Sluneční brána VI.

datum 18. 8. 2020
Zdroj: Centrumserafin.cz

Ponořme se do tajů Svastiky, prastarého symbolu, který byl pro svou sílu v minulosti často zneužíván. Jaký význam má tento pradávný symbol a jak je propojen se Sluncem? Proč je jeho síla právě v této kombinaci tvarů a ne v jiné? Šestý díl Sluneční brány nás provede historií svastiky a významem pro Slovany.

Doba čtení 4,5 min.

Cesty k sobě


PRASTARÁ A VŠUDYPŘÍTOMNÁ SVASTIKA

Pokud bychom chtěli vystihnout jen hlavní symboliku Slunečního vyzařování, tak nakreslíme rotující čtyři ramena. V základní symbolické rovině, si tedy můžeme vystačit pouze se čtyřmi zalomenými rameny. A když si budeme chtít vyhrát, tak nakreslíme ramena pěkně kulatě zaoblená. A když budeme chtít jít ještě hlouběji a budeme chtít sdělit také vědění o tom, že zřetelně nabité kvadranty jsou jen tři, tak do toho obrázku či symbolu, nějak napasujeme trojku. A samozřejmě platí, čím víc toho víme a čím víc toho chceme do symbolu vpravit, tím víc bude symbolika složitější a pestřejší. U tvorby symbolu však také platí současně pravidlo, že v jednoduchosti je síla. Proto tvorba silného symbolu bývá vždy záležitosí těch nejmoudřejších.

Nejčastější a nejzákladnější symbolika vědění o základní charakteristice Slunečním vyzařování. Hovoří o rotujícím poli nabitých částic, které vytváří celkově čtyři rotující kvadranty. Tato symbolika zvaná SVASTIKA se objevuje napříč všemi prastarými kulturami. Je to hl. symbol PraSlovanů, a v podstatě všech Slunečních civilizací.

Tato symbolika v sobě nese navíc ještě další informace. Obsahuje sdělení, že kvadranty jsou sice čtyři, ale jen tři v sobě nesou "náplň" neboli nabité částice. Jelikož umístění neutrálního kvadrantu postupně rotuje, a cestuje po jednotlivých kvadrantech, objevuje se trojka postupně ve všech čtyřech ramenech Solárního pole. Úžasné.

Japonsko. Symbol Svastiky, který zastřešuje celou budovu. Je nejvýše a dotýká se oblohy. Je ho všude plno. V symbolické rovině se mu tedy nedá se vyhnout. 

 

 

Buddha. Nejosvícenější a plně napojená bytost. Úžasné je umístění Svastiky. Je v místě tajné čakry Vadžradhara. To je čakra tvůrců, mágů, šamanů, léčitelů...

 

 

Úžasná symbolika. Slunce jako dárce. Slunce se 4 rotujícími rameny, avšak se 3 kuličkami nad tím vším. To co je rozhodující (nad) je tedy částicové a trojkové povahy.

 

 

Je doslova fascinují, že dnešní oficiální názory na Svastiku zcela ignorují provázanost symbolu s tématikou Slunečních civilizací. Např. wikipedie uvádí: "Svastika se vyskytuje v mnoha kulturách po celém světě buď jako náboženský symbol, symbol různých organizací a politických směrů, nebo prostě jako dekorativní prvek" Co k tomu dodat.

Je jisté, že když víme, že druh, charakter a síla Slunečního záření zcela konkrétně proměňuje a působí na vše živé na Zemi včetně samotné matky Gaii, tak se od toho odvíjí mnohé souvislosti. Odvíjí se od toho naše povahové vlastnosti, hormonální procesy, fyziologické procesy, atd. atd. A pokud víme, že svět je duchovní povahy a pokud víme, že máme také další těla, nejen to hrubohmotné, tak také víme, že symbol Slunce a symbol jeho působení (Slunečního záření) má obrovskou sílu a dopad na tato těla. Tak obrovskou, že pokud s tímto symbolem spojíte záměry, které jsou v souladu s Univerzem, tak nesmírně mocně působíte na vše, co s tímto záměrem kauzálně souvisí.

Jsem přesvědčený, že kdyby Hitler neklouzal jen po povrchu, ale šel s pochopením symbolu Svastiky víc do hloubky, tak by si ani nemohl zvolit tento symbol, jako logo jeho uchvatitelských a vražedných snah. Věděl by totiž, že tento symbol pracuje přímo na Sluneční úrovni, tedy nejmocněji v naší Sluneční soustavě, jak jen to jde, a že takováto hvězdná síla smete každého, kdo půjde proti záměrům Univerza tak mocně, že ho to spálí doslova na popel. A to se také doslovně stalo. Všimli jste si někdy, jak Hitler za poslední dva roky života sešel? Za jediný poslední rok svého života zestárnul snad o dvacet let. Zbyla z něj jen roztřepaná dementní troska. Měl obrovské potíže se zažíváním. Jedl pouze jednotvárnou stravu, ví se, že neustále trpěl plynatostí a páchnul, a kvůli špatnému zažívání mu také velice páchnulo i z úst. To vše jsou projevy určitých druhů energií, které vstupují v oblasti pupku do těla. V pupeční pleteni jsme napojeni na Kosmickou energii, která se distribuuje také do zažívacího traktu. A v Solar plexu jsme napojeni přímo na energii Slunce. Ta stoupá (jmenuje se Pingala) a hadovitě se obtáčí kolem hlavního energetického páteřního kanálu zvaného Sušumna až nakonec vyúsťuje v pravé nosní dírce. Hitler a jeho snahy ani nemohly dopadnout jinak. Mohl být jen spálen na popel. Otázkou jen bylo kdy, a jak poučné to pro všechny bude.

Je myslím nemoudré považovat díky Hitlerovi symbol Svastiky za znehodnocený, či zdiskreditovaný. PRÁVĚ NAOPAK. Jsme tvůrci a potomci velemoudrých předků, a chápeme, co tento symbol znamená a jak mocně pracuje a chápeme, jak moudře zafungoval i v případě Hitlera. Prostě ho smetl z povrchu zemského a spálil ho na popel. A to Slunce umí velmi dobře. Nikde jsem to ještě nečetl a nikde nezaznamenal, ale my vlastně můžeme být rádi, že si Hitler díky své zaslepenosti zvolil za hlavní symboliku právě symbol, který je napojený na hvězdnou moc a hvězdnou moudrost. Měl tak nevědomě proti sobě nasměrovanou sílu, kterou nemohl nikdy přemoci.

Držme proto symbol Slunce a jeho vyzařování a jeho působení na život na Zemi v dobrých rukou a budou se dít ty správné životu prospěšné věci. Po kliknutí na tlačítko níže, přejdete na stránku Slunečních Symbolů.

ÚŽASNÁ SLUNEČNÍ SYMBOLIKA PRA-SLOVANŮ

Existuje mnoho ukrytých textů. map, zmínek a dokladů, o doslova hvězdném původu PraSlovanů. Do tohoto kontextu pak plně zapadá skutečnost,, že PraSlované používali Svastiku v monoha variantách, jako svojí hlavní symboliku.

PraSlovanský symbol RYŽIK. Nebeský symbol čistého světla ze Slunce. Symbol plodnosti a úrody.

 

 

PraSlovanský symbol OBEREŽNIK (dříve zvaný VESTNIK). Silný symbol, který přináší zdraví, štěstí, radost.

 

 

PraSlovanský symbol DUCHOVNÍ SÍLA. Symbolizuje trvalou proměnu Ducha Člověka. Zesiluje koncentraci.

 

 

 

Osobně jsem napočítal u našich předků PraSlovanů cca 70 různých Slunečních symbolů Svastiky. Jsou v nejrůznějších obměnách a konfiguracích a používají se pro vyjádření konkrétních duchovních stavů a hodnot. Tyto symboly PraSlované používali v praktickém každodenním životě. Chránili s nimi svá obydlí, rody, úrodu, sloužily k duchovnímu růstu, k úctě ke Stvoření ...

PraSlovanský symbol ZDROJ. Symbolizuje prapůvodní pravlast Lidské Duše. Zde přichází na svět nehmotné Duše. Po stanovení Zlaté poutě, odchází Duše na Zem.

 

 

 

PraSlovanská symbolika Svastik je přebohatá. Jedním z rysů je přesnost a detail. V dokonalosti je velikost Božího díla. Symboly jsou nesmírně silné a mocné.

 

 

 

PraSlovanský symbol VEDARA. Symbol pomáhá uchovávat prastarou Moudrost Bohů. Pomáhá používat prastaré moudro pro blaho a prospěch rodu a prapředků.

 

 

 

Zdroj: www.centrumserafin.cz

Zdroj obrázků: www.centrumserafin.cz

Sluneční brána I

Sluneční brána II

Sluneční brána III

Sluneční brána IV

Sluneční brána V

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico