SDĚLENÍ K ENERGIÍM - Transformace

datum 28. 9. 2015

Vše prochází Transformací, ve Vesmíru to ani jinak není možné a pouze transformačním procesem dochází k posunům, změnám, tvoření nových světů - Jednoty. Nejen my lidé, naše Země, také i naše Slunce a okolní Vesmír prochází Transformací a je v energetickém propojení.
Ale zpět k transformačním změnám, které se už po nějaký čas dějí na naší krásné planetě - vzestup Země i s lidstvem.

Vzestup je tedy v plném proudu, transformuje se naše vědomí a transmutuje naše fyzické tělo, mění se všechny naše buňky, DNA. Přeměna je postupná a energeticky to ustáli. A aby jsme to ustáli, úspěšně proplouvali mezi všemi energiemi působících na Zemi, nesmíme už povolit a nechávat se vibračně stahovat níž. Naše volba má být správná, v rezonanci s Jednotou, neboť jsme součástí " kolektivního vědomí " které se také transformuje. Avšak pouze ve vibraci lásky můžeme pojmout nové, vysoké energie z Vesmíru, přicházející z galaktického centrálního zdroje. Na tyto silné energie buďme proto připraveni, o to jednodušeji se nám bude kolektivně tvořit svět Jednoty.

Někteří se mohou cítit energeticky oslabeni, není jim zrovna nejlépe, mají pocit, jako by nic nezvládali. Ale to je jen iluzorní pocit, ve skutečnosti se to zvládnout dá, jen je potřebné, nepodléhat nízkým silám. Jedni jsou v posunu již o kus dále a jiní jsou zas pomalejší.Tempo všech není stejné, neboť nepocházejí ze stejných úrovní vědomí, stupňů vývoje Duše. Proto také transformační vzestup probíhá tak, aby ho zvládali i ti méně zkušení, pro které tu je energetické posílení.Takže pomoci a podpory, je pro ně dostatek, pokud se tomu chtějí otevřít a jsou schopni, umět naslouchat. Rozhodnutí je už na nich.

Většina moc dobře ví, co se aktuálního děje, co nám už po nějaký čas, vnější svět projektuje. Ti vnímavější, s navýšeným vědomím, se schopnostmi vidět za energie, v posledních dnech také i zaznamenali, vycítili , že temné síly víc než kdy předtím, silně tlačí na lidská vědomí, kdy ke svým nečistým cílům využívají negativní lidi - elitu, lidi v nízké vibraci. Ano, je jasné, že temné síly dělají jen to co umí, co je součástí tohoto experimentu. My jsme se dobrovolně zavázali být toho zúčastněni, ale naštěstí víme jak z tohoto začarovaného kruh ven. Proto síly Světla nám stále připomínají jak je důležité žít ve vibraci Lásky, Kristových energií. Jen ten kdo je vibračně výše, může energeticky vycítit sily (entity), operujících na nízké frekvenci a nenechat ovládat svou mysl. .
Nyní se děje to, že se probouzí další část lidstva a probíhá sjednocování, (kolektivizace) všech pracovníků Světla (vyšší vědomí) nacházejících se z větší části v Evropě. A toto energetické propojení, tato vyzařující síla Světla nedává spát těm, co nepřejí této Transformaci a dělají vše proto aby jí zabránily v úspěšnosti. My teď máme udělat jedno, za každou cenu se nenechat zbrzdit. Tak, drazí pozemští Andělé Světla, čeká nás teď opravdu hodně náročné období kdy je potřebné zapojit všechny své vnitřní síly a zvrátit tento stav k tomu dobrému, tedy to, že špatné změníme v dobré. Vesmír nám k tomu teď dává příležitost, kdy máme najet na nové, vyšší energie.Věřme, že i tentokrát tuto velkou zkoušku ustojíme a se ctí ji úspěšně složíme.

A tak, ti co jsou ve vibračním posunu, již vědí jak s energiemi pracovat, vidí za energie, nedají se jen tak ošálit, jsou otevření změnám, vnější svět
už jen pozorují a nenechají se ovládat systémem. Jsou nápomocni pro ty,
co ještě nenašli ten správný směr. Jejich posláním je vnášet lásku a moudrost do všech srdcí.

Když se děje něco špatné, staví se nám do cesty, vždy má nějaký smysl, není náhodné a má nás posunout dál. Záleží jak správně pochopíme. Zkoušeni jsou všichni bez rozdílu, těmto vyslaným energiím se prostě vyhnout nedá. Sebe samému, tak můžeme dokázat, jak silného Ducha máme, jak silným Světlem ve hmotě 3D jsme, jak milující srdce máme.
Ale především, celé to je o naši spolupráci, kolektivním tvoření, ne o tvoření jednotlivců. Ta největší síla, vychází z naších propojených srdcí, lásky a moudrosti. Milující a moudré srdce nám kraluje. Špatné, v dobré měníme.
Je to o pochopení, pozitivním přijetí a řešení problému. Dávejme ze sebe to nejlepší co v nás je, klid a lásku vyzařujme především k těm lidem, kteří v sobě lásku ještě nenašli, jsou v zapomnění, zapojeni do systému. Láska k bližnímu nás posouvá dál. A tak se i staň. S láskyplností Emotikona heart PLEJA

Sdělení k energiím - Transformace
Zdroj: Pleja Světlo Krystal
Tady a Teď

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico