Sdělení Zdroje

datum 4. 2. 2022
Zdroj: Pixabay.com

Když je večer v nemocnici a vy čekáte na svůj největší adrenalinový zážitek, první operaci, je čas na pár slov Otce...

I Bůh řekl: dítě moje, to co je ti drahé, není tím, co drahé je ti u mne.

I Bůh pravil: to co souží tě zde, u mne bude ti vynahrazeno nekonečně krát!

I Bůh pravil: neboj se ničeho, neboť toto tvá zkouška jen jest!

I Bůh ti žehná na další cestě tvého života.

A Bůh je vždy s tebou i když o tom pochybuješ!

I Bůh se k tobě přivinul, jako otec přivinul své dítě.

I Bůh ti bude hladit rány tvé na srdci i těle.

I Bůh ti bude zpívat píseň usmíření.

I Bůh tě odvede svým poslem k sobě.

I Bůh bude bdít nad rukou toho, kdo ubližovat ti bude.

I Bůh bude hovořit ústy toho, kdo utěšovat tě bude.

I Bůh tě opěvovat svými anděly bude!

I Bůh tě doprovázet navždy bude!

Toto věz a šťastným tě učiním!

Toto pochop a blahoslaven budeš!

Toto jsou má slova pro tebe a jen ty si je zasloužíš, dítě mé.

Ty jo, to je jak růženec a jede samo…Ano jede to samo, neboť kráčíš u mne, neboť stojíš po mém boku nyní a jsi hoden těchto slov.

Slzy štěstí a lásky se tlačí z tvých i mých očí!

Má slza spasí světy, ta tvá uleví tvému soužení!

Každý, já i ty jsme tím, kým jsme a vždy tak bude.

Bůh je vždy s vámi i když to Vy odmítáte vidět, cítit a poslouchat.

Bůh není v církvi, ale s vámi!

Bůh není ve svatyni, Bůh je svatyní!

Bůh není v nebi, je všude!

Brána ke mne je všude, kde láska a porozumění otevírají brány srdce!

Je jedno koho srdce toto potká. Ať voják, ať vrah, ať učenec, ať obyčejný člověk, je se mnou vždy když otevřené dveře nechá!

Jak je otevřeno, tak jest můj pohled přítomen, můj dech jest vnímán, moje slova slyšena, moje vize tvořeny skrze tyto strážce brány.

Strážci brán jsou ti, jež k vám přímo mohou promlouvat i zasahovat.

Jsou vyvolení a určení vám pomáhat, pokud jich požádat umíte.

Aby jste tohle uměli, klíče zapomnění nalézti je třeba a hesla zapomenutá vložiti jest potřeba.

To obřady i posvátné na cestě pak čekají a iniciují ty, co tohle činit už mají.

Modlitby hezké jsou, však ale vy jste těmi, kdo je plnit mohou!

Ne já, ne mí poslové, ale vy sami jste těmi, kdo onu moc má!

My jen přihlížíme a tvoříme, co modlitby od vás tu žádají.

Já nechci modlitbami býti zahrnován! Já chci své děti vidět tvořit ve štěstí a lásce!

Chci vidět, jak se kocháte krásou svého bytí a jak spokojení odcházíte z projevu do projevu a hledáte ono zlato svých pouti.

Moc máte ve svých srdcích, ne však rukou.

To srdce jsou nejmocnějšími tvůrčími nástroji mé děti!

Tyto musíte v pokoře k ostatním používat a mistrovství v tomto hledat!

Až mistrovství je vám vlastní, pak jste připraveni postoupit tam, kde toužíte se učit dále. Nechtějte vědět vše najednou, to není cestou moudrosti.

Hledejte střípky a jejich nuance, neboť tak hloubku najdete a plný obraz se vám objeví.

V hloubce jest skryto mnoho podob obrazu a jen na vás záleží do jaké hloubky a do jaké šíře vám dovolí nahlížet.

Je střípek váš nebo střípek můj jiný?

Není, jen hloubka se počítá, jen vhled osvobozuje od nevědomosti.

Jen víra je motorem, ne však spásou poznání.

To je jak filozofická encyklopedie pouček Boha…Já nikdy nespím, když je mé milované dítě v potřebě mne cítit.

Já nikdy neopustím ani na vteřinu ty, co mě potřebují.

Není nic v jsoucnu, čemu by se nedostalo mé přítomností.

Jen jsou sféry, skrze které jsem neviditelný pro ty, co mne potřebují.

To tyto sféry jsou pak soužením!

Klíče od těchto sfér nejsou mé, ale vaše!

Já jsem všude, i ve sférách, kde nejsem spatřen, vnímán, slyšet!

Jsem esence všeho a všech, i tyto sféry moji esenci obsahují!

Tam kde není možno mne vnímat, tam jsem o to více projevován!

A jen se čeká, až klíče odemknou západky zámků bran zapomnění.

Odloučení a nevědomost tyto sféry povyšuje nad mojí esenci.

Kdy konečně ti, co tvoří ony sféry ustoupí do kouta a započnou přihlížet z povzdálí, jak moc je jejich cesta slepá?

Slepec pravil: vidím nic, já pravím slepci, vidíš vše, co jsi.

Slepec odvětil podrážděné: tak já jsem nic?

Já pravím mu: slepcem jsi, protože jsi spatřil moji nádheru.

Slepec pobaveně pravil: tak to teda nejsi také nic.

A já mu odpověděl: ano, jsem nic, nic víc nežli tvé nic.

Slepec se ptá: když jsme se dozvěděli oba že jsme nic, nešlo by vidět opak?

A já pravil mu: slepcem nyní jsi, protože já se ti rozhodl ukázat v této nádheře.

A on praví: proč se mi neukážeš v jiné nádheře?

A já pravím mu: nejprve se ty mi pokloň v jiné nádheře!

Slepec se ptá: a jak to mám asi udělat?

Já pravím mu: hledej v sobě to, co jsi doposud nenašel!

On praví: a jak to mám hledat, když ani nevidím!

A čím tak asi nežli zrakem to lze?

To, co ty člověče považuješ za zrak, jenž ti přináší poznání toho kde a kým jsi, není tím, co obraz skutečný ti ukazuje!

Slepec praví: ale mne nic neukazuje, kdo a kde jsem, co by to zračilo v mé mysli!

A já pravím mu: v tvé mysli se zračí vše, jen nesmíš přiřazovat tomu, co považuješ za relevantní k vidění.

On praví: přeci oči jsou tím, co zrak mi přinesou!

A já pravím mu: ne, oči ti jen lidský pohled ukáží.

To, co je božské, ním nezahlédneš!

To, co je ode mne, je spatřeno jiným kanálem, jinou stuhou, po které se line má esence.

Slepec rezignoval, neboť nebyl schopen pochopit, že zrak nepatří jen jeho očím a celý svět i on nepatří jen bohu...

Zdroj: www.facebook.com/PramenPoznani; další informace také na www.pramenpoznani.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico