Rozhovory s Nostradamem a další díla Dolores Cannon

datum 1. 3. 2023

Nemá smysl zavírat oči před tím, co má nevyhnutelně nastat, i když se nám to nelíbí. Na druhou stranu není třeba malovat čerta na zeď nebo si libovat v katastrofách. Fenomenální jasnovidec a lékař Nostradamus kontaktoval americkou regresní terapeutku Dolores Cannon prostřednictvím jejích klientek Eleny, Brendy a klienta Phila, aby vysvětlil svá proroctví a lidstvo mohlo změnit kurz, který vede ke 3. světové válce a dalším mnoha utrpením v podobě zemětřesení a dalších přírodních katastrof.

Nostradamus žil z našeho pohledu v 16. století, nicméně v hypnóze se ukázalo, že v určitém paralelním světě je stále živý a je schopen odpovídat na otázky týkající se dnešních událostí. Nestává se vám každý den, aby vás kontaktoval „mrtvý“ člověk s tak zásadními informacemi o proroctvích vyřčených před 400 lety, které se navíc začínají naplňovat.

Nostradamus i Dolores věřili ve spojitost časových linií, s mnoha možnými cestami, které se rozvětvují všemi směry. Nostradamus věřil, že pokud má člověk potřebné znalosti, dokáže zjistit, kterou časovou osu jeho budoucnost sleduje a zvrátit ji dříve, než už bude pozdě. Byl přesvědčen, že bez tohoto poznání není člověk ničím jiným než jen kusem dřeva zmítajícího se ve víru vln. Proroctví, která nám Nostradamus odhalil, jsou plná depresivní hrůzy a vykreslují velmi pochmurný obraz naší budoucnosti. Ale říkal: „Pokud vám ukážu ty nejstrašnější věci, které jste schopni sami sobě udělat, uděláte něco pro to, abyste to změnili?“ Jeho kniha je určen pro lidi, kteří jsou ochotni otevřeně popřemýšlet o nadcházejících událostech a podívat se na ně z jiného úhlu pohledu. Pro ty, kteří jsou schopni vidět tvárnost času, že budoucnost není přesně stanovena a že existuje mnoho cest, kterými se můžeme vydat, a je jen na nás, jak se rozhodneme.

Na druhou stranu, v knize Rozhovory s Nostradamem – svazek I je uvedeno mnoho pozitivního a zajímavého z naší budoucnosti, až přejde současné tzv. období problémů. Popisuje, jakého pokroku dosáhne lidstvo v technických oborech i v medicíně, že lidé nebudou muset vůbec zemřít, ale budou moct žít libovolně dlouho. Osídlí také vesmír a ve vesmírných stanicích budou žít podobně jako na Zemi. Konečně najdou kontakt se svou spirituální podstatou a získají úplně jiné schopnosti a možnosti. Klasické počítače nahradí počítače biologické, s nesrovnatelně vyšším výkonem, který si dnes ani nedokážeme představit.

Dolores Cannon je světoznámá regresní hypnoterapeutka, jejíž knihy se nyní vydávají ve více než 20 jazycích. Učila po celém světě svou Techniku kvantové regresní hypnózy a dosahovala až zázračných úspěchů v léčení „nevyléčitelných“ chorob, a to již za jedno hypnotické sezení. Nutno podotknout, že ne každé sezení bylo tak úspěšné. S některými klienty pracovala opakovaně, a někdy museli přiložit ruku k dílu i samotní klienti, jelikož vyléčení bylo součástí lekce, kterou se tady na Zemi měli naučit.

Existuje ale celá řada svědectví, kdy byli klienti vyléčeni z rakovin, AIDS, poruch krve, špatné funkce vnitřních orgánů aj. působením vyšších bytostí, se kterými Dolores při svých hypnotických sezeních komunikovala. Říkala jim „Oni“, protože někdy prostřednictvím klienta mluvili jako jednotlivec, ale někdy o sobě mluvili v první osobě množného čísla, tj. „my“. Vysvětlili jí, že jsou z vyšších energetických úrovní, než jsou naši průvodci a strážní andělé, a proto mají přístup k mnohem většímu množství informací a mají také větší moc. Jejich úkolem je starat se o bytosti na Zemi a celou planetu Zemi, aby se harmonicky vyvíjela. Jak ale popsala Dolores v knize Tři vlny dobrovolníků a Nová Země, lidé ve svém technickém vývoji pokročili příliš daleko, zatímco ve svém rozvoji srdce bohužel velmi málo. Proto dochází k zneužívání technických prostředků a hrozní zánik nejen lidstva, ale celé planety. To „Oni“ nemohou dopustit, protože by to ovlivnilo celý vesmír a galaxii, jelikož vesmírná tělesa jsou vzájemně propojena. Působení lidí již nyní negativně ovlivňuje vývoj na jiných planetách a „Oni“ nedopustí, aby zánik Země ovlivnil jejich další projekty na jiných planetách, proto nás bedlivě sledují.

My teď máme jedinečnou příležitost poslechnout varování Nostradama a změnit svůj přístup k planetě Zemi i svým bližním a zabránit tak těm nejhorším scénářům, o kterých „Oni“ říkali, že je tak jako tak neodpustí a v krajním případě by projekt „Lidstvo na Zemi“ vrátili zase zpět do doby dinosaurů.

Kniha Rozhovory s Nostradamem – svazek I. k dostání v e-shopech a knihkupectvích v ČR, nebo si ji můžete objednat i na www.centrummejpoznani.cz.

Dalším nesmírně zajímavým dílem Dolores Cannon je kniha Mezi smrtí a životem. Říká v ní například:

„Pro mě je rovina mezi životy, takzvaný „posmrtný“ stav, tou nejvíce vzrušující sférou existence, se kterou jsem se dosud setkala, protože věřím, že se tam dá získat hodně informací, které mohou být lidstvu k obrovskému užitku. Věřím, že si lidé mohou začít uvědomovat, že smrti se není třeba bát. Když té chvíli budou čelit ve svém současném životě, budou chápat, že to není nová zkušenost, ale něco, s čím jsou velmi dobře obeznámeni. Oni sami tím už mnohokrát prošli. Neodejdou nikam do velkého děsivého neznáma, nýbrž na dobře známé místo, které navštívili už mnohokrát. Místo, kterému mnozí říkají ,domov‘.“

Popisuje také, jaké bytosti nás v našem životě obklopují, kde žijí, a jak na nás působí. Vysvětluje, jak je to s Bohem a Ježíšem, Satanem a tzv. peklem po smrti. Říká, že jediný, kdo nám připraví peklo po smrti, jsme my sami, pokud v něj neochvějně věříme. Žádný z jejích několika tisíc klientů do pekla nepřišel, naopak, říkají, že je to jen fiktivní sféra, kterou si člověk vytvoří za života svou myslí. A pak trvá několik desítek, stovek nebo více let, než svůj omyl prohlédne.

Prostřednictvím svědectví Doloresiných klientů se také dozvíte, jak je to s výměnami duší. Může nastat a také nastávají situace, kdy se jedna duše rozhodne opustit tělo, ale fyzická schránka nezemře, najde-li se některá jiná duše, která převezme tělo, veškeré vzpomínky, a také samozřejmě úkoly, které se původní duše zavázala splnit. Takže duše, se kterými komunikujete dnes, nemusí být duše, se kterými jste komunikovali před lety, ač se vám zdá, že je to stále jeden a tentýž člověk.

Klíč k rozřešení příčin vašich zdravotních problémů můžete najít v knize Řeč duše od Julie Cannon, Doloresiny dcery. Julia sesbírala výpovědi Doloresiných klientů regresní hypnózy, a ve spolupráci s „Nimi“, resp. na jejich výzvu, sepsala nejčastější příčiny nemocí, obtíží a životních situací. Kniha vychází z odpovědí, které klientům v regresi sdělili „Oni“, a uvádí návod, jak se uzdravit nebo vyřešit obtížnou situaci. Odpovědi se totiž často opakovaly, stejné nemoci mívají stejnou příčinu. Každá nemoc nebo potíž je jen upozorněním nebo voláním naší duše, že jsme se odchýlili od záměru, který jsme si ve spirituální sféře stanovili. Pokud volání vyslyšíme a změníme své chování nebo myšlení, volání zmizí a my se uzdravíme. Pokud ale neposloucháme, a jen se snažíme duši zacpat ústa prášky na bolest a dál ji ignorujeme, musí volat silněji. Julia říká:

„Co byste udělali, kdybyste se snažili mluvit s někým a on by vás prostě neslyšel? Zaprvé byste mohli zkusit mluvit hlasitěji a hlasitěji. Zadruhé byste mohli zkoušet provádět gesta rukama nebo nějakou jinou znakovou řečí. A pak byste se mohli snažit nějaké vzkazy napsat. Přemýšlejte o tom podobně. Máte různé možnosti, jak sami sobě vzkazy předat. První možnost je vždy mluvení. Je to nejjednodušší a nepřímější metoda doručování vzkazů, pokud je vzkaz pochopen. Pokud stále neposloucháme, pak další nejlepší metoda doručení vzkazu je mechanismus, se kterým se potýkáme každou vteřinu každé minuty každý den – naše tělo. Tělo je úžasný poslíček!“

A tak přibývají další a další a další zdravotní problémy a obtíže. Jsou to jen upozornění! Změň směr! Tudy jsi jít nechtěl/-la! Když je člověk nemocný už dlouho nebo má nemocí hodně, má pocit, že žádné volání duše neslyší, resp. že mu nerozumí. Mám pro vás dobrou zprávu! V knize Řeč duše můžete najít instrukce, které vám pomohou zase najít kontakt s vaší duší a uzdravit se. Je to v podstatě takový překladač řeči těla. Julia říká:

„Jakmile pochopíte, jak to funguje, uvidíte tu krásu a jednoduchost. Už nebudete nadále bloumat bezcílně svým životem a přemýšlet, která cesta je pro vás ta nejlepší. Vzkazy dostáváte stále, ale až dosud jste neměli to, co je potřeba k překladu těchto vzkazů.“

Teď už to mít můžete.

Ing. Helena Olmrová, MBA

Překladatelka, terapeutka

Jednatelka společnosti Centrum nejvyššího poznání s.r.o.

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě