Zimní Slunovrat otevřel lidstvu zlatou Bránu pro ukotvení matrice Božské Lásky. Tento posun rozšířil jasnější schopnosti vnímání, telepatii, růst jasného čistého myšlení a multidimenzionálního Vědomí. Období konce roku v lineárním čase přineslo nekonečno možností, jak si uvědomit staré vzorce myšlení, zdroje hluboce zakódovaných přesvědčení. Požehnaná zkušenost! pro rozpojení synapsí s následným vyhledáváním nových řetězců DNA s konečnou verzí 12ti vláknové šroubovice DNA – DNA „my“ nikoliv DNA „ já“.
Energetický přesun z Ahau 3 > Imix 4 ( Silvestr > Nový Rok ) poskytl lidstvu hmatatelný posun na vyšší kmitočet a čistý, jasný start pro transformaci směrem k uzemněnému Já – Já Božské Neutrality. Tento přechod byl obohacen mimozemskou kooperací v souladu s jednotlivými časovými pásmy jako jedna jednotná operace pro zajištění převibrování na vyšší frekvenční platformu odstiňováním fotonových štítů jako záměrného vlivu pro změnu zakřivení časoprostoru, změny dynamiky, elektromagnetismu planety a momentu hybnosti. U člověka rozšíření mozkových center, funkce šišinky. Cílem je VŽDY zajistit co nejkomfortnější cestu pro lidstvo.

Vše se nyní odehrává v jasném a čistém okamžiku přítomnosti ( uchopitelný okamžik přítomnosti ) s vymazáváním lineárních paměťových engramů minulost / budoucnost. Multidimenzionalita je mnohem jasněji rozpoznatelná, vědomě se můžeme pohybovat směrem dolů do nižších dimenzionálních úrovní a zpět.

Probuzený / neprobuzený není na místě, každý je na planetě z nějakého důvodu. Není to čas predikcí, ani planých řečí horoskopů. Vše tvoříte v uzemněném TEĎ a TADY, individuálně / kolektivně.
Základem podpory Přechodu lidské rasy je kosmograf Tzolkin, zdroj Galaktické Vědy, který slouží v navigaci Vlnami ČASEM se Zákonem Rezonance. Z jedné strany působí Energie dne a z druhé strany vibrace našich těl (emocionálního, mentálního, fyzického, duchovního). Jakmile se naladíte na Energii dne ( prostřednictvím denního výkladu, nebo pravidelnou meditací), začínáte vnímat osobní rezonanci / disonanci se Zdrojem.
Duchovní – mayské – narozeniny předkládají jinou perspektivu pohledu na život – jakoby v energetickém kontinuu, nepřetržité posloupnosti událostí, neustále se aktualizujících. V den Znamení a v den Tónu kinu narození se paměť reaktivuje. Tyto dny jsou ukazatelem, jestli se odchylujete od vámi vybraného preinkarnačního plánu – pravdivého Já. Každý má vrozené dary, talenty, kreativitu, které je třeba využívat a nabídnout ostatním.
Tón ( operativní dynamická síla Inteligence Zdroje). Znamení ( aspekt moudrosti s přesně definovaným obsahem ). Tón zasahující Znamení vytváří určitou situaci, která nás nutí reagovat, nebo jednat. Energie Tónu i Znamení má dva póly – vzorec Stínu, vzorec Světla. Život v polaritě je pohyb mezi vzorcem Stínu a vzorcem Světla – konstantami, které jsou ale proměnné. V závislosti na tom, ke kterému pólu se přikloníte ( vědomě / nevědomě ), takový bude váš další průběh životem. Pro Ego-Vědomí a logický rozum je často nepřijatelné zarovnání se silnou neutrální energií, s kterou Mayský kalendář disponuje.
Aktuálně:
Komplexní očista – detoxikace filtrů (játra, ledviny), těžké kovy, karma, střevní paraziti, emocionální tělo, ego, negativní myšlenkové a mentální soubory. Při možné palpitaci srdce dejte dlaně přes sebe na srdce. Můžete zažívat nádherné pocity rozšíření víceúrovňového vnímání a časovou dezorientaci ( bylo to večer, včera ?). Vše po čem toužíte se manifestuje velmi rychle. Pociťujete více a více lehkost, radost.
Aktuální Vlna:
Tzolkin má ČASOVÝ STŘED, kterým je OC13 ( kin 130) / CHUEN 1 (kin 131) – jádro celé 260 denní periody, střed 7. pilíře Tzolkinu a tedy STŘED aktuálního procesu. Berme to jako aspekt hroucení Času. Srdce otevřené, Vědomí rozšířené a vyšší kmitočet pomáhá sladit se s vnitřním vedením, intuicí, čili vlastním Zdrojem v nekonečné bezčasovosti.
Nejbližší velká Brána: Jarní Rovnodennost.
Nechť je požehnaný váš návrat k Matce Zemi a k sobě, jako Božské lidské Bytosti, kterou jste. Ze srdce děkuji za požehnání finančních příspěvků pro podporu mé práce. Jste hluboko v mém srdci. Mnoho Lásky.
V Lásce, Světle a Službě
Lenka

 

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png