Síť rovnováhy

views 1 056 datum 15. 11. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Často skrze moje cestování i na jiné kontinenty za posledních 21 let jsem vnímala ony velmi specifické vzorce a tzv. karmickou tíhu každého národa, s jejichž obyvateli jsem se setkala.
Energo – informační pole každého národa nese úkol v tuto přechodovou dobu, který v plánu duše má většina obyvatel dané země.
Co může nyní být úkolem ČESKO- MORAVSKO-SLEZKÉ ZEMĚ?
CO JE ÚKOLEM KAŽDÉ ŽIJÍCÍ DUŠE V TÉTO ZEMI, V TOMTO PRÁVNÍM STÁTĚ?

PROJEVIT, CO VE STÁTNÍM ZNAKU TATO ZEMĚ NESE.
Každý z nás na tomto území je předurčen v tuto dobu PROJEVIT SÍLU KRÁLOVSKÉHO LVA A Z ONÉ VNITŘNÍ SÍLY VYVĚRAJÍCÍ SVOBODU MAJESTÁTNÍ ORLICE, která mnoho skrytých aspektů ukrývá.
CO VŠE SE MUSÍ V DUÁLNÍ HŘE JEŠTĚ STÁT, ABY PROJEVILA SE SÍLA A SVOBODA KAŽDÉHO JEDINCE, KTERÝ NARODIL SE DO TÉTO ZEMĚ?
Ti, co odcházejí a odejdou v podlehnutí ztráty zodpovědnosti za sílu svou a v iluzorních představách o svobodě, vrátí se znovu do stejného úkolu. Buď okamžitě nebo i se narodí do jiné země, kde tento úkol je nemine.
Mnoho duší narodilo se a dále rodí a nenesou již tíhu dávnou a jediné, co potřebují……rodiče své, co je spojí do nové SÍTĚ ROVNOVÁHY PRAMENÍCÍ Z VNITŘNÍHO ZDROJE.
Rovnováha děje se:
na kolektivní úrovni,
na úrovni kontinentů,
na úrovni národů,
na úrovni měst,
na úrovni rodin,
na úrovni každého jedince
i když z pohledu materiálně zaměřené mysli není tato rovnováha viděna a vnímána láskyplně.
V každodennosti se nyní ptejme každý sám za sebe: „ČÍM MOHU BÝT ROVNOVÁHOU PRO SEBE I PRO DRUHÉ BEZ TOHO, ANIŽ BYCH SOUDIL/A VŠE, CO KAŽDÝ DEN POZORUJI KOLEM SEBE“.
Síť rovnováhy je plně aktivní a záleží na každém tvém přístupu, pohledu a následném činu, který rovnováhu nastoluje a již nevytváří žádnou vlnu, která by rovnováhu narušovala.
Síť rovnováhy již propojuje a propojí v následujících měsících všechny, co přišli naplnit úkol své duše v tuto přechodovou dobu Matky Země.
S láskou…..Edita
Informační proud dopsán v čase 11:11.


www.jedno-duchost.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico