Rozhozená geometrie vztahu

datum 5. 1. 2019

Já osobně nemám asi nic nového, ale myslím, že je to vše, protože jsme všichni naprosto nedomilováni.

ROZHOZENÁ GEOMETRIE VZTAHU? CO S TÍM?

 

Co nám říkají tyto ukazatele?

· Statistika rozpadlých vztahů a rozvodů

· Nesezdané páry, tj. strach ze sňatku

· Svobodní a bezdětní do pozdního věku [tj. strach ze zodpovědnosti]

· Svobodní rodiče, alias jednorodičovská domácnost

· Vztahy, kde vypršel veškerý sexappeal a bereme to jako „normální“, ale cítíme velký     vnitřní neklid

· Milostné trojúhelníky jako lék?

· Nárůst homosexuálních vztahů

· Psychické potíže dětí již od mladistvého věku

· Nárůst těžkých nemocí [rakovin, infarktů, cukrovek, roztroušené sklerózy atd.] již i u mladých lidí v produktivním věku

· Obrovský nárůst dětí nemocných již od mládí, postižených a narušených zejména  v pozornosti (hyperaktivita)

 

Já osobně nemám asi nic nového, ale myslím, že je to vše, protože jsme všichni naprosto nedomilováni.

A proč?

Důvodů je samozřejmě spousta, avšak já vypichuji to, co jsem nazvala narušená geometrie vztahu. Nepochopená a neexistující osvěta okolo úlohy ženy a muže. Naprosto rozhozená vnitřní struktura našeho ženství a mužství vytváří vztahy, které jsou již od základu pokřivené.

Žijeme již stovky let v mužském principu a společnost nakonec kolabuje na nepřítomnost ženského aspektu, tj. nepřítomnost bezpodmínečné lásky.

 

Žena sama se totiž nakoupila do mužského principu natolik, že v něm hraje první ligu. Uplácaná dobou už sama přebrala roli živitelky a zaneprázdněná úlohou muženy, nemá vůbec šanci kultivovat ženské dary. Přijala tak po léta formovaný model lásky, který je bohužel plný strachu, a tak je to nakonec ona, která učí své děti manipulativní formě lásky, protože jinou nepoznala.

Za tím je jen velký strach projevit opravdové emoce a začít důvěřovat, protože se po cestě novodobého světa přestal úplně uznávat ženský princip. Mnoho let před tím, co dnes žijeme, někdo pochopil, že žena pozbývá své vlastní hodnoty a síly, pokud je směřována mužským principem. Navíc to, že žena začne vydělávat, přináší více do světového rozpočtu, ale hlavně se tím vytváří více a více oveček. Jak to?

Žena sama, pokud nevěří ve své dary ženy a upíná svou pozornost na mužské dosahování, dramaticky ztrácí svou sebe-důvěru a automaticky tím vyživuje svůj komplex méněcennosti. Zpravidla padá do různých závislostí a ve stejném směru vede svého muže. Muž je vždy veden k duchovnímu vývoji ženou. A tady právě vznikají ty ovečky společnosti. Je tedy moc smutné, ale pravdivé, že 99 % žen, které se rodí do naší západní společnosti jsou směřovány od malička na mužské cíle a od mala jsou formovány a manipulovány. Dokonale zamaskováno tím, že se časem manipulace stala součástí výchovy, v drtivé většině právě matkami, které poháněny strachem o přežití věří, že pro děti dělají to nejlepší. Nedůvěra a nedocenění svých ženských darů, kterou takové nasměrování plodí je totiž základní stavební kámen všech dalších nedůvěr [včetně nedůvěry v záštitu od svého muže].

Téměř neexistující funkční model otce, který dodává ženě plnou ochranu [a to i finanční], aby nemusela vůbec pracovat, dnes vygradoval do toho, že takto vystrašená žena vydělává mnohdy více než muž a je sama sobě bodyguardem tak dokonalým, že se k ní nikdo nedostane [ani ona sama].

Jenže co to vše znamená?

Zrodila se mužena, která nezná hodnotu své ženy. V mužském principu je vyhozená směřovat vše k cílům mimo ni, a tak i svou hodnotu nekonečně dokazovat činy, jako muž. Uštvaná, znavená, apatická a mnohdy ne-mocná dnes padá na kolena a v pokoře prosí o pomoc. Jen v takovém stavu je ochotna poslouchat. Bohužel až v takovém stavu, zbavena své důstojnosti je připravena něco měnit.

Žena, pokud nezná svou cenu a svou pravou sílu, nemůže povyšovat a obdivovat cenu muže. A tak si přitahuje muže, který ji dokonale vyvažuje, potažmo uzdravuje. Pro ženu muženu je to vždy muž, který pramálo ví o mužství, má zpravidla potlačenou mužskou energii. To se projevuje ve dvou extrémech, buď je zženštělý nebo příliš tvrdý a závislý na hmotě a požitcích, tj. na penězích a sexu [zpravidla zavřené srdce].

 

Jak to ovlivňuje muže?

· Jejich mužství roste jen když je jim dávána šance tzv. dokazovat. To ale přebrala žena, a tak se muž, na rozdíl od ženy, narozen v představě o své dokonalosti falešně domnívá, že má „hotovo“.

· Muži se přestali snažit a my jim to vyčítáme. Tak není to začarovaný kruh?

· Nemusí o nás usilovat. Sami jim lezeme do postele, v nedůvěře v sebe. Jen co vidíme, že se trochu umí postarat, je na něj fronta. Proč? Protože nás znavuje žít roli muženy.

· Muž ale nemá páru o tom, co chceme a postupně uvěřil, že jeho jediný přínos je v penězích a v sexu. Tak, jak jsme ho ve vlastním zmatku naučily a postupně přesvědčily.

· Mnoho mužů doslova přestalo věřit v pravou lásku. Ano. Žena sama ji zatím teprve objevuje.

· Nadáváme na jejich neschopnost, ale popravdě, jsme to právě my, kdo jsme je zbavily všech jejich vrozených pudů být mužem.

· Takže to není vůbec žádná výhra. Takto „nevyužitý“ muž je dnes stejně zdrcen a cítí smutek v duši, protože ho vlastně nikdo nepotřebuje.

· Jedinou lásku, kterou je dnes schopen procítit je přes sex, a to mnoho žen odsuzuje. Odsuzují to právě proto, protože nepřijímají svou vlastní sexualitu, potlačenou a poníženou. [vice na mém kurzu online]

· Nemá to dnešní muž vůbec lehké, a tak často končí stejně jako jeho
žena - v závislostech, či mu dokonce puká srdce [infarkt je nejčastější smrt mužů v Čechách].

 

Taková je naše cesta, ženy. Nejen, že potřebujeme úplně ukončit karmický řetězec a zakopat válečné sekery, ale naopak se přijetím svého ženství potřebujeme přeorientovat na dar přijímaní všeobecně. Tedy přestat zaměřovat svou pozornost na dávání a dosahování své hodnoty dáváním, a to i v sexualitě. Tam je náš úkol nejsilnější. Samy jsme se za léta staly velmi živočišné, právě jako muži. A pokud je dlouhodobě vyjadřována láska přes sex pro muže jediná forma, kdy lásku cítí, i u nás se tato cesta stala velmi mocnou formou projevu lásky.

 

NEJVĚTŠÍ IRONIE JE, že její cenu ponižují nejvíce ti, kteří ji potřebují nejvíce povyšovat.

Okolí, přátelé a hlavně rodina. Tam vzniká první bod úniku energie a ponížení.

 

Co s tím dělat?

7 etap léčení:

  1. Přiznat si, že mám nízké sebevědomí [sestav si spis svých nedostatků, co by jsi na sobě chtěla změnit, a potom vše rituálně spal]

2. Rozpoznat, co tvoří můj komplex méněcennosti a naučit se s tím pracovat. Zde zjistíte jak.

3. Uzdravování komplexu méněcennosti. Napiš si na velký papír vše, co miluješ dělat a v čem jsi dobrý/á. Vyvěs si to na místo, kde si to denně můžeš číst. V této fázi je důležité být spolu s lidmi, jež jsou již na cestě k sebe-uzdravení. Je to jako bychom byli zpět ve stavu dítěte kolem 5-6 let. Narovnávat práh bolesti a přivádět své vnitřní dítě k zodpovědnosti. Poskytovat péči a záštitu. Nastolit nový program matka a otec. U žen otec jako ochránce. Matka moudrá žena. Pro ženy otec ukazuje model lásky a matka model úspěchu. Pro muže je matka, která nastavuje model lásky a otec vede model úspěchu.

 

4. Najít vlastní sebe-motivaci a využívat ji

5. Vnímat komplex méněcennosti druhých

6. Umět s ním pracovat

7. Vést příkladem

K tomuto tématu přichází mnohem více na mém online kurzu.

 

Co tím myslím, rozhozená geometrie mužsko-ženského principu role v nás?

 

Je to především pochopení toho, že žena nebyla nikdy seznámena s tím, že existují 4 úrovně lásky:

Láska sexuální, emoční, intelektuální a duchovní.

Naše úloha je vést muže nejprve do duchovní úrovně, protože tam se propojuje tvůrčí potenciál, který znázorňuje jing-jang. Nebylo tedy až tak výsměvné, že se v dávných letech nebo na východě muž a žena nejprve vídali, po čase sezdali a pak měli první sexuální styk.

K tomuto tématu vědomé sexuality bude opět více na mém online kurzu.

 

 

Když se podíváme na dnešní páry, které dle statistik vstupují do prvního sexu již na třetím rande.

 

Efekt, který se týká ponížení hodnoty ženy je následovný:

 

· Žena se podvědomě začne chovat jako manželka a začne vyplňovat roli ženy, nevědomá si své pravé hodnoty, tj. dává dle vzoru své matky.

· Začne dokazovat svou hodnotu v neustálé nevíře ve svou vlastní ženskou roli.

· Plýtvá energií právě tím, že neustále dokazuje svou cenu. Často takový deficit vede ženu do závislosti [nejprve alespoň na muži], a to na sebe pojí další.

· Žena, která by měla vést muže k vyšším cílům, vede jen tam, kde se sama nachází.

· Sexualita, která nastupuje moc brzy, přichází právě ze strachu, že se muž vydá jinam, či sama touží po projevu lásky přes sex [protože jinou formu nepoznala]

· Začne se více chovat jako muži, protože to je uznávané.

· Zaměřovat se na cíle jako muži, protože je to po nás žádané.

· Pracovat jako muži, protože jinak necítí svou hodnotu.

· Taková žena je velmi zranitelná a velmi jednoduše začne soupeřit, na což nejsme vůbec vybaveny, a proto v tom totálně propadáme [závislostem] a další nedůvěře v sebe

· I taková žena začne fungovat velmi živočišně jako muži, což je největší průser, protože tam je naše nejmocnější síla, kterou totálně mrháme.

 

Mužsko – ženské úkoly jsou jasně dány a mají svůj smysl daný přírodou. Vychýlením se z těchto rolí dochází doslova k rozhození geometrie v nás.

 

Geometrie muže:

Muž – ochránce, živitel, podporovatel [naslouchá], tvůrce.

Potřebuje cílit, plánovat, stavět a bourat, dokazovat, bádat.

Potřebuje za to byt obdivován [cítit vděčnost] a cítit, že je k němu vzhlíženo. Potřebuje dostávat úkoly a ty plnit. Po splnění potřebuje cítit vděčnost. Tím pociťuje a roste svou hodnotu.

 

Geometrie ženy:

Žena je od přírody napojena na celistvost přírody, a proto se hovoří o tom, že se rodí „dokonalá“. Dokonale napojená na neviditelné a v tom právě skvěle doplňuje muže, aby jej vedla jako navigace ve tmě. Jako je měsíc v noční přírodě. Proto je žena energie luny a muž energie slunce. Luna je intuice a svítí na všechny záhady tmy.

Žena je cyklická, je tedy emocionální a tím, že se sama naučila se svýma emocema nakládat, svým příkladem učí muže a své děti rozumět si. Bezpečným vyjadřováním emocí učí okolí projevovat se v pravdě. Je pak vybavena empatií a tu vnáší do vztahu s mužem, který má tendence se nevnímat neustálým tvořením/či lenošením.

V každém případě je její úloha vést muže k růstu.

 

Jejich geometrie je zachována, pokud žena vede a umí ve vztahu k muži toto:

· Přijímej muže takového, jaký je *její schopnost přijímat se*

· Obdivuj jeho lepší stránky a přes ty se na něj dívej *její důstojnost, tj. zná svou hodnotu*

· Obdivuj a podporuj jeho mužství *důvěřuje v sílu a hodnotu svého ženství*

· Udělej z něj číslo jedna *sama je v pokoře, znajíce svou cenu*

· Nech ho byt tím vůdcem/průvodcem, ochráncem a poskytovatelem *sama se cítí velmi bezpečně a dobře v roli ženy*

· Nech jej obstarávat a manažovat peníze *pochopení ostatních hodnot, zejména lidskosti a napojení na přírodu*

· Nehraj na jeho sensitivní mužskou hrdost *pochopení své vlastní hodnoty*

· Buď sympatizující a chápající *to je přirozenost zdravé ženy*

 

Ø  Více k tématu – obsahu tohoto článku – najdete na mém 3 měsíčním online kurzu od února do dubna.

Ø  Každé pondělí vyjde nové video s výukou naprosto geniálních technik, jež s vámi budou tolik rezonovat + domácí úkoly

Ø  Každý měsíc bude jeden webinář pro účastníky, kam si můžete přizvat 2 hosty zdarma

Ø  Cena kurzu 5900czk

Sledujte nás pro více informací.

    S láskou

  Eva Kavková
www.evakavkova.com

 

Zdroj: http://www.evakavkova.com/blog/264/

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico