Zdroj: Pixabay.com

Poetické zamyšlení nad aktuální situací a duchovním vývojem lidské bytosti. Uchvátí vás hloubkou i citem podaných informací.

Doba čtení 6 min.

Cesty k sobě


Ptej se ptáků na obloze, zda se něco děje. Svojí radostí a nespoutaností prolétnou kolem hlavy a lehkostí se dotknou průzračné touhy dechu svobody. Vtahují tě k uvolnění mysli, abys zrodil nové sítě a dráhy k zázrakům pohádkového života svých uzrálých snů. Jsi anděl s dorostlými křídly, jejich bělostnou záři neušpiní dým hořícího světa. Vše, co se děje pod vědomým povzneseným letem krajinou hlubokých snů je vzácný dar, s nímž vstupuje azurový svit nebe na rozbouřenou hladinu života.

Jiskry se střetly s emocemi strachu, zaplavily neživené plíce smutkem a zalily vody kalnou skvrnou nejistoty zrak, upírající se na dění bláznivé informační hry.

Výboj způsobil zkrat a zastavení světa. Celý vibrační proces je snem tmavých stínů mysli uchopit jeho sílu ke kontrole a omezení vnitřního svitu.

V těchto přerodných okamžicích vidíš hluboký smysl a šanci sblížit sebe s nejkrásnějším prostým pocitem křehké jemnosti tepla splynutí v domově čisté lásky. Odkládáš ochranný štít běhu světa sevřeného v napětí a obracíš zrak zbavený tíhy ke světlu v důvěře, že jsi chráněný a vedený k uzdravení a projevení svého šťastného života v božském propojení. Jsi hoden lásky nejvyššího, vdechni do sebe nejjemnější závan jeho sladkého pohlazení. Jsi božský s posvátností svého chrámu. Každá buňka v těle uvnitř ví, kdo jsi.

Žiješ vzácné chvíle v rozplývající vnitřní radosti, při níž srdce plesá. Společným jmenovatelem je dotek nevinného, něžného půvabu teplých vibrací chvějících se nitek štěstí.

Jaký malý zázrak rozčeřených citů způsobí pohled na květy křehké jarní kytičky fialek s kapičkami rosy, že se rozplýváš nad krásou a vůní prosté krásy. Probouzí hluboký hýčkaný dar vnitřní touhy po nespoutanosti a víry ve vnitřní pohádku kouzelného prožitku dětské radosti. Vnáší opojnou pozemskou vůni nadpozemského prožitku niterné svobody, jejichž chvíle bys nejraději prožíval věčně.

„Milované dítě, vrať se domů a naslouchej hlasu svého Božství. Naplňuji Tě burcující vnitřní silou a podporuji zázračnými pírky lehkosti na cestě k návratu, stačí zaměřit pozornost na krásu a poznáš v ní můj hlas božského objetí“.

Jdi do hloubky světelného jazyka duše, proplétej stonky květin v kvetoucí křídla stromu nebeské osnovy. Dohlédneš vizí svých záměrů až ke hvězdám z oblaku ozářeného sítí něžné duhy po svobodném dešti Poznání padajících květů jara.

Jsi připravený tváří v tvář světlu změny v procesu zrání. Vnímáš světelnou podporu svitu andělského jazyka s létajícími výživnými slovy hlasu duše jako startovací dráhu uprostřed místa teplého rajského domova? Přinášíš sobě takový pocit hojnosti, jaké poklady rozdáváš svým srdcem světu. Nepleť si však opravdovost s obětí přijaté role v rozehrané hře jménem Svět. Tam jsi převzal štafetu nevědomé role, obohacující povrchní potravou tvoje zkušenosti.

Svobodné květy obdarovávají svojí vůní tvář světa průzračnou čistotou bez příkras a úmyslů. Jen kvetou a jejich pohár je nevyčerpatelný léčivý pramen Zdroje vesmírné vody Poznání. Projevují planoucí půvab a krásu něžné duše neviditelným, povznášejícím, lehkým dotekem letícího chmýří pampelišky s čerstvostí jarního vánku a zrají do rovin boží nádhery Vědomí. Pokud je květ polapený světem a roste v síti tříděných druhů, dorůstá namísto celistvosti do chaosu, strachu a nejistoty, ve vyčerpávající rychlosti boje být mocným a nejlepším.

Pokud temný stín zatřese sítí s nejistou půdou pod nohama, podtrhne kořeny a nastává boj o přežití. Kvas negativních emocí, jehož základem je strach rodí chudé, neživené, smutné a nevybarvené květy těchto semen. Ovšem máš šanci svobodné vůle najít odvahu a tuto chvíli příst tiše jako kotě průzračnou síť božích paprsků nového světa a být úsměvným bláznem a kapitánem s naplněnými vnitřními hvězdami všech pozemských živlů i zářivou květinou světelné Víry a Naděje.

Motýlí křídla lidského úsměvu zahalená ve vláknech božího zrání, vylétnou osvícení zlatým světlem Vědomí do svého kvetoucího nitra a nebesa jim darují svobodný pohár z nektaru Poznání tisíce okvětních lístků květů Věčnosti. Přitékají a plní boží číši nekonečnými přílivy slz radosti z duchovního života pod sluncem, rozvinutého v nesmrtelný květ vědomého královského dechu v proudu nebeské tvořivosti. Jako by se sypaly z nebe požehnané krystaly z boží číše Milosrdenství, viditelné lidským citem nekonečných andělských záblesků v srdci jako padající dary pohlazení a podpory. Obezřetnost, jistota ve vlastní vnitřní sílu rozjitří důvěru ve vlastní svět vznešených lidských hodnot, aniž bys sloužil svými strachy divadlu světa.

Buď květem, k jehož omamné vůni Jednoty se upírá zrak světa a pevným majákem v moři. Odevzdaným baletním krokem našlapuj na klávesy klavíru vnitřního lidství, aby tóny hudby nebes utkané vlákny jemných strun sklouzly spirálou radosti do pozemských písní a osvobodily srdce bližních. Jejich ševelící rozevřená křídla snů se zajíkají povznesenou šlechetnou naplněností, štěstím a rozezní se skutečným tichým, zvonivým smíchem radosti se slzami jednotných kapek, sjíždějících k zemi jako splav jiskřících vod čisté, pitné vody a boží potravy Moudrosti pro všechny.

Polož se do hedvábné poezie života a žij svoje vnitřní touhy Láskou živeného a Milostí obdarovaného srdce. Poznáš, že jsi křišťálovou září světla, rozpínající se do nesmírných dálek s rozechvělými líbeznými zvuky vírů slunečního věnce nad hlavou, jehož spirála světla ulehla do kouzelné kolébky mechu země.

Divotvorný kvetoucí sad světa vstoupil do soucitné krajiny božského rozměru. Paprsky pokory, vděčnosti s naplněnými koryty řek nebeských citů se hřejí na mýtině kouzelného lesa lidských zázraků. Věř v pohádkové nitro a s prvním hlubokým nádechem jitra nového dne nastav střed dlaní andělskému vlnění tekoucího moře Vědomí.

Do Tvého života vstoupí divoká červená barva a obejme všechny okysličené miniaturní korálky proudících božích jisker v krvi protékajících odevzdanými tepnami. S postupujícím dnem se mění vibrační paleta barev slunce do odstínů ryzí zlaté záře. Zalévá tělo ve sprše života intenzivním svitem světla za poledne, vyváženou harmonií mistrovského středu. Navádí Tě na nekonečnou pouť Vědomí do třpytu tichosti duše ve Věčnosti. Kroky těla směřují k západu slunce a odchodu těla v ponoření se do jeho věčných paprsků ve stálých změnách zrání života.

Ve vyrovnaných stranách vah se projevuje smíření, odevzdání a přijetí jako dar lehkosti proplouvání jezerem vnitřních vod bez zatížení iluzorním závažím světa. Vezeš se v kočáře světla a ve středu Boží Prozřetelnosti kruhu Jednoty se stáváš majákem oslnivých světelných proudů a hlubokou kotvou nové osnovy Země. Přicházejí průzračné bytosti s rentgenovým zrakem, jejichž srdce opyloval sluneční paprsek duhového mostu míru. Dotknul se hlubin duchovních rovin a rozpustil vše, co v srdcích nehřeje jako kamna božího pohonu.

Nalaď se na zrozené buňky opojných chutí okřídleného jazyka světla a nových příchutí uzrálého, zdravého ovoce života. Ochutnáváš v ústech rozmanité kapičky třpytu spojeného Nebe se Zemí a světa bez hranic. Vyjadřuješ dechem přílivů touhy tepu plynoucích řek slunce kvést Boží vůli na Zemi. Žít šťastně a vyrůst v kvetoucí korunu do nebes.

Spojit Zemi s přívaly nebeských částeček andělské rosy souznění s každičkou buňkou v těle i nitkami zlatých buněk vesmíru v síti jednotného světa s poletujícími zrníčky výživné esence pro usmívající se duši. Zavři oči, nadechni se vibrací slov léčivého květnatého jazyka srdce.

Žij pro tuto pomíjivou chvíli s neustálými změnami v souznění a rozjitřeném přijetí v něco krásného, neustále nově přicházejícího. Lechtá Tvoje srdce v opeřeném hnízdě a přináší poklady niterného podzemí. Zahrnují lidské city ušlechtilou krásou k nekonečným prožitkům blaha. Problikávají v tepu života jako hvězdy stále se měnící intenzity záře na blankytné obloze Věčnosti.

Podej ruce lidskosti všem upírajícím zrak na tekoucí diamantovou záři klenotu v nitru. Spatříš svoji půvabnou tvář Boha, šířící tóny spletené do hedvábných písní nebeského království s kapkami rosy svého promlouvajícího ticha.

 

Autorka: Eva Hannah Haberlandová
www.facebook.com/EvaHannahHaberlandova


Není v našich silách ručit za všechny obsahy videí, názory a jednání jednotlivců.
Přejeme vám všem mnoho lásky v této transformační době.


Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat a velmi nás mrzí, že se mnoho vašich chtěných plateb neuskutečnilo vzhledem k potížím funkčnosti platební brány. GoPay muselo přijmout nové podmínky bank, kdy spolkům neumožní on-line platby kartou. Prosíme o znovu zaslání/zasílání vašich příspěvků, prozatím přes klasický bankovní převod:

Pro platby v ČR: 107-7380440287/0100 s uvedením slova „Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí: IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287, BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Snažíme se pro vás najít jiné zjednodušující služby pro vaše platby. Děkujeme za pochopení i za podporu.

S láskou Cesty k sobě