Když se mé vědomí poprvé prolnulo s vědomím Sanat Kumary, zaskočilo mě to.

Nikdy jsem nevyhledávala přímé spojení s bytostmi Světla. Přestože je mám v lásce a svým způsobem s nimi komunikuji, doteď pro mě bylo přirozenější čtení ze Záznamů, než klasický channeling.

Nechápala jsem, ,,proč zrovná já, když o to nejevím zájem”.

Vzápětí jsem se ale uvolnila a rozpoznala v Něm starého známého, nebo přesněji, sebe sama z jiné dimenze bytí.

Jeho přítomnost je tak nesmírně povznášející, milující, soucitná, naplněná kosmickým vědomím a zároveň laskavým humorem, že mě zaplavila obrovskou vděčností za možnost být s ním ve spojení.

Přináším vám jedno z jeho prvních poselství, které jsem zprostředkovala.

Channeling: Margot Anthea Gabriell / Sanat Kumara, 1.8.2018

POSELSTVÍ PRO ČLOVĚKA

(Laskavě hledí a lehce se usmívá).

Tak rád se s Tebou znovu potkávám, drahé dítě.

Víš, kdo jsem? Myslíš si, že nevíš, ale když zavřeš oči a podíváš se hluboko do sebe, zjistíš, že se známe velice, velice dobře.

Tvé světlo je i mým světlem. Tvé vědomí je i mým vědomím. Když se zhluboka nadechneš a vydechneš, tvé oči se projasní a rozzáří se v nich tvé skutečné, přirozené Já. V tomto bodě se potkáváme. Zde jsme spolu Doma.

Jsem tu, protože jsi mě volal(a.). Vztahoval(a) ses ke mě, drahá duše, aniž by sis uvědomovala, že danou esenci zastupuji já, v této podobě, jakmile sestoupím do dimenzí prolínajících se s planetou Zemi.

Zjevuji se ti v podobě, jaká je ti nejbližší, abychom se mohli spojit ze srdce do srdce. Vědomí, kterým jsem, je všeprostupujícím éterem, nabitým částicemi vibrující lásky a soucitného porozumění vůči všemu, co prožíváš nyní, jako člověk.

NEZAPOMNĚL(A) JSI. POUZE JSI PŘESTAL(A) PŘÍTOMNĚ A PLNĚ DÝCHAT.

Ztratil(a) jsi dočasně spojení se sebou tím, že jsi mělkým dýcháním nevědomky pozastavil(a) proud světelných částic Božství do sebe sama.

V TĚCHTO SVĚTELNÝCH ČÁSTICÍCH, KTERÉ DO TEBE VSTUPUJÍ SKRZE DECH, JE ULOŽENO VŠE.

JSOU ZDE ULOŽENY VEŠKRÉ VZPOMÍNKY NA TO, KÝM JSI, JAKÁ JE TVÁ CESTA NAPŘÍČ VTĚLENÍMI, CO JE PLANETA ZEMĚ VLASTNĚ ZA MÍSTO, JAKOU MÁ ÚLOHU VE VESMÍRU A JAKÝ JE SMYSL TVÉHO PŮSOBENÍ ZDE.

ZAČALO TO UŽ TVÝM PRVNÍM, VYNUCENÝM NÁDECHEM.

Lidé, kteří asistovali tvému příchodu na svět, tě přivítali s vědomím, že vědí lépe než ty, kdo jsi a proč jsi zde.

Tak se stalo, že Láska, ktero jsi, se hned po příchodu na svět setkala s nepochopením a dech – životní síla, božská paměť duše, moudrost života – se stáhla do ústraní a nemohla tě tak dostatečně podporovat na cestě životem.

Vím, je to bolestivá součást tvé zkušenosti, milovaná duše. Ale věz, že vše, co prožíváš, je TEĎ. Proto návrat do této vzpomínky právě teď léčí a hluboce obrozuje tvé základy a kořeny.

Dovol si spatřit, že jsem byl přítomen u tvého zrození a svým hřejivým světelm podporoval a zabezpečoval tvůj přechod z jednoho světa do druhého. Jakkoli náročné to pro tebe bylo, já tam byl s tebou.

Dovol si nadechnout mé světlo, kterým jsi, plně, s hlubokou, úlevnou radostí, že už jsi konečně tu, v hřejivé náruči, která tě vítá s otevřeným srdcem a vědomím.

TEĎ. Nadechni se z plných plic a vydechni veškeré napětí, které se v tvém tělíčku při sestupu porodními cestami naakumulovalo.

TEĎ JSI OBKLOPEN(A) SVĚTLEM ZROZENÍ. SAMETOVĚ HEBKÝM, JEMNÝM, HŘEJIVÝM SVĚTLEM VĚDOMÍ, KTERÉ , KDO JSI, ZNÁ TĚ, OČEKÁVÁ TĚ A TĚŠÍ SE Z TOHO, ŽE JDI ZDE.

UVOLNĚNĚ DÝCHÁŠ ČÁSTICE BOŽSKÉ EXISTENCE, A POZNÁVÁŠ V TOM POCITU SEBE I VŠECHNO KOLEM. ZAPLAVUJE TĚ BLAŽENÝ POCIT Z TOHO, ŽE JSI, ŽE DÝCHÁŠ.

PROCIŤ TU VNITŘNÍ VOLNOST TAK DLOUHO, JAK JE TI MILÉ. NECH SE TÍM BLAŽENÝM POCITEM BEZPEČÍ A SPOČINUTÍ PROSTOUPIT A OBEJMOUT.

NYNÍ JSI SOUČÁSTÍ MATKY ZEMĚ, KTERÁO TEBE BUDE PEČOVAT.

CHEJ, MILÉ DÍTĚ.

Dýchej, a poznej sebe sama ve mě.

Dýchej a poznej své bytí na Zemi a ve vesmíru.

Dýchej a buď svobodným, volným, absolutním.

Dýchej a buď blaženým vědomím, rozlévajícím se ze širého poháru srdce do hvězdy tvé duše.

Vdechni jednotu tvého skutečného Já.

Až se příště znovu přítomně a vědomě nadechneš, potkáme se znovu a jinak, než dřív.

Buď přítomna, drahá duše. Jsem v Tobě a Ty jsi ve mě.

S vědomím a láskou, kterou jsi

Ten, jehož zveš Sanat Kumara,

Průvodce člověka po krajině jeho Božského Původu a Podstaty Bytí na Zemi

S láskou přijala

Margot Anthea Gabriell

www.anthea.cz


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě