Slunce ve Štíru ♏️

datum 24. 10. 2021
Zdroj: Stellarium.org

23.10.v 6h51 vstoupí Slunce do vodního znamení Štíra a setrvá v něm do 22.11.do 3h33
Štír je znamení charakteristické svou enormní silou. Tato síla je emocionální a psychologická, často je však přítomna také fyzická tvrdost. Síla Štírů spořívá v jejich schopnosti sebeovládání a sebekontroly a také v jejich vitalitě. Ti,kteří s tímto znamením silně rezonují, mívají problém přijímat slabost a nedostatečnost jak v sobě samotných, tak i vdruhých. Odmítají být ovládáni jak ostatními lidmi, tak okolnostmi. Nejen, že tento fakt přispívá k jejich statečnosti, sebekázni a síle vůle, pomáhá rovněž vysvětlit otázku, proč mají Štíři tak dobrou pověst při léčení. Síla Štíra, což je nutné podotknout, z něj může vytvářet člověka , který má sklon k ovládání. Avšak dominance nad ostatními může být někdy užitečná, například v případě potřeby dostat lidi z období hluboké krize, posunout je za to, co považovali za nedosažitelné, za zdánlivé hranice své vytrvalosti.


Dá se říci,že Štír prospívá v krizi. Zatímco Váhy (znamení jež předchází Štíru) jsou vyděšené čímkoliv nízkým, případně zhroutí-li se jim plány, pro Štíra jsou tyto věci důvodem si tyto plány vytvořit a prosadit. Lidé štířího typu musí vše, veškeré aspekty lidského života, zakusit na vlastní kůži. V tomto ohledu je Štír nebojácný, odvážný a před ničím necouvne.


Štír je znamení vášně a intenzity, neutralita koneckonců v období krize nepřichází v úvahu. Zatímco Váhy se pokoušejí extrémům vyhnout, Štír si v nich libuje. Vezmeme-li v úvahu jeho vládce Pluto a spoluvládce Marse, nemělo by nás překvapit, že velkým tématem je zde přežití. V nejhorším případě mají lidé, v jejichž horoskopu je Štír silně obsazen, sklon učinit ze všeho bitvu o holé přežití - ať už bitevní pole skutečně existuje, či nikoliv. Mají sklon cítit se snadno ohrožení - tato hrozba může být jak reálná, tak imaginární, avšak velká citlivost tohoto znamení má za následek, že Štír se může lehce cítit perzekuovaný. Na straně kladů ovšem disponuje nadprůměrnou schopností vcítit se do lidí náchylných k zažívání stavů persekuce či paranoie. Štír je znamení schopné velké oddanosti a osoba, v níž toto znamení silně rezonuje, dokáže skutečně porozumět celému spektru lidských emocí a reakcí. To, že Štír nic nepovažuje za takové jak to vypadá na první pohled, přispívá k podezřívavosti a jisté míře cyničnosti ("Zadarmo ani kuře nehrabe"). Hlavní problém, s nímž lidé silné štíří povahy musí nejvíce bojovat, je důvěra a nedůvěra. Někdy potřebují trochu polevit, přijmout své chyby, naučit se odpouštět jak sobě , tak ostatním a naučit se sdílet. Štír, podobně jako jeho protikladné znamení (Býk), je považován za majetnického. Nachází-li se až na druhém místě, má také často potíž se s tím vyrovnat.

Musí být podobně jako Beran všude první, avšak zde se tato potřeba zrcadlí hlavně ve vztazích a sexuálních záležitostech. Na panenském stupni horoskopického vyprávění máme dívku, která je dostatečně zralá, abychom si vychutnali její plody. Ve Vahách přichází svatba a partnerství. Těžko nás tedy překvapí, že Štír, hned následující znamení, je spojené se samotným sexem. V praxi ale ti, v nichž Štír silně vibruje. dokáží žít a také žijí v celibátu. Jako vždy i zde je Štír spojován s extrémy.


Zatímco jsou osmý dům (dům, jemuž vládne znamení Štíra) a různé planety (Saturn, Pluto, Chiron) spojovány se smrtí, jediné znamení, které si smrt silně uvědomuje a disponuje všetransformujícími zážitky, je Štír. Ač není o nic menším bojovníkem než Beran, rozdíl mezi těmito dvěma Marsem ovládánými znameními, tkví ve skutečnosti, že zatímco Beran postupuje přímočaře a zřetelně, Štír se projevuje mnohem zastřeněji. Štír se sice neklepe strachy před smrtí, avšak zabývá se mnohem více přežitím, zatímco Beran je příliš naivní a bezstarostný na to, aby si připustil možnost porážky. Snad z tohoto důvodu, že se lidé štířího typu na určité úrovni museli vyrovnat se smrtí, zdůrazňuje mnoho z nich své rozhodnutí prožívat život naplno. Mohou působit dojmem lidí, kteří si ujíždějí na krizových situacích, rádi vše přehánějí, neboť doufají , že prorazí na druhou stranu , odkud se vrátí transformováni a proměněni. Součástí štíří existence je prožívat v životě všechny výšky i hloubky, zažívat extrémní stavy a pohybovat se neustále na hraně. Pociťovat bolest, pociťovat intenzivně alespoň něco, je lepší než necítit nic. Se všemi vodními znameními má společné tajnůstkářství, avšak v mnohem větší míře než Ryby nebo Rak - disponuje velmi detailním porozuměním všem záležitostem, které vyžadují úskoky, sabotáž a prohnanost. Lidé, v nichž toto znamení silně vibruje, se mohou držet svého majetku, avšak takřka jistě zůstanou věrní svým pocitům a také bolestem. Toto znamení dokáže být velmi neústupné a emocionálně nesmiřitelné. Podobně jako u ostatních pevných znamení hraje pro tvrdohlavého a odhodlaného Štíra klíčovou roli blízký vztah, v tomto případě může být objektem tohoto vztahu bolest, drama nebo krize. Ať už se uvnitř Štíra odehrávají jakékoliv bouře, běžný pozorovatel si jich obvykle povšimne jen stěží: energie Štírů se podobá ledovci, z něhož je ve skutečnosti viditelná pouze nepatrná část.


Zatímco jsou Váhy znamením, které je z celého zvěrokruhu nejvíce schopné vytvářet kompromisy, Štír bude nejspíš znamením nejnekompromisnějším a stejně tak, snad ještě se Lvem, nejloajálnějším. Na Štírovi není nic afektovaného, jde o emocionálně poctivé znamení. Lidé, jejichž důležité planety se nacházejí ve Štíru, mohou být bystří, pronikaví a mazaní, a mnohem více než v lecčem protikladné, bezstarostné Váhy důvěřují svým vlastním pocitům. Iracionalita, bezohlednost a nesmiřitelnost se může pojit s teritoriem, což ale neznamená, že by Štíři měli monopol na žátlivost a pomstychtivost. Chyba lávky! Štíra naopak tyto pocity neděsí - věří totiž , že předtím, než budou transmutovány, je nezbytné je zakusit.


Vzhledem k tomu, že si libují v hloubkách, není asi překvapivé, že jsou štíří lidé přitahováni mystérii života, ať už se jedná o záležitosti okultní povahy, psychologii, pátrání, či archeologii. Pro problematiku, která vyžaduje bádání a zkoumání, se jedná o výborné znamení.


Člověk štířího typu si často libuje v intenzivních chutích a bervách a nelíbí s emu nic, co považuje za neslané a nemastné.Štír často dokáže docenit odvážný , silný výraz. Upřednosňována může být černá barva a hluboké odstíny červené.


Štír vládne reprodukčním a vylučovacím orgánům: genitáliím, rektu a močovému měchýři. Pro zachování dobrého zdraví je důležité nedusit v sobě emoce, což není pro nikoho důležitější než pro lidi, u nichž je zdůrazněno právě toto znamení.


Planety ve Štíru: každá planeta zde bude mít sklon reagovat intenzivně, vášnivě a potají. Ať už je jejich poselství jakékoliv, nic z něj by nemělo být běžnému divákovi odhaleno. Štír poskytuje planetární konstelaci hloubku, někdy dokonce indikuje smrt či zážitky blízké smrti, aby to však byla pravda, musí se vždy v horoskopu vyskytovat i další faktory, které tímto směrem poukazují. Štír na hrotu domu: v této oblasti života trvá člověk (či je případně předurčen) na poznání hloubek a vášní. Život zde není možné prožívat lehkovážně. Nchází-li se Štír no hrotu třetího, devátého či jedenáctého domu, poukazuje to na zájem o psychologii či okultní problematiku , možná dokonce i na badatelský dar (případně je-li v těchto domech umístěn Pluto). Nachází-li se na hrotech domů souvisících se vztahy (třetí pátý, sedmý, osmý či jedenáctý dům) , poukazuje to s ohledem na typ vztahu na komplikovaná emocionální pouta
(zdroj: Velká kniha astrologie, Sue Tompinson)

https://www.facebook.com/vera.sourkova.9

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico