„Mám úžasnou ženu,“ dmul se pýchou. „Soběstačnou, sebevědomou, nezávislou.“ Vtom znejistěl. „Sakra… K čemu vlastně ona potřebuje vztah? K čemu mě?“

Potřeboval cítit, že ho žena potřebuje, že se bez něj neobejde…

Třeba že ji zajistí. Jenže ona se uměla zajistit sama…

Nebo že dokáže vyřešit její problémy. Jenže ona si je uměla vyřešit sama…

Neseděla jako zkroušená oběť, nečekala na zázrak, až muž přijde se spásným řešením, odpovědí na její otázku. Otázek byl plný on – hlavně této: Jak zacházet s její silou?

O divokých koních

Jak píšu v knize 100 nejkratších cest k Tobě, Alfy – ať muži, či ženy – jsou imponující lidé. Vědí, co chtějí, jak toho dosáhnout, a pak si pamatují, kolik úsilí je to stálo. Nečekají na partnera, až udělá první krok nebo až je následuje. Nejsou submisivní. Jdou, s druhým, nebo bez.

Přitahují. Jako divocí koně. Lidé je chtěli ovládnout, a tak je nepochopitelně lovili, až je v mnoha místech vybili. Například tarpany. Slabé lidi tihle koně vždycky shazovali, silné respektovali. Jako to dělají Alfy v životě.

Můj přítel ji zkoušel zkrotit „po dobrém“. Nabízel jí modré z nebe, když přestane pracovat a stane se na něm závislou, chtěl rozhodovat o jejím čase, její svobodě, dokazoval jí, jak moc se jí sám podřídí, obětuje, a totéž vyžadoval od ní. Nepochodil. Byla jako tarpan, který se odmítal chytit do lasa.

A tak to zkusil po zlém. Z cukru se stal bič. Nechodil na schůzky, dával se vidět v objetí s jinými, snažil se ukázat, jak i on je soběstačný, nezávislý – jak ji „nepotřebuje“. Bohužel zapomněl, že Alfy nemarní čas. Nejsou méně zranitelné než jiné ženy, a právě proto, pro bolest, kterou cítí ze lži, falše a neupřímnosti, brzy odcházejí, a nejen to, hlavně se nevracejí.

O sklenici a vodě

„Silní lidé,“ vysvětlil jsem svému příteli, „nemívají snadnou minulost. Jsou silní proto, že v minulosti zesílili. Všichni zesilujeme překonáváním těžkostí, bolestí, proher. Tito lidé tedy často pláčou ne proto, že by byli slabí, ale proto, že byli silní příliš dlouhou dobu.“

V restauraci jsem vzal dvoudecovou sklenici a půllitrovou láhev minerální vody. A lil jsem. Voda brzy přetékala a já jsem vyprávěl příteli: „Ta voda jsou těžkosti, bolesti, prohry. Když už jich je v životě moc, dojde Ti, že musíš něco změnit,“ přestal jsem lít, „že více vody nepotřebuješ.“

Mnohé Alfy najdete samotné s dětmi. Chtějí to tak. Zejména malé děti chápou smysl dávání, oceňují podporu, pomoc, lásku, všechno matkám vracejí. Dokážou být – těžko se to čte – lepšími životními společníky než mnozí muži.

Alfy jsou silné díky nesnadné minulosti. Neohlížejí se zpět, to by slábly. Naopak, hledí vpřed – ve své mysli tak překonávají vše špatné a tvoří silnější budoucnost. To je princip, na kterém se Alfy rodí i na kterém stále zesilují. A to je důvod, proč se nevracejí ke slabým lidem. Vědí totiž, že jim slabí nemohou dát nic než těžkosti, bolesti, prohry. Vodu, které jsou již plné.

Máte-li nesnadnou minulost a zkušenost s tolika ztrátami, jste zkrátka zkušení. Vidíte víc. Alfy dokážou vidět lži skrz „pravdivá slova“. Mají zvláštní cit na faleš a sobectví. Pokud na Alfy cokoli z toho zkusíte, může se stát, že odejdou ihned, bez vysvětlení. Další voda se totiž do plných sklenic nevejde.

O džbánu, který protéká

„Co mám udělat pro to, aby se vrátila?“ zněla otázka z jeho zoufalých očí. „Tarpani,“ vzpomněl jsem si na divoké koně, „se do míst, kde trpěli, nevracejí.“ Stejně tak Alfy nečekají. Nehrají psychologické hry. Nemají složité myšlení. Uvažují prostě, jednoduše. Když je někdo zraní, odejdou do míst, kde si v klidu olížou rány, a pak opět vstanou připravené jít za tím, co v životě chtějí.

Alfy jsou nejlepším zrcadlem člověka. Svou reakcí mu ukazují, jaký je. Ženy-Alfy milují bezpodmínečně, vyživují vztah láskou, protože vědí, že ze zdravého vztahu se láska neztratí. Je to jako se džbánem, který plníte blahodárným nápojem. Plníte-li ho a toho nápoje přesto ubývá, pak to není tak, že jste v nepořádku Vy, ale v nepořádku je ten džbán – někdo z něj bere, ale nevrací.

Proto také mnoho Alf vidíme mezi svobodnými matkami. Mají džbán, který neteče – s malými dětmi, které jim vracejí podporu, lásku, pomoc, které za mámu bojují, protože si to zaslouží. Někteří muži s Alfami bohužel zacházet neumějí, nevědí, co je bezpodmínečná láska, a přemýšlejí, jak by na obsahu džbánu sami vydělali.

 Protože malé děti více rozumějí hloubce dávání, pro Alfy jsou často lepšími životními společníky než sami partneři. Dojde-li na zlom ve vztahu, ženy-Alfy odejdou s dítětem. Nejsou samy. Jsou s někým, kdo zná jejich hodnotu.

Není snadné si Alfu udržet. A to je dobře. Co je nesnadné, totiž stojí za to.

Jak to ale dokázat? Jak nedopadnout jako můj přítel? Co vlastně Alfy potřebují, i když se navenek zdá, že nepotřebují nic?

1. Potřebují příklad

„Jedině dva nezávislí lidé na sobě mohou být zdravě závislí,“ říká Anna Brandejs, majitelka kliniky plastické chirurgie a manželka hoteliéra Antonína Brandejse, jehož dědeček založil hotel Paříž, známý z filmu Obsluhoval jsem anglického krále.

Anna i Antonín dokážou každý sám sebe hmotně zaopatřit. Nevisí na druhém. A přesto se potřebují. Jeden pro druhého jsou totiž vzorem. Navzájem si imponují tím, co zvládnou. A navzájem se chápou. „Když jsem od píky budovala kliniky, manžel byl jediný, kdo rozuměl, že od brzkého rána do pozdního večera nejsem doma; podporoval mě v těžkých začátcích; nebyl tím, kdo by si mnul ruce a házel mi záchranný kruh, jako že bez něj nic nedokážu. V každé volné chvíli mi promlouval do duše a motivoval mě, abych měla sebevědomí, protože dobře věděl, že investuje – do člověka, který mu podporu, lásku a motivaci pak může kdykoli vrátit.“

Zvenku to vypadá, že Alfy potřebují soutěžit – jako kdyby se trumfovaly s partnerem, kdo je úspěšnější. Ale to je pouze letmý pohled pozorovatelů zvenku. Ve skutečnosti Alfy dobře vědí, že každý řetěz je tak pevný, jak pevné jsou jeho jednotlivé články. Alfě nezachrání vztah, když sama bude pevná – pak stejně praskne řetěz tam, kde nevydrží její partner. Alfa potřebuje pevné OBA články. Potřebuje silné Já i silné Ty.

I na Alfy přijdou slabé chvilky, pocity zmaru, neúspěchu. A právě tehdy Alfa potřebuje mít na koho se obrátit. Ne na někoho, kdo ji z vlastní cesty odradí a nabídne jí obojek, aby se stala závislou na svém páníčkovi. Ne, právě tehdy potřebuje zpátky sebedůvěru – uvědomění, že nepotřebuje obojek, že vlastní cestu zvládne.

„Zvládneš to.“ Jsou chvíle, kdy víc nepotřebuješ. Jen zjistit, že v Tebe někdo věří; že dokáže vidět i jinou barvu života než Ty svou černou; že je a bude nepřetržitě s Tebou, ať se děje cokoli. V těžkostech neexistuje větší bohatství.

2. Potřebují důvěřovat

Vkládají-li energii do společného džbánu, Alfy si potřebují být jisté, že toho druhý nezneužije. Důvěřovat znamená dát druhému možnost, aby mě zranil, a doufat, že to neudělá.

Zjistí-li, že partnerovi nemohou důvěřovat, odcházejí a většinou už nic je nepřesvědčí k návratu. Respektují rozhodnutí druhého. Ale také chtějí, aby druhý pak respektoval rozhodnutí jejich.

3. Potřebují respekt

To slovo ještě z jiného úhlu. Alfy potřebují, aby partner respektoval jejich rozhodnutí a nezpochybňoval je poté, co padne. Pokud partnerovi připadá to rozhodnutí špatné, Alfy se nebrání diskusi před finálním rozhodnutím, ale ne později. Selže-li Alfa v obtížné fázi své cesty, očekává přesto podporu, ne výsměch a slova „Já si to myslel, ale nechtěl jsem Ti to říkat.“

Alfy potřebují svůj prostor (vlastní život) a respektovat určité meze. Potřebují partnera, který nezneužije jejich dílčích neúspěchů a který pochopí, že nikdo učený nespadl z nebe a cesta, kterou Alfy jdou, se nakonec může ukázat jako správná, jen je zapotřebí více odvahy nebo vytrvalosti.

4. Potřebují vlastní realizaci

Neznamená to, že Alfy si žijí jen vlastním životem. Ony rády budují vztah, ale k tomu, aby do něj vnesly maximum energie, ji potřebují někde získat. A energii Alfám dává radost z osobních vášní, přátel a vykonávání toho, co je naplňuje.

Nepotřebují přilnavou osobu, kouli na noze, která bez nich nepřežije několik hodin. Chtějí někoho, kdo také dokáže mít vlastní život – mimo vztah.

5. Potřebují někoho, kdo vydrží

Alfy neztrácejí čas, proto opouštějí vztahy, kde je druhý tak slabý nebo nezralý, že jenom boří. Alfy dobře vědí, že vztah je jako mobilní telefon. Když nefunguje komunikace, je dobrý leda na hry. A Alfy na psychologické hrátky nemají čas.

Budovat vztah – komunikovat, důvěřovat, nezrazovat, dávat do souladu slova a činy – není snadné. A už vůbec ne pod tlakem okolí. Proto jsou Alfy raději samy, než zkoušet nějakého slabocha metodou pokus–omyl. Na sebe se totiž Alfy mohou spolehnout. Vědí, že jsi-li sám, nikdo Tě nezradí.

Jakou důležitou schopnost Alfy vyžadují? Na jakou slabost naopak nemají čas?

6. Potřebují rovnocenného partnera

Tedy někoho, kdo má svou hodnotu a sdílí ji ve vztahu. Může mít vlastní názory, vlastní finance, zdravé ego. Nemusí být stejný, mít nezbytně stejné záliby nebo přátele. Může být jiný, zcela soběstačný. To podstatné však je, že současně s tím dokáže být partnerem.

Partner je ten, kdo neubližuje. Partner je ten, kdo hledá cestu k druhému, ne cestu od něj. Partner je ten, kdo primárně dává – sejdou-li si takoví dva, vztah jen bohatne.

Nezáleží na tom, kdo jste, kde jste, kolik Vám je. Vztah, ve kterém oba dávají, nemůže chudnout, slábnout, chladnout. Jestliže oba dávají energii, je energie – komunikace, důvěry, úsměvů i pochopení – pořád dost.

7. Potřebují se smát

Zmiňuji to, protože nejde o maličkost. Dokázat se zasmát sobě, vlastním chybám, stresu nebo tlaku, kterému jsme vystaveni, osvobozuje a dělá okamžik krásnějším. Alfy potřebují člověka, který dokáže vykouzlit úsměv na tváři možná v nejméně očekávané chvíli, který sám dráždí jejich bránici, ale také se umí usmát přes slzy, které jemu samotnému tečou z očí.

Smích, tak jako slzy, jsou znamením síly – ukázkou, že se člověk chce vybalancovat; být pevným článkem řetězu i ve chvílích, kdy to není vůbec snadné.

8. Potřebují být přivolány, když je to nutné

Alfy potřebují někoho, kdo je dostatečně silný na to, aby překousl své ego a zavolal partnerku, když se trápí zdánlivou volovinou. Možná jen tomu muži někdo připomněl, že není dokonalý a nepostradatelný – a jeho najednou přepadla slabost a neumí se s tím smířit.

I silná auta musejí čas od času na servisní kontrolu, stejně tak Alfy – ať muži, nebo ženy – občas potřebují prověrku, zkontrolovat své schopnosti, ale k tomu se nesmějí bát přivolat pomoc.

Právě to jsou okamžiky, kdy každý z nás potřebuje vztah – kdy si nejsme schopni pomoci sami. Alfě, kterou přivoláme, to neublíží, naopak ji to posílí. Uvědomí si totiž, že je pro někoho důležitá. A my si zase uvědomíme, že bychom měli být důležití (silní) pro ni.

Život s Alfou není snadný, protože je náročný (viz článek Proč silní lidé přitahují komplikované vztahy). Nutí nás pracovat na sobě, nepolevovat. S odstupem času ale zjistíme, že takový život stojí za to. Život, kde se posouváme, překonáváme těžkosti, bolesti a prohry, zesilujeme. A to bez ohledu na dobu, v jaké žijeme.

  • Jste Alfou, která má problém najít partnera? Zkuste naši seznamku.
  • Máte špatné zkušenosti se vztahy a přestáváte věřit v lepší budoucnost? Najděte cestu sami k sobě. Vybrat si mezi mými knihami, které vznikly pro tuto příležitost, můžete zde.
  • Nikdy ale nepochybujte o lásce. Láska nikdy nezklame. Zklame vždy jen konkrétní člověk. Stále je mnoho těch, kteří u Vás čekají na šanci.

Petr Casanova
www.firstclass.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě