Skryté nebezpečí v nás jménem Hodná holka / kluk

datum 12. 3. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Téma Hodná holka a hodný kluk úzce souvisí s nepochopeným komplexem méněcennosti.

Téma Hodná holka a hodný kluk úzce souvisí s nepochopeným komplexem méněcennosti, a to hlavně s tématem studu. Výchova podle kodexu hodná holka hodný kluk vychází obvykle z rodiny, kde je chybějící rodič anebo výchova je příliš dominantním jedním rodičem a znatelně potlačenou rolí druhého rodiče.

Muž pije, žena TÁHNE vše sama. Nebo je muž tyran a žena nemocná na rakovinu atd.

Vyznačuje se to tak, že se například doslova ulpívá na MORÁLCE, ulpívá se na pomáhání druhým, na tom, co řeknou lidi, vyznávání - zarytě od pravé lidské podstaty odtržené vyznávání náboženství, rasismus, ulpívání na kultu peněz a naopak víra v chudobu.

Výsledkem takové výchovy je hodná holka oběť / mužena a potlačený muž bačkora / tajný vrah PŘESNĚ TAKOVÝ, KÝM JE VYCHOVÁVÁN SE STÁVÁ.
Rodiče nevědomí si vlastního potlačeného studu a viny vychovávají děti ve velkém stresu ze života [PRAKTICKY NEUSTÁLE PŘIPRAVUJÍ DÍTĚ NA SMRT].

V nedostatku vlastní životní energie nemají naprosto pochopení pro přirozenost dítěte a neustále okřikují dítě, aby posluhovalo jejich představě o tom, co je to „být hodný“. Není to hodný, ALE pohodlný, a to hlavně tak, aby se nejlépe stalo dítě součástí nábytku, tzn. ať je neotravuje a nedělá jim další bolest už tak v bolestném životě. Dítě se nemůže projevit a je neustále vedeno k tomu, že vlastní pocity a emoce jsou něco nebezpečného, protože za ně dostane nakázáno. Nakonec se stane opravdu v potlačení své pravé podstaty a samo dítě to vyžaduje dokonaleji než jejich rodič. Tedy předávání karmického se po linii usiluje. Hodný se pak projevuje jako pohodlný a úplně zbavený záhady, překvapení, spontánnosti, radosti či originality.

Žena se snaží všem zavděčit a sloužit. Ve strachu o vlastní život vybírá a přivazuje se ke komukoliv, kdo jí dá kontakt s tím, co je absolutně nudné a naprosto statické v iluzi, že je to bezpečí, ANEBO JDE za druhým extrémem a vrhá se do spárů toho, co v sobě má potlačené a to je vše, co v sobě nikdy nepoznala a nedovolila si poznat, táhne jí to přímo do nebezpečí, zneužití, využívání, znásilňování. CHCE PODVĚDOMĚ POZNAT VŠECHEN TEN STUD, KTERÝ MÁ V SOBĚ POTLAČENÝ. Muž se snaží být po představě matky vzorný, jak si přepracovaná matka přeje a od malička synovi vštěpuje podle své ne-mocné víry.

Neexistující model úspěchu od otce vede muže k přílišnému ochraňování ženy v ulpělé představě o tom, že žena je chudák a vůbec v ní není schopen vidět múzu. Ženu vidí jen jako chudáka, který potřebuje ochraňovat, a to tak jako by byla naprosto slepá, hluchá a nemocná. Tak se takový muž lepí na ženy v úplné oběti anebo je přitahován ženou, která mu připomíná matku, která se o vše postará.

Zásady a výchova podle nemocných rovnic přenesené do dítěte dávají dítěti podstatu studu a STUD ŘÍDÍ ŽIVOT JEDINCE. Stydí se podvědomě za vše, co je sebeprojevení své pravé podstaty bytí a doslova se toho bojí. Takový bezpohlavní hodný kluk a holka přitahují to samé či naprostý opak v extrému, tedy to samé, co jsou uvnitř.

Pro ženu je to úplné odpojení se od své podstaty a své zásady. Od svých emocí a od svého opravdového propojení se svou divoškou! Žena nemá co nabídnout muži. Velmi často vede muže velmi rychle do přesycení a on ji pak buď zneužívá, týrá či odvrhne a vymění za jiný model v bleděmodrém, protože sám je úplně stejně nemocný hodný kluk. A moc si přeje spojit se se svou mužskou dobyvatelskou podstatou, od které byl v době výuky „hodný kluk“ úplně odříznut. Chová se tak jako prase, aby se uměle dostal ke svému živočišnému, animálnímu. Je to ale tak nebezpečné, protože dostává kontakt s tím, co je sice pro něj příjemné, ale vždy v kontaktu se zraněnou ženou, která mu vždy připomene nemocnou matku. Utíká tedy a ve zranění a pocitu viny, že si dovolil kontakt se svým živočišným se odtáhne. Toto může probíhat mnoho let i celý život.

Žena to dělá opačné obdobně. Ve své vystrašenosti přitahuje spolehlivého [myšleno nudného a statického] muže, který ji bude donekonečna „žrát“ ten její vnitřní neklid anebo si nabrnkne takového tyrana, despotu, kritika a děvkaře, aby se skrze něj dostala do kontaktu se svou divoškou. V každém kontaktu s takovýmto setkáním s vlastní podstatou se cítí v nebezpečí a nevidí možnost, jak bezpečí dosáhnout. Tak se vždy ve velkém pocitu viny kárá a sebe-trestá [upadá do závislostí a zapomenutí své divošky třeba skrze alkohol atd.] a vrací se do hodně poslušné holky.

Tyto dva modely se o sebe otírají až do PROBUZENÍ či do SMRTI.

Pro muže je to úplné popření mužské dobyvatelské, ochranitelské a líderské podstaty. Je z něj bábovka, který se nechá uplácat, aby se zalíbil mamince, ale určitě ne moudré a důstojné ženě. Taková moudrá a důstojná žena jej míjí obloukem.
Stejně tak žena hodná holka přitahuje jen takové, kteří jí dají kontakt s tím, co nosí v sobě.

Hodný kluk Je vlastně velmi nebezpečný muž. Žena podvědomě cítí, že není vůbec v kontaktu se svými instinkty, a tedy nemá pochopen zdravý úsudek s tím, co je pravdivé, čestné. On neví, kdy jí jak zaštítit a proto je žena podvědomě často iritovaná jeho chováním.

Většinou je to muž plný sarkasmu a ironie. Nedokáže být nad věci a neumí být frajer, protože frajer je ten, který v každé situaci umí reagovat jinak, umí se postavit dle stávajících podmínek k otázce a když je potřeba ochránit ženu, umí i zalhat, aby ji ochránil emočně. Umí se postavit, jako že vše umí, a to i v situacích, kdy sám tápe. Je to muž, který má naprosto vždy nastavené radary na to, jak v dané situaci zareagovat. Je bdělý. Takový muž nemá vždy připravenou odpověď na obhajobu, ale ptá se správné otázky. Naopak muž, který vyrostl v potlačení, tj. uťápnutý muž, který je plný strachu z kritiky, je neustále nastavený na obhajobu.

Muž plný strachu, tedy hodný kluk je nudný a sám se v nudě utápí zase různými stimulanty a závislostmi. Důstojná Žena jej cítí jako nebezpečného, ale žena stejně HODNÁ a nevědomá - hodná holka si jej vybírá, protože si je jistá, že ji takový muž neopustí. Na druhé straně extrému vybírá potlačeného hodného kluka děvkaře a grázla, aby se měla možnost probudit.
Hodný kluk a hodná holka je vždy překrytý a velmi hluboce uložený program studu.

Ve studu se buď takový člověk stává velmi uťápnutý a nesebevědomý nebo naopak velmi silně překrývá svůj handicap tím, že je arogantní, agresivní a ubližuje obrovskou necitlivostí. Tyto dva extrémy většinou střídá mezi sebou. Dokáže být tyran i oběť často v jedné větě.

Řešení:

Zdroj: www.evakavkova.com

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico