Přátelé,

jsme velice rádi, že Vám můžeme sdělit tuto radostnou zprávu právě my:

Libanon přijal 5. 2. 2015 návrh zákona na ochranu zvířat a nyní probíhá schvalovací řízení. Návrh byl přijat díky dlouhodobé práci organizace Animals Lebanon a díky mezinárodním protestům po zveřejňování krutých praktik při přepravě, porážení hospodářských zvířat a zacházení s nimi.

Do protestů jste se našim prostřednictvím zapojili i Vy a za to Vám patří naše velké díky! Vidíme, že mezinárodní úsilí není marné. Naopak je nutné a zde jsou první výsledky!

Celou situaci budeme i nadále monitorovat, abychom Vám mohli přinést další zprávy!

Naše snahy ale nekončí. Vaši podporu a odhodlanost potřebujeme stále! Bez Vás to nedokážeme!

Více informací zde

DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE!

P. S. Podpořte nově vzniklou organizaci obránců zvířat OBRAZ! Novou on-line petici za zákaz kožešinových farem v ČR najdete na jejich stránkách www.obrancizvirat.cz

Společnost pro zvířata – ZO ČSOP (Society for Animals)
Dům ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4, ČRE-mail: pomahame@spolecnostprozvirata.cz
Internetové stránky Společnosti pro zvířata – ZO ČSOP

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png