SLUNEČNÍ ERUPCE A VĚDOMÍ

datum 16. 5. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Sluneční erupce nastává, když se náhle uvolní magnetická energie, která se vytvořila ve sluneční atmosféře. Radiace je emitována prakticky v celém elektromagnetickém spektru, od rádiových vln na konci dlouhé vlnové délky, přes optickou emisi, až po rentgenové záření a paprsky gama na konci krátké vlnové délky. Epifýza, která reguluje cirkadiánní rytmus a produkci melatoninu, je citlivá na magnetická pole. Podle ruského vědce (A. L. Tchijevsky) došlo k 80% nejvýznamnějších událostí lidstva během pětiletého období, právě kolem vrcholu sluneční aktivity.

Jak Nás Sluneční Erupce Ovlivňují?

Nedávná studie v časopise New Scientist naznačuje přímou souvislost mezi slunečními bouřkami na Slunci a biologickým systémem člověka. Vedoucí pilíř (potrubí), které řídí počasí Země magnetickým polem na Zemi, je stejné potrubí, které usnadňuje příliv nabitých částic ze Slunce magnetickým (aurickým) polem kolem lidského těla. Zvýšení frekvence a amplitudy geomagnetických slunečních bouří, způsobuje rozsáhlé planetární změny, které zahrnují zemětřesení, sopečné erupce, hurikány, tornáda a větrné bouře. Existují také indikace narušení lidského organismu v důsledku sluneční aktivity.

Geomagnetická Aktivita Ovlivňuje Lidské Vědomí

Je známo, že sluneční aktivita ovlivňuje lidské vědomí. Sluneční erupce ovlivňují centrální nervový systém, veškerou mozkovou aktivitu (včetně rovnováhy), vzorce chování člověka a všechny naše psychofyziologické (mentální / emoční / fyzické) reakce. Symptomaticky, mohou sluneční erupce způsobit, že se cítíme nervózní, úzkostní, ustaraní, podráždění, letargičtí, vyčerpaní a další různé nevolnosti a závratě. Někteří lidé mohou neobvykle zapomenout a jiní mohou pociťovat navýšené bušení srdce. Lidé mohou také snášet období dlouhodobého tlaku hlavy a bolestí hlavy.

Vymazání Našich Buněčných Vzpomínek

Sluneční erupce a fotonické vlny vycházející ze slunce mění strukturu naší fyzické reality, protože působí silně na naši fyzickou buněčnou úroveň a způsobují tak probuzení a vyčištění našich buněčných vzpomínek. Nezpracované emoce z minulých traumat a zážitků jsou uloženy ve formě nízkofrekvenční energie jako buněčné vzpomínky. Fotonické vlny ze slunce se skládají z energie vyšší frekvence, která slouží k navýšení nižší emoční frekvence našich buněčných vzpomínek. Protože jsou tyto buněčné paměti znovu kalibrovány na vyšší frekvenci, můžeme se ocitnout v situaci, kdy spontánně uvolníme nižší emoce smutku, hněvu a bolesti, aniž bychom věděli proč. Tyto náhlé momenty „uvolnění“ mohou trvat až dvacet minut a mohou zahrnovat také pocit zahřátí těla ve formě „horkého záblesku“. Může se to jevit, jako by se znenadání vynořila vlna neočekávaných pocitů a stejně náhle se zase rozplynula.

Probuzení Účelu Naší Duše

Prvky našeho Božského plánu (původního otisku) jsou propleteny v naší buněčné paměti. Nedávná infuze fotonických energií zesiluje naši buněčnou paměť a způsobuje, že do našeho bdělého vědomí pronikají různé prvky našeho Božského plánu. Ve výsledku si mnoho lidí začíná pamatovat svůj účel duše a jsou najednou vedeni k tomu, aby provedli změny ve svém životě, aby se znovu spojili se smyslem pro vyšší účel.

Okamžitý Projev / Manifestace
Dalším důsledkem přílivu fotonické energie je to, že jelikož představuje vyšší frekvenci, zvyšuje sílu, rychlost a schopnost projevu našich myšlenek. Jsme doslova schopni uplatnit „okamžitý projev“; ať si myslíme cokoli, vytváříme to okamžitě. Nikdy jsme nezažili tuto zvýšenou úroveň projevovacího potenciálu.
Fotonická energie se mísí s vibrační frekvencí našich myšlenek, takže je životně důležité, abychom zaměřili naši pozornost na to, co chceme vytvořit, spíše než na to, co v našich životech manifestovat nechceme. Rychle se projevíme ve směru našich myšlenek a je jen na nás, jak se rozhodneme, kam zaměříme naši pozornost.
Pro ty z nás, kteří jsou v procesu pozitivních změn a transformace, je tato energie posilující a výhodná. Na druhou stranu, ti, kteří se v minulosti zasekli viktimizací a hněvem, budou i nadále projevovat ještě více negativity, dokud nebudou připraveni uvolnit starý způsob „bytí“ a přejít k vyšší, pozitivnější vibraci.

Dobrou zprávou je, že máme svobodnou vůli rozhodnout se, jak se rozhodneme použít tento bohatý a dostupný zdroj elektromagnetické energie.

Další Dopady Nedávných Slunečních Erupcí
Zvýšená frekvence a intenzita slunečních erupcí pomáhá rozbít staré vzory, které již nejsou potřeba, aby se mohly objevit nové šablony. Jedná se o dynamický a nevyhnutelný proces změn, který v posledních měsících způsobil, že se mnoho lidí cítí rozrušených a nejistých. Sluneční erupce také způsobily zmatek technologickým nástrojům, jako jsou třeba počítače.
Jak nárůst sluneční aktivity přetrvává, objevují se nové příznaky. Rozměry času a prostoru se začínají nepravidelně „vlnit“. Zdá se, že někteří lidé ztrácejí pojem o čase a / nebo ztrácejí slova, když mluví. Zdá se, že pro ostatní den jednoduše zmizí.
Řada lidí má potíže se spánkem, převalováním a otáčením v noci a často zažívají neobvyklé sny. Jiní uvádějí, že když v noci zavírají oči, svět kolem se točí.

Někteří z nás pociťují v těle obrovské přepětí; po těchto nárazech často následuje pokles energetické hladiny. Existují zprávy o nevolnosti, bolestech těla a závratích. Někteří lidé pociťují návaly ohromného zármutku, zatímco jiní prožívají euforii. Byly hlášeny případy poruch zraku, problémů s vnitřním uchem, bzučení v uších, problémů s hrdlem a štítnou žlázou a studených nohou.

Co Dělat, Pokud Jste Citliví Na Aktivitu Sluneční Bouře
Pokud pociťujete některý z výše uvedených účinků, nemějte obavy – buďte šťastní! Je nám nabízena jedinečná a silná příležitost vědomě se podílet na rychlém pokroku v naší evoluci jako energetické bytosti. Naše aurické / energetické systémy jsou znovu kalibrovány, aby rezonovaly na mnohem vyšší a jemnější frekvenci. Čím více jsme informováni a vědomi si změn, ke kterým dochází, tím více jsme zmocněni přijmout tento proces jako nezbytný krok ke zlepšení našich životů. Rosteme ve směru mentálního, emocionálního a duchovního probuzení s mimořádnou pomocí Slunce! Na praktické, fyzické úrovni můžeme zmírnit některé z náročnějších účinků našeho energetického vývoje tím, že si odpočineme a pijeme hodně vody. Pro ty, kteří žijí v blízkosti oceánu, pomůže vyvážit přicházející energie procházka na pláži (nebo ještě lépe si zaplavat). Mezitím si všichni můžeme zapnout bezpečnostní pásy a užít si jízdu 🙂
ZDROJ: www.medicineforyourspirit.com, Raelene Byrne
Sdíleno v propojení s frekvencí andělů a naladění na energie slunečního Lva,
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico