Sluneční brána III.

datum 15. 8. 2020
Zdroj: Centrumserafin.cz

Je Slunce jen pouhou mrtvou hromadou hořící plazmy? Proč ho tedy dávné civilizace uctívaly a přikládaly mu takovou důležitost? Jejich vědění bylo hluboké a k našemu štěstí se něco zachovalo dosud. Třetí část cyklu Sluneční brána nám pomůže pochopit nehmotné sluneční energie, význam Slunce pro dávné civilizace, a dokonce vliv na naši DNA.

Doba čtení 4 min.

Cesty k sobě


SLUNCE A PRADÁVNÁ VĚDĚNÍ

Zdroj: Centrumserafin.cz

Historie je plná Slunečních civilizací a Slunečních vládců. Prapůvodní Slované, dále Starý Egypt, nebo Mayská civilizace, Keltové a pohané ...

Jak je možné, že kdysi v dávnověku věděli o Slunci více podstatných a důležitých informací, než víme dnes my?

Vše nasvědčuje tomu, že v prastarých dobách na Zemi působily bytosti, mající technologie a informace odněkud z hvězd z Kosmu. Část informací zde zůstává.

Domnívám se, že moderní věda dělá chybu, když Slunce chápe jako mrtvou hromadu hořící plazmy. Mnoho současných lidí cítí, že Země není mrtvou hroudou materiálu, ale že je živou Matkou Gaiou. Hostí život na sobě, vyživuje ho, vše mu poskytuje, a také reaguje na jeho vývoj. Gaia obsahuje vědomí. Gaia je živá. Gaia je napojená Slunce. Slunce má na starosti všechny planety Sluneční soustavy, tedy i Zemi. A vše co Země potřebuje, si čerpá ze Slunce. A protože Země je živou Matkou, tak Slunce musí být zákonitě rovněž živé. Říká se mu Otec Slunce.

Úplně vše není zapsáno v DNA, to už dnes vědci vědí. Tyto životně důležité neznámé vlivy zvenčí vědci nazvali Memy. Je to přímo vědecký termín. Vědci už vědí, že vývoj vajíčka nespouští sama DNA, ale ještě něco jiného, odjinud. To co Země potřebuje (např. různé opravné koordináty, matrice, informace, atd.) si čerpá ze Slunce.

Prastaré texty říkají mnohé, např. že Sluneční úroveň, Sluneční rovina je místem shromažďování Duší, které se již nemusí inkarnovat na Zem (pro Duše, které se ještě nevymanily z inkarnačního plánu, je určena Měsíční úroveň).

Jiné texty zase hovoří o tom, že Slunce je ve své podstatě černé. Že je to směšné? Já osobně mám svoji vlastní zkušenost, kdy se mi při jednom pravidelném řízeném dívání do Slunce (kvůli nabíjení vnitřních orgánů, jež mají energeticko-informační vyústění v očních sítnicích) vnímaný obraz zářícího Slunce pozvolna zcela překlopil. Najednou zářilo vše kolem a ze Slunce se stala jedna černočerná díra či roura. Když jsem to pozoroval detailně, uvědomil jsem si, že vidím, jak se na pozadí černé Slunečné "díry" vytváří různé symboly. Je mi v podstatě jedno, jestli to celé probíhalo "jen" v mém vnímání nebo ne. Bylo to díky Slunci. Stejně nevíme, jaký zázrak je vědomí a nevíme jaké vědomí má člověk a jaké vědomí má Slunce, takže nemá smysl něco posměšně zlehčovat. Se Sluncem, či díky Slunci, jde komunikovat s vyšším vědomím.

Moudří říkají, že Slunce neobsahuje jen měřitelné energie, ale i neměřitelné energie a informace. Tak jak je Země napojena na Slunce, tak i samo Slunce je zřejmě dále napojeno na střed naší Galaxie.

A znamená to něco pro naše životy? Ano znamená. Dokonce tak moc, že si ani z desetiny neuvědomujeme co se kolem nás doopravdy děje. Jsme jako malé nevědomé děti. Nejsou to nadnesená slova.

Slunce vyzařuje veškeré potřebné energie. Obrovskou rychlostí vystřeluje do Kosmu nabité částice. Říkáme tomu Sluneční vítr, Sluneční bouře, Sluneční počasí ... Záleží jaké Sluneční počasí zrovna vládne. Toto jsou jedny z mnoha fyzických pák, které má vědomí Slunce k dispozici, aby jimi ovládalo a ovlivňovalo své planety a život na nich. A také toho využívá.

VLIV SLUNEČNÍHO ELMG. POLE NA DNA

Jeden příklad za všechny. Bez včel bychom si ani neškrtli. Včely jsou úžasné, záhadné a nepostradatelné. Je absolutní hloupostí lidstva zamořovat planetární prostor vysokofrekvenčním elektromagnetickým zářením, které narušuje život včelám natolik, že už se stává, že se včely nevracejí domů. Včely existují ve třech morfologických provedeních. Královna, dělnice a trubec. Všechny tři morfologie mají zcela odlišné funkce, stavbu, provedení. Z oplodněného vajíčka se narodí dělnice a z neoplodněného trubec. A královna? Vznik královny je naprosto fascinující záležitostí. Princip vzniku včelí královny nám ukazuje něco velmi podstatného. Když se včelí roj přemnoží, tak se královna sebere a vezme sebou cca 70% včel a odletí s nimi založit nový roj někde jinde. Zbylých 30% včel zůstane bez královny. Anebo když je přírodní pohroma, třeba lesní požár, při kterém královna zemře, tak včelí roj zůstane také bez královny. Co udělá včelí roj bez královny? VYTVOŘÍ SI KRÁLOVNU NOVOU. Jen tak, lehce, bez námahy, jakoby mávnutím proutku.

A jak to udělají? No to je právě úžasné. Včely vytvoří novou plástev. Ta je svojí orientací posunutá o 90° oproti původním plástvím. Do této nové plástve přenesou několik již vyvíjejících se vajíček, ze kterých by se narodily dělnice a trubci. Včelám to je jedno, jestli je to již rostoucí dělnice nebo trubec. Berou obojí bez rozdílu. V nové plástvi tyto započaté dělnice a trubce krmí téměř shodnou stravou, jen podíl mateří kašičky je o něco vyšší. Nic  víc. No a stane se zázrak. Místo dělnice a místo trubce se vyvine a vylíhne včelí královna !

Včely nechají vylíhnout tu první a ostatní zakousnou, protože chtějí pouze jednu královnu a ne šest.

Jak je to možné? To je zcela zásadní otázka. Jak je možné, že již započatý genetický a mutační vývoj dělnice a také trubce se přemění na vývoj královny se zcela zásadně jinými funkcemi a jinou morfologií? Vždyť mají stále tutéž DNA výbavu. Co se tedy stalo tak zásadně nového, jiného a klíčového?

Stalo se to, že včely umístily vajíčka do odlišně situované plástve vůči elektromagnetickému poli. Zde je dobré si uvědomit, že elektromagnetické pole probíhá ve dvou rovinách. Jedna rovina je rovinou elektrických siločar a druhá rovina je rovinou magnetických siločar, PŘIČEMŽ OBĚ ROVINY JSOU VŮČI SOBĚ KOLMÉ, TEDY NAVZÁJEM VŮČI SOBĚ JSOU POOTOČENÉ O 90°.

Zdroj: Centrumserafin.cz

Včely tak vlastně novou pláství pootočenou o 90° úplně přepólují elmg. pole, ve kterém se vajíčka vyvíjejí. A to má vliv na to, které části a sekvence DNA se začnou uplatňovat v genetických procesech a mutacích. V DNA má včela zapsány všechny morfologie. Záleží na okolních podmínkách, jaké sekvence se při vývoji uplatní. Těmi klíčovými okolními podmínkami je struktura elektromagnetického pole. A Slunce je hlavním a největším zdrojem elmg. pole. Bude tedy velmi poučné, dovědět se více, jaký vliv má elmg. pole nejen na včely, ale i na ostatní život, včetně "pána tvorstva" - člověka. Mimochodem, kdo zná tajemství včel, ten zná mnohé z tajemství struktury života. A zřejmě právě proto po sobě zanechal Sluneční vládce Tutanchamón v mystických odkazech, také včelí symboliku.

Zdroj: https://www.centrumserafin.cz/slunecni-brana/ 

Sluneční brána I

Sluneční brána II

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico