Slunce v Býku

datum 19. 4. 2021
Zdroj: Pixabay.com
19.4.ve 22h34 vstupuje Slunce do znamení Býka a setrvá v něm do 20.5. 21h36
Jestliže úkolem Berana bylo věci začít, pak Býkovi připadá úloha věci udržovat, zakořenit a shromáždit. Podnětem Býka je být a mít. Býk se snaží něco vytvořit nebo získat a pak si to udržet.
Stejně jako je Býk trpělivý, mírná a klidný, je také nejvíce ze všech znamení vytrvalý, houževnatý a stálý. O ty jež mají ve svém horoskopu silně zastoupeného Býka se můžete opřít a spolehnout se na ně. Býk je odhodlaný, někdy až neústupný a zatvrzelý, je rozvážný a není snadné jej do něčeho tlačit nebo nutit proti jeho vůli. S některými planetami v Býku může někdy odpor vůči pohybu a změně přerůst v násilnické chování, zvláště u lidí, kteří se ještě nenaučili, jak své potřeby naplňovat zdravějšími, vědomějšími způsoby.
Přestože není nejvynalézavějším znamením, je Býk obdařen realismem a zdravým rozumem. Ti, kteří zde mají mnoho planet, chtějí neměnný život a téměř ve všech oblastech se budou snažit udržet status quo a stabilitu. Z této touhy po klidném životě a v zásadě silného pudu sebezáchovy pochází vědomě či nevědomě mnoho rozhodnutí, zda něco udělat či neudělat. Býčí filosofie předepisuje, aby byl člověk ponechán sám sobě - pokud možno natrvalo, nebo přinejmenším po nějakou dobu, jež mu poskytne možnost věci pomalu a důkladně promyslet. Pokud jsou ostatní prvky horoskopu v rovnováze, býčí typ lidí nezasahuje do záležitostí druhých lidí. Zároveň Býk nemá rád, když se zasahuje do jeho záležitostí.
Býk je zaměřen prakticky a nemá rád čistě teoretické věci, nesnadno věří čemukoliv, co nemůže vidět nebo se toho dotknout. Má rád prostý život a ve většině záležitostí preferuje jednoduchost. Nevyrovnává se dobře se složitostmi a komplikovanými typy lidí. Ti, kteří mají toto znamení zdůrazněné, bývají pragmatičtí a střízliví a nemají rádi věci zbytečně zamotané
Zájmem Býka je vytvořit a vybudovat něco hmatatelného. "Vybudovat" je nepochybně klíčovým slovem v souvislosti s jakoukoliv planetou, která se v tomto znamení nachází. Může se zde vyskytovat schopnost pomalu stavět na předchozích výkonech a přístup k životu má v sobě typický býčí styl- pomalý, ale jistý. Tento uvážlivý přístup může často přinést opravdové dlouhodobé bohatství. Vzdělávací role není z Býkových vlastností tou nejzřetelnější, ale pokud již má někoho učit, pak bude postupovat jasně a srozumitelně krok za krokem.
Býk je také zaujatý jistotami a stabilitou. Pro ty, jež mají v horoskopu silný důraz na Býka, nesmí být ohroženy základy života - domov, jídlo a fyzická jistota. Proto má Býk problém provést cokoliv, co by mohlo ohrozit jeho fyzické a materiální jistoty,
V zásadě je Býk stoický. Takoví lidé se nesnadno rozčílí a mohou vypadat, že se jich netýká radost ani smutek. To je následkem schopnosti klidně přijmout všem co je nevyhnutelným důsledkem přirozeného řádu věcí. Proto je Býk také snad více než kterékoliv jiné znamení spjatý s přírodou. Obvykle se u něj projevuje ocenění darů přírody, ocenění krásy a bohatství země a plodin, které produkuje. To přispívá v životě i v umění ke smyslu pro proporce. V podstatě jsou rytmy přírody neměnné, což může být dalším důvodem proč se Býk v přírodě cítí jako doma. Souznění s přírodou zahrnuje také souznění s tělem a jeho potřebami a dovednostmi. Jelikož je Býk velmi zemní a smyslné znamení, bývají smysly vysoce vyvinuty- zejména čich, chuť a hmat. Silný smysl pro strukturu a formu, projevující se u různých prvků v Býku, je ideální pro ty, kteří pracují v povoláních zabývajících se textilem. Také pro kohokoliv, kdo využívá dotykové dovednosti - například masáže, aromaterapii a léčitelství. Potenciálně býčí jsou i živnosti související s budováním, hudbou, zemědělstvím a zahradnictvím. Také mnoho slavných malířů mělo zastoupeného Býka ve svém horoskopu.
Slabiny některých lidí se silným Býkem v horoskopu mohou spočívat v návyku na fyzické pohodlí a dobrý život. Býk může být pohodlné až líné znamení s náchylností ke stagnaci, spíše k udržování než vynakládání energie.
S oběma nohama na zemi a se silným smyslem pro proporce je Býk snad nejstřízlivějším znamením zvěrokruhu. Emočně, sexuálně a v záležitostech vyžadujících zvládání hněvu je tento typ charakterizován klidným vzdorem, pomalým (ale jistě stoupajícím) vzrušením a značnou výdrží. Realističnost také přispívá ke smyslu pro humor, protože smích se rodí z těch nejzákladnějších rysů lidské povahy
Dalším klíčovým slovem by mohla být neochvějnost. Býk je tak nepoddajný a stálý, že zastavuje cokoliv co mu přijde do cesty. Energie Býka tudíž může utlumit neklid a ochraňovat, ale stejně tak i blokovat změnu a pokrok
Planety v Býku působí poněkud pomaleji, prostěji a často obezřetněji než v jiných znameních. Býk přidá k psychologii dané planety tradičnost, obvykle také stabilitu a spolehlivost, přičemž záležitosti takové planety mohou být zabarveny rovněž záležitostmi, které souvisí s penězi nebo krásou.
V domě, kde máme Býka, můžeme tíhnout k tomu, co je vyzkoušené a ověřené, můžeme být tradicionalističtí, praktičtí nebo motivovaní záležitostmi sebezáchovy. Tady jsme realističtí a spolehliví. Někdy v této oblasti života můžeme být majetničtí
Býk je zemské fixní znamení a vládne mu Venuše, jež je planetou krásy, lásky, erotiky a hodnot. Býk je znamení jež ke svému životu potřebuje harmonické, stabilní partnerské vztahy a kvalitu (ve všech aspektech bytí). Své blízké miluje neochvějně (někdy až majetnicky) a je schopen být velice láskyplný a laskavý
(zdroj: Velká kniha astrologie, Sue Tompkinson)
Býk - cesta smyslnosti
Evoluční vývoj Býka : platí pro Býky celoživotně a aktuálně v "čase Býka -od 19.4. do 20.5. pro nás všechny. Nyní je čas naladit se na své smysly, potřeby, na své tělo i na přírodu. Rozvíjet vnitřní klid a neochvějně trvat na tom, že náš život patří pouze nám a nikdo jiný nemá právo do něj zasahovat......
sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico