Sluneční brána II.

datum 14. 8. 2020
Zdroj: Centrumserafin.cz

Dívaly jste se někdy na Slunce z pohledu čísel, jejich poměrů a vzdálenosti? Zkuste to nyní s druhou částí poutavého vyprávění o Slunci a jeho skutečném mistě ve Vesmíru.

Doba čtení 2 min.

Cesty k sobě


SLUNCE A VŠUDYPŘÍTOMNÝ ZLATÝ ŘEZ

Ukazuje se nám tedy, že "OSUDY" (předurčené dráhy) všech planet Sluneční soustavy jsou přesně tam, kde mají být. Když se na to podíváme z hlediska organizace života na Zemi, objevíme další zázrak. Číselná hodnota jednoho z hlavních všudypřítomných principů konstrukce života, jímž je ZLATÝ ŘEZ, je 1,618, tedy 1.62. No a podívejte se na rozestavení všech planet Sluneční soustavy. Více se o tom dozvíte po kliknutí na tlačítko PROZKOUMEJ níže

Zdroj: Centrumserafin.cz

Zdroj: Centrumserafin.cz

Hádejte jaký je poměr u průměrné vzájemné vzdálenosti planet Sluneční soustavy. Je to 1,62

Sumerové používali pro předurčenou dráhu planet velmi zajímaví slovo - OSUD. Byla to veliká moudrost. Osud je skutečně předurčenou dráhou, ať už na dráze života člověka , nebo života planety.

PROZKOUMEJ

SLUNCE A KOSMICKÝ KÓD 1 4 4

V celém známém dávnověku bylo vědění o Kosmickém kódu 1 4 4 nejutajovanějším věděním vůbec. Proč? Protože toto vědění je natolik mocné, že z nehmoty (ze záměru) dokáže vědomě tvořit ve hmotě. A to není určeno pro každého kolemjdoucího. Toto téma zde nejde probrat do dostatečné hloubky. Přesto se však můžeme nasměrovat na cestu úžasného Poznání.

Tam, kde probíhá distribuce moudré Kosmické energie, tam lze často vysledovat jeden klíčový princip. Tím principem je fraktální působení (jak nahoru, tak dolu) zákonitosti principu "JEDNO CENTRÁLNÍ PROPOJENÍ A ČTYŘI ELEMENTY NA JEDNÉ STRANĚ A OPAČNÉ ČTYŘI ELEMENTY NA DRUHÉ STRANĚ." V kosmické numerologii je to vyjádřeno symbolikou čísla 144. Naše Sluneční soustava je sama jedním gigantickým vyjádřením distribuce moudré Kosmické energie. Najdeme tedy i zde nějaké gigantické projevení se principu 1 4 4 ?

Zdroj: Centrumserafin.cz

Skutečně tomu tak je. Jedno centrální a vše propojující Slunce + čtyři planety v řadě za sebou, které jsou všechny malé a kamenné + následují čtyři planety opačného charakteru, tedy všechny velké a plynné. Nyní tedy můžeme poučeni dávnou moudrostí vidět při pohledu na naši domovinu - Sluneční Soustavu, jako přímé zhmotnění distribuce Kosmické energie dle Kosmického principu 1 4 4. Jak to, že nás to neučili ve školách?

Zdroj: centrumserafin.cz

Sluneční brána I.

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico