Sdělení:

1.část: Jak to bude vypadat v blízké budoucnosti na planetě Zemi?

Budou to biologická těla, která nebudou cítit a nebudou mít pravé vědomí Stvořitele, budou napojeny na jiný zdroj vědomí. Jejich těla budou zasažena paprskem, které jim má pozměnit genetickou strukturu jejich těl, vědomí, genetické uzpůsobení. Tito lidé nebudou již citlivý a nebudou chtít prožívat lásku, ani mezi partnery. Tato část bude vymazána z genů lidi, o to se snaží i vědci svými pokusy i na lidech dětech, které klonují již teď.

Lidé se nebudou umět vciťovat do druhých – empatii, bude potlačena a ti co ji budou mít možnost sdílet budou geneticky naprogramování aby ji používali k prospěchu vzdělání v systému. Empatie bude potlačena i z důvodu, aby lidé neprohlédly past negativního stavu. Tím chce druhá strana potvrdit platnost, že na planetě Zemi není potřeba cit, láska a chtějí zničit všechny atributy Stvořitele. Za tím vším stoji satanské hnutí na Zemi, které chce popřít boha a jeho pravou podstatu, lásku dobro, moudrost i inteligenci Stvořitele. Jiní vládci se pokoušejí napodobovat Boha do té míry, aby popřeli jeho atributy vnitřní hodnoty všech láskyplných a milujících lidí, kteří se snaží ještě takto žít v lásce a dobru, milovat se láskou Stvořitele a vnímat ho všemi smysly. Jednou přijde doba, kdy děti nebudou znát lásku ani mezi sebou, nebudou znát hodnotu tohoto citu. Budou jako chodící loutky, necitlivé, bez lásky. Již se to u mnoha lidí děje, tento stav. Mnozí si to neuvědomují ve svém životě co se s nimi děje.

Máme však možnost jako lidé ! :
1. vše si uvědomit
2. přehodnotit
3. změnit ještě pokud se dá, toto je naše záchrana lidstva.

Naši lásku k lidem, i k nám i k Bohu Nejvyššímu Zdroji – LASCE, DOBRU, Absolultní Moudrosti a Pravdám musíme dát ve svém životě na 1. místo a uvědomit si jak je důležité ji projevit každým dnem svým citem, láskou a pohlazením, políbením, poděkováním, a uvědoměním si našich vnitřním hodnot, které ještě dosud máme ke všem našim bližním, přátelům, naší rodině, manželům, dětem, maminkám, otcům, tetám, strýcům, babičkám i dědečkům.

Věřte, že vše co jste dostali máte v sobě a každý projev lásky od vás jim všem může velice pomoc.

Bůh nás učí každý den abychom milovali všechny, i zvířata, i když nám nepatří a jsou například u souseda.

Mějte je všechny rádi a změní se váš svět, váš život.

Již teď a tady.

 

 

2.část sdělení: K vzestupu a pomoci od vyšších duchovních bytostí z nebes?

Světelné bytosti nám pomůžou k přechodu do jiné roviny našeho bytí, když nastane čas, pro náš odchod odsud. Odsud je míněno ze Země, ze Země z této pozemské roviny, ať jsme kdekoliv na jakékoliv místě v našem pozemském plánu.

Není problém nás kdekoliv najít.

I kdybychom se kdekoliv přestěhovali po planetě, vždy jsou tady týmy vesmírných přátel, milujících láskyplných nás, jako ten největší, nejmilujícejší Bůh, takto nás milují přátele ve vesmírných lodích, nevýslovnou a nekonečnou božskou silnou láskou Stvořitele, která je cítit ze srdce do srdce, je čistá a úpřimná, protože my i oni jsme jedno a totéž.

Žijeme v jednotě svého ducha, my i oni jsme to stejné. Není mezi námi rozdíl, jenom ten po fyzické stránce a materiálním sdílení tady požitků na úrovni fyzické, na úrovni metafyzické jsou tam velké rozdíly ve vnímání prostoru, času, hmotu, fyzikálních zákonů, těla, myšlení, pojímání samotného boha, Stvořitele a jeho lásky k nám ke všem bytostem bez rozdílu intenzity jeho síly božské lásky, božské moudrosti, kterou sdílíme s ním s Bohem/Bohyní a se vším co jest v celém universu.

Aštar má mnoho cest jak lidem sdělit tyto pravdy. Přátele jsou s námi. Bůh je vždy s námi.

Nezapomeňte, že jeho energie je ve vás i síly vašeho ducha jsou ve vás, je kolem vás, je všude, kde se podíváte. Všechno má svou sílu v prazákladu Stvoření v jednotě s božským jádrem. Všechny pravdy jsou proto ve vás, uvnitř vás velice dobře střeženy. Pokud se jim otevřete svým vnímáním, skrze čakerní systém, přes energetická centra fyzického i nefyzického těla, a budou proudit do vašich center. Budete sladěni s JEDNOTOU celého Stvoření – MULTIVERZA. Budete vnímat světlo Boha – Lásky ve všem, i ve vás i mimo vás. Budete vnímat jak vás Absolutní Pravda Boha UNIVERZA obklopuje a vy víte že je to pravda tehdy. Protože ve světle jsou předávány informace, vědění k vašemu vzestupu. Každý kdo se otevře tomuto vědění k božské uzdravující síle spozná svoji cestu. Naprosto bude vědět co má dělat. Energie ho přitáhnou k místu do kterého se má vzdálit jeho duše. Všechno je se vším spojeno. Nebe se zemí, moře se souší, vědění s Bohem. Tam naleznete pravdy. Vězte, že jich víte.

Děkuji Bohu za sdělení i přátelům z vyšších duchovních světů Stvořitele.
Konec zprávy a konec léčení.

Doporučujeme vzhlédnout film ” Kód 46 “, kde z nějaké části je nám ukázána budoucnost lidstva jakým směrem se již už ubírá tahle společnost na planetě Zemi, a co vše se může zavést v budoucnosti lidem do jejich životů a jaký život tam budou i žít.

Film “Náhradnící” – další film, který ukazuje již na určitou realitu…

 

Sdělení Přijato v roku 2014 jako možná realita.

Zdroj: http://www.pomoc-lidem.cz/index.php/prijata-sdeleni/970-sdeleni-jak-to-bude-vypadat-v-blizke-budoucnosti-na-planete-zemi-k-vzestupu-a-pomoci-od-vyssich-duchovnich-bytosti-z-nebes

 

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png