Zveme vás na setkání ke změně paradigmatu v podnikání, které se zaměří na téma FIREMNÍ KULTURA A SPOLUPRÁCE.

Jedná se o celodenní akci, která se koná od 9hod. 22.10. 2019 v Paspově sále na Praze 5.

Podtitutem tohoto setkání je smysluplná spolupráce a udržitelné podnikání aneb Jak vnášet do firem lidskost, synergii a prvky dlouhodobé udržitelnosti.

Pozvání přijali tito i další hosté:

Cílem setkání je:

  • zmapovat nové principy funkčních přístupů k podnikání a spolupráci
  • ukázat jejich integraci v každodenním fungování
  • přinést příležitost pro synergii a hodnotový networking napříč obory

Součástí facilitované akce je použití unikátní komunikační metody, která umožňuje vidět téma v širších souvislostech. Přímo na místě tak můžeme nahlédnout aktuální otázky z jiné perspektivy, než je obvyklé.

Možnost se aktivně zapojit dostanou během dne všichni přítomní. Nejedná se o jednu z dalších názorových diskusí či frontálních přednášek jednotlivých hostů prezentující připravená hotová řešení či to, co je podle nich správné. Ale o společné objevování a integraci konstruktivních přístupů, vycházející z reálných zkušeností všech přítomných.

Podrobnější informace o platformě Změny paradigmatu a aktivitách, které přináší změnu myšlení a novou perspektivu v klíčových osobních i společenských otázkách, naleznete zde: www.zmena-paradigmatu.cz .

Aktuálně máme za sebou přínosná setkání se stovkami odborníků, společenských hybatelů a aktivních účastníků z široké veřejnosti, a to k tématům “Klíče proměny paradigmatu”, “Společenské výzvy a vztahy”, “Vzdělávání a výchova”, „Umění vzájemnosti“ a “Zdraví a prevence”. Výstupy a rozhovory s jednotlivými hosty je možno zhlédnout zde: YouTube Adato Paradigma.

Setkání v kruhu je také jedinečnou příležitostí vystoupit z kolotoče každodenních starostí a několik hodin v klidu spočinout v sobě samém a nadhledu. Díky tomu si člověk mnohem jasněji uvědomuje svoji jedinečnost a přidanou hodnotu a současně přesahy, kterými se spojuje se světem.  

Velmi uvítáme, pokud svým úhlem pohledu přispějete ke spolutvorbě nového paradigmatu v podnikání.

Máte-li jakékoli doplňující dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Pokud Vám to dává smysl, budeme vděčni za: 

S přáním krásného dne, za tým Změny paradigmatu,

Lenka

Ing. Lenka Melicharová
ředitelka Adato Institutu

+420 736 645 815

ZMĚNA PARADIGMATU

webFB stránkyYouTube kanáluLinkedIn Darujme.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png