Slunce v Rybách 18.2.2021 v 11:44

datum 18. 2. 2021
Zdroj: Pixabay.com
Slunce v Rybách
18.2.v 11h44 vstupuje Slunce do vodního znamení Ryb a setrvá v něm do 20.3.do 20h37
Pakliže je v horoskopu zesíleno znamení Ryb ( Slunce, Luna, Ascendent, osobní planety v Rybách, Neptun, vládce Ryb se nachází v úzkých aspektech na tato tělesa, případně je několik planet ve 12.domě jemuž Ryby vládnou) člověk často používá slova jako "duše", "blaženost" nebo "požehnání".
Ryby ve své nejryzejší podobě neuznávají mezi lidmi žádné hranice. Nedomnívají se, že jsou nadřazené duševně nemocným, chudým, nevzdělaným ani těm, kteří se pohybují v kriminálním prostředí kupříkladu. Ryby se zabývají celostí a univerzalitou. Ačkoliv to nutně nemusí platit pro Ryby jako jednotlivce (kteří jsou, což je třeba si uvědomit, také jen smrtelníky), Ryby jako vývojová fáze zvěrokruhu nás učí, že jsme všichni nezávislými součástmi stejného vesmíru, stejné jednoty. Jak by tedy jedna část vesmíru mohla být nadřazena jiné? Na vývojovém stupni Ryb nejsou vnější faktory natolik důležité (a pokud je někdo označován za žebráka či malomocného jedná se vždy jen o vnější nálepku). Skutečně důležitý je duchovní vývoj.
Duchovní vývoj pravděpodobně znamená vyvažování karmických vah - tedy toho, co se přihodilo v minulých životech a snad i v předchozích etapách tohoto života. Lidé toho docilují tím, že pomáhají mírnit utrpení druhých, trpělivě snáší vlastní břemena (namísto toho, aby je přehazovali na druhé) a napravují škody napáchané v minulosti. Jinými slovy řečeno - splácejí nevyřízené dluhy.
Podobně jako je těžké rozlišit jednotlivé barvy, když malujeme vodovkami, protože se každá barva prolíná se sousedícím odstínem, může být v horoskopu těžké izolovat i ryzí Rybí vlastnosti, neboť se planety v Rybách snadno zabarví ostatními k nim aspektovanými planetami. Nejen, že Ryby jsou tím nejméně světským znamením zvěrokruhu, ale jsou také znamením s nejslabším smyslem pro vlastní já .Ryby jsou podobně jako ostatní proměnlivá znamení (jimiž jsou ještě Blíženci, Panna a Střelec) nepostižitelné. Jedinci, v nichž je toto znamení výrazné neustále unikají, nesnáší jsou-li jakkoliv omezováni.
Zatímco Vodnář si je jistý svými názory, plný přesvědčení a odhodlání nalézt pravdu, Ryby vědí, že pravda je relativní a málokdy bývá taková, jaká se zdá být. Životní orientace Ryb je spíše přijímací než odmítavá. Ryby nesoudí, ale snaží se přijímat - tato vlastnost je zároveň jejich kletbou i požehnáním. Na straně kladů může z Ryb schopnost přijímat, zahrnovat a rozumět dělat to nejoddanější a nejvíce milující znamení zvěrokruhu. Stejně jako jejich protiklad Panna, tíhnou k pokoře a laskavosti. Absence přemrštěného smyslu pro vlastní Já (což je někdy popisováno jako malé ego) znamená, že lidé, kteří s tímto znamením silně rezonují, jsou vnímaví a velmi senzitivní. Na straně záporů ti, v jejichž horoskopu jsou silně akcentované Ryby, nejen že postrádají sebedůvěru, ale mohou mít i slabou vůli a bývají snadno ovlivnitelní a ovladatelní.
Nedostatečná vlastní identita může přispívat k tomu, že z Ryb bývají dobří herci, neboť klasické Ryby umějí splývat a proměňovat se podle toho, co je zrovna potřeba. Díky jejich neegoistické povaze není pro Ryby obtížné se obětovat. Obětavost a nesobeckost jsou pozitivními projevy tohoto znamení, prokazuje-li je ovšem člověk vědomě. V podstatě je na tomto typu nejcennější právě ona schopnost oddat se něčemu či někomu. Ono ""něco" (ať už je to osoba či nějaký cíl), poskytuje jinak bezcílným, proudem unášeným Rybám zakotvení, identitu a cíl. Ryby se nicméně nemusí příliš přemáhat, dokonce ani z vlastní vůle, neboť tento typ lidí se obvykle vyhýbá tomu, co je moc namáhavé, omezené či otravné.
Díky Neptunu, jejich vládci, mají Ryby sklony unikat. V nejlepším případě je to možné vysvětlit touhou transcendovat běžnou realitu, povznést se nad omezenost a obyčejnou světskost. Jejich senzitivita k utrpení však může znamenat, že Ryby udělají cokoliv, aby se vyhnuly nepříjemnému. V nejhorším případě mohou tyto rysy spojené s nutkáním uniknout vést k závislostem. Navíc sklon identifikovat se s obětí a stavět se často do této role může z Ryb vytvořit závislého uživatele, ať už v drogovém či nedrogovém smyslu slova.
Toto znamení je spíše idealistické než realistické. Ne snad proto, že by Ryby nedokázaly být realistické - díky tomu, že v sobě nesou semena všech předchozích znamení, jsou Ryby schopné být snad čímkoliv - je tomu spíš proto, že Ryby mají sklon klást si otázku "Co je na realitě dobrého?" Součástí výbavy Ryb jsou i pocity prahnutí a dychtivosti, ale stejně tak i nespokojenost, rozčarování a sebelítost. Ti, co s tímto znamením silně rezonují, mohou být velmi přístupni debatám o tom, jestli na jejich zahradě žijí víly. Fantazie stojí Rybám za trochu toho mlžení. Tím, že jsou proměnlivé, jejich orientace je vždy inkluzivní, takže jejich typickou odpovědí na otázku o existenci víl bude "Co my o tom víme?" či "Kdo jsme, abychom řekli že neexistují?"
Otevřenost tohoto znamení je proto jedním z jeho největších darů, ale často vede k obviněním z naivity či zmatenosti pragmatičtějšími osobnostními typy, kterým uniká schopnost nacházet radost a extrahovat pravdu ve fantazii.
Dalo by se říct, že všechna znamení zvěrokruhu jsou kreativní svým vlastním způsobem, avšak Ryby bývají umělecké, neboť mají neustále na paměti, že umělec je člověk, který zrcadlí svět pro zbytek lidí. Zrcadlení - schopnost reflektovat to, co jsme přijali - je patrně nejvýraznější dovedností Ryb. U Ryb se může nezměrná představivost pojit s potřebou nechávat se okouzlit, magnetizovat ostatními lidmi či okolnostmi. Uměním, ke kterému mohou být Ryby přitahovány či jej ovládají, je tanec či poezie. Obě tyto umělecké formy se vyznačují expresivitou a nespoutaností
Znamení Ryb je napojeno na kolektivní nevědomí, na Vesmír, na Boha. Jednou nohou jsou v této pozemské realitě, druhou nohou v duchovní realitě. Božství je přirozenou součástí jejich života a dokud si to neuvědomí, mohou mít stále pocit, že jim něco chybí.
Planety v Rybách: z imaginativních a empatických kvalit tohoto znamení prospívají planety jako Měsíc a Venuše, zatímco Saturn a Mars mohou o svou dominanci přijít. Toto znamení omezuje energii mnohých planet a zároveň posiluje romantického a prchavého ducha.
Ryby na hrotu domu: mezi aktivity tohoto domu patří ty, které podněcují empatii a oddanost daného jedince. Např.Ryby na hrotu 5.domu mohou naznačovat, že se jedná o člověka, který miluje děti a má potřebu zachránit všechny děti, které to potřebují. Případně má-li pátý dům odhalit způsob tvořivého sebevyjádření daného člověka, mezi možnostmi, které se tu nabízejí, bude malování vodovými barvami, divadlo, hudba a obzvlášť tanec (jako vždy je nutné prostudovat celý horoskop). Co se týče planet v Rybách , hrot domu, v němž se znamení nachází, může být oblastí, která v sobě zahrnuje jistou míru obětování či utrpení, či alespoň oblast, kde jsou egoističtější potřeby daného člověk k ničemu
(zdroj: Velká kniha astrologie, Sue Tompkinson)️
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico