Slovenský objevitel reverzní Fibonacciho posloupnosti čelí hradbě podivného mlčení v celosvětové vědecké obci

datum 24. 1. 2019

Slovenský objevitel reverzní Fibonacciho posloupnosti čelí hradbě podivného mlčení v celosvětové vědecké obci, přestože jeho objev už potvrdil a rozvinul český matematik ze Západočeské univerzity! Objev ukrývá Davidovu hvězdu Izraele, reverzní posloupnost má rovněž vztah k Eulerovu číslu a je dokonce i součástí archaického prototypu Vesica piscis! Narazil slovenský matematik na něco, co mělo zůstat utajeno?

 

Tajemný a záhadami obklopený objev slovenského matematika Ondreje Janíčka má velmi vzrušující, ale současně i velmi podivné pokračování. Když náš server Aeronet minulý rok v listopadu jako první na světě publikoval Janíčkův objev [1] Revezní Fibonacciho posloupnosti, byla to v očích mnoha lidí jen drobná záležitost z oblasti matematiky, které stejně většina běžných lidí moc nerozumí. První zveřejněné práci někteří vyčítali, že není podrobněji rozpracována, což jistě byl argument, který bylo možné přijmout. Pan Janíčko se proto i po emailové komunikaci se mnou rozhodl, že svůj objev rozpracuje více do hloubky a podrobněji s vědeckou a akademickou obcí na Slovensku. Jenže se stalo něco, co vůbec nečekal. Nikdo mu neodpověděl, s výjimkou ředitele Matematického ústavu Slovenské akademie věd, a narazil na hradbu mlčení.

Zlatý poměr Fibonacciho sekvence.

Když se nezadařilo na Slovensku, obrátil se i na zahraniční vědecké obce, ale dopadl podobně.  Odezvu nalezl až v České republice na Západočeské univerzitě v Plzni, kde Janíčkova práce zaujala ing. Jakuba Součka PhD. a ten se rozhodl, že Janíčkovu teorii prověří a opravdu se stalo. Vznikla vynikající vědecká práce na akademické úrovni s veškerou aplikací matematické analýzy a erudice, která odhalila nejen pravdivost a unikátnost Janíčkova objevu, ale především vyvolala v jiných kruzích poněkud zděšení.

Ondrej Janíčko objevil ve skutečnosti jakýsi reverzní podpis architektury matematických prototypů, který by mohl odkazovat na židovský theorem o tzv. Božím podpisu (God’s Code) v celé architektuře vesmíru. Součkova analýza je převratná právě v tom, že dokazuje a prokazuje, že Janíčkova reverzní Fibonacciho posloupnost není ad-hoc náhodnou posloupností, ale je důkladně matematicky zabudována do dalších rovnic, formulací a matematických pilířů dnešní matematiky a fyziky, v nichž je tato reverzní posloupnost identifikovatelná.

Matematik z Plzně pomohl matematikovi ze Slovenska rozpracovat dost možná největší objev v oboru za několik posledních dekád

Hlavním objevem Součkovy analýzy Janíčkovy reverzní posloupnosti je grafické vyjádření vztahu Fibonacciho posloupnosti vůči Janíčkově reverzní posloupnosti. Souček zjistil, že součinem nebo součtem jednotlivých kořenů Janíčkova poměru j je vždy získáno číslo 8, a že podíl těchto kořenů je roven hodnotě rozdílu čitatele a čísla 1. Nepřipomíná vám to něco? Psal jsem o tom zde před dvěma dny v souvislosti s kabalistickým dnem Lunární brány 22 a data 18. ledna 2019, které spočívá ve 4 podmínkách:

  • Datum spadá do posledního lunárního cyklu starého lunárního roku
  • Datum musí vycházet na pátek
  • Součet čísel v datu (numeratum) musí dávat číslo 22
  • V datu musí být obsažena dvě čísla, 1 a 8

Tato dvě čísla totiž tvoří v Kabale mužský a ženský princip, přičemž 1 je současně prvopočátek všeho, zatímco 8 je symbolem pro nekonečno, opak prvopočátku. Jak ukazuje Součkova matematická analýza dále, osmina plochy čtverce o délce j je rovna vzdálenosti této délky s rozdílem čísla 1.

Davidova hvězda v syntéze grafů Fibonacciho a Janíčkovy posloupnosti

Největším šokem v analýze je ovšem další kabalistický symbol, ten největší ze všech: Davidova hvězda dvou do sebe opačně zaklesnutých rovnostranných trojúhelníků. Jeden tvoří body vrcholů mezí Fibonacciho posloupnosti, druhý trojúhelník tvoří tyto body pro Janíčkovu reverzní posloupnost. Při pohledu na graf vidíte tečkovaně zobrazené trojúhleníky, které tvoří kabalistickou Davidovu 6-cípou hvězdu, což je nejdůležitější symbol Izraele, Sionismu a Kabaly. Základem Janíčkovy reverzní posloupnosti jsou tak čísla 1 a 8, okolo kterých se točí vše v tomto objevu. A právě kabalistický svátek Lunární brány 22 je založen na číslech 1 a 8. Nevím, jestli si to pan Janíčko uvědomuje, ale zřejmě šlápl za čáru a odhalil jeden z kabalistických matematických vzorců, ze kterého jsou v Kabale odvozovány další modely, o kterých raději zde psát nebudeme. Je snad mlčení světové vědecké veřejnosti způsobeno právě tím, že pan Janíčko objevil něco, co nemělo být odkryto? Dole na grafu tvoří vrcholy Davidovy hvězdy čísla v kroužcích pospojovaná tečkovanými úsečkami.

Hrobové ticho a hradba mlčení

Janíčkova posloupnost se nachází překvapivě i v Theodorově spirále jako poměr v trojúhelníku v jeho druhé iteraci a dokonce ji najdeme i v archetypu Vesica piscis. Co je však důležité, to je potvrzení toho, že Janíčkova posloupnost odhaluje systém kabalistického dualismu zvaného “jak nahoře, tak dole” a tento systém je založen na tezi (trojúhelník nahoru), antitezi (trojúhelník dolů) a na syntéze (splynutí obou trojúhelníků v jeden) a vytvoření Davidovy hvězdy. Světlo je v reverzním vztahu vůči tmě. Reverzním vztahem k bodu jako prvopočátku je nekonečno. Proto kabalistické systémy pracují s rovinami od 1 do 8.

Proto židovský národ má Davidovu hvězdu jako nejvyšší kabalistický symbol. Pamatujete na výstavu o zednářích v Barceloně s názvem La Llum Negra, na které byl i Ivan Bartoš (šéf Pirátů) spolu s manželkou? Více zde. Černé světlo je jiným výrazem pro temnotu, což je reverze světla. Zednářsko-kabalistické rity vychází z téhož učení. Takže už možná chápete, co vlastně pan Janíčko objevil. A podívejte se, jaké má problémy, toto nám napsal do redakce:

Dokončili sme s pánom Ing. Jakubom Součkom PhD. nový článok o reverznej Fibonacciho postupnosti. Dúfam, že teraz uspokojí všetkých matematikov, ktorí sa vyjadrovali v diskusii k prvému článku o objave reverznej Fibonacciho postupnosti. Tak ako som avizoval v prvom článku, že možno očakávať odvodenie vzťahu revrezneho Fibonacciho pomeru k ostatným číslam ako je Pi, Phi, e atď. tak to sa do bodky vyplnilo týmto článkom. Váš článok v ktorom ste sa vyjadrili, že sa jedná o prelomový objav nieje vôbec nadnesený ani skreslený.

Skutočné matematické mozgy ale nie obyčajné a priemerné iste pochopia význam objavu reverznej Fibonacciho postupnosti. Týmto druhým článkom úplne potvrdzujeme výnimočnosť objavu. Zo sakrálnej geometrie, ktorej význam vám iste nemusím ozrejmovať, sme pomocou Vesica piscis odvodili vzťah reverzného Fibonacciho pomeru a Phi. Chápete to? Pomer reverznej Fibonacciho postupnosti je ukrytý v posvätnej geometrii Vesica piscis ktorá je základom všetkých gotických chramov, egypských chrámov a mnoho ďalšieho. Odvodili sme vzťah k Eulerovmu číslu e, čo je tiež veľmi významné. Mame spracovanú Theodorovu špiralu čo je tiež zaujimavé. Toto snaď nepochopí už len uplný diletant alebo ignorant.

Na Slovensku som nenašiel nikoho z profesorov matematiky ani docentov na univerzitach, ktorý by sa vedeli a boli ochotní sa kvalifikovane vyjadriť. Na slovensku nie sú odborníci. Komunikujem len s riaditeľom Matematického ústavu Slovenskej akademie vied, ktorý má ľudský prístup a sme sa stretli a o veci diskutujeme. Takže aspoň Slovenská akademia vied sa postavila k objavu čelom, objav ju zaujal a bol pán riaditeľ otvorený sa stretnúť a diskusia pokračuje.

Zo 15 zahraničných expertov na teóriu čísel sa mi na môj email kde som poslal anglickú verziu článku s prosbou o vyjadrenie a posúdenie sa neozval nikto späť. Zrejme majú experti problem to pochopiť. Ja vidím v širšich súvislostich tento objav čo budem publikovať v mojej knihe tento rok, tak možno menej kvalifikovaný to nakoniec pochopia. Mal som problém publikovať môj prvý článok vo vedeckých žurnáloch a portáloch. Všade ma odmietly.

Či už preto lebo sa im zdal môj článok priliš jednoduchý alebo z iných mne neznámych dôvodov ako napriklad, že nie som oficialne vedec. Einsteina ked robil na patentovom úrade a podal článok do vedeckého časopisu na 3 stranách za ktorý dostal Einstein Nobelovu cenu, tak to sa v dnešnej dobe už asi nedá. Editori vedeckych žurnálov a portálov sú priliš obmedzený aby poznali významnú vec čo sa vymiká bežným konvečným už známim poznatkom ktoré sú za hranicou zauživaných noriem. Opäť sa opakuje situácia, že skutočne nové a prevratné veci sa zo začiatku tažko presadzujú.

Matematicky potvrzený objev, kterého se vědecká obec obává?

Jak sami vidíte, nový objev je zazděný hradbou mlčení od světové vědecké obce a nejde vůbec o nějaké odmítnutí nebo oponenturu, prostě jde o podivné mlčení a nereagování, což je velmi nezvyklé. Nemluvíme zde pouze o nějaké zaujatosti, ale jde o jakousi plošnou slepotu a ticho, kdy předkládané důkazy jsou matematicky průkazné a jasné, ale nikdo se nového objevu nechce dotknout ani desetimetrovým klackem, jako kdyby se někdo bál, měl strach a nechtěl s tím mít nic společného, pouze Aeronet byl ochotný práci publikovat. Panu Janíčkovi jeho objev odmítli úplně všichni publikovat, dokonce i specializované weby, blogy, prostě jako kdyby tento objev se neměl a nesměl dostat na veřejnost. Když se ale teď dívám na Součkovu matematickou analýzu Janíčkova objevu, tak mi to mlčení vědecké obce začíná docházet. Tady totiž došlo k odkrytí části matematicko-fyzikální architektury, na kterou není “nezasvěceným” dovoleno sahat.

Matematickou analýzu pánů Součka a Janíčka si můžete stáhnout zde (cs-CZE) anebo zde (en-US).

Server Aeronet je opět exkluzivně prvním serverem na světě, který tuto analýzu publikuje jako první. Výše uvedené odkazy obsahují dokumenty, které jsou volně a zdarma šiřitelné, avšak veškerá autorská práva autorů analýzy a autora objevu zůstávají vyhrazena.

-VK-

Šéfredaktor AE News

 

Zdroj: https://aeronet.cz/news/slovensky-objevitel-reverzni-fibonacciho-posloupnosti-celi-hradbe-podivneho-mlceni-v-celosvetove-vedecke-obci-prestoze-jeho-objev-uz-potvrdil-a-rozvinul-cesky-matematik-ze-zapadoceske-univerzity/?fbclid=IwAR1VzZ2CAfVCl8CQOIjOe1NJiqep0T7AWhgq5f1BmAuvwufh6JOOXzlU018

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico