Šest kroků, jak se osvobodit z matrixu

datum 4. 4. 2022

Oči nejsou okna do duše. Jsou to přijímače zachycující světelné vlny, které pak mozek dekóduje.

A totéž platí o dalších smyslových orgánech jako uši, kůže, nos a ústa. Naše mysl vytváří vše, co vnímáme očima, ušima a nosem, ale také každé slovo, které říkáme; každou myšlenku, která nás napadne; a každou emoci, kterou prožíváme.

Všichni žijeme v matrixu uvnitř našich mozků. Ale jak se osvobodíme?

Zde je šest způsobů, jak se dostat za hranice vlastní mysli a zažít něco jiného než každodenní iluzi reality, kterou vytváří.

1. Zbavte se iluze, že hmotný svět něco znamená

Do této fyzické formy jsme přišli bez ničeho a bez ničeho zase odejdeme. Abychom osvobodili svou mysl, musíme pochopit, že nemá smysl usilovat o hmotné věci a stresovat se kvůli nim.

Život nejsou rozbité hodiny, které je nutné opravit. Život je zkušenost. Nemá smysl lpět na minulosti, ohlížet se nazpátek s pocitem trpké lítosti.

Změna je součástí zkušenosti. A už vůbec nedává smysl trápit se věcmi, které se ještě nestaly.

Mnohem lepší je soustředit se na přítomný okamžik, kdy jsme schopni něco změnit, než riskovat, že promarníme své životy žitím v minulosti nebo budoucnosti a promeškáme velká dobrodružství, která lze zažít pouze tady a teď.

2. Zbavte se představy, že jste to vy

Všichni jsme stvořeni z hvězdného prachu. Žili jsme mnoho životů a měli jsme mnoho podob. Einstein tvrdil, že energii nelze vytvořit ani zničit, lze ji změnit pouze z jedné formy do jiné.

A my všichni jsme energie (více ZDE…). Když zemřeme, pouze změníme formu a stav své existence. Vše je tvořeno vlnami energie a my jsme pouze vzorcem mezi vlnami.

Abychom se odpojili od matrixu a změnili své vnímání života, musíme se zbavit představy, že jsme odděleni od všeho ostatního.

Tak jako vlna není oddělená od oceánu, tak také my nejsme odděleni od celku stvoření.

Jsme jako vrchol hory, který se jeví být oddělený od dalšího vrcholu hory, ale ve skutečnosti jsou součástí stejné země.

3. Zbavte se představy, že můžete opustit matrix skrze svou mysl

Myslíme si, že když nashromáždíme dostatek informací, můžeme uniknout z matrixu. Za tímto účelem čteme různé knihy, navštěvujeme různé přednášky a vyhledáváme různé učitele.

Pořád se domníváme, že únik z matrixu se nachází někde tam venku. Ale pravda je taková, že se nachází v našem nitru.

Lidé se snažili dosáhnout osvícení tím, že se řídili náboženskými pravidly nebo následovali duchovní vůdce.

Ale uniknout z matrixu se nám podaří jen tehdy, když získáme přímý přístup k informacím, ne díky zkušenostem jiných lidí.

Jen vy sami víte, jak osvobodit svou mysl a opustit matrix.

Během věků se lidé snažili osvobodit se z matrixu pomocí modliteb, meditací, či dokonce užívání halucinogenních drog.

Snažili se pochopit tento svět. Ale svět nelze pochopit slovy a myslí. Můžeme jej pochopit jedině tím, že se oprostíme od všeho, co si myslíme, že známe, a otevřeme se jiným formám poznání.

Nechejte duchovního hledání! Zbavte se představy, že někdo jiný toho ví více než vy sami. Pochopení se nachází uvnitř vás. Vždycky tam bylo.

Ale musíte přestat poslouchat svou mysl, abyste jej našli.

4. Uvědomte si, že jedině cestou do svého nitra se osvobodíte z matrixu

Všichni jsme pozorovateli. Můžeme vidět ptáka, který přiletí a sedne si na větev nejbližšího stromu; můžeme se dotknout stromu a cítit drsnost jeho kůry.

Tyto věci nejsou vy. Dokonce ani vaše myšlenky a emoce. Jsou to pouhé objekty vědomí.

Zkuste toto cvičení. Zavřete oči a v duchu si řekněte: „Zajímalo by mě, jaká bude moje příští myšlenka.“

Všimli jste si tichého prostoru mezi myšlenkami? Tato pauza je důkazem toho, že jste překročili hranice egoistické mysli.

Toho můžete dosáhnout jedině tím, že zklidníte svou myslící mysl. To je důvod, proč pomáhá pravidelná meditace (více ZDE…).

Toto cvičení nás učí přikládat méně důležitosti tomu, co říká naše mysl. Jedině v tomto tichém prostoru můžeme zažívat stavy vědomí bez formy.

5. Osvoboďte se z matrixu

Když si konečně uvědomíme, že jsme větší než naše myšlenky a fyzické tělo, pochopíme, že ego, se kterým jsme se identifikovali, vlastně neexistuje.

V tomto prostoru najdeme vnitřní klid a mír. Také se oprostíme od konceptů dobra a zla, posuzování a hodnocení.

Začneme rovněž chápat, že my jsme všechno.

6. Vraťte se zpátky do fyzické reality

Po probuzení budeme muset nadále žít ve stejném světě, než tomu bylo předtím. Svět bude stejný, jen my budeme jiní.

Jelikož jsme se změnili, změnil se i svět kolem nás.

Naše mysl je nyní osvobozena od zbytečné touhy po materiálních věcech a pocitu chamtivosti.

Dokážeme pustit vše, co nám již neslouží. Zbavili jsme se veškerého utrpení, protože chápeme pomíjivost dobrodružství, kterému se říká život.

Nemusíme nikam odcházet a žít jako poustevníci. Můžeme se plně zapojit do společnosti.

Nyní chápeme, že stres, snažení a lpění jsou zcela zbytečné a tento život je vlastně zkušenost, která je pro každého požehnáním.

Zdroj: mocvedomi.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico