Každý den rekvalifikujeme myšlení i naše těla, abychom pracovali v nových energiích bez námahy z předchozích let. Zvykli jsme si, že méně energetické námahy přináší více výsledků. Překročili jsme práh do nového území, kde je velmi příznivý prostor pro nový společný vývoj.
Buďte srdečně vítáni v tomto jarním čase, kdy se rodí celý nový život a otevírají portály s ženskou energií. Náš způsob života se stává více hravým, chceme být co nejvíce venku a tvořit, ať je to zpěv, malování, tanec, fotografování, psaní veršů, vycházky do přírody. Obzvlášť teď, kdy slunce prozařuje roletami už časně ráno, toužíme uniknout ze zajetí umělé inteligence a kultivovat vnitřní krystalickou Bohyni, vnitřní krystalické dítě, jít ještě hlouběji do srdce v souladu s přírodou.
Otevíráme nová duchovní tajemství prostřednictvím našich vlastních duchovních schopností vnímat, cítit, sdílet a šířit nekonečnou Lásku založenou na srdci. Když rozvíjíme Boží Lásku v srdcích, rozvíjíme vyšší schopnost senzorického vnímání. Když rozvíjíme jazyk srdce, abychom hluboce, hluboce cítili, jsme mimo hmotnou skutečnost, nad rámec toho, co vidí fyzické oči. Když nasloucháme jemným vibracím srdce, získáváme hlubší a hlubší přístup ke znalostem, prostřednictvím vlastního osobního poznání. Když se rozhodneme naplňovat vnitřní domov a srdce Láskou ke svému Duchu a ctnostem Krista, jsme propojeni přímým důvěrným vztahem s podstatou Ducha Svatého.
Duch Svatý obsahuje Gnózi – esenci, která katalyzuje skutečnou ztělesněnou moudrost a přesné duchovní zasvěcení do svrchovaného Krista. Gnóze je slovo řeckého původu a znamená poznání nebo znalosti, získávání porozumění duchovním a mystickým záležitostem a poznatkům. Tento význam zůstává skrytý, dokud lidská bytost není spojena s Božskou podstatou. Cesta k tomuto poznání vede přes srdce.
Na Zemi se vrací Božský Ženský Princip, tedy samotné Božství. Síla kreativní inteligence se nachází v srdci Bohyně a rodí se z čisté Lásky. Kdykoliv hovoříme o Ženském principu, je to vždy otázka obou pohlaví. Tato esence se nachází v mužích i ženách. Je to hlavní přístupová brána do všech vyšších dimenzí.
Jakmile uzdravíme zranění vnitřní ženy, srdcová čakra se rozšíří na Srdce Bohyně u mužů i žen. Protože vnitřní alchymie – soulad, je hlavním klíčem k vytvoření Jednoty, tedy dokonalosti lidské osobní i světové a k potenciálu, kdy se člověk stává dokonalým Tvůrcem své reality a svých nejvyšších cílů, budeme se tím zabývat.
Stále probíhá ukončování starého ženského paradigma, vytváříme nové ženské šablony včetně vztahových šablon. Dochází k restrukturalizaci ženských rolí a vztahů. Většina z nás zažila manželský a romantický vztah a po té tvrdý pád, kdy tato realita nefungovala. Mnoho z vás začne dosahovat vnitřní alchymistické unie a proto mi dovolte sdílet tuto nádhernou Božskou zkušenost, která je součástí vyšších mystických poznání a škol.

Vycházíme z 3D žumpy, těžce nevyvážené a temné historie patriarchální nadvlády. Celá populace se pohybuje do ženské části polarity, aby dosáhla rovnováhy a přinesla Jednotu do všech protikladů a opozic. Když slaďujeme naši vnitřní a vnější polaritu, dosahujeme Jednoty se životem, jsme schopni poznat náš skutečný osud a osud lidstva.

Šablona všech posvátných vztahů se s rokem 2012 vrátila na Zemi a osobně se cítím hluboce poctěna sdílet vlastní zkušenosti z posledních měsíců a přijímám tak plnou zodpovědnost za informace, protože podávání informací, které nejsou podloženy vlastními zkušenostmi a osobním průzkumem, jsou přirozeně sankciovány zákonem příčiny a následků.
Pro práci na vnitřní rovnováze sdílím vlastní pomůcku. Je to dokonalý pocit mít uvnitř sebe dokonalý šťastný manželský pár. Od počátku roku jsem se tím doslova bavila a pozorovala, jestli jsou „oba“ šťastní. Moje vnitřní žena ráda maluje a zdobí kamínky obrazy, můj vnitřní muž rád slézá zalesněné kopce. Zkoumat vnitřní svět a pracovat s vnitřními polaritami je hravý způsob.
Každý člověk, místo nebo věc má energetickou polaritu, která je vyvážená nebo ne. Mužský elektron je pozitivně nabitý a interaguje s ženským nábojem, kterým je negativní proton. Zatímco fyzické hmotné tělo existuje v jedné polaritě (muž nebo žena), naše vnitřní energetické tělo existuje v mužské i ženské. Energetická polarita je genderová zásada celého Stvoření. Všechny věci existují v rámci principu stvoření jako zákon polarity tedy zákon o protikladech.
Pravá strana těla je „elektrická“ pracuje jako vysílač, je to aktivní mužská síla. Levá strana pracuje jako „magnetický“ přijímač, pasivní síla ženského pohlaví. Tyto dvě vnitřní síly vytvářejí rozsáhlý elektromagnetismus.Veškerá hmota na zemi je postavena na stavebním bloku – elektron, proton, neutron – zákon triád. Popírat tento zákon, a že existuje polarita, je jako popírat Universální mechaniku, organické a přírodní zákony Stvoření. Pro dosažení sjednocení polarit je třeba dosáhnout sjednocení mezi všemi dvojicemi.
Abychom byli vyrovnaní, harmoničtí a mírumilovní v souladu s vnitřním Já, musíme uznat vnitřní polaritu, uznat jejich hodnotu a tím pochopit tyto genderové principy, abychom skutečně poznali sebe. K tomu nám pomáhají životní zkušenosti, ponaučení a zkoušky, abychom dokázali přivést rovnováhu do našich polarit. Toto dosažení rovnováhy se projeví jako sjednocení s vnitřním Duchem a říká se tomu alchymistická unie, svazek nebo sňatek. Dokud je zraněn vnitřní muž nebo vnitřní žena, projektujeme to do světa, jednáme v této převládající polaritě a přirozeně rezonujeme s lidmi, kteří nám zrcadlí tuto vnitřní nerovnováhu, což se projevuje jako ubližování.
Když jsem si zpětně promítala své vztahové zkušenosti (pracovní, rodinné, rodičovské, manželské, partnerské, přátelské, náhodná setkání…jednoduše všechny vztahy) uvědomila jsem si, jak moc jsem byla požehnána mnoha učiteli, včetně kritiky sebe sama. Dokud mysl vyhodnocuje naše chování, chování k sobě a druhých jako kritiku, pak se stále nenachází v režimu NEUTRALITY.
V kontextu se zákonem polarity – dokud bude vnitřní muž nebo vnitřní žena zraňována, nebylo dosaženo vnitřní rovnováhy. Z vlastní zkušenosti je to hodně o pozorování reakcí, jak reagujeme na vnější okolí, jestli dovolíme, aby nás lidé zraňovali, jestli se nás to dotýká. Jestli to, co nám říkají nebo co o nás říkají v nás s něčím rezonuje. Pokud ano, pak zatím ještě nebylo dosaženo vnitřní rovnováhy a životní síla je slabá.
Životní síla se odvíjí od zákona reakce. V závislosti na duchovním vývoji, podle vývoje vnitřního jádra je relativní reakce. Dopad vnějších sil má vliv na tělo, mysl, emoce a ducha. Pokud je mysl slabá, rozostřená, je nedisciplinovaná, vnější síly působí na emocionální tělo a oslabují životní sílu. Není nic mocnějšího než rozvoj osobního vnitřního duchovna, protože to motivuje člověka, aby rozvíjel duchovní tělo prostřednicím ego disciplíny, což zvyšuje vnitřní elektrickou sílu, která odpuzuje vnější temné síly, místo abyste se člověk rozklepal. To je to, co znamená mít silné duchovní jádro.
Mayský kalendář je jednou z pomůcek – pracuje se zákonem rezonance, zákonem polarity, zákonem příčiny a následku. Vždy je třeba uznat zákon rezonance, jsme si navzájem zrcadly. Ukazují-li lidé na nějaké naše vlastnosti, rezonuje to s určitou polaritou uvnitř jich. Slovo alchymie je obecně také spojováno s přeměnou kovu na zlato a v procesu Vzestupu se jedná o instrukce pro aktivování 12 ti vláknové krystalické DNA. Nejvyšším výrazem na Zemi je dosažení Krista, kdy bylo dosaženo rovnováhy všech protikladů. Tomu předchází změna v organické architektuře těla, mysli.

 
Jakmile je dosaženo úplné integrace polarity – spojení všech protikladů,
 jedná se o významný klíčový prvek Vzestupu.
Když vyrovnáváme vnitřní polarity, přenášíme tuto rovnováhu do vnějšího světa, takže se stáváme harmonizujícím a léčebným vlivem pro všechny okolnosti. Vychutnáváme si mír a spokojenost, protože máme pocit, že náš smysl pro dosažení cíle je naplněn. Pocit vnitřního spojení a životního cíle vyzařujeme na všechny živé věci, jakmile žijeme v synchronicitě sladěni se svým vnitřním Duchem.
Lidské bytosti s vyváženou polaritou ztělesňují masivně vyšší frekvenci nulového bodu s mnohem většími aurickými systémy, které jsou schopny zesílit a řídit vyvažování energetického pole do životního prostředí. Toto je možné dosažením vnitřního sjednocení polarit přenášených do pole Jednoty a rovnováhy. Každá bytost může dokázat svým Vědomím dosáhnout plně rovnováhy, aby mohla prožívat spojení a Jednotu se všemi věcmi. Já jsem Jedním se Všemi. Vnitřní duchovní jádro je buď svědek nebo pozoroval – není to soudce. Sleduje vnější události, nekontroluje výsledek. Cvičit tuto disciplínu vyžaduje každodenní cvičení pozorování a uvědomování, než je dosaženo vyššího duchovního těla na úrovni Monády. Monáda je vyšší chápaní mozku jako pozorovatele. Mysl dochází k výsledkům přes neutralitu a nashromážděnými zkušenostmi. Duch ovládá nervový systém tak, že to umožní vyšší vývoj Vědomí. Probuzená lidská bytost je pak silnou vyrovnávací frekvencí, která může provádět uzdravení, projevy a události. V postupném vývoji Vzestupu je navrženo toto dosažení vyvážení polarit, a to má obrovský vliv na Transformaci.
Jakmile je dosaženo sjednocení polarit u ženy a muže, pak může dojít k posvátnému manželství, kterému se říká Hierogamická unie, Hierogamie neboli Hieros Gamos. Jung popisuje tento svazek jako spojení Krista s církví. Je zde tolik zkreslení. Hieros Gamos je posvátné manželství mezi dvěma Bohy, Božstvy, nebo mezi lidskou bytostí a Božstvem nebo dvěma lidskými bytostmi za určitých zvláštních podmínek – tedy po dosažení vnitřní alchymie u obou dvou. Hieros Gamos je svátost, která také představuje sňatek na úrovni skupiny jako součást duchovního Vzestupu, kdy dochází ke sňatku s Bohem tedy s kosmickým Kristem. Vztahy na Zemi mohou být heterosexuální a homosexuální, zatímco Hierogamickou unii tvoří muž a žena, nejde o homosexuální vztah. Je to manželství geneticky a duchovně rovných. Spravedlivý král a královna se vrací do Jednoty a sdílí korunu suverenity jako Jednoho. Chceme-li vyjádřit účel Jednoho, pak musíme vzkřísit anorganické vzorce k organickému životnímu Světlu. Ve vztahu k sobě se odráží a zrcadlí expanze naší duše.

Jsme v době, kdy je kladen důraz na úplné sjednocení a
 vyvážení vnitřních polarit a jejich úplnou integraci.
Neexistuje nikde žádný záznam o tom, že by Strážci vstupovali do fyzických vztahů, tvořili fyzický pár. Jedná se o spojení nefyzické v jiné budoucí časové ose, v současné době hovoříme o sňatku s kosmickým Kristem.
Historie popisuje, že Buddha, než dosáhl Osvícení, seděl pod stromem a čelil svým démonům a stínům, které na něj dopadaly. Stejně tak my se potýkáme se stíny tak dlouho, dokud není dosaženo čisté mysli, vnitřní rovnováhy. A jak se říká před Osvícením nosíš vodu a sekáš dřevo, po Osvícení sekáš dřevo a nosíš vodu, ale všechny „ztráty“ jsou nahrazovány něčím lepším a silnějším, něco, co roste v našem novém vibračním prostoru.
Jsme na společné cestě pochopení sebe sama a velkého vnitřního osvobození. Mé srdce se nachází v neustálé Božské službě, je to velké požehnání držet krok se všemi na cestě sjednocení, sjednocování s pravdivým osobním i kolektivním Vzestoupeným Já. Mnoho Lásky.
V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka
2/4/2018 © Lenka Sykorova mayskykalendar.blogspot.com
Požehnání a vděčnost za vaši velkorysou podporu. Děkuji.

Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě