Je dobré si každou větu jednotlivě promyslet.
tm: Až si ji uvědomíte, prosím teprve potom čtěte dále.
1. Obdržíte tělo. To tělo je nové a jedinečné. Nikdo jiný neobdrží stejné tělo.
2. Obdržíte mozek. Může být užitečné jej používat.
3. Obdržíte srdce. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budou mozek a srdce používány vyváženě.
4. Obdržíte lekce. Nikdo neobdrží přesně stejné lekce jako vy, ani je nikdo za vás nemůže převzít.
5. Můžete dělat, co chcete. Vše, co uděláte jiným, se vrátí zpět vám.
6. Lekce se bude opakovat tak dlouho, až bude pochopena. (I přes víc inkarnací.)
7. Smlouva je pro všechny stejná. Nikdo není upřednostněn, přestože to někteří tvrdí. (Rukou připsané změny Smlouvy neplatí.)
8. Pro svoje učení obdržíte zrcadla. Mnohá zrcadla vypadají jako jiná těla. Jsou zde proto, aby vám ukazovala něco, co je uvnitř vás samých.
9. Pokud bude vaše tělo zničeno, nebo přestane fungovat, dostanete nové. (Mohou se vyskytnout čekací lhůty.)
10. Smlouva o inkarnaci vyprší, až všechny lekce přinesou uspokojivý výsledek.
11. Co je uspokojivé, stanovíte vy!
Užitečná upozornění a tipy:
Není cílem mít při opuštění těla co nejvíc peněz.
Za slávu nebo oblibu se nepřilepšuje.
Nemusíte se učit z chyb, které dělají jiní.
Pravidla jsou zde proto, aby byla ověřována.
To, co o cíli tvrdí jiní, může být odvádění pozornosti.
Nic nemůžete udělat špatně. Nanejvýš to může déle trvat.
Čas je mylná představa! (tm dodává čas neexistuje!!!!!)
Ke všem odpovědím máte přístup přes speciální spojku v srdci. (tm dodává: věřte jenom sobě a své intuici, ta Vás nikdy nezklame).
Vše v prostoru školení reaguje na vyzařování srdce.
Pokusy poškodit prostor školení vedou k omezením.
Vaši odpovědnost nikdo nemůže převzít.
Násilí nikdy nevede k řešení.
Může být užitečné všímat si, které situace se opakují.
Omamné látky (dovolené i nedovolené) mohou vnímání lekcí nevhodně zkreslovat.
To, že se všichni chovají stejně, nemusí znamenat, že tak je to správné.
Vzácně je jen jedno řešení správné.
Můžete požádat o odpuštění.
Nejsou žádná výjimečná ustanovení Smlouvy pro nikoho.
Jste milováni. (I když jste v Bronxu nebo v Somálsku.) Vše ostatní je klam.
Lekce jsou zvláštní příležitosti rozvinout se, nikoli zlý úmysl.

Svěřit své tělo jiným může být riskantní.

Bránit jiným v jejich rozvoji nepřináší žádnou výhodu.
Své tělo můžete opouštět (hlavně v nočních hodinách).
Vzpomínky na to, co jste zakusili mimo tělo, se do těla ani do paměti neukládají.
Se svým tělem máte plné právo si hrát.
Hrát si s těly jiných vyžaduje jejich souhlas.
Opisovat od jiných je MARNÉ!
Ten, kdo vám nabízí životní pojištění, je podvodník.
Svévolné ukončení inkarnace přináší spoustu neužitečného papírování. (tm dodává člověk nikdy nesmí spáchat sebevraždu)
Vědecká dobrozdání a posvátné spisy jsou matením mysli.
Nejde o to být první.
Nejde o to vypadat chrabře.
Vaši situaci nikdo nezvládne lépe než vy.
Nejste jediný, kdo o smyslu Smlouvy o inkarnaci pochybuje.

Protože jste se Smlouvou souhlasili, je zbytečné stěžovat si, že jste tady.

Jo Conrad, březen 2002
Tímto ještě jednou mnohokráte děkuji kocourkumourkovi, za mnohé překlady, je skoro spoluautorem blogu. Nemám tolik času psát blog a ještě překládat. Mám mnoho jiných úkolů. Vše píši ve svém volném čase. Proto děkuji za překlady společně se čtenáři prvopodstaty kocourkumourkovi.
A nyní prosba na čtenáře. Prosím rozšiřte tento překlad (s poznámkama od tm) co nejvíce mezi lidi, aby věděli proč jsou vlastně tady. Pomožte jim, pomožte každému a taky Vám bude pomoženo…..

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png