Sluneční brána VII.

datum 19. 8. 2020
Zdroj: Centrumserafin.cz

Sedmý díl Sluneční brány nám vysvětluje význam uzlování a přesné sluneční symboliky. Kde je její původ? V samotném Slunci. A věděli jste o tajných čakrách? Co mají splečného se Sluncem? Sedmý díl je na překvapení skutečně bohatý.

Doba čtení 4 min.

Cesty k sobě


SLUNEČNÍ UZLOVÁNÍ A SMYČKOVÁNÍ

Svastika je nejrozšířenější prastarou symbolikou znalostí o Slunečním vyzařování. Toto vysoké Kosmické vědění však bylo symbolizováno i dalšími způsoby a prostředky. Všichni známe proslulé Keltské uzlové obrazy a vzory. Pro neznalého moderního člověka, který vše jen povrchně a "mobilně" přelétne očima, to jsou všechno jakési pěkné, ale složité nicneříkající obrázky, které jsou však "cool" třeba jako tetování.

Podstata těchto obrázků je však duchovní a často téměř vědecká. Obrazy často popisují Kosmické jevy, zákonitosti a souvislosti. A z toho důvodu se umělec, či autor někdy nesměl odchýlit od zadání ani o kousíček. Obrazy v sobě navíc nesou filozofii, že jen v dokonalosti se dokáže zrcadlit Božská dokonalost.

Podívejme se níže na obrázek Sluneční Korony a pochopíme, proč se "smyčkování a "uzlování" stalo jednou z dalších forem Sluneční symboliky.

Nikdy neodpočívající nekonečné zlaté smyčky elektromagnetických siločar Sluneční Korony

Nekonečně propojené zlaté smyčky, jejichž zdrojem je zauzlované Slunce se čtyřmi kvadranty

Hvězdní mudrci dávnověku dobře věděli, jak vypadá Sluneční Korona. Neustále vytváří gejzíry propletených smyček elektromagnetických siločar.  Pokud tedy použili symboliku uzlování a smyčkování, tak tím přímo odkazovali na Sluneční činnost, která ovlivňuje vše živé a Zemi. Kdo není znalý Sluneční vědě, ten vidí v uzlování pouze nějaký lidový motiv. Kdo však má patřičné Sluneční znalosti, ten je umí ze symboliky také odečítat.

Rotace tří nabitých elmg. kvadrantů

Uzlové elmg. siločáry se Svastikou

Slunce, Korona, uzly, Kříž, 4 kvadranty

SLUNEČNÍ ČAKRA PŘÍMO V LIDSKÉM TĚLE

Sluneční čakra přímo v našem lidském těle? Která z oněch sedmi známých to je? ŽÁDNÁ.

Sluneční čakra nepatří mezi oněch sedm v dnešní době známých čaker. Kolik je tedy čaker?

Čaker je zřejmě právě tolik, kolik jich umíme smysluplně pojmout, poznat a využít. Rozeznáváme hlavní kanály, vedlejší kanály, primární čakry, sekundární čakry. Akupunkturní body, které všichni známe, jsou tvořeny čakrami terciálními. Jen těchto terciálních čaker je podle kvalifikovaných zdrojů přes 6 miliónů. Záleží tedy na našich schopnostech, kolik jsme jich schopni v praxi využívat ve svůj prospěch. Například v našem Centru Serafín pracujeme s devíti čakrami. Ty dvě další čakry, byly odtajněny teprve relativně nedávno.

Proč se znalosti o těchto dalších čakrách tajily? Osobně si myslím, že to má více důvodů. Jedním z nich zřejmě je, že při meditaci na tyto čakry se relativně "snadno" můžeme dostat do určitých stavů, zvaných  SIDDHI, tedy neobyčejných schopností. Podle klasických jogínských škol to je nebezpečné, protože nelze takto dosahovat získání SIDDHI a nelze toho využívat. Mají za to, že to odvádí jogína od hlavního cíle - od osvobození. V jejich pojetí tyto schopnosti mají přicházet samy při dosažení vysoké úrovně dokonalosti. V jiných ezoterických školách se však dosahuje SIDDHI a jejich stoupenci se za jejich pomoci snaží spojovat s Bohem.

Myslím si, že právě dnešní mimořádná přelomová doba, nás na všech úrovních a rovinách vybízí a podporuje k našemu vlastnímu tvořivému pojetí světa, života a sebe sama. Vibrace se zvyšují. Doba lidských ovcí ve stádě končí. A právě pomocí těchto dvou odtajněných čaker získáváme darem úžasný duchovní potenciál k dalšímu osobnímu růstu.

Podívejme se tedy nyní na onu veledůležitou Sluneční čakru v našem těle. Budete velmi překvapeni, jak obrovskou mocí tato čakra vládne! Jmeuje se SURIA. Znamená to Slunce (případně Bůh Slunce).

Suria (Suria = Slunce, Bůh Slunce)

Umístění - Sluneční pleteň - čtvrtá čakra (nadledvinky). Nachází se v rovině sluneční pleteně - solar plexus.

Působení - Je zdrojem sebedůvěry, uvědomění vnitřní síly. Díky ní jsme schopni odpoutat se od vlivů vnějšího světa a zároveň na něj působit svým vlivem. Toto centrum odpovídá za formování našich principů, etických pravidel a přesvědčení. Je to ezoterická čakra, obnovuje energetické procesy samoléčení. Odpovídá za fyzické zdraví a léčitelské schopnosti.

Jantra - Má deset okvětních lístků červeno-oranžové barvy se zlatým kotoučem s tečkou uprostřed - symbolem Slunce.

Mantra - SUM

Otevírání čakry - jedna z mnoha možností - Mějte uvolněný postoj, zavřete oči. Uvolněte se a pohupujte se s Vaší dětskou přirozeností dopředu a dozadu, jako byste se napojovali na rytmus Univerza. Nechte odplavat všechny myšlenky.

Věnujte všechnu pozornost oblasti Sluneční pleteně - Solaru. Zde se nachází čakra SURIA. Třete dlaněmi na úrovni této čakry a pak vraťte ruce do původní uvolněné polohy podél těla.

SURIA je spojená s energiemi Slunce. Snažte se představit si a procítit teplo. Představujte si například horký slunný den, jste na pláži a Vaše tělo se koupe ve slunečních paprscích a přijímá jeho blahodárné energie. Vaše tělo je doslova zaléváno slunečními paprsky. Představte si, jak se přímo uvnitř vás vytvořilo malinké a laskavé Sluníčko a jak toto vnitřní Sluníčko vás zahřívá zevnitř. Laskavé Sluníčko dává všem život a energii. Přijímáte ji. Postupně se sami stáváte tímto Sluníčkem.

Cvičení s čakrami by Vám mělo být příjemné a mělo by vám přinášet pocity zdraví a svěžesti. Cvičit se dají samostatně jednotlivé čakry, nebo se dá cvičit v blocích. Postupně se dá navyšovat zatížení. Pokud však budete mít nepříjemné pocity, točení hlavy, bolest hlavy, tak nepokračujte dál a nepřepínejte se.

Rozvíjení čaker lze zintenzivnit zpíváním manter. Ať už hlasem anebo pouze v duchu. Zkušenosti ukazují, že nezáleží ani na síle hlasu, délce znění nebo výšce tónu. Na čem skutečně záleží, je pocit vibrace, tedy odezvy - rezonance, v té které čakře. S mantrou lze krásně mentálně pracovat. Počáteční souhláska mantry nasměrovává vibrace zvuku do správného místa velmi mocným způsobem.

Zdroj:www.centrumserafin.cz

Zdroj obrázků: www.centrumserafin.cz

Sluneční brána I

Sluneční brána II

Sluneční brána III

Sluneční brána IV

Sluneční brána V

Sluneční brána VI

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico