Slunce v Blížencích

datum 19. 5. 2022

21.5. ve 3h23 vstupuje Slunce do vzdušného znamení Blíženců a setrvá v tomto znamení do 21.6. Jedním z klíčových principů Blíženců je spojení. Toto znamení je zaujato spojováním lidí, míst, myšlenek a všeho ostatního, vytváří a propojuje sítě - jeho úkol se týká sdružování a komunikace. Úkolem Blíženců je sbírat informace, zpracovat je a distribuovat je. Zvážení, co informace může znamenat, je ponecháno Střelci (znamení protilehlé Blížencům), jiné Merkurem ovládané znamení, Panna, rozhoduje o tom zda je informace užitečná nebo ne - pokud ne vyřadí ji. Úlohou Blíženců je toliko sbírat informace. a šířit je. Z toho důvodu jsou Blíženci znamením učence i klevetníka. Oba sbírají informace a předávají je ostatním. Sbírání faktů vyžaduje otevřený postoj. Jakýkoliv druh cenzury informací zastaví jejich volný pohyb což Blíženci nesnášejí. Blíženci jsou mentálně hbití, zvědaví a pružní. Zvědavost je zde dominantním povahovým rysem Blíženci jsou všestranní, pružní a přizpůsobiví a mají rádi rozmanitost a pestrost, vyhledávají nejrůznější úkoly a co nejvíce způsobů jak provést danou úlohu ( narozdíl od znamení Býka jejich předchůdce který rád dělal věci stejným způsobem). Proto má toto znamení experimentální postoj k životu, tendenci žít život prozatímně a nebrat věci příliš vážně. Jelikož jsou Blíženci opatrní k závazkům, ať je situace jakákoliv, snaží se ponechat si co nejvíce otevřených možností. Stejně jako ostatní pohyblivá znamení ( další jsou Panna, Střelec a Ryby) nejsou Blíženci zaměřeni na cíl. K dosažení nějakého cíle je nutné pokrýt poměrně velkou vzdálenost, zatímco Blíženci dávají přednost krátkým vzdálenostem a libují si v malých odbočkách a odchylkách od dané cesty.. Blíženci pokryjí mnoho území, ale pokryté území není prozkoumáno v jednoduchém, přímém směru, ale spíše nahodile. Opravdové uspokojení v životě pravděpodobně přichází ze zážitků, které bývají zakoušeny hluboce. Člověk si více vychutná příchutě, když žvýká pomalu a pečlivě, ale stylem Blíženců je přeskakovat z květiny na květinu. Tato motýlí existence v sobě nemá jen neklid, ale také velmi často nespokojenost. Z tohoto důvodu si ti, kteří mají toto znamení silně zdůrazněné, mohou snadno připadat, že jsou nějakým způsobem opomíjeni, i když jsou ve skutečnosti ve středu všeho dění. Blíženci jsou skvělými kosmickými prostředníky, schopnými vždy propojit A a B. Jsou schopní vytvořit neobyčejný počet spojení - je to znamení vytvářející sítě. Vyskytuje se u nich potřeba být u všeho, co se děje, a nelibost, pokud jsou z něčeho vyloučeni, ale také požadavek moci se volně v jádru dění pohybovat zůstat bez závazků a mít možnost odejít, pokud věci začnou být příliš omezující nebo vážné. Blíženecký typ je v podstatě žonglér - stále žongluje s lidmi, časem místy a myšlenkami. Převaha planet v Blížencích často vede k jazykovému nadání či talentu pro cizí jazyky. Často se také vyskytuje záliba a nadání pro hry zejména karetní. Dalšími častými činnostmi jsou jízda na kole či skateboardu a tenis stejně jako všechny záležitosti týkající se znalostí a komunikace. Inteligenci není možné pomoci horoskopu změřit, ale obyčejně jsou lidé se silným znamením Blíženců chytří. Z horší stránky lidé s tímto snadno znuděným znamením mohou být přelétaví nervózní a vrtošiví. Jelikož jim chybí soustředěnost a přesvědčení, budou se někteří jevit šibalsky, kolísavě a proměnlivě. Silný Saturn nebo obsazení pevné modality (pevná znamení jsou Býk, Lev, Štír a Vodnář) v horoskopu může hodně přispět k vyrovnání těchto sklonů. Součástí blíženecké povahy může být i skepse. Otevřenost vůči všemu a neschopnost nevpouštět informace může vést k obtížím v rozhodování. Typičtí Blíženci mají na většinu věcí přinejmenším dva názory. Stejně jako Janus, římský bůh bran a dveří, mohou stát Blíženci tváří v tvář dvěma cestám zároveň Z té lepší stránky jsou silně blíženecké typy zručné , všestranné a schopné přiložit ruku k jakémukoliv dílu. Drží krok s dobou či jsou vždy napřed, bývají společenští a zaneprázdnění. Blíženci jsou znameními, které se zajímá. Planety v Blížencích mohou hledat novost, ale také vytvářet jedince kteří novinky poskytují. Je to také znamení nejvíce spojované s mládím (Blíženci korespondují s věkovým rozmezím 14 až 21 let) protože pro mladé je typické , že chtějí a potřebují rozmanitost, a patrně by se neměli k ničemu zavazovat, dokud neprovedou se životem několik experimentů. Celoživotní mladistvost a něco, co připomíná Petera Pana, může být spojováno obzvláště s jedinci, kteří mají ve svých horoskopech zdůrazněnou polaritu Blíženců/Střelce, zejména pokud je silný také ohnivý živel nebo slabý zemský živel. Blíženci tíhnou ke všemu radostnému a jasnému Blíženci jsou také často hbití nejen mentálně, ale také fyzicky a mají citlivý nervový systém. Na fyzickém těle Blíženci vládnou plicím, průduškám, pažím a rukám. Lidé, kteří mají z jakéhokoliv důvodu potíže s pohybem budou mít tento fakt zčásti naznačen planetami ve třetím domě (kterému Blíženci vládnou) nebo v Blížencích. Blíženci jsou nervózním, ustaraným znamením což se může u lidí, kteří v něm mají převahu planet viditelně projevovat. Tento případ nastává obzvláště tehdy, když se od nich něco očekává. Merkurické typy, včetně těch lidí, kteří mají zdůrazněny Blížence mohou být náchylné ke kouření (jedním z důvodů je i potřeba zaměstnat ruce), či alespoň náchylnější než jiní lidé. Dýchací oblast je klíčovou oblastí tohoto znamení. Planety v Blížencích: Blíženci odlehčují - jakoby přidávali vzduch- kteroukoliv planetu která se ve znamení nachází. Vlastnosti dané planety se budou jevit nejen jako lehčí a méně vážné, ale také roztroušenější a bude obtížnější je uchopit. S výjimkou Saturnu se může pozornost dané planety snadno rozptýlit. Často budou záležitosti spojované s planetou vyjadřovanější slovy. Majitel planet v Blížencích se může snažit pochopit ten aspekt jeho osobnosti který určitá planeta představuje. Do této rovnice je třeba přidat rovněž mládí: například Venuše a zejména Mars může v rámci vztahu naznačovat rozdíly věku mezi partnery Blíženci na hrotu domu: Blíženci na hrotu domu vždy naznačují dvojitost: např. dvě zaměstnání na hrotu šestého a desátého domu, někdy na hrotu čtvrtého nebo desátého domu dva rodiče, na hrotu sedmého domu dvě svatby atd. Nezřídka budou hrát důležitou roli ve věcech daného domu sourozenci a mohou se vyskytovat vazby na školní léta. Aktivity spojované s daným domem mohou být různorodější a jedinec k nim bude přistupovat se zvědavostí a z racionálního úhlu pohledu

Zdroj: Velká kniha astrologie, Sue Tompkinson

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico