Slunce ve Lvu ♌

views 913 datum 22. 7. 2021
Zdroj: Pixabay.com
22.7.v 16h27 vstoupí Slunce do ohnivého znamení Lva a setrvá v něm do 22.8. do 23h35. Nastává tvůrčí, hravé a vášnivé období léta
Představy o králích a královnách z pohádek dobře odpovídají znamení Lva stejně jako náš dojem ze samotné velké kočky: Lev je majestátní, hrdý, z lepší stránky si je vědom vlastní důstojnosti, z horší se jeví jako domýšlivý, povýšený a pyšný. Stejně jako může král být králem jen tehdy , je-li za něj uznán věrnými poddanými, je součástí lvovské psychologie získat nějaký typ uznání ostatních. Úkolem Lva se zdá být objevení sama sebe, objevit, jakými způsoby je vlastní já jedinečné a důležité. Planety ve Lvu popisují ty stránky jedince, které vyžadují, aby si jich druzí všimli, aby byli považováni za důležité a obecně oceňované. Stejně tak lidé se silným Lvem v horoskopu nesnášejí, když jsou ignorováni. Být nezúčastněným divákem pro ně není přípustné, ale problém s tím, když je někde ve středu pozornosti, je v tom, že všichni ostatní musí mít mnohem menší roli.
Když mluvíme o Lvu neměli bychom zapomínat na představu monarchy (nebo jakéhokoliv vůdce) Z té lepší stránky můžeme vidět moudrého, shovívavého, laskavého vladaře. Samozřejmě vladaři mohou být také despotičtí. Být vladařem znamená mít převahu nad ostatními a snad i blahosklonný postoj k níže postaveným smrtelníkům. Avšak skutečně sebejistý a úspěšný vůdce se na svou vlastní důležitost v řádu věcí dívá realisticky a bude mít dostatečnou důvěru v sebe i své místo na světě na to, aby byl schopen uznat ostatní, věnovat jim pozornost a poučit je. Tito lidé se potom vyhřívají na výsluní přízně svého vůdce. Jen pokud je pod tlakem pochybností nad vlastní vážností, může se Lev snažit být ve středu pozornosti. Pokud jste významní, nepotřebujete lidi k tomu, aby vám to pořád připomínali.
Podstatnými vlastnostmi Lva jsou vřelost, loajalita, velkorysost a velkomyslnost. Velkomyslnost proto, že na rozdíl od svého předchůdce Raka není Lev nevraživý. Se Lvem se pojí určitý optimismus a jako u ostatních ohnivých znamení entuziasmus. Lva není snadné porazit nebo zdrtit. A velkorysost tohoto znamení se netýká jen kreditních karet, protože Lev je velkorysý jak svými činy, tak svým duchem. Dokáže být laskavý a dobrosrdečný.
Člověk lvovského typu bývá smělý a připravený zhostit se svého úkolu (ať už je jakýkoliv), proto se v mnoha ohledech hodí do role vůdce. Nemusí se hodit ke skutečnému provedení toho, co je potřeba udělat, ale pokud uzná hodnotu ostatních, může je k tomu delegovat. Když je někdo u moci, musí vyzařovat sebedůvěru a víru. Také musí být schopen být pozitivní a překonávat skutečné i představované problémy a nedokonalosti. Musí být loajální vůči danému úkolu a být schopen vzbudit podobnou loajalitu i v ostatních.
Bližší pohled může odkrýt skutečnost, že se Lvy je všechno divadlem: jejich specialitou je to, že jsou dobří v blafování. Je to podobné tomu, co se děje na burzách: pokud je ztracena důvěra v nějakou komoditu, ceny akcií jdou dolů. Stoupání a klesání cen může mít jen velmi málo společného s realitou situace: důležitým prvkem je vnímání akcionářů. Hlavní je vždy udržovat důvěru ostatních na vysoké úrovni. A to je dovednost Lva: schopnost vzbudit důvěru. Lev je dobrý v předvádění. To je dalším důvodem pro (pravděpodobně podvědomý) lvovský sklon k vybírání si méně schopných nebo sebejistých společníků: vládce nebo bankéř (Lev vládne bankovnictví) si nemůže dovolit nechat své společníky volat do davu, že císař nemá šaty, nebo že potřebuje prodat své akcie společnosti.
Schopnost předvádění či blafování a potřeba uznání dělá ze Lva hlavní znamení pro zábavní průmysl, zejména pro herectví- Zdůraznění Lva a Ryb v horoskopu často ukazuje na drama coby hlavní aktivitu v životě. Lev je obecně tvůrčím znamením, protože kreativita mimo jiné zahrnuje i to, že je člověk schopen pustit se do něčeho celým srdcem a toto znamení má k tomu nadání
Planety ve Lvu se nejlépe projevují u jedinců, kteří mají určitou míru sebeúcty, protože pak může velkorysost a ušlechtilost zazářit velmi pozitivním způsobem. Zdůrazněné znamení Lva může naznačovat osobu, která rozkazuje a vyžaduje respekt. Lvovská čestnost může vést k hrdosti, která je oprávněná. Na druhou stranu hrdost nebo pýcha mohou být kořenem mnoha problémů. Příliš velké vědomí vlastní osobní důstojnosti společně s nechutí dodržovat vysoké standarty chování mohou někdy u lvovského typu způsobovat neochotu si vůbec něco vyzkoušet. Lev totiž obvykle nesnáší, když se mu někdo vysmívá a nebude riskovat, že by vypadal jako hlupák. Planety ve Lvu někdy člověku propůjčují příliš velké mínění o sobě samém, což může mít za následek chvástavost a nafoukanost

Hlavním orgánem spojovaným se Lvem je srdce, ale mohou se sem řadit i páteř a horní část zad. A protože se Lev velmi stará o svou čest a hrdost, odráží se to na jeho vzpřímeném postoji - spojení se zády tudíž není překvapivé. Požitkářství a život na vysoké noze se mohou stát příčinou pádu. Jelikož jsou lvovské typy samy velkými dětmi, mají obvykle velmi rádi děti

Planety ve Lvu: s vyjímkou Saturna ve Lvu planety projevující se skrze Lva obvykle chtějí, aby si jich někdo povšiml a docenil je. Mohou se projevovat odvážně, dramaticky a okázale. Nepř.osobnost s Merkurem ve Lvu si bude velmi jistý svými vlastními názory. Lidé s Venuší nebo Marsem ve Lvu si mohou vybrat partnery, kterými se mohou chlubit nebo na ně budou hrdí. Stejně tak se mohou sami velmi snažit, aby na ně byl hrdý jejich partner

Lev na hrotu domu: dům, ve kterém se znamení Lva nachází, může ukazovat, ve které oblasti se člověk cítí nejvíce osvícený nebo čilý. Tato oblast života ukazuje, kde je možné být šlechetný, a to jak duchem tak skutkem. Dalším bodem, co se týče aktivit daného domu, může být hrdost. Dům, ve kterém se Lev nachází, bude úzce spojen s domem a znamením, kde je umístěno Slunce.

Zdroj: Velká kniha astrologie, Sue Tompkinson
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico