Sluneční brána V.

datum 17. 8. 2020
Zdroj: Centrumserafin.cz

Díky moderním výzkumům zjišťujeme vliv Slunce na endokrynní systém a celkově na člověka. Dávné civilizace však toto vše věděly, žily tím a nepotřebovaly vědecké výzkumy. Vnímaly sebe i okolí. Putování Sluneční branou nás v páté části zavede k dávným Mayům, vysvětlí 4 kvadranty i to, proč jeden z nich je jiný.

Doba čtení 4 min.

Cesty k sobě


OTEC SLUNCE - ŽIVÁ KOSMICKÁ ENTITA

Díky moderním výzkumům se zjistilo, že magnetické změny vyvolané Sluncem ovlivňují tvorbu hormonu melatoninu a řídí procesy biorytmů. Velmi dobře se dá zkoumat vliv Sluncem vyvolaných změn magnetismu na endokrinní systém například u menstruačních cyklů. Menstruační cykly jsou již dobře vypozorované, a protože závisí na tvorbě hormonů, lze u nich zkoumat přímé souvislosti se Sluneční aktivitou. V roce 1989 byl porovnán 28denní cyklus tvorby folikulostimulačního a luteinizačního hormonu a jasně se ukázalo, že obojí je řízeno 28denním magnetickým cyklem Slunce. Výzkumy potvrdily, že mozek převádí Sluneční magnetické vlivy na chemické látky - hormony.

To co zjišťujeme až díky moderním výzkumům s moderními přístroji, to vše a ještě mnohem více znali a věděli lidé již před mnoha tisíciletími. A nejen, že to věděli, oni tím žili a pracovali s tím ve prospěch lidského rodu a kvality života.

Například Mayové přesně věděli, jaké hormonální účinky způsobuje magnetické pole a jaké jiné účinky způsobuje elektrické pole. Tato dvě pole jdou ve svých účincích zcela proti sobě. Nejen, že to věděli, ale také toho využívali a žili tím. Když se ocitli Mayové v krizi, kterou již předtím předpověděli, tak jejich civilizace (a celý rovníkový pás) procházela velkým obdobím sucha a čelila mimořádnému radiačnímu působení, což mělo za následek velký pokles plodnosti žen. (Mayská vyobrazení na freskách, kdy si Mayský král podřezává sám sobě genitálie, nebo kdy z jazyka kape krev, jsou historiky mylně interpretována jako projevy krutosti a barbarství. Jazyk byl Mayský symbol plodnosti a podřezané genitálie také upozorňují na stav, kdy plodnost krvácí, tedy vymírá) Mayové bojovali s nízkou plodností, jak jen uměli.

Tak např. vysokohorský komplex Machu Picchu byl doslova "stroj" na plodnost. Ve vysokohorské výšce je řidší atmosféra, tedy nižší filtrace Slunečního záření. Tím je dosaženo silnějšího záření a elektromagnetického pole. Mayové však potřebovali vystavit mladé ženy co nejsilnější magnetické složce Slunečního záření a přitom současně co nejnižší elektrické složce. Proto bylo cca 80% obyvatel Machu Picchu mladých žen v plodném věku cca do 35 let a jen cca 20% obyvatel, byli muži. Ženy byly dlouho drženy v domech s malinkými okny, protože tma díky senzorům v oku, spouští hormonální "procesy plodnosti" cca desetinásobnou tvorbu melatoninu atd. atd. Proto ženy pobývaly co nejdéle v kamenných domech s malinkými okny a se střechami z měděných plátů, aby elektrickou složku zcela odvedli do země a přitom magnetickou složku nijak nezastínili, a ta v plné míře působila na ženy. Proto byly tyto speciální domy postaveny tak, že sousední kamenné bloky ve stěnách, byly navzájem propojeny měděnými svorkami, aby elektrickou složku odváděli pryč, ale magnetickou složku zachovali. Byl to prostě geniální "stroj" či prostředí na podporu plodnosti žen. Nezbývá, než jen smeknout před vědomosti a praktičností Mayských vůdců.

Zdroj: Centrumserafin.cz

Dnes se vědci dohadují, k čemu komplex Machu Picchu sloužil. Mayové byli moudří. Mayové byli Sluneční civilizací. Každičká funkce Slunečního komplexu sloužila k podpoře plodnosti žen.

Zdroj: Centrumserafin.cz

Zdroj: Centrumserafin.cz

Mayská technologie vmačknutých měděných svorek, propojujících dva sousední kamenné bloky. Měď není nijak pevná. Svorky nesloužily jako pevnostní spoj. Kámen díky obsahu křemičité složky je v podstatě polovodičovým prvkem. Měděné svorky byly ideálním prvkem pro odvádění elektrické složky.

Jak vidíme, nejde jen o to mít vědomosti o vlivu Slunečního záření, tyto vědomosti lze plně žít a využívat ku prospěchu života.

ČTYŘI KVADRANTY, PŘITOM JEDEN JE JINÝ

Slunce rotuje (ostatně co v Kosmu nerotuje, že?). Při tom, jak se Slunce otáčí, vystřeluje do prostoru obrovské proudy nabitých částic. Radiace, Sluneční vítr, částice, elektromagnetická pole - to vše se řítí obrovskou rychlostí od Slunce do okolního prostoru a zasáhne vše ve svém dosahu. Když se podíváme na Slunce jakoby shora, tedy nad jeho polárními čepičkami, uvidíme, že nabité částice vytváří čtyři kvadranty. Střídají se v nich nabité částic plus a mínus. Tedy jeden kvadrant s mínusovými částicemi, další s plusovými, další s mínusovými a další A TEĎ POZOR se smíšenými částicemi.

Vlivem charakteru činnosti Slunečních pólů dochází vždy k narušování jednoho z kvadrantů nabitých částic. Tímto narušením se kvadrant stává neutralizovaný a je bez zřetelného a srovnatelně velkého náboje jako jsou zbývající tři kvadranty. Tato neutralizace kvadrantů navíc rotuje po jednotlivých kvadrantech.

Zdroj: Centrumserafin.cz

Zdroj: Centrumserafin.cz

Zdroj: Centrumserafin.cz

Konkrétní příklad neutralizace kvadrantů a čemu to odpovídá z hlediska prvku daného znamení:

 •   1. měsíc SKOPEC neutrální 4. kvadrant - prvek OHEŇ
 •  2. měsíc BÝK neutrální 3. kvadrant - prvek ZEMĚ
 •  3. měsíc BLÍŽENCI neutrální 2. kvadrant - prvek VZDUCH
 •  4. měsíc RAK neutrální 1. kvadrant - prvek VODA
 •  5. měsíc LEV neutrální 4. kvadrant - prvek OHEŇ
 •  6. měsíc PANNA neutrální 3. kvadrant - prvek ZEMĚ
 •  7. měsíc VÁHY neutrální 2. kvadrant - prvek VZDUCH
 •  8. měsíc ŠTÍR neutrální 1. kvadrant - prvek VODA
 •  9. měsíc STŘELEC neutrální 4. kvadrant - prvek OHEŇ
 • 10. měsíc KOZOROŽEC neutrální 3. kvadrant - prvek ZEMĚ
 •  11. měsíc VODÁŘ neutrální 2. kvadrant - prvek VZDUCH
 • 12. měsíc STŘELEC neutrální 1. kvadrant - prvek VODA

Také jste někdy uvažovali nad tím, proč si moudrost Slovanů, Keltů a dalších, vybrala za základ popisu světa členění na 4 elementy? (např. východní nauky člení svět podle 5 elementů). Myslím si, že prazákladem volby 4 elementů, je zcela zásadní vliv 4 odlišných kvadrantů nabitých částic Slunečního vyzařování na veškerý život na Zemi. Názorně to výše ukazují jednotlivá znamení versus elementy v závislosti na vyzařování.

Jak Slunce rotuje, tak se ramena jeho kvadrantů nabitých částic přirozeně stáčí po směru rotace. Kdybychom chtěli tyto důležité vědomosti vpravit do nějakého grafu, nebo symbolu, nebo obrázku, tak bychom mohli chtít zachytit informaci o zdroji záření, o jeho rotaci, o jeho čtyřech kvadrantech, avšak jen se třemi nabitými kvadranty. Je to tak trochu taková rotující "čtverkotrojka" se zahnutými rameny rotace. Čtyři rotující kvadranty.

Zdroj: https://www.centrumserafin.cz/slunecni-brana/ 

Sluneční brána I

Sluneční brána II

Sluneční brána III

Sluneční brána IV

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico