Sluneční brána IV.

datum 16. 8. 2020
Zdroj: Centrumserafin.cz

Jsou sluneční znamení jen pouhým lidským výmyslem nebo vycházejí z vlivu Slunce na lidskou osobnost? Jen si vzpomeňte, jak je den krásný, když zlunce příjemně svítí a jak se nám vstává do podmračeného dne. Čtvrtá část Sluneční Brány nám odpoví i na tuto otázku a doslova nám osvětlí sluneční záření.

Doba čtení 4,5 min.

Cesty k sobě


SLUNCE DETERMINUJE TYP OSOBNOSTI

Vědecké psychologické studie statisticky jasně průkazně dokazují, že lidé narození v určitém znamení, skutečně prokazují hlavní charakteristické vlastnosti daného znamení. Lidé narození ve znamení Vah jsou převážně takoví a lidé narození v jiném znamení zase převážně takoví nebo onací. Lidé toto již dávno vypozorovali a myslím, že o opaku ani nikdo nevede spory. Potud panuje obecná shoda. Otázka všech otázek zní: PROČ TOMU TAK JE? Lidé duchovně či ezotericky nastavení to připisují vlivu vesmírných těles a proto se orientují podle Astrologie a věda, která astrologii neuznává, jednoduše neví, proč tomu tak je. Prostě tomu tak je a ni víc k tomu neví.

Existuje jedna otázka, která má potenciál znervóznět i kované Astrology. Jak je možné, že lidé narození v určitém časovém okně jednoho měsíce, mají určité charakteristické vlastnosti, bez ohledu na to, jaký rok, nebo tisíciletí se píše. Lidé Váhy, narození v září, mají povětšinou vlastnosti Vah, bez ohledu na to, jestli se narodili v roce 2.000 nebo 1.900. nebo v roce 100 nebo v roce 300 před. n. letopočtem. Jak je to možné? Vždyť přece každý rok je postavení planet a kosmických těles zcela zásadně jiné, jedinečné a originální.

Pozorujeme tedy, že postavení planet je vždy zcela odlišné, avšak charakterové vlastnosti se vždy pravidelně opakují s železnou neomylností. Tak jak je to možné? Existuje něco z hlediska Kosmických vlivů, co se takto pravidelně s železnou neomylností opakuje stále a stále ve stejných časových oknech a to bez ohledu na aktuální postavení planet? ANO EXISTUJE !

Tím, co se se takto neomylně a pravidelně opakuje rok co rok, napříč toku časem, je aktuální charakter vyzařovaných částic ze Slunce, které dopadají na povrch Země !!!

Sluneční vítr, neboli částice vyzařované Sluncem, nejsou stále ve stejném složení, ale naopak, se jejich složení a charakter pravidelně proměňují. To znamená, že druh částic a charakter elektromagnetického pole se charakteristicky a pravidelně proměňují a tím zcela zásadně působí na vyvíjející se plod a uplatňování těch kterých specifických částí DNA. Vzpomínáte na vznik včelí královny, jak je uvedeno výše?

Samozřejmě, že aktuální postavení planet má vliv a je v korelaci s vývojem bytosti, ale tím největším vlivem, stále se neomylně pravidelně opakujícím 12x do roka, je charakter Slunečního větru.

Pokud uvážíme, že hlavním ovlivňovačem struktur DNA, buněk, a také charakterů lidí žijících na Zemi, je vliv Slunečního větru, potom zjišťujeme, že bude velmi prospěšné se dozvědět o Slunečním záření co nejvíce a také o jeho účincích na buňky, na DNA, na hormonální procesy, ...

To, co se můžeme dozvědět o Slunci, a tedy i o nás samotných, je doslova dechberoucí. Uvidíte sami. Není to však nic "nového pod Sluncem", tato veledůležitá vědění se žila a praktikovala již v dávnověku. Existuje o tom nespočet dokladů. Stačí se jen umět dívat a nezakrývat si oči, jak někdy věda ráda dělá, když se jí něco nehodí do jejího vládnoucího grantového paradigmatu.

CHARAKTER SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ

Současný vědec, specialista na sluneční záření, Maurice Cotterell je podle mě současným žijícím géniem. Začínal jako specialista na Slunce a dnes je mezioborovým badatelem a odborníkem na Mayskou kulturu, a další Sluneční civilizace a podařilo se mu učinit naprosto zásadní objevy. Dešifroval úspěšně Nádhernou desku z Palenque, a dešifroval hromady informací o Slunečním vlivu na život. Jsou to všechno informace zakódované prastarými civilizacemi (starého Egypta, Mayské civilizace, Keltů, Asijských kmenů) do mnoha a mnoha staveb, artefaktů, děl a textů. Tyto Sluneční civilizace a Sluneční vládci doslova žili vědomostmi o vlivu Slunce na pozemský život. O tom všem Maurice Cotterell píše knihy (jsou i v češtině) a já dnes mohu říci, že jsou pro mě naprostým a nutným základem pro můj světonázor. Jeho informace a jeho knihy jsou geniální.

Začalo to vše tím, že se Maurici Cotterellovi podařil mimořádný vědecký objev. Vědci zkoumali, zda je možné nějak definovat algoritmy proměn "Sluneční počasí", tedy proměnlivost charakteristického záření Slunce.  Zkoumali, zda je možné vysledovat "jízdní řád" Slunečního počasí. Po dlouhém bádání to uzavřeli s tím, že to není možné, protože je ve hře příliš mnoho proměnných. Maurice Cotterell však přišel s netradičním nápadem, jak jinak by to šlo prozkoumat. Nápad to byl skvělý a tak mu NASA svěřila svůj nejvýkonnější počítač, který zpracovával tuny a tuny dat z mnoha solárních družic dle Cotterellova postupu. A ejhle, nakonec se skutečně podařilo nemožné, a výstupem bylo vysledování pravidelnosti hlavních cyklů proměn Slunečního záření. Nejmenší cykly byly vsazeny do větších, ty do ještě větších a tak dále, až se nakonec všechny cykly sešly v jednom hlavním, největším cyklu a pak vše běží od znovu a znovu a znovu. Cotterel byl šťastný. Podařil se mu husarský kousek. Velký vědecký objev. Potřeboval k tomu svoji geniální hlavu, hromady měření a dat sesbíraných ze všech solárních družic a také nejvýkonnější počítač své doby. Podařilo se nečekané.

Zdroj: Centrumserafin.cz

Na konci toho největšího cyklu, kdy se všechno začíná opakovat znovu a znovu, se přepóluje (přetočí) Sluneční jádro, a tím se převrátí Sluneční magnetismus. Tento největší hlavní Sluneční cyklus vyšel ve výpočtech na dobu trvání 3.740 let. Jednoho dne si šťastný Maurice Cotterel přepočetl 3.740 roků, kolik to je vlastně dnů a zcela oněměl. Uvědomil si, že nejposvátnější číslo Mayské civilizace, která žila Slunečním věděním, je právě délka tohoto cyklu, vyjádřená ve dnech. Tím číslem je číslo 1 366 560.

JAK TO MOHLI MAYOVÉ VĚDĚT, BEZ DRUŽIC, BEZ POČÍTAČŮ, BEZ SOUČASNÉ VĚDY? Tato otázka se neodbytně usídlila do mysli slunečního vědce Maurice Cotterella. Začal proto studovat Mayskou kulturu, artefakty, texty, záznamy, vše dostupné. Postupně se stal špičkovým odborníkem na Mayské vědomosti a postupně se mu začalo dařit dešifrovat zakódovaná vysoká vědění Mayských vládců o vlivu Slunce na život na Zemi. A jak se mu dařilo pronikat hlouběji a hlouběji do vědění Mayů, tak stále více a více objevoval Duchovní podstatu Kosmu a celého Stvoření. Uvědomoval si, že informace či vědění, kterými žili Mayové, zásadně překračují naše současné vědomosti. Velmi doporučuji, postupně si načíst všechny knihy Marice Cotterella (Ztracený hrob Boha Viracochy, Tutanchamońovo proroctví, Keltské Kroniky a další). Je prostě génius.

Maurice Cotterell říká: "Rovníková oblast Slunce se otočí jednou za 26 dní. Polární magnetické čepice se otočí jednou za 37 dní. Země oběhne kolem Slunce za 365,25 dne. Tato interakce způsobuje neutralizaci jiného kvadrantu rovníkového pole každý měsíc. Výsledná sekvence radiace solárního větru putuje k Zemi a je zachycena Van Allenovými radiačními pásy, což způsobuje změny magnetického pole Země na úrovni povrchu. Změny magnetismu ovlivňují u žen tvorbu estrogenu a progesteronu, které regulují menstruační cyklus a způsobují genetické mutace u časně oplodněných vajíček - novým uspořádáním částí DNA - vytvářením 12 odlišných typů osobnosti během každého roku - což je důvod, pro který předkové uctívali Slunce jako Boha plodnosti a Boha astrologie (sluneční znamení)."

Zdroj: https://www.centrumserafin.cz/slunecni-brana/ 

Sluneční brána I

Sluneční brána II

Sluneční brána III

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico