jsou to oni, kdo vlastní hlavní mediální prostředky. Nevěřte jejich zprávám“.
Nicméně se věci začínají hýbat i u nás a taková první vlaštovka, veřejná akce s tématem „STOP smlouvě TTIP“ proběhla 18. října na náměstí Republiky z iniciativy občanské společnosti Iuridicum Remedium o.s. a Ekumenické akademie, za podpory české politické strany „Pirátská strana“. U našich tzv. „Zelených“ se, zatím snad, dá najít jen krátké, kritické, stanovisko předsedy O. Lišky k prohlášení sociálně-demokratického ministra průmyslu o podpoře této smlouvy. Jinak ale smýšlejí např. soc-dem europoslanci, kteří jasně poukazují na nerovnosti ve smlouvě a vážná rizika. Dobrý materiál vypracovalo také enviromentální hnutí DUHA , ZDE.

Co to tedy je, ta smlouva o  Transatlantickém obchodním a investičním partnerství, proč je kolem toho takový rozruch a čím je tak kontroverzní či dokonce nebezpečná?
TTIP je v obecné poloze snaha i příležitost vytvořit větší trh, posílit ekonomiku a jak se prezentuje, také vytvořit pracovní místa. A to obě ekonomiky potřebují. Na druhou stranu jako každá smlouva i tato by měla být „partnersky“ vyvážená a nesmí poškodit ekonomické zájmy EU, nesmí zasáhnout do unijního právního řádu, nesmí poškodit standardy, které se týkají bezpečnosti potravin, kvality ochrany životního prostředí a života lidí a nesmí obsahovat ustanovení, která by změkčovala ochranu osobních údajů (viz Evropany zamítnutá smlouvy ACTA). Jenže tak, jak je připravovaná (obě smlouvy), tak vše toto porušuje.
Jde skutečně obrovskou smlouvu, jak svým rozsahem, tak převelikým významem (zvl. pro USA). Smlouva je však připravována elitami a jejich pověřenými úředníky tajně, za zády nejen evropské veřejnosti, ale také za zády evropských poslanců, kteří také nemají k mnoha podrobnostem smlouvy přístup. Nicméně, leccos se stalo známým a z poznaného vyplývá, že je třeba se s těmito skutečnostmi seznámit, aby bylo možné do tohoto procesu vstoupit a aspoň jej modifikovat, neřku-li celý zastavit. Tak jak se to evropské veřejnosti podařilo celkem nedávno, pokud jde o smlouvu známou pod názvem ACTA, skrze kterou nám elity, chtěly mj. zasahovat do soukromí, zvl v digitálním prostředí. A jen na okraj doplním, že skrze smlouvu TTIP nám chtějí podsunout také to, co bylo v evropany zamítnuté smlouvě ACTA. A dodávám, že ACTA byla zamítnutí výhradně na podkladě aktivního vystupování evropského obyvatelstva, kdy pak na to reagovali europoslanci a evropským parlamentem to pak bylo zamítnuto. Nebýt občanské aktivity evropanů, pak by ani evropský parlamente nereagoval a úředníci EU, Evropská komise, zkorumpovaní příslušnými lobbistickými kruhy, by smlouvu protlačili.
Proto tato stručná informace o tom, co tato smlouva je, co znamená, jaký je její význam, ale především, proč je nebezpečná a proč znamená, doslova “zotročení” Evropy a Evropanů, proč znamená ztrátu osobní, ale i národní svobody, proč znamená snížení kvality života, jakož i kvality životního prostředí a další negativa. Pokud se totiž s tímto tématem neseznámíme a necháme to jen tak plynout, pak tato smlouva, zřejmě ještě letos bude podepsaná a my se octneme v prostředí, kde bude mít možnost vládnout, při prosazování svých zájmů, někdo jiný než jsou naše národní vlády nebo orgány EU. A pokud se nám nelíbí některá opatření EU a kritizujeme její leckterá nařízení, pak bychom, v mnoha případech, na to vzpomínali jako na príma svět.
A předešlu, na tomto místě, než uvedu příslušná fakta, že smyslem tohoto článku je i prezentovat  celoevropskou protestní akci, petici za zastavení příprav této smlouvy, která je ve svém důsledku plně protievropská. Petici „Stop TTIP“ připravilo celkem 240 evropských organizací. Petice byla vyhlášená začátkem října a je potřebné získat 1.000.000 podpisů z minimálně 7  zemí EU. K dnešnímu dni ji podepsalo (elektronicky, přes internet) již asi 750.000 lidí, evropanů. Bohužel, proud podpisů se zpomaluje. V podstatě 500.000 podpisů bylo dosaženo již asi po 10 dnech od vyhlášení!  Petice je také plně v češtině a není s ní spojena žádná „internetová obtíž“ Odkaz naleznete také na konci dokumentu.
Smlouva by tedy měla vytvořit obrovský, jednotný Euro-Americký obchodní prostor a tvůrci předpokládají, že se údajně vytvoří stovky tisíc pracovních míst, že se podnítí ekonomiky zemí v daném prostoru, pozitivně se ovlivní růsty HDP zemí, zvedne se životní úroveň lidí atd. atp.Prostě jen samá pozitiv, jistoty a společenský růst. Nicméně, obdobné smlouvy uzavřely USA již v minulosti a uzavírají i v současnosti i s mimoevropskými regiony. Tak např. jedna z prvních smluv, NAFTA, mezi USA, Kanadou a Mexikem, která proklamovalo stejné skutečnosti spíše prokazuje obrovský nárůst nezaměstnanosti v Mexiku, když mexičtí producenti, farmáři, nebyli schopní konkurovat dováženému zboží.
K tomu malá poznámka: americké zboží je levnější z toho důvodu, jelikož tam je výrazně nižší úroveň pracovně-právní  a sociální ochrany, prakticky neexistence veřejného zdravotnictví, než jak je tomu v Evropě, pokud vůbec. Důsledkem smlouvy by bylo obdobné narušení sociálních standardů v Evropě, tedy jejich snížení.
Ale k hlavním úskalím a rizikům smlouvy:
1) Bezpečnost potravin a životního prostředí.
Velikým nebezpečím je skutečnost, že americké normy, jsou výrazně nižší než je tomu v Evropě. A snahou je  aby se právní předpisy v EU v oblasti potravin a životního prostředí přiblížily k us předpisům.
V Americe se běžně prodává potravinářské zboží s GMO komponentami (geneticky manipulovanými), vč. takových, které v Evropě jsou zakázané. Navíc, další rozdílnost je v tom, že Američané neřeší označování GMO potravin, takže to ani nezjistíte. Jde o 70% americké produkce. A dělají i to, že smíchají GMO potraviny s např. bio potravinou a výsledek není ani jedno – administrativně. Nicméně obsahuje GMO složky. Takto např. s kukuřici. 40% jejich potravin  obsahují zakázané, zdraví nebezpečné toxické látky, které narušují lidský hormonální systém, 90% hovězího dobytka je vyprodukováno s použitím růstových hormonů (např. ractopamin), které mohou způsobovat rakovinu. Např. drůbež se v USA běžné „omývá“ tak, že prochází chlorovými lázněmi, což je v Evropě zakázané a sledují se hygienické normy u chovatelů. Pokud kuřata „máčíte v chlóru“, pak se zřejmě nezajímáte o to, v jakých podmínkách vyrůstají a v jakých podmínkách jsou porážena a zpracovávána. A je řada dalších takových „odlišností“.
Co se týká ractopamaminu ten urychluje růst svalové hmoty a snižuje obsah tuků.. Potíž je v tom, jak říká český europoslanec a biolog Pavel POC, že 20% této látky zůstává v masu i po úmrtí zvířete a hormon má negativní vliv na lidský kardiovaskulární systém, zvyšuje patologickou hyperaktivitu (což oni pak např. i u dětí řeší farmaceuticky, chemicky, tabletami – príma byznys), může způsobit i otravu a ve vzácných (a ne přímo dokázaných) případech dokonce smrt. Na podezření z otravy ractopaminem zemřelo kolem 1700 lidí. Jeho používání je zakázáno ve 160 zemích světa včetně EU, Ruska a Číny. Pouze v USA se tento hormon stále používá. Dovoz masa z USA proto zvyšuje pravděpodobnost, že se v našich obchodech začne objevovat zboží, které bude ohrožovat naše zdraví. A tohle není jediná skutečnost o používání a důsledcích závadné chemie či technologie v USA, kdy takto „postižené“ produkty by pronikly na evropský trh.
Obdobně to také platí i pokud jde o např. kosmetiku  a další odvětví chemické výroby. Evropa zakázala 1.200 látek, kdežto v USA je jich zakázáno jen 12. A to proto, že v Evropě, zatím, platí princip preventivnosti, kdežto v USA ne. V USA může být každá látka použita, dokud není prokázána její nebezpečnost. Tzn., že testy nebezpečnosti, zdraví a životu nebezpečnost se testuje „on-line“ na lidech, na konzumentech. Aneb – „Až žije byznys!“
Jak se ale mohou takové závadné produkty dostat na evropský trh, když jsou zde zakázané? Evropská komise sice na jedné straně říká, že nepovolí změny evropských norem, ale současně také říká, že dovoz amerických potravin se nějak povolí. Takže bychom je tady měli, jelikož pro Američany je to bez potravin nemyslitelné. Nehledě na to, že pro jejich „protlačení do Evropy by se  mohla pak použít jiná část smlouvy, doložka „ISDS“, která zajistí prosazení zájmů korporace, viz dále.
2) Smlouva je hrozbou pro demokracii
Součástí smlouvy je totiž také doložka „Investor – Stát“. (ISDS – Investor State Dispute Settlement – Řešení stavu investorských sporů) a ta říká, že vzájemné spory se řeší u arbitrážních komisí v jurisdikci dle výběru korporace. Tedy ne soudů, ale u soukromých obchodních rozhodců. V okamžiku, kdy by byla smlouva schválená, tak evropské státy se stanou jen hříčkou v rukou nadnárodních korporací. Rozhodčí soud vezme v úvahu pouze hodnoty “volného obchodu”, bez ohledu na hodnoty veřejného zdraví, lidských práv, ochrany životního prostředí, nebo práce či jiných sociálních práv. Běží zkrátka o to, jestli Evropa bude sloužit lidem anebo korporacím, které budou moci běžně napadat zákony a rozhodnutí vlád. Proto není divu, že německý ministr hospodářství nedávno napsal Evropské komisi a proti tomu se postavil.
Znamená to, že suverénní zemi, která se pokusí uplatnit své zákony proti americké korporaci, může korporace žalovat za „bránění obchodu.“ Např. když bude chtít Monsanto (lídr v oblasti GMO produktů) prodávat ve Francii GMO semínka, nebo US korporace budou chtít ve Francii prodávat geneticky modifikované potraviny, tak kdyby Francie uplatnila své zákony proti GMO (ve Francii jsou GMO potraviny zakázané na podkladě petice a referenda), tak Transatlantické obchodní partnerství umožňuje zažalovat Francii v jurisdikci mimo francouzské soudnictví za „bránění obchodu.“ Jinými slovy bránit vstupu zakázaných produktů do Francie zakládá skutkovou podstatu bránění obchodu. A buď by Francie povolila dovoz, nebo musí hradit ušlý zisk.
Obdobná smluvní pravidla byla již zavedena i v jiných smlouvách, které Spojené Státy uzavírají a např. v roce 2000 zaplatila mexická vláda asi sedmnáct milionů dolarů americké firmě Metalclad, protože na základě protestů občanů Mexiko nepovolilo obří skládku toxického odpadu v přírodně hodnotném území.
A skrze tuto smlouvu a její ISDS doložku se lze pak „dočkat“ i těžby břidlicového plynu tzv. frakováním či jiných životnímu prostředí nebezpečných činností, v ČR či jinde v Evropě, kde se zatím to nedaří prosadit z důvodu odporu obyvatelstva. Lze se pak dočkat i snížení emisních norem apod.
Další příklady uplatnění doložky ISDS:
•    Americká firma S.D. Mayer žalovala Kanadu za zákaz obchodování s PCBs a firmě bylo přiznáno odškodnění ve výši 8 milionů dolarů, které musí zaplatit kanadští daňoví poplatníci;
•    kanadská firma Lone Pine Resources přeložila své sídlo do USA, aby žalovala proti zákazu těžby břidlicovitého plynu v kanadské provincii Quebecu. Její požadavek činí 250 milionů dolarů;
•    farmaceutický koncern Eli Lilly chce dokonce 500 milionů dolarů od kanadského státu, protože vrchní soud anuloval dva její patenty na léky, které byly prokazatelně neúčinné.
Dr. Paul Craig Roberts, bývalý náměstek ministra financí USA v Reaganově vládě a dnes žurnalista, říká k tomuto tématu smluv o volném, svobodném trhu: jako je dřívější NAFTA, nyní připravovaná TTIP nebo TPP (Americko-Asijská dohoda) nebo také CETA (Obdoba TTIP, ale Kanadsko-evropská dohoda o volném trhu a partnerství)
„…Tyto falešné „obchodní dohody“ jsou obhajovány jako „svobodný obchod odstraňující tarify,“ ale to, co opravdu odstraňují, je suverenita zemí. Amerika je v současnosti už pod vládou korporací. Pokud tyhle podvrhy „obchodních dohod“ projdou, tak nadvládu amerických korporací zažije i Evropa a Asie.
A Tomáš Dumbrovský, expert na právní komparatistiku z Právnické fakulty UK a Univerzity Yale říká:
Obě tzv. superúmluvy TTIP a CETA mohou zcela přepsat demokratický systém, jak jej známe. Práva korporací by byla nadřazena běžným občanům, včetně vlastní (národní) privilegované justice. Národní státy by ztratily skutečnou možnost suverénně rozhodovat v čemkoli, co by „mohlo ohrozit“ obchod či investice, Evropská unie by se stala nezdravě závislou na zadlužené ekonomice USA. Údajná ekonomická prospěšnost superúmluv je zhusta zpochybňovaná: obdobná panamerická úmluva NAFTA zafungovala právě opačně – oslabila jak životní standardy obyvatel všech zúčastněných zemí, tak situaci malých a středních podniků; zisk přinesla pouze velkým nadnárodním firmám.
3) Negativní dopady na zaměstnanost
Jak již bylo zmíněno, ač předkladatelé smlouvu připravují s argumentem vytváření statisíců pracovních míst, tak již dnes, na podkladě předchozí zkušenosti, lze dovodit spíše opak, z toho faktu, když evropský trh zaplaví levná produkce z USA, kde výrobci nemají takové náklady jelikož výroba se nemusí přizpůsobovat náročnějším předpisům a požadavkům vč. pracovně-právních vztahů.
4) Ohrožení siukromí
V roce 2012, jak již také výše bylo citováno, díky mohutné vlně protestů ze strany evropské veřejnosti, se podařilo smést ze stolu předkládanou smlouvu ACTA, která otevírala možnosti oficiální kontroly aktivit lidí na internetu, nemluvě o zasahování do soukromí skrze tzv. zpřísněnou ochranu duševního vlastnictví a autorských práv. Existují indicie, že prvky této smlouvy jsou implementovány do smlouvy TTIP a oslabení zákonů o ochraně osobních údajů, omezení přístupu veřejnosti k dokumentům klinických studií farmaceutických společností (mnohdy často jen tzv. klinických studií) apod. by tak mohly být ve hře.
V souhrnu tedy lze říct, že podoba úmluv TTIP a CETA může zásadním způsobem ovlivnit každodenní život českých i evropských občanů. Pokud se přijme standard „nejnižšího společného jmenovatele“, hrozí mimo jiné importy amerických geneticky modifikovaných potravin či masa obsahujícího růstové hormony či chlorin do EU, převálcování rozumného unijního zákazu řady potencionálních karcinogenů a mutagenů v potravinách, kosmetice i jiných výrobcích, oslabení spotřebitelských, pracovně-právních norem, ale i „digitálních práv v online prostředí. Destrukce dosaženého evropského standardu hrozí i v oblasti environmentální politiky, např. v podobě emisních standardů….atd. atp.
Poznámka k procesu schvalování
Velmi důležité je to, co říká europoslavec Pavel Poc: „..Naše slabina je, že unie není stát, federace. V této situaci bych do vyjednávání o smlouvě takového rozsahu nešel. Protože o ní jednají dva nesouměřitelní partneři. USA je silná federace se silnou federální vládou, která rozhoduje. Na druhé straně je volné sdružení národních států bez silné federální vlády. Za EU rozhoduje Rada EU (skládá se ze zástupců vlád jednotlivých členských států) a její rozhodování může být ovlivněné přes členské státy. Jestliže dnes někdo v Bílém domě zvedne telefon a zavolá do „Strakovky“ nebo do jakékoli jiné vládní budovy v Evropě, dostane pozitivní odpověď na cokoli kdykoli Prakticky všechny členské státy, včetně toho našeho, běžely ACTA podepsat, až jsme to museli v parlamentu zarazit. A v tom jsou naše pozice nesouměřitelné. I když budou naši vyjednavači silní, jakmile se jednání přesunou do rady, ta bude mít vliv na Komisi EU (28 tzv. komisařů jmenuje po dohodě s předsedou Komise Rada EU a musí ji schválit, ale Evropský Parlament) a američtí lobbisté mohou každého z členů Rady EU ovlivnit.
Potřebujeme takovou smlouvu?
Pokud by šlo o smlouvu skutečně rovnou,  vyváženou, respektující hodnoty každého ze smluvních partnerů, výhodnou pro obě zúčastněné strany, pak bychom ji mohli přivítat. V této podobě ji Evropa nepotřebuje. Tuto smlouvu potřebují USA a to jako sůl. Protože je to pro ně jedna z mála cest jak konsolidovat jejich katastrofální, gigantický dluh ve výši bezmála 60 biliónů dolarů (orientačně asi 1,25 trilionu Kč) a který dále velmi rychle roste. Z toho důvodu ani nemohou potřebovat přizpůsobovat své měkké normy (pokud jejich normy lze tak ještě nazývat) normám evropským. To by totiž znamenalo likvidaci tisíců podniků a ztráty statisíců až miliónů pracovních míst, vzhledem k vysokým nákladům zavádění. Cesta, zaplavit evropský trh svou levnou, ale zdravotně závadnou produkcí, je pro ně životně potřebná.

A můžete se ptát – proč se o to mám vůbec zajímat? Proč bych k tomu měl/a směřovat svou mysl? Tedy své energie? Ano, to je zásadní otázka a je třeba jí, tomu, co vypovídá, správně rozumět.
Je správné, ba i prvořadé se zabývat očišťováním našich Bytí od nečistých, nízkovibračních nánosů minulosti, různých těch energií, které nás v té době, kdy jsme byli více méně nevědomými, ovládaly a tímto způsobem také dále ovládají tisíce a miliony našich vrstevníků. Ano, tady nemluvím o ovládání ze strany manipulujících (temných) vládců na planetě, tady mluvím o našich vlastních energiích, které nás prostřednictvím ega či energií emocionálního těla ovládaly a my jsme pak “automaticky” vykonávali různé typy nízkovibračního chování v rodině či ve společnosti. A také, nechali jsme se takto ovládat vědomě cílenými zprávami k požadovaným reakcím, jejich způsobem interpretací, podáním v médiích, načasováním atd. Takto např. vládnoucí kruhy si nechávají veřejností „schvalovat“ války, zákony omezující osobní svobody apod.
Toto řešit, je jistě prvořadé. Musíme si být vědomí svých energií, abychom mohli být sami sebou. To nám pak dá sílu i odvahu vystupovat veřejně při obhajobě láskyplnějších způsobů žití, aneb jak říká Kryon, takového jednání, které má “integritu”. No a s tím pak úzce souvisí i skutečnost potřeby energetické orientace ve společnosti, umět rozpoznat různé společenské a politické proudy – ty které mají integritu, tedy jsou ve Světle a v Lásce a ty, které takové nejsou. To proto, abychom pak v případě potřeby věděli jakou volbu kdy máme učinit, kdy jaký občanský postoj projevit. Protože náš život není jen duchovní, není jen o meditacích a setkáních s podobně laděnými lidmi, přáteli. Náš život také od nás požaduje, abychom se, třeba jen občas, i nějak občansky projevili. Což nemusí být zrovna nějaké bouření na barikádách, účast v demonstracích, vedení plamenných projevů na tribunách či psaní jakýchkoliv článků na blozích či sociálních sítích, ale aspoň naše účast ve volbách nebo podpora požadavků společnosti, lidí, formou peticí, referend apod. K tomu se ale potřebujeme, jak výše uvádím, vyznat v tom, co má a co nemá integritu.
Musíme si uvědomit, že těmto svými postoji provádíme reálné pohyby energií, doslova tak dochází k ukotvování energií, a k jejich zhmotňování. Umožňujeme tak přímo, aby se někdo dostal k moci, do funkce, či byl schválen či zahájen nějaký společenský proces. Přímo a rovnou.
Pokud budeme meditovat, držet stabilně svou vizi kvality svého života, jakož i života společnosti, na planetě. A takových lidí bude přibývat, to je více než jistota, pak jistě, v nějakém čase, ty věci, které chceme ve společnosti prosadit, vidět, žít, začnou nastávat. To je prostě vesmírný princip. A to i přesto, že jinak budeme říkat, že nás nic, žádná politika nezajímá, ničeho se nebudeme účastnit, Dokonce i v tom případě, že budeme provádět nesprávné volby v rozhodujících společenských okamžicích, kdy se z důvodu své neinformovanosti či až naivity budeme rozhodovat opačně než jak je náš zájem, než jak by bylo třeba pro materializaci energií lásky k sobě,. k člověku, přírodě, životu  atd. Prostě na podkladě dalšího principu vesmíru – principu svobodné vůle se můžeme rozhodnout k jakémukoliv typu jednání. Ale to také znamená bezprostřední vliv na to, kdy se ty skutečnosti v životě společnosti projeví. Ostatně Kryon nás na tohle často upozorňuje.
A tak je to i se vztahem k této smlouvě. Když se dostatek lidí aktivně vyjádří k jejímu nepřijetí v této podobě a nenechá to na tom, že ono to nějak bude, tak se budeme moci těšit na další kvalitativní pozitivní změny v našem životě. Když ale nás bude málo, pak sklidíme, co jsme svou svobodnou vůlí zaseli. Mnozí pak budou v šoku a vyvolá to řadu nevraživostí až bychom to zařali žít. Ale byla by to jen lekce, které by se nám dostalo od života, abychom si uvědomili, co znamená být uvědomělým a VĚDOMÝM  TVŮRCEM svého života.

Zde ještě jednou uvádím odkaz směřující na petici proti těmto připravovaným smlouvám. K aktivaci odkazu (jako každého jiného aktivního odkazu v dokumentech) je potřeba kliknout na něj levým tlačítkem myši při současně stisknuté klávesnici CTRL na klávesnici.
http://stop-ttip.org/podepiste/

A také, jako doplněk těchto informací, krátký publicistický pořad ČT 2 (která tak prokazuje, že její redakce je schopná objektivnějšího zpravodajství než jak to vidíme u ČT 1 ČT 24), který formou rozhovorů s odborníky, europoslanci i českými úředníky, podává informaci ke smlouvě TTIP.  A uvidíte jaký je propastný rozdíl mezi obezřetností odborníků a europoslanců a benevolencí úředníků. Pořad z cyklu „Nedej se!“ má název „Tajná dohoda“ a trvá jen 18 minut.

Zdroj:
Článek zpracoval na podkladě většího množství článků publikovaných k tématu TTIP a CETA na internetu Láďa Mlčák. Druhá část je pak autorským textem LM.

www.transformace.info

 
 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png