Rozložení negativní události, která má nastat nebo nastala.

datum 7. 3. 2019

Příprava:

Koncentrace do nitra. Nádech, výdech, nádech výdech…
Zkoncentrujeme se do svého nitra a uvidíme bod. Nádech, výdech – bod se rozšiřuje – nádech, výdech, nádech, výdech…rozšiřujeme světelný bod do sféry kolem sebe.
Jesť.

Úkol práce:
Přetvoření negativní informace v informačním poli Evropy (Česka, města atd.).
Jesť.
Stoupáme do kosmu a vidíme Zemi z kosmu.
Jesť.
Zaostřujeme svou pozornost na Evropu (Česko, město atd.).
Jesť.
Hranici Evropy (Česka, města atd.) obtahujeme stříbřitě světle modrofialovou čarou, linií.
Jesť.
Celé to území zaléváme stříbřitě fialovým světlem.
Jesť.
Bíle stříbřitým. Roztahujeme hranice a děláme kruh.
Jesť.
Nyní to světlo, kterým jsme to území zalili, pozvedáme do polosféry a vidíme, jak vzniká pod kruhem stejná polosféra.
Jesť.

Nyní zadáváme úkol svému vědomí, aby spatřilo na tomto poli negativní informaci. A když to uvidíme, přetváříme stříbřitě fialovým paprskem tyto struktury.

A když vidíme takové temné víry, vyjevujeme si je, představujeme si růžové spirály a dáváme, vkládáme růžové spirály do těch vírů proti jejich pohybu.
A těm lidem, kteří myslí na špatné, tím nedovolíme realizovat jejich plány.
A když uvidíte, že pole je zcela světlé, řekněte:
Jesť.
Centrem této sféry si vyjevujeme osu Tvůrce zlatavé barvy.
Jesť.
A prosíme Matku Zemi, aby nám odpustila a dala nám světlo normy.
A vidíme, jak od jádra Země jde také světlo. A připojuje se k ose Tvůrcově.
Jesť.
Prosíme Stvořitele, aby zaplnil tu sféru světlem Božského Vědomí.
A Matku Zemi prosíme, aby ji naplnila láskou. A vkládáme do té sféry informaci:

NORMA, HARMONIE, LÁSKA

Řekněte, co tam chcete vložit (mír, život, přátelství, lásku apod.)
Jesť.
Děkujeme Otci, děkujeme Matce Zemi. Pojďme roztočit tu sféru a rozevřeme ji nad Evropou a z vnitřního povrchu sféry se šíří maličké sférky a jdou ke každému člověku, který zde žije, a pomáhají mu být člověkem.
Jesť.
Pociťte, co se vám děje v duši a ve vědomí.
Dobře.
Nádech, výdech, vystupujeme z koncentrace.
Poděkujeme své duši, duchu a vědomí, Stvořiteli a Matce Zemi

Zdroj: www.centrumstromzivota.cz

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico