Zdroj: Pixabay.com
Milí přátelé, spřízněné bytosti na cestě Světla,
procházíme v těchto dnech silnými tématy, spojenými s naší společnou cestou a možná nám stojí za to si v souvislostech s dneškem leccos uvědomit.
8. 11. 2020 uplyne 400 let od bitvy na Bílé hoře. Její důsledky dodnes zátěžově ovlivňují sebe-vědomí našich zemí – Čech, Moravy, Slezska i Slovenska. U Prahy se tehdy odehrála jedna z osudových bitev českých dějin, ve které čeští stavové bojovali za právo na sebeurčení českého národa, svobodu slova, náboženskou toleranci a český jazyk. Výsledek bitvy znamenal na další tři století ztrátu samostatnosti a porobu českého národa. Více zde:
Můžeme si uvědomit, že celá historie našich národů se týká každého z nás a vše je zaznamenáno v kolektivním informačním poli, včetně snahy českých stavů spravovat zemi společně od kulatého stolu, bez vnějších zásahů a manipulací. Čeští stavové byli bohatá a vzděláná společenská třída zemí Koruny české.
V různých historických etapách jsme se nemohli projevovat navenek. Mnohé jsme si za tu dobu uvědomili a nyní může našimi životy, na základě všech předchozích zkušeností, promlouvat Moudrost a vědomí sounáležitosti. V hluboké úctě k našim předkům, našemu národu a k Životu nás všech, máme v těchto dnech také možnost obracet se do vědomého ticha, například s prosbou o Milost pro dobro naší další společné cesty.
PROSBA O MILOST
 
Život nás někdy přivádí i do náročných osobních i společenských situací, ve kterých se můžeme cítit bezmocní, protože chybí svobodné a smysluplné východisko z daného stavu věcí. V takových chvílích se však vždy můžeme obrátit do našich hlubokých vnitřních rovin k Vyšší síle našeho Života, s vědomím, že je tu stále s námi.
Prosbou o Milost jsme si vědomi skutečnosti, že jedině Stvořitelská síla může „vstoupit” do našeho prožitkového světa, nastaveného v principu akce – reakce, a proměnit člověkem  neproměnitelné.
Prosbou o Milost se vzdáváme  svého osobního chtění, aby „věci” byly podle našich představ.
Nechť Moudrost a Pravda soucítěním a láskou námi promlouvá a koná.
Nechť Světlo Milosti působí v našich životech pro šťastnou cestu všech.
V letošním čtyřstovkovém výročí se koná vzpomínka na tuto historicky důležitou událost a můžeme být její součástí v přímém přenosu na TV Cesty k sobě.
Na Bílé hoře jsme se již s mnoha skupinami setkali v rámci projektu Obroda národa v letech:
2014  OBRODA ČESKÉ MATRICE
2015 DEJME SÍLU MÍRU!
2016 SJEDNOCENÉ VĚDOMÍ MĚNÍ OSUDOVÉ PROSTŘEDÍ
Průběh a prožitky těchto setkání si můžeme připomenout zde.
Se srdečným pozdravením, v úctě k životu nás všech,
Ernestína a Vědomí Srdce, o.p.s.

Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě