Zdroj: Centrumserafin.cz

Ponořme se do tajů Svastiky, prastarého symbolu, který byl pro svou sílu v minulosti často zneužíván. Jaký význam má tento pradávný symbol a jak je propojen se Sluncem? Proč je jeho síla právě v této kombinaci tvarů a ne v jiné? Šestý díl Sluneční brány nás provede historií svastiky a významem pro Slovany.

Doba čtení 4,5 min.

Cesty k sobě


PRASTARÁ A VŠUDYPŘÍTOMNÁ SVASTIKA

Pokud bychom chtěli vystihnout jen hlavní symboliku Slunečního vyzařování, tak nakreslíme rotující čtyři ramena. V základní symbolické rovině, si tedy můžeme vystačit pouze se čtyřmi zalomenými rameny. A když si budeme chtít vyhrát, tak nakreslíme ramena pěkně kulatě zaoblená. A když budeme chtít jít ještě hlouběji a budeme chtít sdělit také vědění o tom, že zřetelně nabité kvadranty jsou jen tři, tak do toho obrázku či symbolu, nějak napasujeme trojku. A samozřejmě platí, čím víc toho víme a čím víc toho chceme do symbolu vpravit, tím víc bude symbolika složitější a pestřejší. U tvorby symbolu však také platí současně pravidlo, že v jednoduchosti je síla. Proto tvorba silného symbolu bývá vždy záležitosí těch nejmoudřejších.

Nejčastější a nejzákladnější symbolika vědění o základní charakteristice Slunečním vyzařování. Hovoří o rotujícím poli nabitých částic, které vytváří celkově čtyři rotující kvadranty. Tato symbolika zvaná SVASTIKA se objevuje napříč všemi prastarými kulturami. Je to hl. symbol PraSlovanů, a v podstatě všech Slunečních civilizací.

Tato symbolika v sobě nese navíc ještě další informace. Obsahuje sdělení, že kvadranty jsou sice čtyři, ale jen tři v sobě nesou “náplň” neboli nabité částice. Jelikož umístění neutrálního kvadrantu postupně rotuje, a cestuje po jednotlivých kvadrantech, objevuje se trojka postupně ve všech čtyřech ramenech Solárního pole. Úžasné.

Japonsko. Symbol Svastiky, který zastřešuje celou budovu. Je nejvýše a dotýká se oblohy. Je ho všude plno. V symbolické rovině se mu tedy nedá se vyhnout. 

 

 

Buddha. Nejosvícenější a plně napojená bytost. Úžasné je umístění Svastiky. Je v místě tajné čakry Vadžradhara. To je čakra tvůrců, mágů, šamanů, léčitelů…

 

 

Úžasná symbolika. Slunce jako dárce. Slunce se 4 rotujícími rameny, avšak se 3 kuličkami nad tím vším. To co je rozhodující (nad) je tedy částicové a trojkové povahy.

 

 

Je doslova fascinují, že dnešní oficiální názory na Svastiku zcela ignorují provázanost symbolu s tématikou Slunečních civilizací. Např. wikipedie uvádí: “Svastika se vyskytuje v mnoha kulturách po celém světě buď jako náboženský symbol, symbol různých organizací a politických směrů, nebo prostě jako dekorativní prvek” Co k tomu dodat.

Je jisté, že když víme, že druh, charakter a síla Slunečního záření zcela konkrétně proměňuje a působí na vše živé na Zemi včetně samotné matky Gaii, tak se od toho odvíjí mnohé souvislosti. Odvíjí se od toho naše povahové vlastnosti, hormonální procesy, fyziologické procesy, atd. atd. A pokud víme, že svět je duchovní povahy a pokud víme, že máme také další těla, nejen to hrubohmotné, tak také víme, že symbol Slunce a symbol jeho působení (Slunečního záření) má obrovskou sílu a dopad na tato těla. Tak obrovskou, že pokud s tímto symbolem spojíte záměry, které jsou v souladu s Univerzem, tak nesmírně mocně působíte na vše, co s tímto záměrem kauzálně souvisí.

Jsem přesvědčený, že kdyby Hitler neklouzal jen po povrchu, ale šel s pochopením symbolu Svastiky víc do hloubky, tak by si ani nemohl zvolit tento symbol, jako logo jeho uchvatitelských a vražedných snah. Věděl by totiž, že tento symbol pracuje přímo na Sluneční úrovni, tedy nejmocněji v naší Sluneční soustavě, jak jen to jde, a že takováto hvězdná síla smete každého, kdo půjde proti záměrům Univerza tak mocně, že ho to spálí doslova na popel. A to se také doslovně stalo. Všimli jste si někdy, jak Hitler za poslední dva roky života sešel? Za jediný poslední rok svého života zestárnul snad o dvacet let. Zbyla z něj jen roztřepaná dementní troska. Měl obrovské potíže se zažíváním. Jedl pouze jednotvárnou stravu, ví se, že neustále trpěl plynatostí a páchnul, a kvůli špatnému zažívání mu také velice páchnulo i z úst. To vše jsou projevy určitých druhů energií, které vstupují v oblasti pupku do těla. V pupeční pleteni jsme napojeni na Kosmickou energii, která se distribuuje také do zažívacího traktu. A v Solar plexu jsme napojeni přímo na energii Slunce. Ta stoupá (jmenuje se Pingala) a hadovitě se obtáčí kolem hlavního energetického páteřního kanálu zvaného Sušumna až nakonec vyúsťuje v pravé nosní dírce. Hitler a jeho snahy ani nemohly dopadnout jinak. Mohl být jen spálen na popel. Otázkou jen bylo kdy, a jak poučné to pro všechny bude.

Je myslím nemoudré považovat díky Hitlerovi symbol Svastiky za znehodnocený, či zdiskreditovaný. PRÁVĚ NAOPAK. Jsme tvůrci a potomci velemoudrých předků, a chápeme, co tento symbol znamená a jak mocně pracuje a chápeme, jak moudře zafungoval i v případě Hitlera. Prostě ho smetl z povrchu zemského a spálil ho na popel. A to Slunce umí velmi dobře. Nikde jsem to ještě nečetl a nikde nezaznamenal, ale my vlastně můžeme být rádi, že si Hitler díky své zaslepenosti zvolil za hlavní symboliku právě symbol, který je napojený na hvězdnou moc a hvězdnou moudrost. Měl tak nevědomě proti sobě nasměrovanou sílu, kterou nemohl nikdy přemoci.

Držme proto symbol Slunce a jeho vyzařování a jeho působení na život na Zemi v dobrých rukou a budou se dít ty správné životu prospěšné věci. Po kliknutí na tlačítko níže, přejdete na stránku Slunečních Symbolů.

ÚŽASNÁ SLUNEČNÍ SYMBOLIKA PRA-SLOVANŮ

Existuje mnoho ukrytých textů. map, zmínek a dokladů, o doslova hvězdném původu PraSlovanů. Do tohoto kontextu pak plně zapadá skutečnost,, že PraSlované používali Svastiku v monoha variantách, jako svojí hlavní symboliku.

PraSlovanský symbol RYŽIK. Nebeský symbol čistého světla ze Slunce. Symbol plodnosti a úrody.

 

 

PraSlovanský symbol OBEREŽNIK (dříve zvaný VESTNIK). Silný symbol, který přináší zdraví, štěstí, radost.

 

 

PraSlovanský symbol DUCHOVNÍ SÍLA. Symbolizuje trvalou proměnu Ducha Člověka. Zesiluje koncentraci.

 

 

 

Osobně jsem napočítal u našich předků PraSlovanů cca 70 různých Slunečních symbolů Svastiky. Jsou v nejrůznějších obměnách a konfiguracích a používají se pro vyjádření konkrétních duchovních stavů a hodnot. Tyto symboly PraSlované používali v praktickém každodenním životě. Chránili s nimi svá obydlí, rody, úrodu, sloužily k duchovnímu růstu, k úctě ke Stvoření …

PraSlovanský symbol ZDROJ. Symbolizuje prapůvodní pravlast Lidské Duše. Zde přichází na svět nehmotné Duše. Po stanovení Zlaté poutě, odchází Duše na Zem.

 

 

 

PraSlovanská symbolika Svastik je přebohatá. Jedním z rysů je přesnost a detail. V dokonalosti je velikost Božího díla. Symboly jsou nesmírně silné a mocné.

 

 

 

PraSlovanský symbol VEDARA. Symbol pomáhá uchovávat prastarou Moudrost Bohů. Pomáhá používat prastaré moudro pro blaho a prospěch rodu a prapředků.

 

 

 

Zdroj: www.centrumserafin.cz

Zdroj obrázků: www.centrumserafin.cz

Sluneční brána I

Sluneční brána II

Sluneční brána III

Sluneční brána IV

Sluneční brána V


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě