Zveme vás na setkání ke změně paradigmatu v podnikání, které se zaměří na téma FIREMNÍ KULTURA A SPOLUPRÁCE.

Jedná se o celodenní akci, která se koná od 9hod. 22.10. 2019 v Paspově sále na Praze 5.

Podtitutem tohoto setkání je smysluplná spolupráce a udržitelné podnikání aneb Jak vnášet do firem lidskost, synergii a prvky dlouhodobé udržitelnosti.

Pozvání přijali tito i další hosté:

Cílem setkání je:

  • zmapovat nové principy funkčních přístupů k podnikání a spolupráci
  • ukázat jejich integraci v každodenním fungování
  • přinést příležitost pro synergii a hodnotový networking napříč obory

Součástí facilitované akce je použití unikátní komunikační metody, která umožňuje vidět téma v širších souvislostech. Přímo na místě tak můžeme nahlédnout aktuální otázky z jiné perspektivy, než je obvyklé.

Možnost se aktivně zapojit dostanou během dne všichni přítomní. Nejedná se o jednu z dalších názorových diskusí či frontálních přednášek jednotlivých hostů prezentující připravená hotová řešení či to, co je podle nich správné. Ale o společné objevování a integraci konstruktivních přístupů, vycházející z reálných zkušeností všech přítomných.

Podrobnější informace o platformě Změny paradigmatu a aktivitách, které přináší změnu myšlení a novou perspektivu v klíčových osobních i společenských otázkách, naleznete zde: www.zmena-paradigmatu.cz .

Aktuálně máme za sebou přínosná setkání se stovkami odborníků, společenských hybatelů a aktivních účastníků z široké veřejnosti, a to k tématům “Klíče proměny paradigmatu”, “Společenské výzvy a vztahy”, “Vzdělávání a výchova”, „Umění vzájemnosti“ a “Zdraví a prevence”. Výstupy a rozhovory s jednotlivými hosty je možno zhlédnout zde: YouTube Adato Paradigma.

Setkání v kruhu je také jedinečnou příležitostí vystoupit z kolotoče každodenních starostí a několik hodin v klidu spočinout v sobě samém a nadhledu. Díky tomu si člověk mnohem jasněji uvědomuje svoji jedinečnost a přidanou hodnotu a současně přesahy, kterými se spojuje se světem.  

Velmi uvítáme, pokud svým úhlem pohledu přispějete ke spolutvorbě nového paradigmatu v podnikání.

Máte-li jakékoli doplňující dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Pokud Vám to dává smysl, budeme vděčni za: 

S přáním krásného dne, za tým Změny paradigmatu,

Lenka

Ing. Lenka Melicharová
ředitelka Adato Institutu

+420 736 645 815

ZMĚNA PARADIGMATU

webFB stránkyYouTube kanáluLinkedIn Darujme.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě