Milovaní,
Vesmír nás svými polibky probouzí z tisíciletého spánku, abychom nadechovali svobodu.
Pronikáme do realit temna, děláme to vědomě, protože Světlo splyne s tmou.  Světlo nese informace a tyto informace rozpínají systém, takže starý systém nemůže existovat. Tma se stane Světlem skrze nás. Světlo na jednu stranu ničí a druhou stranu rodí. Přinášíme informovanost do neinformovanosti. Museli jsme docela dlouho bojovat, abychom se naučili vnímat radost, když jsme si uvědomovali, že sloužíme někde, kde existuje boj mezi dobrem a zlem. Nést Světlo je obrovsky náročný úděl. Jít a vykřesat přes všechny překážky dle svých možností novou oktávu Stvoření. Mnozí velmi dobře ví, abychom mohli žít ve Světle, museli jsme projít mnoho oblastí hustoty. Pro Osvícení jsou ty největší katastrofy a ty největší bolesti důležité.
Jako Světlená rodina přinášíme novou frekvenci a rozsáhlé změny. Naším úkolem je udržovat frekvenci v těle co nejvyšší, aby mohl zbytek planety na této frekvenci vibrovat, udržovat svou nervovou soustavu ve vynikající kondici, aby zvládala molekulární nepravidelný pohyb „sem a tam”, z dimenze do dimenze, z reality do reality. Mezi dimenzemi a mezi realitami někdy přeskakovat, někdy jít pomaleji a někdy si udělat pár dní prázdniny a nedělat vůbec nic.
Ve své Celistvosti a s uvědoměním, jak se tvoří realita, se stáváme velící bytostí v každé realitě, v které se chceme ocitnout. Každý nyní musí vnést do svého paradigma mnoho nových informací, protože se dostáváme mimo strukturu času a setkáváme na denním pořádku s velkým překvapením, že to, co jsme si mysleli, není pravda. Uši a oči už nestačí k tomu, abychom dokázali vnímat různé reality, číst je, rozlišovat v nich.
Dnešní doba vyžaduje rychlé přijímání nových informací – myšlenek, které rozšiřují obzor, chápání a pomáhají nám. Logické myšlení se s novými informacemi dostává do konfliktu. Vyspělejší nervová soustava je schopna obsáhnout mnohem více údajů, vytvořit nové mozkové buňky a používat schopnosti mysli a fyzického těla.
Mnozí opouští dosavadní myšlenkové vzorce, které jsou často velmi vzdálené komfortní zóně. Na nervovou soustavu doléhá velké množství údajů a lidé musí být schopni vymanit se z domnělého ovládání a starého způsobu vnímání reality. Iluze. Učí se nenechat se ovládat. Nenechat se ovládat je založeno na sebeúctě a integritě, která si váží vlastního života, svého Světla, svého těla, svých zkušeností, kultivuje sebe sama, vyživuje, objevuje svoji zázračnost, autenticitu a potenciál. Pokud si uvědomíme, že jsme schopni v našem těle aktivovat centrum informací, že naše tělo je chrám přinášející bohatství, dojdeme k poznání, že jsme milionáři. Schopnost multidimenzionality v sobě probudí v 5D naprosto každý, protože původní lidská DNA tyto údaje obsahuje.
Učíme se integrovat pradávné znalosti zapsané v DNA a začít využívat schopnosti, jakmile je duše připravena používat sebe a své tělo jako technický projekt. Každé ráno vstát a udělat prohlášení, že měníme záměr prožít takový a takový den…. Podepište sami se sebou smlouvu, že hodláte žít ve všehohojnosti a použijte své osobní „abrakadabra“ pro stvoření Nového života.
Hojnost je myšlenka, která tvoří sebe sama. Sebepochybnost je myšlenka, která tvoří sebe sama. My a naše těla jsou výsledkem našich myšlenek, snů a chápání vytváření reality. Můžete projektovat své tělo, své zdraví, svůj věk, své vztahy….  a dát to všechno do pořádku.
Jestliže stavíte sami sebe na poslední místo a bojíte se dovolit si to, co ostatní nemají, pak nechápete principy Tvoření. Jsme nástrojem Ducha, který umožňuje mít všechno, po čem toužíme. Obecný názor na Zemi je, že musíme tvrdě pracovat, abychom měli peníze. Jakmile jdou věci bez námahy, vládnete své realitě. Aplikujte umění dokázat dávat věcem volný průběh, aby se manifestovaly. Duchovní a hmotné dary jsou umožněním Ducha mít cokoliv. Vracíme se do právoplatného Království chápání vytváření reality přes myšlenky a toto je nosné a zásadní téma Vzestupu. Lidská DNA tuto schopnost v sobě nese. Fotony pomáhají tato data navracet a tato výsada se týká každého, ne vyvolených.
VEŠKERÁ REALITA NA ZEMI JE TVOŘENA MYŠLENÍM. Přemýšlejte o sobě jako o výjimečné bytosti – to je vyšší chápání. A také vyšší chápání je uvědomit si, že ti, kteří se stali obětí nějakého světového drama, si tuto událost vytvořili.
Dochází ke konfrontaci s čímkoliv, co se jeví větší než lidstvo. Existuje mnoho mylných představ, pokud jde o Božství. V tom leží skutečný a pravdivý pád lidstva, které si opakovaně nechávalo nasadit klapky na oči v důsledku dvou šroubovic nukleové kyseliny. Uctívání, zbožšťování, patolízalství a být otrokem systému byla informace zakódována v mitochondriální DNA, v záměrné degeneraci genetického kódu, přesněji řečeno změně počtu kodonů v aminokyselině. Bůh jako entita tuto planetu nikdy nenavštívil. Bůh se nachází ve všech věcech, ale za to malí bohové toužili být zbožšťováni. Je čas přestat hledat hierarchii, někoho stavět nad sebe s bláznivou ideologií uctívání. Je nutné přestat hledat někoho, ke komu bychom mohli vzhlížet, ať je to někdo z hudebního, filmového průmyslu nebo duchovní bytost. Tímto myšlením umožníte měnit zpřeházené triplety v DNA – vzorec otroctví ve dvou šroubovicích, jejichž počet se mění na dvanáct a tak vzorec uctívat-někoho-mimo-sebe vymazat.
Vysoké vibrační frekvence mění lidskou genetiku. Genetické informace v DNA existují jako podvědomé znalosti, ale lidské rase nebylo umožněno vrátit se Domů, protože je nedokázala uchopit, pochopit, použít. Všech 144 000 dobrovolníků, kteří zde pomáhají, má určité intergalaktické genetické kořeny stejně jako určité kultury na Zemi mají své galaktické kořeny. Mnozí vnímají původ své intergalaktické DNA obsahující typické vlastnosti, které se projevují v této lidské inkarnaci. Strážci pětidimenzionální frekvence, stejně jako tisíce dobrovolníků mají v sobě frekvenci změny, jakousi Universální geometrii, která mění, a bez jediného slova jsou schopní měnit planetární paradigma. Mnozí jsou připravováni i 30 let, takže ukazují cestu. To znamená, že ti, kteří se probouzí až nyní nemusí cestu namáhavě hledat. Všichni se navzájem potřebujeme a podporujeme. Ten dělá to a ten zas tohle. Jde o propojenost individualit. Jeden bez druhého se neobejdeme.

Můžete se nyní hodně potýkat a různými projekcemi lidí v nižších úrovních. Projekce lidí lze rozeznat pouze přes pocity – cítíte, že něco není v pořádku. Jakmile na vás mnozí v nižších úrovních projektují své techniky manipulace a ovládání, budete to vědět. Snaží se vybičovat naše emoce po jistou hranici, aby se jimi mohli živit a snaží se abychom fungovali na jejich úrovni. Jediný způsob je používat pocity a dobře je používat. Mají různé poznámky, protože nechápou změny a lidé se změn bojí. Neuvědomují si, že oni sami musí vysoké energie zvládnout. Planetu zaplavují čím dál silnější energie, které budou napadat nervovou soustavu a víme, že se objeví fáze, kdy to někteří nebudou schopni zvládnout, budou se bát. Nervová soustava musí být schopná převádět vysoké fotonové vlny a přizpůsobit je pro tělo – živit se vysokou energií.

Televize (ještě to pořád existuje?) a současný životní styl podporuje nečinnost a obezitu. Výsledky můžeme vidět v ulicích na každém kroku. Mnoho lidí se zabydluje ve svých tělech, cvičí a regenerují je nejen pro svoji krásu, ale primární důvod je přesunout se do Království Ducha. S energetickým posunem pozorujeme hluboké změny, takže potřebujeme nový druh vibrací, potřebujeme integrovat nové kosmické úrovně a naše těla odráží naše Vědomí a to souvisí také s kondici. Takže máte-li nějaké zdravotní problémy, je čas na novou cvičební rutinu a změnu jídla na více Světelnou stravu. Léto je nejlepším obdobím začít aplikovat změny v oblasti fyzického zdraví, věnovat se více sobě, otužovat se, chodit bosí, jít si zaběhat a rozpomínat se, jaké to je žít v souladu s přirozeným životem.
Je na čase být v této oblasti zodpovědní, protože pokud se cítíte špatně, podívejte se na svůj jídelníček. Být otevřený a rozšiřovat obzory. Z vlastní zkušenosti vím, že změny přichází na denní bázi, včerejší rozhodnutí neplatí, a to v jakékoliv oblasti života a to neuvěřitelně rychlým tempem. Ačkoliv jsou to právě včerejší zkušenosti, na čem stavíme budoucnost.
Mnoho lidí se stravuje podle toho, co je právě „trendy“, ale to často nefunguje a po všem tom studování různých směrů stravování, které máme za sebou, je na čase ptát se těla v kontextu Světelné bytosti žijící na Zemi. Uvědomit si, že v souladu s naší jedinečností a unikátním tělem musíme probudit naši pevnou vůli, přestat se vymlouvat a začít se zajímat, které potraviny jsou pro náš posun nejlepší, tak abychom obsáhli plnou nutriční hodnotu potřebnou pro zdravé tělo. Ideální jsou ty, které mají ve složení jen jednu položku a to například mrkev, řepa, celer……. Podrobit se práci s tělem vnáší do těla energie kosmu a umožňuje energii pohybovat se všemi čakrami a dodávat potřebné údaje. Každý máme svůj osobní detailní plán pro tento život a každý z nás ví, co dělá a proč to dělá. Musíme být nároční, chceme-li iniciovat elitní cestu. Tím, pomáháme spustit probuzení u druhých lidí, ať přes osobní setkání nebo webové stránky. Přes náš elektromagnetismus k druhým vysíláme, kdo jsme, a tak ovlivňujeme všechny. A protože se tak těšíme a chceme sblížit s naší galaktickou rodinou, vysoké vibrační frekvence neboli jiný způsob, jak se pohybují molekuly v našem těle, je  důležitý.
Náš závazek je žít čistější a dokonalejší život. Přijmout zodpovědnost v oblastech, v kterých by nás to ani ve snu nenapadlo, mít Božské vedení v každé volbě. Je čas pustit se do nového objevování a hledání. Tento rok je úžasný a silný, přináší tolik kouzel a tolik růstu. Každý z nás na sebe bere riziko nového a neznámého. Čím více dovolíme, aby se Božská Láska proudila skrze nás, tím hlubší budou další zkušenosti.
Naše drahá Matka Země nás v tomto drahocenném ročním období obdarovává plodností a hojností a její plody na nás mají ty nejblahodárnější účinky, obzvlášť pokud jsou to plody původní.
Mnoho štěstí na vaší cestě. Jsme v tom všichni společně.
V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka
Lenka Sykorova © mayskykalendar.blogspot.com
Srdečně děkuji srdcem smýšlejících lidí za dary, které podporují tyto stránky. Nechť se vám vaše laskavost a Láska vrátí mnohonásobně.

Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě