Skutečná radost není závislá

datum 16. 5. 2018

Něco vás bavilo, něco se vám líbilo, něco vám vyhovovalo, avšak, už je to jinak? Není s vámi nic špatně. Posunuli jste se více k sobě samým, svlékli jste další pomyslný kus oblečení, kterým jste zakrývali svoji podstatu.

Nebude to naposled. A možná se po nějaký čas vaše priority budou střídat s mnohem větší frekvencí.

A všimněte si, že to, co se vám líbí, co vám vyhovuje, je stále jakoby prostší, jednodušší, stále více v souladu s přírodou. A naopak, stále méně je tam prvků honění se, boje a soutěžení.

Jinými slovy, jedná se o rovinu vnímání radosti. To, je to, co se nám mění. Postupně nám radost dělají stále „obyčejnější“ věci. Dostáváme se tak do stále hlubší úrovně radosti uvnitř nás. Avšak tím to nekončí. V této fázi je naše radost pořád ještě závislá na vnějších okolnostech. Naše radost už třeba není závislá na tom jet každý rok na zahraniční dovolenou, mít na sobě výstřelek poslední módy, žít ve velkém městě jen pro pocit, že se nám daří, že jsme ve středu dění a tím pádem důležití, atd. Avšak, ještě stále je naše radost závislá, například, na náladě našich blízkých, na jejich pozornosti ve vztahu k nám, atd.

My všichni jsme vedeni postupně objevit, že skutečná radost je stav vědomí vycházející z nás bez ohledu na vnější dění, bez závislosti na čemkoliv. Tato radost je tím stabilním, stále přítomným místem. Vše ostatní je pomíjivé a neustále se měnící. Tato radost uvnitř nás, ta stabilita, to bezpečí jsme my, ti skuteční, kteří tu vždy byli a vždy budou pro naše tělo s určitým jménem a příjmením, které tu odžívá mnohé nepříjemnosti, ze kterých hledá cestu ven.

V každém dramatu, které prožíváme, již existuje řešení, již existuje východ. Přesněji, ne východ, kterým se drama zbavíme, ale východ, ve smyslu změny úhlu pohledu na dané drama, které se tím transformuje. V době nesnází již musí existovat cesta z něj. Jelikož tady na Zemi má vše rub a líc. A rub není o nic horší než líc. A není třeba se trápit a zoufat, že východ z toho nepokoje zatím nevidíme, že neumíme vidět v těch nesnázích ten dar pro nás. Vždy však v jakékoliv fázi těch potíží, v jakémkoliv okamžiku toho dramatu, můžeme něco udělat, udělat sebemenší krok ve směru rozpuštění (přeměny) toho dramatu. A když nevíme, netušíme, co bychom mohli udělat, vždy můžeme udělat to, že se zastavíme, na chvilku zklidníme a sami sebe ubezpečíme, že byť tomu nerozumíme, děje se to pro naše dobro, a byť nevidíme východisko, již existuje, jen je zatím nevidíme, a že jsme tak v bezpečí, bez ohledu na to, jak se to navenek jeví. Záhy pocítíme vnitřní zklidnění.

Do této změny vnímání se umíme dostat všichni. Někdo na pár vteřin, někdo na pár minut nebo hodin. To je jedno. Podstatné je, že všichni se umíme v této úrovni vědomí ocitnout. V této úrovni vnímání dané situace se totiž děje to, že se jakoby ve tmě rozsvítí. Délka toho rozsvícení je dána právě délkou toho času, po který jsme schopni zůstat v této úrovni vnímání dané situace. A tak i pár sekund v této vyšší úrovni vnímání stačí k tomu, že uvidíme východ, nebo alespoň směr, kudy se k východu vydat. A o to jde.

Každý z nás si umí v dané situaci rozsvítit, byť na chvilku, a to pro daný čas stačí, jelikož tím získáme informaci, kudy se mají ubírat naše nejbližší kroky. A pak si zase rozsvítíme, a možná už budeme svítit déle, a v důsledku toho učiníme další kroky. A tak postupně dojdeme k východu z té reality zvané drama. Jinými slovy, postupně trvale změníme pohled na danou situaci, tj. najdeme v ní to stabilní místo, sebe, a naše kroky v té situaci budou plně v souladu s námi, s tím stabilním místem uvnitř nás.

S láskou Peťa

Velice děkuji za všechny finanční příspěvky, které mi byly od některých z vás zaslány na účet, za vaše maily, reakce u článků, sdílení mých článků a jiné dary. Slova jsou málo na to vyjádřit, jak moc si toho vážím.

Pokud vám články mnou psané na www.jinypristup.cz pomáhají a chtěli byste mě podpořit v tomto mém psaní pro vás všechny, šiřte mé články a povědomí o webu Jinypristup.cz mezi další lidi, objednejte si moji knihu, nebo mi zašlete dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 1462136038/3030, variabilní symbol: 123, do zprávy pro příjemce uveďte „Dar“. I ten nejmenší příspěvek je stejně hodnotný jako ten největší. Všichni jste totiž učinili stejné rozhodnutí přispět něčemu, co má podle vás smysl.

Zdroj: http://www.jinypristup.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico