Sivitské myslenie

datum 9. 5. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Korán je velmi obsáhlá kniha a jeho interptetace pro opravdové znalce. Na jakých principech tedy stojí islámské náboženství? Zkusme se inspirovat textem a zamyslet se nad tím.

Doba čtení 5 min.

Cesty k sobě


V roku 539 pred Kristom babylonský kráľ Baltazár uvidel ruku píšucu na múr štyri prorocké slová. Toto „ručné písanie na múr“ nakoniec prorok Daniel vysvetlil ako predpoveď pádu kráľovstva. Mal pravdu. Babylon padol Médom-Peržanom v tú istú noc.
Ako bolo „ručné písanie na múr“ vysvetlené prorokom Danielom, existujú aj štyri arabské slová, ktoré by mohli viesť k podriadeniu celého sveta islamu, ak nemoslimovia úplne nepochopia ich význam a dôsledky. Tie slová sú takíja, tavríja, kitman a muruna.

Každé z týchto slov opisuje iný štýl klamania používaného moslimami, keď diskutujú o islame alebo svojich aktivitách ako moslimovia. Mohamed slávne povedal, „Vojna je klamanie“ (Bucharí, zv. 4, kniha 52, číslo 268). Korán sa chváli, že Alah je „pán všetkého intrigánstva“ (súra 13:42) a že je „hlbokomyseľný vo svojich úkladoch“ (súra 8:30). Západné civilizácie nie sú zvyknuté jednať s ľuďmi, ktorí rozvinuli klamanie do umeleckej podoby. Vedomosti znamenajú moc a najlepším spôsobom boja proti islamistickej agende je povedať, „Sme múdri voči vašim podfukom. Prestaňte s nimi!“

Takíja

Takíja je definovaná ako pretvárka o moslimskej identite jedinca. Pochádza z verša v Koráne, ktorý hovorí, „Nech si veriaci neberú neveriacich za priateľov namiesto veriacich! Kto tak učiní, nedostane sa mu od Boha ničoho, jedine v prípade vlastnej obrany.“ (illaa an-tattaqu minhum tuqah )(súra 3:28). Táto „vlastná obrana“ ospravedlňuje pretvárku. Islamské právo šaríja ustanovuje, „Keď je možné dosiahnuť cieľ klamaním, no nie hovorením pravdy, je povolené klamať, ak je dosiahnutie cieľa žiaduce, a klamanie je povinné, ak je povinný cieľ.“ (Sprievodca cestovateľa, časť r8.2) Príklady zahrňujú klamanie na ochranu islamu alebo moslima.

Tavríja

Tavríja je definovaná ako skrývanie a dala by sa nazvať „tvorivým klamaním“. Je v poriadku porušiť zámer prísahy, pokiaľ neporušíte list prísahy (Sprievodca cestovateľa, časti o19.1 a o19.5) Ako to funguje? Predpokladajme, že niekto protestuje, že súra 1 z Koránu ponižuje kresťanov-bielych ludi, pretože je úpenlivou prosbou, ktorú moslimovia vznášajú k Alahovi sedemnásť krát denne, aby ich udržali mimo cesty „tých, na ktorých sa Boh hnevá“ a „tých, ktorí stratili svoju cestu“. Moslim by mohol reagovať, „Súra 1 nikdy nespomína kresťanov.“ Praktizuje tavríju, pretože hoci súra 1 nespomína kresťanov menovite, bezpochyby vie, že slová „tých“ odkazujú na kresťanov, bielych.

Ďalším príkladom by bolo, ak by moslim reagoval na váš pozdrav „Šťastné Vianoce!“ Mohol by povedať, „Želám ti to najlepšie.“ Podľa vášho názoru by ste si mohli myslieť, že vrátil kresťanovi pozdrav. V skutočnosti vyjadril svoju túžbu voči vám, aby ste konvertovali na islam; želá vám to najlepšie, čím je podľa jeho názoru to, že sa stanete moslimom.

Kitman

Kitman je charakterizovaný tým, že niekto hovorí iba časť pravdy. Najbežnejším príkladom tohto je, keď moslim hovorí, že džihád v skutočnosti odkazuje na vnútorný, duchovný boj. Nehovorí „pravdu, celú pravdu a nič len pravdu“, ako prisahajú svedkovia na amerických súdoch. Kitman má často za následok hrubé skreslenie pravdy. V uvedenom príklade Korán používa džihád a jeho odvodeniny 59 krát. Z nich by sa len 16 (27 %) dalo považovať za „vnútorný“, bez akéhokoľvek objektu ako cieľa boja vzhľadom ku kontextu súry.

Ďalšou bežnou formou kitmanu je citovať len niekoľko mierumilovných pasáží z Koránu dobre vediac, že tá pasáž bola neskôr zrušená militantnejším, protirečivým veršom. Tu je príklad:

„Niet donútenia v náboženstve“ (súra 2:256, skorá Medina).

„Môžu uctievať inú vieru než vieru v Alaha, keď už sa do vôle Jeho odovzdalo – chtiac-nechtiac – všetko, čo na nebesiach je i na zemi, a keď všetko sa k Nemu navráti?“ (súra 3:83, neskorá Medina).

Ďalší príklad:

„A tým, ktorí chcú, je dovolené, aby bojovali kvôli tomu, že im bolo ukrivdené.“ (súra 22:39, neskorá Mekka).

„A až uplynú posvätné mesiace, potom zabíjajte modloslužobníkov, kdekoľvek ich nájdete, zajímajte ich, obliehajte ich a chystajte proti nim všemožné nástrahy!“ (súra 9:5, neskorá Medina).

Muruna

Muruna znamená využívanie „prispôsobivosti“ na splynutie s nepriateľom alebo prostredím. Ospravedlnením pre tento druh podvodu je tak trochu bizarná interpretácia súry 2:106, ktorá hovorí: „Kedykoľvek zrušíme verš nejaký či dáme ti naň zabudnúť, prinesieme iný, lepší alebo podobný.“ Takže, moslimovia môžu zabudnúť na niektoré z príkazov v Koráne, pokiaľ sledujú lepší príkaz. Moslimovia bojujúci za podporu islamu sa preto môžu odchýliť od svojich islamských zákonov, aby nemoslimovia znížili svoju ostražitosť a dôverovali svojim moslimským náprotivkom.

Niekedy moslimovia praktizujú murunu rovnakým spôsobom, ako chameleón mení farby, aby ho neodhalili. Moslimovia si niekedy oholia brady, nosia západné oblečenie či dokonca pijú alkohol, aby splynuli s nemoslimami. V týchto dňoch si islamisti nič nevážia viacej než modrookú kaukazskú moslimku ochotnú zapojiť sa do terorizmu.

Ďalší bežný spôsob používania muruny pre moslimov je, keď sa oženia s nemoslimkami, alebo keď sa správajú ako nemoslimovia, aby ich skutočná agenda nebola podozrivá. Únoscovia z 11. septembra navštevovali striptízové kluby a bary počas svojich dní voľna, kým v USA chodili na kurzy, aby vedeli, ako naletieť lietadlami do Svetového obchodného centra, Pentagónu a Bieleho domu. Mnohí Američania veria, že poradkyňa Hillary Clintonovej, Huma Abedín, sa vydala za židovského kongresmana Anthonyho Weinera prinajmenšom čiastočne preto, aby zlepšila svoju bezpečnostnú reputáciu, aby tak mohla infiltrovať najvyššie úrovne administratívy.

Dôsledky týchto vysokovyvinutých taktík klamania by mohli byť pre nenáročné západné spoločnosti enormné. Pred dvadsiatimi rokmi psychológ Paul Ekman napísal prenikavú knihu, „Telling Lies“ (v slovenčine vyšla pod názvom O klamaní – pozn. prekl.), ktorá demonštrovala, že ľudia pri klamaní vydávajú rozoznateľné vodidlá. Ich svedomie im nedobrovoľne spôsobí potenie alebo zvýšenie hlasu, alebo kvôli tomu robia iné rozoznateľné gestá. Výskum Dr. Ekmana však bol výlučne s ľuďmi zo západných kultúr. Moslimovia, na druhej strane, nepreukazujú pri klamaní nijaké rozoznateľné znaky, pretože necítia vinu. Podľa svojich názorov robia presne to, čo od nich Alah chce aby robili, aby tak podporili islam. Pretože ktorákoľvek osoba zo Západu, ktorá vychovala deti takmer intuitívne vie, kedy niekto klame, západniari predpokladajú, že to vedia vo všetkých prípadoch.

Nanešťastie, tí istí západniari sa dajú ľahko oklamať islamským klamaním, pretože na podvodníkovi nie sú nijaké prezrádzajúce znaky.

Dúfajme, že tento článok bude budíčkom pre nič netušiacich neveriacich. Dôveruj ale preveruj– je cesta, ktorou ísť pri jednaní s islamistami.

Preklad: zet, www.protiprudu.org
Zdroj: Islam watch

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico