Slované a hlavně Češi a Slováci jsou štítem

datum 19. 9. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Cítíte se být Slovany? Cítíte bytostnou sounáležitost se slovanským kruhem? Pak čtěte následující řádky.

Doban čtení 4,5 min.

Cesty k sobě


NAŠE DUŠE - DUŠE SLOVANŮ MAJÍ NEJBLÍŽE LIDEM PŮVODNÍCH PRAMENŮ, PŮVODNÍCH INDOEVROPANŮ-VÉDŮ. PROTO JSME STUDNICÍ PŮVODNÍ KULTURY, S CELÝM FOLKLOREM, KULTUROU, OBŘADY, KTERÉ JINDE NENAJDETE. VÉDOVÉ OBÝVALI VŠECHNY KONTINENTY. (viz výklad Anastasie)

Celá střední Amerika jsou pravděpodobně potomci těch, co přišli z Tibetu-Mongolska. Celá severní Amerika má mnoho odkazů na slovanství. Kolo-rado. Ari(jska)zona, Ne-vada, jiné poukazují na indoevropský původ kálí-fornie,atd.

Kdysi dávno za „komančů" jsem se dozvěděl z velmi důvěryhodných křesťanských zdrojů z USA, že tamní duchovní moudří mají své informace a že ví, že nový posun lidstva přijde ze Slovanské kotliny, speciálně Česko-Slovenska a dalších Slovanů. Tehdy jsem se tomu upřímně smál i divil současně. Dnes přináší například skvělá šamanka Karaimi Motyčková zprávy z Jižní Ameriky od místních šamanů, že vědí, že nové impulzy vývoje lidstva přijdou z naší Slovanské kotliny, speciálně Česko-Slovenska a dalších Slovanů.

Dnes už se tomu nesměji, ale stojím v posvátné úctě. Není zdroj jako zdroj. Ve školách nás učili a myslím, že stále ještě učí!, že Cyril a Metoděj nám přinesli či darovali písmo. Pravdou však je PŘESNÝ OPAK. Cílem Byzantské říše bylo původní písmo Slovanům vzít. Byzantští vládci a politici byli známí svou zbabělostí a úskočností. Byli např. největší mistři v používání jedů. Věděli však, že se jim Slovany nikdy nepodaří podrobit ani vojensky ani mocensky. Hledali proto cesty úskoků a intrik. V době „Cyrila a Metoděje" vše vygradovalo, neboť byla u moci loutka - císař Michal III. Tuto loutku plně ovládali jeho „rádci." Bylo to dokonce nutné a Michalu III. to plně vyhovovalo, protože byl opilec, a bylo nutné ho držet uklizeného stranou. Dokonce i přímo za doby své loutkové vlády si vysloužil veřejnou přezdívku "opilec"

Jednou z vychytralých intrik „rádců" byla myšlenka vzít Slovanům zdroje jejich síly. Byla to úspěšná strategie. Původní komunikační systém Slovanů je něčím víc, než jen komunikačním nástrojem. Původní znaky a písmo zachycovaly v plné šíři moudrost, energetické toky a vibrační stavy. Tato vysoce vyspělá řeč i písmo (symbolika a kaligrafie) vytvářely energetické toky a obrazové vjemy. Ti, kdo používali tyto mocné energetické nástroje v rámci komunikace, ti prostě nebyli a nemohli být ovladatelní. Kdo zná principy práce s moudrou Kosmickou energií v systému zvaném REIKI, ten ví, jakou roli hrají v těchto energetických tocích symboly a znaky. Stačí si je „jen" představovat a být u toho v patřičném stavu ... a spouští se tím mimochodem energetické Kosmické toky Kosmos-Člověk.

Původní Slované těmito schopnostmi žili. Původní komunikační systém Slovanů byl natolik vyspělý, že dnes v uspěchaném a povrchním světě bychom to zřejmě už ani nezvládli. Tento systém obsahoval 144 základních Runových znaků a 256 znaků vedlejších. 144?

A přitom každý z těchto 144 znaků obsahuje 143 doplňkových znaků !!! Zapisovali se dokonce jen některé samohlásky a to ty, které měly vizuální funkci, ty které měly fonetickou funkci se ani nezapisovaly. Toto je vysoká komunikace bytostí z hvězd, bytostí vyspělých, které pracují nejen se sdělením, ale i s obrazy, energiemi a vibracemi. Je to komunikace bytostí s vysokými vibracemi. Takováto komunikace zachycuje vibrace. NAŠTĚSTÍ, je původní vědění i písmo původních Slovanů stále ještě uchováváno. Stále existují jejich strážci. Je jen na nich, komu a jak toto vysoké vědění budou předávat k uchování dále a kolik z toho budou postupně uvolňovat do současné společnosti.

Baštou prastarých vědění a záznamů je oblast Kyjevské Rusi a Ruska obecně. Tam Christianizace řízená Římem pronikala nejhůře. Ani Judaismu se v této oblasti nepodařilo ovládnout duchovní pole. Tato oblast byla nadlouho jakoby odstřižena od zbytku „civilizace." Naštěstí se díky tomu mohlo uchovávat původní vědění a znalosti původních Slovanů. Jaká náhoda,

že ty nejpodstatnější informace v dnešní době o původu a vědění Slovanů se probouzí a prosakují právě odtud a že baštou a zdrojem těchto informací v naší kotlině je Slovenský web www.tartaria.sk

Dozvíte se zde dnes již uvolněné informace, jak se dostaly vyspělé Duše Slovanů sem na Zemi. Komu za to můžeme vděčit. Zjistíte, že se tak stalo před mnoha desítkami tisíc let a že např. indické VÉDY a VÉDICKÉ spisy, jsou VĚDĚNÍ a moudrostí pocházející od původních migrujících Slovanů. Naše Slovanské kořeny pochází z hvězd a jsou natolik mocné a hluboké, že jen stojím v pokoře a úžasu. Myslím, že dnes už nastává doba, kdy můžeme začít otevírat svoje oči a svá srdce.

Praotec Čech zavedl Slovany do naší kotliny. Čech tehdy neznamenalo jméno. Znamenalo funkci. Čech byla funkce vedoucího kmene (čech původně šček – znamená to doslovně ŠTÍT). Čechy jsou tedy Štítem Slovanů? Skutečně ano, na západ od nás, už nejsou Slované. Jsme Štítem všech Slovanů. Wow. Husí kůže naskakuje. Energie se probouzí. V uvědomění je síla. Například jedním z našich nejmoudřejších učitelů a pomocníků je PŘÍRODA. Ona je totiž „PŘI" „RODU" je při nás. Je s námi a my s ní. No není nádherné pronikat do tajů Slovanštiny?

Zdroj: https://www.facebook.com/lada.mlcak/posts/3138403599592199?__tn__=-R

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico