Silvano Paolucci
Zmysel zmien 2012 a ďalší vývoj Zeme

views 0 datum 30. 3. 2012 délka

V dňoch 10. až 12. marca sa uskutočnil prvý kurz so svetoznámym bádateľom, terapeutom, teozofom a šamanom Silvanom Paoluccim v Bratislave. Obsah tohoto nevšedného kurzu bol rozdelený na dve časti – úvodná prednáška Zmysel zmien 2012 a ďalší vývoj Zeme a prednáškovo-zážitkový seminár Esejské zrkadlá.
Charismatický italský badatel, terapeut, lektor, teosof a organizátor konferencí (s Greggem Bradenem, Masaru Emotem, Bruce Liptonem)a kurzů, zakladatel mnoha holistických center – esence propojení moudrosti Západu, Východu, Severu i Jihu.

INSPIRÁLA představuje:
Silvano Paolucci žije u italského Milána.

Díky svým hlubokým znalostem v oblasti společenských věd (filozofie, historie, sociologie, ekonomie, teosofie…) a díky kapacitě fakta nejen shromažďovat, ale také je zasazovat do širších souvislostí, má schopnost nahlížet na události a situace v holistickém kontextu a po té je srozumitelným a jednoduchým způsobem komunikovat. Specificky se věnuje práci s duší, studiu pradávné moudrosti a dynamické teosofie.

Silvana na jeho cestě doprovází Mistři nanebevzatí, se kterými komunikuje a jeho věrný přítel – vlastní duše.

Jeho životním posláním je šíření poznání, které nabízí možnost zbavit se bloků, schémat a strachu z neznámého, a tím získat zpět svobodu svobodně rozhodovat o svém životě. Díky tomu, že se Silvano živě zajímá o celosvětové dění, spolupracuje s dalšími badateli (Masaru Emotem, Brucem Liptonem či Greggem Bradenem) a čerpá z kulturních tradic Západu, Severu, Východu i Jihu, dává účastníkům svých přednášek a praktických seminářů možnost vybrat si ze široké škály informací: „Mým úkolem není soudit a hodnotit – shromažďuji vědecká a duchovní fakta a principy, osobně je sleduji a žiji jimi a umožňuji lidem je chápat a nalézat mezi nimi nové souvislosti,“ říká Silvano.

Jeho aktivní cesta duchovního hledání začala více než před pětadvaceti lety, kdy se pohyboval jako prodejní manager ve světě obchodu. Od té doby prochází cestou nenáboženského poznání a hledání hlubokého filozoficko-duchovního smyslu, který bravurně propojuje s hmotou.

Šíří poznání prostřednictvím své přednáškové činnosti po celém světě. Žije poblíž Milána v Itálii, je zakladatelem mnoha holistických center s názvem DEVACHAN zabývajících se duchovním rozvojem a je také organizátorem konferencí s mezinárodní účastí a kurzů.

V dnešní době funguje v Itálii 14 „KRUHŮ SVĚTLA“ DEVACHAN. V ČR vznikl jeden „KRUH“ a další se formují. Členové KRUHU se vzdělávají prostřednictvím lektorů a prostřednictvím práce mezi sebou ve skupinách na základě programů vedoucích k osvobození se od karmy a schémat s cílem sjednocení se s vlastní Duší a přípravy na vytvoření světelného těla.

Specializuje se na léčivé energie (krystaloterapie, starodávné esejské terapie, šamanské učení a další), je dlouholetým znalcem metody esejských zrcadel, učitelem meditace Mer-Ka-Ba Turbina a Mer-Ka-Ba Duše. Specificky se věnuje práci s duší, studiu pradávné moudrosti a dynamické teosofie. Sám je tvůrcem a průvodcem kurzů Cesta k Mistrovi, Kontakt s Duší, Esejská zrcadla, Mer-ka-Ba Turbina, Mer-Ka-Ba srdce, Strážce prahu – práce s vlastním egem a strachy a mnoha konferencí (např. Smysl změn 2012, Tvorba vlastní reality, Transformace vědomí a další)

„Mám velkou víru v člověka, v lidstvo a v život jako takový. Je pro mne úžasným dobrodružstvím sdílet s lidmi cestu poznání sama sebe, třeba prostřednictvím jednoduchých nástrojů, kterými jsou sny a řízené meditace či prostřednictvím jednotlivých kurzů .Velmi mne těší vidět, jak informace, které jsou přese mne předávány, umožňují lidem žít takový život, jaký si vždy přáli žít,“ dodává Silvano.

SILVANO A INSPIRÁLA SE S VÁMI RÁDI PODĚLÍ O VĚDOMOSTI, INFORMACE, PROŽITKY A ANTICKÉ I NEJNOVĚJŠÍ POZNATKY VE SVÝCH PROGRAMECH

INSPIRÁLA ZASTUPUJE SILVANA PAOLUCCIHO V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE. ZPRACOVÁVÁME INFORMAČNÍ TEXTY, MATERIÁLY A ČLÁNKY; ZAJIŠŤUJEME ROZŠÍŘENÍ INFORMACÍ, TLUMOČENÍ A PŘEKLADY; SPOLUPODÍLÍME SE NA ORGANIZACI A ORGANIZUJEME EVENTY SE SILVÁNEM, SPOLUPRACUJEME S ORGANIZACEMI, ORGANIZÁTORY A CENTRY.

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT PRO INFORMACE:
INSPIRALA.CZ
Jitka Třešňáková
e-mail: [email protected]
[email protected]
skype: jitka.t.it

sdílet:
přehrát:
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico