Scéna univerzálního divadla nás připravuje na další show kosmického světla

datum 16. 8. 2022
Zdroj: Pixabay.com

Scéna univerzálního divadla nás připravuje na další show kosmického světla, kterou předvedou naši nebeští soul-poutníci, když se naše energetická těla začnou ladit na rezonance doprovodných vyšších vibračních energií, které přicházejí jako ohnivé stopy posvátného geometrického světla přes naši noční oblohu.

Každoroční meteorický roj Perseid prorazí naši atmosféru, zatímco vesmír vrhá do cesty Matky Země rychlostí 130 000 mph kapalné světelné ohnivé koule, které za sebou zanechaly prašné stopy naší nebeské sestřenice, komety jménem Swift-Tuttle.

Příběh o Perseovi nám ukazuje, jak s pomocí bohů dokázal použít svůj ochranný štít jako zrcadlo, aby mohl vidět to, na co se nemohl podívat přímo, Medúzu, Gorgonu s hadí hlavou. Promítaný obraz je tak děsivý, že by proměnil smrtelníky v kámen – spouštěče strachu vytvářejí nejhustší stránku vnitřní přirozenosti. Co děláme, abychom se před tím ochránili, před čím se raději schováme, co o sobě nechceme vidět – promítnuté do světa kolem nás? Co by mohlo být považováno za horší – čelit svému strachu nebo spatřit tvář strachu?

Tak jako všichni žijeme pod celistvím spektrem světla, které proudí ze Slunce, tak i celá škála emocionálních reakcí žije ve všech, kdo kráčí po Zemi. Zpracování a vyčištění současných emocionálních bloků a potlačených vzpomínek, nás zavede hlouběji do další vrstvy dřívější existence, abychom přinesli nový pohled na starší zakořeněné problémy. Jakmile byla tato vrstva sloučena, přijata a integrována do našeho vyššího Já, začneme se zbavovat všech iluzí identity a referenčních bodů, které nás držely uvízlé na místě v bývalé existenci roviny třetí dimenze.

V nejhlubších zákoutích propasti srdce leží "hříchy", které se snaží připoutat celé lidstvo k nejtělesnějším tužbám ega. Teprve poté, co byli tyto tužby podrobeny a již neexistují jako živé příklady pokušení, je jedinec schopen zahájit svoji duchovní cestu do harmonie a blaženosti posvátných komnat Vyššího Srdce, aby se spojil s Kristovým Vědomím, které tam proudí.

Rozšířené povědomí o probuzení k pravému Já nás přivedlo z pozice, kdy se vidíme jako zranitelní jedinci, oběťi okolností, abychom konečně pochopili, že okno, kterým jsme se dívali na „vnější“ svět, je iluzorní a ve skutečnosti je zrcadlo odrážející vše, čemu jsme věřili, že je naše Já. Jakmile se podíváme hluboko do zrcadla, začneme vidět skrze omezení mysli ega a daleko za horizonty možností. Uvolnění kotevních bodů individuality nás spojí do sjednocení Vyššího Já a do odpovědnosti, které to přináší.

Rozšíření uvědomění znamená přístup k větší části kolektivního vědomí, což znamená cítit radosti a smutky, lásku a nenávist lidstva jako celku, spíše než se jen zabývat svojí vlastní lokalizovanou energetickou dietou.

Jakmile rozšíříme naše současné vědomí a energie, aby odpovídaly, stáváme se naším budoucím Já. Přijetí tohoto probíhajícího energetického procesu, znamená přijetí našeho Božství, když kráčíme po Cestě k Svrchovanosti.

Jste připraveni zajistit, že vaše vlastní vnitřní ohně budou jasně hořet, než budete pečovat o cizí krb?

ZDROJ: Paul Dobree-Carey / Polaris AB, Cosmic Messenger

Sdíleno ve vědomí posvátného charakteru jiskry života, která hoří v nás všech a kterou nemůže nic uhasit,

Mikai.

Zdroj: https://www.facebook.com/hrejivaabezpecnanarucvesmiru

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico