Tento živý channeling byl přijat v San José, Kalifornie, 2.-3. února 2019

Úvodní channeling Adironndy, který přijala Marilyn Harper

Ach, dobrý den vám všem. Představíme se, mé jméno je Adironnda. A co se děje s naší Marilyn? Ona je jako ukazatel cesty, je vpředu před davem, prosekává džungli, čistí ji také pro vás. Ještě před třemi minutami nemohla mluvit, protože „přišla o hlas“, ale teď jsme tady pro vás zářivé a půvabné… Kdosi se jí zeptal, co by to pro ni znamenalo dostatečně milovat sama sebe tak, aby strávila několik okamžiků spojením se svou dušítakže my klademe tuto otázku vámCo by to pro vás znamenalo dostatečně milovat sami sebe natolik, abyste strávili několik okamžiků, jeden, dva nebo třeba tři dny spojením se svou duší, spojením se svou hvězdnou matkou, spojením se svou rodinou z minulosti, se svou rodinou z budoucnosti, se svou rodinou všech dob a všech prožitků, všech zkušeností.

Pokud se dostatečně nemilujete, ptáme se vás proč, protože my ano, my vás milujeme natolik, že sem přicházíme pro vás. Milujeme vás natolik, že sem přivádíme naši Marilyn, aby byla léčivou věží života. Vy jste vrcholem této věže, vy jste tím katalyzátorem v roce katalyzátorů, vy jste tím ohniskemtak se vás ptámedrahé bytosti světlaje vaše světlo ukryté pod nádobou? (Pozn. překl.: poukazuje na Ježíšova slova, že „Nikdo přece nerozsvítí světlo a nepřikryje nádobou, ani ho nedá pod postel, ale dá jej na svícen, aby příchozí to světlo viděli.“) Jak říká Mistr, vyndejte své světlo z pod této nádoby! Musíte umožnit svému světlu, aby zářilo. Pokud neumožníte svému světlu, aby teď zářilo… No, na to nechceme ani pomyslet, protože vímeže každý z vás zvedne tu nádobu, tu nůši, a naplní ji jablky, takže budete každý den zdravější.

Víte, to vaše energie, vy sami jste příkladem, stejně tak jako je příkladem naše Marilyn. I vy jste příkladem osvíceného světla. Víte, že zázraky se dějí každý den, že to nejsou již zázraky, jsou to  každodenní události, kde v jednom okamžiku tu není žádný hlas a v příštím okamžiku je tu silný hlas! Víte, to je váš úkol, být slabým i silným hlasem. A jak se nadechujete do této lásky, uvědomte si, že nejste nikdy sami. Vaše hvězdné matky jsou vždy s vámi, vaši hvězdní otcové jsou vždy s vámi, vaše světelné bytosti vás nikdy neopustí. Vy jste ta změna, kterou si přejeme vidět, a letošek je rokem této změny. Jaký je rozdíl mezi tím, kde jste byli před rokem a kde jste teď? Ach, veliký rozdíl! Dovedete si představit, kde budete za rok? Nadechněte se do srdce a pocítíte, jak přetéká radostí, když se nadechujete do svého srdce, které je přeplněné zářivým světlem radosti, zářivým světlem lásky, pocítíte to ve svém srdci, to je to spojení. Co byste chtěli, aby se v příštím roce změnilo? Vnímejte to, pociťte to a pak se to stane.

Hluboce vás milujeme, vidíme vás, vidíme vaše srdce, vidíme vaše světlo, dokonce vidíme i ty vaše části, které vy nevnímáte jako moc světlé. Vidíme to všechno a milujeme vás, jsme vždy s vámi. Vážíme si vás tak, jak vy si vážíte sami sebe.

Zdravíme vás, namasté, namasté.

Kryonův channeling

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby a channeling pokračuje. S dvěma channelery byste očekávali dvě zprávy, ale je zde jen jedna. Oba totiž pocházíme ze stejného místa na druhé straně závoje, z místa, které ve skutečnosti nemá žádnou lokaci. Mohli byste to nazvat velkým vědomím na nebi a nebyli byste tak moc vzdáleni od skutečnosti. Protože multidimenzionalita se takto jeví lineární lidské bytosti. Řekněme, že za závojem, za tím sklem, které je tmavé, skrze které se díváte, je světlo. Světlo, o kterém mluvíme, má pro vás zprávy. Ta, kterou vám předávám, i když je krátká, je pokračováním té, kterou jste právě slyšeli.

Co kdybyste se mohli dostat do kontaktu se svou duší? Co kdyby to bylo možné alespoň na okamžik? Proč to neuděláte se mnou ve své představivosti? Díky nějakému zázraku byste alespoň na okamžik, jen na moment, vymazali všechny ty věci, které stojí mezi vaší vibrací coby lidské bytosti a vaší duší. Tou zajímavou částí je, že se díváte na sebe. Vaše duše, drazí, byla s vámi život za životem, jste to vy. Kdybyste chtěli říci, co je vaším jádrem, je to vaše duše, ne vaše mysl, ani vaše Akáša, je to vaše duše. Duše se stane tím, co mnozí nazývají vyšší já, ta duše je oknem do zbytku tohoto příběhu. Řekněme, že jen na okamžik se s ní můžete spojit, být s ní, ponořte se do sebe tak, jak jste to ještě neudělali. Pokud to teď se mnou chcete udělat, řeknu vám něco: je to jako když rozsvítíte světlo. Ať už si pod světlem představujete cokoli, tato definice předtím zcela bledne, protože to světlo je tak zářivé, že je skoro nemožné v tom světle být. A v tomto světle je láska, pravda a odhalení (zjevení).

První věcí, kterou uvidíte, je spojenectví, duše není oddělenáDuše je součástí skupiny duše a tato skupina duše se nazývá Bůh. Toto změní definici všeho, co vám bylo řečeno o centrálním Bohu – že je umístěn kdesi a že má vědomí oddělené od vašeho, ale vy si uvědomíte, že to tak není. A tady jste, jen na okamžik pohlédnete do té krabice, která je vaší duší, jen na okamžik, a nejen že si uvědomíte, že je tam světlo, je tam také vaše jméno, hraje tam hudba, hudba, kterou poznáváte, je to hudba světla, a vy si uvědomíte, že jste součástí systému BohaJste to vyA zároveň si také uvědomíte něco jiného – že vše, co vám bylo řečeno a co vás degradovalo, je falešnéPochází to z toho, jak se lidstvo dívá skrze to tmavé sklo a vidí Boha mlhavě, zcela nechápaje, co vám evoluce vědomí teď ukazuje. Jste velkolepí!

Pokud by toto bylo vše, co si odnesete z tohoto krátkého pohledu do své duše, pak to stačí. Protože když se vrátíte zpět do biologie svého těla, tam, kde teď sedíte, chci vidět úsměv na vaší tváři. Možná všechna ta temnota kolem vás, o které vám říkali, že je vaší součástí, se teď rozbije a rozpadne a zmizí. Ucítíte příjemné mrazení nad odhalením, které jste právě zažili – zjistili jste, že vaše duše, zatímco kráčíte po této planetě, je Bohu blíže, než jste si mysleli. Fakticky je součástí Tvořivého zdroje a je to láska. Vše, co jste a o co se zde na této planetě snažíte, můžete udělat sami. Tím myslím je, že nepotřebujete omezení a příkazy těch, kteří říkají: „Dělej tohle, dělej tamto, jdi po těchto schodech, jdi po tamtěch, dosáhni té a oné úrovně…,“ protože jste svojí vlastní duší, a kdykoli chcete, můžete navštívit tu velkolepost, kterou jste.

A když o krok postoupíte, nádherným výsledkem bude elegance, kdy se začnete spojovat s druhými, kteří dělají totéž. A když vás to udělá hodně, když vás bude dostatek, brzy budete mít mír na Zemi. A to je ta největší pravda, kterou jsem vám kdy řekl. Kdo jste? Více než velkolepí, jste budoucností planety!

Chci, abyste odsud odešli a zapamatovali si tato slova. Možná si to můžete ve chvilce klidu znovu zopakovat, alespoň na okamžik, řekněte: „Duchu, dovol mi spatřit záblesk, alespoň záblesk toho, co to je vyšší já. Tu zlatou bytost, kterou jsem, s jednou nohou na této straně závoje a s druhou na té druhé.“ Nabízí vám svou ruku a říká: “Pojď se mnou, chci ti něco ukázat.“ Spočiňte v náruči Boha a uvědomte si, kdo jste.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: www.kryon.com –  Meeting Your Soul  – MP3 – 12:09

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Šárka J. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Lee Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Lee Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE.

Zdroj: https://kryon.webnode.cz/news/setkani-se-svou-dusi/

 


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě