Síla citlivosti: deset základních typů empatiků

datum 3. 8. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Máte pocit, že jste empatik? Pokud si nejste jistí, prohlédněte si nejčastější příznaky a zjistěte, jaký typ empatika nejspíš jste. Být empatik, to není jen tak.

Doba čtení 4 min.

Cesty k sobě


Naše citlivost nás může posílit způsoby, kterým nejsme schopni zcela porozumět. Zjistěte, jaký druh empatika jste a jak se můžete stát lepším člověkem jen díky uvědomění. V dnešním světě se na citlivost přitom nahlíží jako na slabost, což je docela ironie, protože citlivost může být velmi posilující.

Jak tedy můžeme být silnější díky vlastnostem, jež nás činí jemnými a křehkými ve světě ovládaném hlasitými a dominantními jedinci? Ano, je pravdou, že mnoho empatiků se může zdát slabých a mohou se nechat ovládat, ale je zde ještě jiný aspekt této citlivosti.

Hluboko uvnitř pod závojem naší povrchní persony mají všichni empatici něco výrazně tichého a velmi silného. Tato síla nedominuje lidem a neovládá je. Místo toho člověka posiluje mimořádně užitečným způsobem.

Tento dar umožňuje empatikům těžit z dlouhodobého sběru psychologických, emocionálních a fyzických informací jejich okolí. Tyto informace jsou méně vnímavé mysli obvykle nepřístupné.

Empatici neumějí lidi šikanovat ani vůči nim užívat hrubou sílu. Místo toho umějí lidem ve svém okolí hluboce porozumět, chránit je, vést a léčit.

Tímto způsobem mohou nasbírat neuvěřitelné množství informací a jak tyto znalosti využijí, je čistě na nich. Znalost je koneckonců nejvyšší silou.

Myslíte si, že jste empatik?

Pokud si myslíte, že jste citlivější, než lidé ve vašem okolí, pak čtěte dále, abyste zjistili, zda jste také empatik v necitlivém světě.

Pokud jste skutečně empatik, budete mít některé z následujících zkušeností, jimž čelí většina z nich:

 • máte tendenci nasávat pocity a emoce druhých a prožívat je jako své vlastní
 • neustále cítíte mentální i fyzickou únavu
 • váš emocionální stav se v průběhu dne mění v závislosti na vnějších podnětech
 • pokud někdo z vašich blízkých trpí fyzickou bolestí, cítíte ji na svém vlastním těle
 • vážíte si samoty, která vám pomáhá občerstvit se a dobít
 • lidé za vámi rádi chodí se svými problémy
 • nesnášíte násilí a krutost
 • jste přirozeně starostliví a pečující
 • jste skvělí posluchači
 • vaše povědomí o našem fyzickém prostředí je vyšší než běžné, tzn. smysl pro chuť, vůně, zvuky, doteky atp.
 • přelidněná místa vás přemáhají a vyčerpávají
 • zdá se, že přitahujete zvířata a děti

Různé druhy empatiků

Ano, být empatikem skýtá mnohé výhody, ale zároveň to může být břemenem způsobujícím úzkost. A to je jeden z důvodů, proč je tak důležité porozumět svým individuálním zkušenostem ve snaze pochopit lépe sám sebe.

Zde přinášíme seznam různých typů empatiků a k nim malý popis, abychom vám pomohli pochopit, jakým typem empatika byste mohli být.

Fyzicky citlivý empat

Mnoho empatiků se zdá být citlivých na fyzickou bolest a nemoc druhých lidí. Zmíněná bolest se může projevit v empatikově vlastním těle – tato schopnost se ukázala být velmi užitečná při léčení.

Emocionálně citlivý empatik

Téměř všichni empatici jsou nadmíru citliví na vnější emocionální stavy. To může mít za následek, že fyzicky a emocionálně pociťují emoce druhých ještě dříve, než je stihnou vyjádřit.

Předvídavý empatik

Předvídaví empatici zkrátka vědí, zda je potřeba něco udělat, nebo zda výpověď záměrů určitého člověka je pravdivá, nebo zavádějící, a to bez jakéhokoliv racionálního vysvětlení. Tito empatici mají schopnost vědět, zda by měli něco udělat, či ne.

Geomantiční empatici

Tito empatici mají schopnost číst signály a energie přenášené z půdy nebo země. Jsou tedy schopni vycítit blížící se příchod přírodní katastrofy.

Fauna empatik

Fauna empatik slyší a cítí zvířata a umí s nimi komunikovat.

Empatici – média

Jak je z názvu patrné, mohou cítit, vidět nebo slyšet duchy.

Flora empatik

Podobní fauna empatikům, umí komunikovat s rostlinami prostřednictvím signálů, jež z nich cítí nebo je přijímají.

Psychometrický empatik

Tito empatici si vyvinuli schopnost přijímat energii, dojmy a informace z neživých objektů jako jsou šperky, fotografie a podobně.

Telepatičtí empatici

Telepatičtí empatici umí přesně číst nevyjádřené myšlenky druhých.

Prekognitivní empatik

Takoví empatici umí vycítit situaci nebo událost ještě dříve, než se stane. Stane se tak obvykle ve formě snu nebo emocionálního či fyzického prožitku.

V tomto necitlivém a drsném světě je pro empatiky často těžké udržet si vnitřní harmonii. S pomocí sebeuvědomění se však každý včetně empatiků může naučit oceňovat své jedinečné dary a schopnosti.

Doufám, že vám tento článek pomůže nalézt odpovědi na vaše otázky. Budeme rádi, pokud se s námi podělíte o své zkušenosti. (zdroj: www.in5d.com)

Zdroj: www.energiezivota.com

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico