SEBELÁSKA, sebe-přijetí, sebevyjádření v čase nadcházející podzimní rovnodennosti

datum 23. 9. 2021
Zdroj: Pixabay.com

Channeling a modlitba k tématu.

Milí přátelé,
zdravím Vás s článkem k tématu SEBELÁSKY a jejího způsobu v sebevyjádření a přijetí této energie uvnitř Vašeho srdce.

Každý z nás jsme jedinečným a unikátním dílem božského tvoření. Uvnitř sebe neseme hlubokou pravdu svého bytí a ponorem do všech částí sebe sám, sebe sama nacházíme vše, co je důležité pro naší životní cestu a předurčení v tomto současném vnímání sebe a tvoření našeho reálného světa.

Hlubokou spirituální prací spojení a zvnitřněním se v sobě můžeme znovu nacházet svoje "JÁ", a tím propojovat svoji lásku se všemi a vším v oddělenosti do propojení a harmonické sounáležitosti.

Souhra melodie tvé duše a tvého boha uvnitř Tě vede do situací, které Ti mají připomenout toho kým skutečně jsi ve své nahotě bez životních masek, rolí, sugescí a pocitů, které jsi převzal-a od svého okolí. Pocity a sugesce, které Ti nedovolují poznat opravdovost tvé duše a boha, kterým jsi. Esence čistého bytí, pramenů tvé lásky a tvého božství píše nový příběh tvého života.

Modlitba pro otevření tvé sebelásky všech částí, které se spojují a slučují ve spirále času tvé nebeské duše, ducha v přijetí pozemské úrovně do síly lásky, SEBELÁSKY.

Ve svobodě svého bytí se rozpomínáš a otevíráš svoje srdce bohu a cestě v sobě k přijetí sebe v síle své duše nalézáš odvahu měnit sebe.

V universálním vesmírném načasování pro uvědomění si své skutečné podstaty, esence tvojí prapodstaty a tvořivého býti v úkolů sebe-přijetí všech částí, které jsi potlačil-a, nepřijal-a, zatratil-a ve svém zapomnění.

Jsi v okamžiku přítomnosti a připojuješ se k modlitbě SEBELÁSKY a žití v důvěře tvého vesmírného astrálního tvůrce vlastní svobodné reality.

Sílo božského načasování a pozemského života přijímám tvoji energii do všech svých části tak, abych nacházel-a úplnost, plnost své podstaty života v mém vnitřním spojení a nalezení pravdy být tím kým ve svém srdci " JSEM ".

Děkuji Ti životě, děkuji Ti bože, děkuji Ti lásko mé duše.

V naději a touze po vlastním sebe-přijetí aktivují tuto očistnou a zázračnou modlitbu lásky k otevření mé SEBELÁSKY a mého uzemnění tohoto životního záměru ve svém duchu, srdci, těle a duši.

Energie proudí ve mně a já se stávám živou silou božského plánu, který mne vede do míst a k lidem, kteří znovu věří ve svoji sílu a svobodu mysli a stáváme se tak celistvými lidmi v tvoření bez omezeni v předurčení božského plánu naší duše.

V modlitbě potkáváme sebe a své bližní, kteří se modlí v nás a my cítíme nebeské přijetí božské síly uvnitř našich rodin, předešlých generaci a všichni se radujeme z tohoto božského načasování, které v nás odkrývá naší pravdu lásky života této země a propojením boha se stáváme opravdovostí.

V lidskosti a lásce očišťujeme svoje srdce a svoji existenci pro nový svět.

Tak praví bůh v nás a my s vděčností přijímáme tento dar uzdravení v sobě, rodině, zázemí a ve svém životě.

Děkujeme za tuto lásku, která proudí do všech částí v nás a tím se uzdravujeme v celistvosti a vděčnosti k této síle.

Připojuji se k této modlitbě a přidávám tento článek k tématu osobní celistvosti, propojení v oddělenosti, nalezení krásy v nedokonalosti a očištění svého bytí v přítomnosti.

V hloubce a proudu lásky svého božství přijímám SEBE.
Tak se stávám. Tak jsem.
Připojuji se k této modlitbě a sdílím s ostatními v tématu lásky k sobě a životu. V přijímání lásky se rodí nové inspirativní myšlenky žít v pravdě své duše.

Tato modlitba přichází v channelingu k tématu SEBELÁSKY a nalezení svého bytostného přijetí v rodě, srdci, těle a žití v opravdovosti.

Krásný čas lásky a přijetí její životadárné esence.

S přáním tvořivého a plodného času podzimní rovnodennosti.
Vivien

Zdroj: www.tantra-vivien.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico