Rozhovor s Cobrou na téma závěrečné aktivace Věku Vodnáře

datum 17. 12. 2020
Zdroj: Pixabay.com

Blog WeLoveMassMeditation, Mezinárodní skupina Zlatého věku (International Golden
Age Group) a oficiální japonská skupina Příprav na změnu (Prepare for Change Japan
Official) zorganizovaly za účelem zvýšení povědomí o závěrečné aktivaci Věku Vodnáře,
která se bude konat 21. prosince 2020 v 19:22 (našeho středoevropského času), rozhovors Cobrou (autorem blogu 2012portal.blogspot.com).

Cobra se v něm podělil o svůj pohledna několik témat, jako například o stav současné planetární situace nebo o významu nadcházející aktivace.
https://www.cestyksobe.cz/zaverecna-aktivace-veku-vodnare-21-prosince-2020/39155

Záznam rozhovoru (pouze anglicky) si můžete poslechnout zde:
https://youtu.be/HO0zjs10EVs

Zvláštní poděkování patří Mezinárodní skupině Zlatého věku a oficiální japonské skupině
Připrav na změnu, za jejich podporu při tomto rozhovoru.

Následuje přepis rozhovoru.
— Začátek přepisu —
Hoshino: Zdravím všechny. Dnes je 2. prosince 2020. Moje jméno je Hoshino a jsem tu
s mými dobrými přáteli Patrickem a Jedim, kteří zastupují Mezinárodní skupinu Zlatého
věku, jako i s Terrym a NOGIm z japonské skupiny Příprav na změnu. Vítejte, Patricku
a Jedi.
Jedi: Ahoj, je nám ctí se se k vám připojit.
Hoshino: Vítejte i vy, Terry a NOGI.
Terry: Děkujeme za možnost vést rozhovor s Cobrou.
Hoshino: S tím, jak se již mnoho z vás seznámilo se závěrečnou aktivací Věku Vodnáře
21. prosince, je mi opravdu velkým potěšením mít tu s námi také Cobru, se kterým se
budeme bavit o meditaci, současné planetární situaci, a také o mnoha dalších tématech.
Vítej, Cobro.
Cobra: Děkuji za pozvání.
Hoshino: Přejděme tedy k samotnému rozhovoru. Předávám ti slovo NOGI.
Část 1. Zpráva o situaci
NOGI: Dobrá, nech mě abych ti nyní položil pár otázek, Cobro. (Ano.) Nejdříve ze všeho
bychom se rádi dozvěděli výsledek naší meditace 11. listopadu. Dosáhli jsme při meditaci
za napravení časové linie kritického množství meditujících?
Cobra: Meditace byla v podstatě celkem úspěšná. Nebyla nijak výrazně
propagována, ale i přesto jsme zvládli dosáhnout 80 000 meditujících, což mělo
významný efekt na napravení časové linie.
NOGI: Páni! To jsou dobré zprávy. A druhá otázka, co jsou zbývající překážky, které brání
konečnému průlomu před Událostí?
Cobra: Hlavní překážka zůstává stále stejná a jsou jí topletové bomby. Jde o
exotickou technologii, která musí být téměř nebo úplně odstraněna předtím, než
může dojít k Události. Jsou zde samozřejmě i jiné faktory, ale ty již nepředstavují tak
velké komplikace.
NOGI: Aha, chápu. Děkuji. Kromě účasti na meditaci, co jiného může povrchová populace
udělat, aby pomohla tyto překážky odstranit?
Cobra: Co by velmi pomohlo je větší jednota mezi tzv. pracovníky Světla. Uvědomuji
si, že to není realistické, ale pokud bychom dosáhli větší jednoty, vytvořilo by to
velmi silné pole harmonické resonance, které by umožnilo Silám Světla dělat věci
rychleji a efektivněji.
NOGI: Chápu. Rozhodně se o to pokusíme. Podle fázového diagramu se nyní nacházíme
ve třetí fázi, fázi Bublin Nebes, a k tomu se váže má otázka. Pokud 21. prosince
dosáhneme významného úspěchu, přiblíží nás to ke konci této třetí fáze a k začátku
čtvrté?
Cobra: Zatím tam nejsme, ale blížíme se k ní.
NOGI: Dobře. To je fajn. Jsou již všichni rukojmí pozitivních hvězdných ras, v minulosti
chycení temnými silami, propouštěni?
Cobra: Bohužel, zatím ne. Stále jsou zde zástupci pozitivních hvězdných ras drženi v
podzemních základnách Chiméry. Tahle záležitost zatím nebyla vyřešena.
NOGI: Dobře. A co lidští rukojmí, byly již všechny děti a dospělí propuštěni z podzemních
základen?
Cobra: Bohužel, zatím také ne. Je to velmi podobná situace, která zatím nebyla
úplně vyřešena.
NOGI: Dobrá. Takže na tom ještě stále musíme pracovat. V tvém blogovém příspěvku ze
14. září ses zmínil, že velké množství rukojmích, zahrnujících i Dvojčata duše mnoha
klíčových velitelů Galaktické konfederace bylo osvobozeno. A také, že těmto velitelům
bylo Drakoniány pod výhružkou ublížení jejim protějškům vyhrožováno, čímž je v
posledních několika letech donutili skrze hodně kanálů pracovníků Světla šířit falešné
informace o vývoji událostí. Je možné, že channeling informací je nyní více důvěryhodný?
Cobra: V některých velmi výjimečných případech ano, ale většina kanálů stejně
nemá kontakt se skutečnými Silami Světla. Takže toto jsou další faktory, které
musejí být vyřešeny. Jedním z nich je, že se zde stále nachází mnoho podvodníků,
hologramů a falešných entit, které se vydávají za Vzestoupené Mistry a šíří falešné
channelované zprávy. Je velmi vzácné, aby channelované informace byly v tomto
okamžiku spolehlivé.
NOGI: Jasně, to dává smysl. Jak vypadá situace s čištěním Chiméry z nízké oběžné
dráhy Země?
Cobra: Toto čištění probíhá velmi dobře a podle plánu, více o tom budu moci říci v
mém následujícím blogovém příspěvku. (V příspěvku z 8. prosince Cobra sdělil, že se
Silám Světla v prvních prosincových dnech podařilo úplně odstranit Chiméru z nízké
oběžné dráhy Země. To jim nyní umožní oblast plně využívat k osvobozujícím operacím.
Tento významný posun Sil Světla směrem k povrchu planety také zapříčinil nedávné
zveřejnění rozhovoru s bývalým izraelským ředitelem vesmírné divize úřadu izraelskou
národní bezpečnosti ve veřejných médiích po celém světě. Pozn. překl.)
NOGI: Dobře. Těšíme se na něj. A jaký je stav v odstraňování Základní Anomálie?
Cobra: Základní Anomálie na oběžné dráze Země a výše jde čistit poměrně hezky,
ovšem Anomálie blíže k povrchu planety už tak lehce čistit nejde, protože je zde
zkrátka příliš mnoho nahromaděné temnoty. Nicméně, očekává se, že její opravdové
čistění začne po 21. prosinci. Pokud dosáhneme kritického množství meditujících,
Síly Světla budou moci konečně začít čistit Základní Anomálii také na úrovni
povrchu planety.
NOGI: Jasně. Jak to vypadá s odstraňováním fyzických a nefyzických Archonů?
Cobra: Opět, tato situace se nevyvíjí tak hladce, jak jsme doufali, protože souvisí s
povrchovou populací, která je držena jako rukojmí. Toto zatím nebylo vyřešeno.
NOGI: Jaký je pokrok v odstraňování satelitních zbraní, využívajících 5G směrované
energetické zbraně a elektromagnetické pulzy?
Cobra: Zde jsme dosáhli značného pokroku. Zatím to není dokončené, řekl bych ale,
že situace v této oblasti je mnohem lepší, než byla před pár měsíci.
NOGI: Janě, to zní dobře. Jaký se současný stav v odstraňování implantátu? Fyzických i
nefyzických?
Cobra: Opět, v této oblasti očekávám značné zlepšení po 21. prosinci, za
předpokladu, že se nám při aktivaci podaří dosáhnout kritického množství.
Důvodem je příliš velkého množství Anomálie kolem povrchu planety, aby mohlo
odstraňování implantátů řádně začít.
NOGI: V pořádku. Jasně, další otázka. Asi před dvěma týdny námořní pěchota Spojených
států amerických založila svojí vlastní jednotku vesmírných ozbrojených sil. Znamená to,
že se Kabala zoufale snaží naverbovat vesmírné vojáky pro boj proti Silám Světla,
rozmístěným kolem Země?
Cobra: Ve skutečnosti tito tzv. vesmírní vojáci nejsou v žádném případě schopni
udělat cokoliv proti Galaktické konfederaci. Co se vlastně děje je tichá válka mezi
všemi těmito vesmírnými organizacemi, protože dříve byly infiltrováni Chimérou, ale
nyní do nich Síly Světla posílají své lidi. Takže se dějí zajímavé věci, a některé z nich
v blízké budoucnosti možná vyústí ve zveřejnění utajovaných informací, ovšem
pouze za předpokladu, že vše půjde podle plánu.
NOGI: Dobře. Další otázka. V tvé poslední zprávě o situaci jsi se zmínil, že Drakoniáni,
kteří zůstali na povrchu planety Země, jsou již pouze ti, kteří mají přímé vazby na bytosti
Chiméry. Jsou tito Drakoniáni stále na povrchu planety?
Cobra: Někteří z nich ano.
NOGI: Dobrá, další otázka. 28. listopadu jsi reportoval, že se Hnutí odporu podařilo
vyčistit Komplex odtržených Iluminátů (tj. Chimérou kontrolovaná negativní frakce, která
se po invazi Archonů v roce 1996 oddělila od Iluminátů na povrchu a založila vlastní
rozsáhlou síť podzemních měst, propojených vysokorychlostními vlaky, tato frakce stála
za většinou únosů dětí a útoky na pracovníky Světla skalárními a směrovými zbraněmi;
pozn. překl.). Byly spolu s ní odstraněni také všichni Reptiliáni v jižní Americe a Africe?
Cobra: Ne všichni, ale značná většina domorodých Reptiliánů byla odstraněna.
NOGI: Páni. To zní dobře. Tak jo… Terry-san nyní převezme rozhovor.
Terry: Dobře. Děkuji, NOGI. Děkuji Cobrovi, že si na nás udělal dnes čas. Takže další
otázka. Když říkáš „přeorientovat se zpět na na naši optimální časovou linii Vzestupu“, co
přesně myslíš optimální časovou linií Vzestupu? Máš např. na mysli návrat k časové linii
Alfa, nebo nápravu negativní linie, vytvořenou temnými silami?
Cobra: Optimální časová linie Vzestupu představuje nejlepší časovou linii s ohledem
na okolnosti. Právě teď máme na planetě intenzivní válku mezi Světlem a Temnotou
a optimální časová linie Vzestupu je časová linie, která nás přivede ke konečnému
vítězství, v co nejkratším čase, tím nejharmoničtějším způsobem. To je optimální
časová linie Vzestupu. Již nemůžeme jít zpět k časové linii Alfa, protože ta nezvratně
zkolabovala. Nyní jsme v časové linii Gama, která si žádá zásah Sil Světla na
povrchu planety, co nejdříve to bude možné, bez toho, aniž by při tom došlo k jejímu
zničení. Takže tohle je to, co se děje. Nyní jsme v časové linii Gama. Stabilizujeme ji
našimi meditacemi a při tom doufáme, že dostatek lidí, podporujících naše
meditace, dokáže stabilizovat časovou linii jak nejvíce to bude jenom možné. Jsme
samozřejmě uprostřed bitvy. Nebude to jednoduché. Až budeme osvobozeni, tak
pak dostaneme naši odměnu, do té doby na to prostě musíme dál tlačit.
Terry: Chápu. Mockrát děkuji. Velmi důležitá informace. Dobře, další otázka. Došlo již k
uzdravení negativní pruské časové linie, nebo ji můžeme napravit pokud uspějeme v
prosincové meditaci Věku Vodnáře?
Cobra: Negativní pruská časová linie byla do určité míry uzdravena a její úplné
uzdravení stále probíhá, souběžně s jinými projekty. Není to spojené pouze s 21.
prosincem, je to spojené s celkovým osvobozením planety. Ovšem, řekl bych, že
důležitým krokem byla aktivace berlínského vortexu v srpnu tohoto roku. Pokračuje
to, a bude to pokračovat.
Terry: Dobře, chápu. Děkuji. Dříve jsi se zmínil, že nastaly změny ve třech vlnách plánu
pro Vzestup. Jsi již schopný se ohledně toho podělit nějaké detaily?
Cobra: Budu schopný se o detaily nového plánu podělit po 21. prosinci, za
předpokladu, že při aktivaci dosáhneme kritického množství.
Terry: Dobře, chápu. Děkuji. Začali již Bílá šlechta a pozitivní templáři jednat, poté, co
došlo k opětovné aktivaci pařížského a versailleského vortexu Bohyně? Poděl se prosím o
nějaké informace, je-li tedy možné o tom bezpečné mluvit.
Cobra: Příliš toho provedeno být nemohlo, protože zde zkrátka… zkrátka to zatím
není bezpečné. Tito lidé prozatím zůstávají v utajení a čekají na lepší podmínky, při
kterých úplná aktivace a změny budou moci nastat.
Terry: Dobře, chápu. Dračí zdroje opakovaně deklarovaly, že zorganizují úplné odhalení
tajného čínského vesmírného programu, pokud se čínská vláda pokusí napadnout Taiwan.
Jsou si opravu jistí, že zveřejnění takových informací může zajistit mír a bezpečnost pro
Taiwan?
Cobra: Nejsou tu žádné jistoty, ovšem představuje to jednu z akcí, kterou mohou
provést, aby zabránili válce. Samozřejmě mají i jiné plány, které zatím nebyly
zveřejněny. Mají i jiné kroky, které mohou učinit, které mohou provést. Skupina
pozitivních Draků si je vědoma napětí mezi Taiwanem a Čínou a mají plány, které
mohou být provedeny, pokud dojde k vojenské eskalaci.
Terry: Dobře. Chápu, mockrát děkuji. Další otázka. Síly Světla předpověděly, že pandemie
koronaviru z důvodu dosažení kolektivní imunity skončí v prosinci, že zde tou dobou už
nebude pro virus žádný další hostitel. Jedná se stále o platnou předpověď?
Cobra: Situace s koronavirem je bohužel spojená s válkou na úrovni
nanotechnologií. Síly Světla mají vlastní nanotechnologii, která se snaží virus
odstranit, zatímco temné síly mají vlastní nanotechnologii, která podporuje šíření
viru. Takže celá tahle záležitost s pandemií trvá déle, než Síly Světla očekávaly,
přibližujeme se ale ke kolektivní imunitě. Jakmile kolektivní imunita přijde, bude to
mnohem dříve, než… pro mnoho tzv. expertů, kteří jen šíří strach a mají vlastní
agendu kontroly lidstva, to bude nečekané. Ohledně koronaviru tu jsou určitá
překvapení, která nastanou, až přijde správný čas.
Terry: Chápu. Takže nanotechnologie, to je poměrně nová informace. Dobře. Další
otázka. Zaktivují Síly Světla možnost Delta, pokud se situace na povrchu, zejména v
povolebních Spojených státech, nezlepší?
Cobra: Možnost Delta nenastane dokud nepřijde čas, aby nastala. To je nejvíce, co k
ní mohu říci. Zatím pro ni ten správný čas nenastal.
Terry: Chápu. Dobře. Rozumím. Mnoho pracovníků Světla hlásí, že s tím, jak probíhá
poslední bitva, dostávají závažné zásahy. Kromě ochranné meditace a únikem do přírody,
co jiného může pracovník Světla udělat pro zvýšení své ochrany?
Cobra: Mělo by tu být mnohem více vzájemné podpory mezi pracovníky Světla.
Mohou vytvořit podpůrné skupiny a podporovat se navzájem fyzicky, emocionálně,
mentálně a duchovně. To je to, co se musí stát. Je tu zkrátka příliš malá podpora
mezi pracovníky Světla, a to se musí okamžitě změnit.
Terry: Dobře. To je velmi důležité. Dobře, další otázka. 2. listopadu synoda Jupitera a
Saturnu spustila Věk Vodnáře v našem Slunečním systému za oběžnou dráhou Měsíce. V
ten okamžik nastala masivní operace Ashtarovy vesmírné flotily. O čem tato operace
byla?
Cobra: Mateřské lodě Ashtarovy flotily se přeskupily napříč celým Slunečním
systémem, a to za účelem konečného planetárního osvobození Země. Nyní se
nacházejí v konečné pozici a jsou připraveni přeposílat energie, které spouští
Událost, jsou připraveni… používají své pokročilé technologie, technologii Mjolnir a
jiné, aby odstranily zbývající temnotu na planetě.
Terry: Jasně. Chápu. Je na povrchu planety dostatek energie Bohyně?
Cobra: Zdaleka není. Na povrchu planety máme příliš málo energie Bohyně. Budeme
jí potřebovat mnohem, mnohem, mnohem, mnohem, mnohem, více.
Terry: Jasně. Chápu. Mimo meditace uvnitř Sesterstva růže, jak můžeme efektivně šířit
energii Bohyně napříč planetou?
Cobra: Důležité není pouze meditovat při týdenních meditacích. Důležité je
zosobňovat energii Bohyně v každodenním životě. Takže lidé, kteří jsou napojeni na
energii Bohyně mohou tuto energii přivolat a nechat ji vyzařovat skrze jejich činy v
každodenním životě. To je nyní velmi důležité.
Terry: Chápu. Jasně, rozumím. Další otázka. Již jsi se dotkl tématu aktivace berlínského
vortexu, ovšem jaká je situace ohledně berlínského vortexu nyní, po jeho aktivaci 29.
srpna?
Cobra: Na to jsem již odpověděl před několika otázkami.
Terry: V pořádku, další otázka. Jaká je situace s Ghislaine Maxwellovou? Co nyní
můžeme udělat pro její ochranu před zavražděním, aby mohla vypovídat u soudu v roce
2021?
Cobra: Na webu WeLoveMassMeditation byla přesně pro tento účel zveřejněna
meditace. Můžete ji použít jako nástroj pro dosažení tohoto cíle.
https://www.welovemassmeditation.com/2020/07/daily-meditation-at-630-pm-utc-tokeep-Ghislaine-Maxwell-alive-until-she-can-testify.html
Terry: Jasně, rozumím. Z mé strany je to vše. Následující část převezme Hoshino.
Část 2. Meditace Věku Vodnáře
Hoshino: Dobrá. Přejděme nyní k druhé části, která se bude týkat převážně meditace na
podporu aktivace Věku Vodnáře 21. prosince. Tak tedy, Cobro, čeho mohou Síly Světla
dosáhnout, zúčastní-li se ten den aktivace kritické množství lidí (tj. alespoň 144 000,
pozn. překl.)?
Cobra: Dosáhneme-li 21. prosince kritického množství meditujících, bude moci dojít
k významným změnám. Síly Světla budou konečně moci začít dekonstruovat
planetární karanténu, spolu se všemi exotickými negativními technologiemi,
implantáty a biočipy. Dekonstrukce bude moci začít díky dostatečně silným
energiím Věku Vodnáře. Dosáhneme-li kritického množství, projdou tyto energie
skrze kritické množství povrchové populace. Poté bude moci začít velká
transformace.
Hoshino: Jasně, chápu. Zúčastní-li se aktivace 21. prosince jeden milion meditujících, je
možné, že se nám podaří spustit Událost?
Cobra: Jsme sice blízko Události, ale ne zas tak blízko. Že by 21. prosince nastala
Událost je extrémně nepravděpodobné.
Hoshino: Doře. A dosáhneme-li ten den velkého úspěchu, jak daleko poté budeme od
planetárního osvobození Silami Světla?
Cobra: Jejich úhel pohledu je trochu odlišný od toho našeho. Co vidí oni je, že se
nacházíme v poslední bitvě, a daří se jim přibližovat k povrchu planety. Pokud 21.
prosince dosáhneme kritického množství, začnou povrch planety nejprve čistit
energeticky, a poté, v nějakém bodě, také fyzicky. Takže 21. prosince představuje
určitý potenciál pro změny.
Hoshino: Aha, chápu, další otázka. Pokud se nám podaří naší aktivací Věku Vodnáře
navždy stabilizovat pozitivní časovou linii, znamená to, že tato časová linie již zůstane
aktivní od následujícího roku až do okamžiku Události?
Cobra: Stabilizací časové linie se má na mysli to, že kurz směrem ke konečnému
osvobození bude co nejvíce bezproblémový, jsme ovšem stále v posledních bitvách.
Dokud osvobození nenastane, nebude to procházka růžovým sadem. Vítězství
budeme moci oslavovat až tehdy, kdy k němu dojde, a ne ve dnech před ním.
Hoshino: Ano, s tím naprosto souhlasím. Dobrá, tak tedy, další otázka. Jak můžeme
manifestovat epický úspěch 21. prosince použitím Květu života?
Cobra: Květ života můžete využít ve svých každodenních přípravných meditacích
před 21. prosincem. A pak, až přijde 21. prosinec, je důležité provést aktivační
meditaci přesně tak, jak je instruováno, přesně tak, jak byla zveřejněna na
stránkách, v přesně daný moment. To proto, abychom v okamžiku konjunkce
Jupitera a Saturnu dosáhli maximální úrovně soudržnosti a jednoty. Tím získáme
velmi silný, až laserový signál, který může pomocí moha sladěných účinkujících
sjednotit cíl.
Hoshino: Budou mít lidé narození ve znamení Vodnáře při aktivaci důležitější roli?
Cobra: Jejich role bude stejně důležitá, jako role ostatních. Lidé narození ve
znamení Vodnáře však budou těmto energiím více otevřeni. Takže se možná v daný
okamžik více otevřou meditaci.
Hoshino: Jasně, zajímavé. Můžeme efektivněji ukotvit záblesk energie Kosmické lásky
pokud budeme mít na sobě během aktivace tachyonizované Cintamani kameny, růžové
krystaly nebo stříbro?
Cobra: Ano, můžete, cítíte-li se být k tomu vedeni. Ano.
Hoshino: Dobrá, další otázka. Energie Saint Germaina patří k jednomu z nevýznamnějších
faktorů, které pomohou lidstvu vstoupit do Věku Vodnáře. Jak můžeme 21. prosince tyto
energie přivolat?
Cobra: Opět, není to o tom 21. prosince přivolat Saint Germaina. Je to o tom,
přivolávat ho… jeho přítomnost ve vašem každodenním životě. Během vašich
meditací můžete mít jeho obrázek poblíž a meditovat nad ním, nebo se s ním při
meditacích spojit.
Hoshino: Jasně. Uděláme to… Jaké symboly Věku Vodnáře si můžeme položit na svůj
oltář během aktivace?
Cobra: K tomu použijte svůj vnitřní hlas.
Hoshino: Dobře. Další otázka. Pokyny k meditaci uvádí, abychom si představili náš
perfektní život ve Věku Vodnáře. Můžeš nám prosím ohledně toho něco navrhnout,
abychom si během meditace mohli co nejlépe představit ideální společnost na Zemi?
Cobra: Věk Vodnáře je zlatý věk, na který každý z nás čeká. Věk Vodnáře je v
podstatě náš život po Události. Je to přechod ze staré společnosti do nové, ve které
se bude nacházet rovnost, láska, pochopení mezi lidmi, budou představeny
pokročilé technologie, dojde k prvnímu kontaktu a k manifestaci nadbytku a
uzdravení pro každého.
Hoshino: Dobře. Chápu. Děkuji za tuto odpověď. A další otázka. Pokud bychom chtěli
požádat Centrální kosmickou rasu, aby pomohla planetě Zemi vstoupit do Věku Vodnáře,
jaké minerály nebo drahokamy lze použít pro zesílení spojení mezi lidstvem a Kosmickou
centrální rasou?
Cobra: Goshenite (odrůda berylu) je minerál, který umožňuje spojení s Kosmickou
centrální rasou tím nejsilnějším způsobem, nejvíce ze všech minerálů, které lidstvo
zná.
Hoshino: Jasně, to je dobré vědět. Další otázka. Chceme-li manifestovat optimální
výsledek této meditace použitím protokolu Command 12 21, jak a kdy bychom měli
protokol použít?
Cobra: Protokol můžete použít ve dnech a hodinách vedoucích k naší meditaci a
požádat váš tým, aby pro meditaci připravil vaše energetické pole, vědomí, tělo,
emoce, mysl a zajistil vám ochranu.
Hoshino: Chápu. Beta Aquarii je nejjasnější hvězda v souhvězdí Vodnáře, spojíme-li se s
ní při meditaci, pomůže to Zemi vstoupit do Věku Vodnáře rychleji a s méně překážkami?
Cobra: Tohle není o pomoci Zemi. Je to spíše o zarovnání vašeho vědomí s energií
Vodnáře. Samozřejmě se s touto hvězdou můžete spojit, dokonce se můžete spojit s
celým souhvězdím Vodnáře, získáte tím lepší pochopení a prožitek energií, které z
tohoto souhvězdí přicházejí.
Hoshino: Dobře, chápu. Budou mít v naší aktivaci Dračí vortex v Taiwanu a vortexy
Bohyně v Paříži a Versailles významnou roli?
Cobra: Paříž bude během aktivace umístěna na velmi specifickém bodě, protože
Jupiter a Saturn budou přesně na západním bodu horizontu (astrologickém
descendentu). Budou zapadat v okamžiku, kdy se Paříž bude nacházet přesně na
linii západního bodu horizontu, což znamená, že v daný okamžik pařížský vortex
Bohyně obdrží speciální energetickou stimulaci. Lidé žijící v Paříži tak mohou
zorganizovat silnější meditaci. Mohou začít přivolávat energii Bohyně ještě před
začátkem aktivace, asi hodinu nebo dvě před jejím začátkem, poté v okamžiku
konjunkce Jupitera a Saturnu provést hlavní meditaci, a po ní opět přivolat energii
Bohyně. To jistě pomůže.
Hoshino: Dobře, chápu. Děkuji za odpověď. V období od 11. ledna do 11. listopadu
nastalo mnoho planetárních konjunkcí v Kozorohu, a nyní nastane konjunkce Jupitera a
Saturnu ve Vodnáři. Jaký je rozdíl mezi konjunkcí v Kozorohu oproti konjunkci ve Vodnáři?
Cobra: Napříč rokem 2020 se do Kozoroha dostalo a stále se v něm nachází mnoho
planet. Jejich energie spustila očistění veškeré zkreslující Anomálie kontrolního
systému, který na naší planetě existuje. Veškerá korupce, podvody, lži a klamání
byly napříč rokem vystaveny na světlo. Způsobovaly to planety v Kozorohu,
způsobovaly to všechny přechody a konjunkce v Kozorohu. V prosinci dojde k hlavní
změně energií, mnoho planet a asteroidů opustí Kozoroha a vstoupí do Vodnáře.
Tím začneme dostávat mnohem více energie Vodnáře. Energie Vodnáře přinesou
velmi potřebnou vizi a vyšší perspektivu na kolektivní evoluci lidstva, směrem ke
kosmické perspektivě, která zahrnuje první kontakt, Událost a vyšší úroveň vývoje
společnosti, což je nyní drasticky zapotřebí.
Hoshino: Jasně, chápu. Bude okamžik zimního slunovratu hrát důležitou roli v naší
aktivaci?
Cobra: V podstatě ano, protože k němu dojde pár hodin před aktivací, a to zvětší a
zesílí intenzitu samotné konjunkce.
Hoshino: Dobře. Další otázka. Mnoho astrologů věnuje pozornost velké konjunkci
Jupitera a Saturnu 21. prosince tohoto roku, pokud bychom ten den nemeditovali, bude
mít energie konjunkce vůbec nějaký pozitivní dopad na Zemi?
Cobra: Nějaký pozitivní dopad by do určité míry měla, bude-li ale mnoho z nás
vědomě meditovat a směrovat tuto energie skrze svá těla do středu Země, tak tato
extrémně pozitivní energetická stimulace zasáhne povrch planety mnohem více. A
samozřejmě, že ten den budeme meditovat.
Hoshino: Jo. Jo. Jasně. Ten den budeme meditovat. Jo. Tak tedy další otázka. Je hlavní
slunce galaxie M87 hlavním sluncem kupy galaxií v Panně?
Cobra: Ano.
Hoshino: Jasně. To je dobré vědět. Kapela 5. Dimenze v roce 1969 vydala píseň zvanou
Věk Vodnáře. Text písně zní: „Když se Měsíc dostane do Sedmého domu a Jupiter se
zarovná s Marsem, bude to úsvit Věku Vodnáře.“ Nicméně ani k jednomu z těchto
astrologických zarovnání 21. prosince nedojde. Došlo ze strany autora písně k
nedorozumění, nebo ohledně toho existuje rozumné vysvětlení?
Cobra: Ze strany autora písně k nedorozumění nedošlo. Použil prostě nějaké
náhodné astrologické symboly, které se neshodují se těmi, které započínají Věk
Vodnáře.
Hoshino: Jasně, rozumím. Dobře. Čas meditace není tolik vyhovující pro lidi žijící v Asii.
Například pro lidi v Taiwanu bude 2:22 ráno a po třetí ranní pro lidi v Japonsku. Mohl bys
prosím znovu vyzdvihnout význam naší aktivace, aby se k nám přidalo více lidí z Asie?
Cobra: Od doby, kdy byly vynalezeny budíky v podstatě nevidím žádný důvod proč
by lidé nemohli meditovat ve dvě nebo ve tři hodiny ráno. Je-li zde dostatek
motivace, je všechno možné. Jde pouze o malý akt… pokud vynaložíte trošku více
energie na nastavení si budíku a meditaci poté, co vám budík zazvoní, můžeme
dosáhnout opravdových změn. Více se přiblížíme ke konečnému osvobození. Řekl
bych, že hodně lidí obětovalo pro osvobození planety mnohem více. Probuzení ve
dvě hodiny ráno kvůli meditaci vidím jako jeden z malých přispění ke konečnému
cíli. Poté, co budeme osvobozeni, budeme rádi, že jsme se zúčastnili. Ti, co budou
meditovat, budou rádi, že to udělali, protože budou součástí vítězného týmu.
Hoshino: Ano, naprosto s tím souhlasím. A poté, co s meditací skončí, mohou jít opět
spát. Dobrá. Nyní se přesuňme k další části otázek. Předávám ti slovo Jedi.
Část 3. Ujasnění
Jedi: Tak jo, třetí část se týká ujasnění. Někteří lidé, od okamžiku, kdy se dozvěděli, že
bytosti Chiméry jsou skupinou obřích pavouků, se ohledně pavouků cítí nepříjemně. Je
něco, co by pracovníci Světla mohli udělat, spatří-li ve svém domě pavouka?
Cobra: Většina pavouků, které vidíte doma nemají s Chimérou absolutně žádné
spojení.
Jedi: Dobře. Mohou nefyzické pavoučí bytosti číhat v našich domovech?
Cobra: Může se to stát, ale děje se to výjimečně, protože mnoho z větších
pavoučích bytostí… nefyzických pavoučích bytostí byla již odstraněna, ale stále se
to může občas stát.
Jedi: Dobře. Je Pavoučí Matka v mytologii domorodých Američanů pozitivní bytost?
Cobra: Ano.
Jedi: Můžeme ji přivolat, aby uzdravila Chiméří pavouky?
Cobra: Aby odstranila tyto Chiméří pavouky… ano, můžete.
Jedi: Jasně, dobře. Obojí, Bagua v čínské kultuře a lapač snů v kultuře domorodých
Američanů nemají s Chimérou nic společného, je to tak?
Cobra: Ano, to je správně.
Jedi: Dobře. Mají pavouci, jako hmyz, nějaký pozitivní duchovní význam?
Cobra: Pavouky můžete využít jako symbol propojenosti a vytváření spojení.
Jedi: Poslala někdy Galaktická centrální rasa nebo Kosmická centrální rasa své členy, aby
se inkarnovali na povrchu planety?
Cobra: Galaktická centrální rasa ano. Kosmická centrální rasa ne. Členové
Kosmické centrální rasy se nikdy na povrch této planety neikarnovaly.
Jedi: Jakmile dojde k založení našeho osobního týmu, skrze protokol Command 12 21,
kolik bytostí v takové skupině v průměru bude?
Cobra: To záleží na účelu mise osoby na povrchu, která tým přivolá. Běžně je to
mezi třemi až sedmi bytostmi. Pro některé lidi, kteří mají důležité mise to může být i
mnohem více.
Jedi: Jasně, to jsou dobré zprávy. Měly s námi tyto bytosti nějaký zvláštní vztah, předtím,
než jsme přišli na Zemi?
Cobra: Ano. Mnoho lidí má ve svých týmech členy rodiny Duše, kteří jsou na druhé
straně, na mateřských lodích pomáhajících dané misi.
Jedi: Páni, to je skvělé. Jak Síly Světla vyhodnocují pracovníky Světla na povrchu planety,
poté co použijí protokol Command 12 21?
Cobra: Pro Síly Světla je nejjednodušší oskenovat auru a okolí pracovníka Světla a
pomoci tak více přímou cestou. Mají své technologie. Mají mnoho technologií,
kterými mohou oskenovat auru a okolí, fyzické okolí, daného pracovníka Světla a
mohou je využít k tomu, aby do určité míry zlepšili jeho nebo její situaci.
Jedi: Ó, skvělé. Dobře. Kolem světa se nacházejí vortexy Vzestupu, jako například Hora
Fuji v Japonsku a Nefritová hora v Taiwanu. Jak lze využít těchto vortexů pro účely
planetárního osvobození a pro osobní duchovní rozvoj?
Cobra: Tato místa mají velmi silnou duchovní energii. Pokud jste schopni je navštívit,
můžete získat duchovní povzbuzení. Pokud se k nim fyzicky dostat nemůžete, je
možné se s nimi spojit ve svých meditacích, dostanete pak alespoň částečné
povzbuzení.
Jedi: A jak budou tyto vortexy fungovat následující rok, s tím, jak vstoupíme do Věku
Vodnáře?
Cobra: Aktivita napříč celou planetární mřížkou a zvláště těmito vortexy bude
značně rozšířena. Znamená to, že Síly Světla budou posílat skrze Světelnou mřížku
a všechny tyto vortexy mnohem více Světla. A to rozhodně urychlí proces
osvobození.
Část 4. 2021
Jedi: Jasně, dobrá. Tak dál. Pokud se chceme zúčastnit příprav na Událost zakopáváním
Cintamani kamenů, doporučil bys pro ně nějaké konkrétní místo?
Cobra: Za tímto účelem musíte použít svůj vnitřní hlas a nejlepší místo najít podle
toho, co vám bude říkat, protože jím budete vedeni. Pokud je součástí vaší mise
zakopávat Cintamani kameny, budete vedeni tam, kam kde je bude potřeba
zakopat.
Jedi: Jasně. V případě, že následující rok dojde k Události, nebo pokud k ní dokonce
dojde v následujících týdnech, můžeš nám dát nějaké instrukce k meditaci na Fialový
plamen, kterou bychom mohli provádět v okamžiku Události?
Cobra: Je extrémně nepravděpodobné, že by k Události došlo v následujících
týdnech, ovšem pokud chcete používat Fialový plamen, můžete si jej jednoduše
představit jak přichází z nebes, prochází vaším energetickým polem, fyzickým a
emocionálním tělem, vaší myslí, čistí vše, co je zapotřebí očistit a pokračuje dál do
středu Země. Tuto vizualizaci můžete použít i v okamžiku, kdy pro vás budou okolní
energie příliš intenzivní. Samozřejmě, že v okamžiku Události vám může pomoci v
očištění čehokoliv, co bude na energetické úrovni zapotřebí očistit.
Jedi: Ó, velmi dobrá instrukce. Může se stát, že v době, kdy k Události dojde, bude v Asii
a USA půlnoc. Můžeme se nějak připravit na situaci, kdy v našem místě bydliště bude v
okamžiku Události půlnoc?
Cobra: Na tomhle nezáleží, nesejde na tom, při jaké hodině k Události dojde. Ať už
se bude dít cokoliv, budete tak či onak připraveni. Budete-li spát, probudíte se. Ať se
stane cokoli, budete vedeni vnitřním hlasem a budete v pořádku.
Jedi: Dobrá, dále. Povzbuzoval jsi nás, abychom rozmísťovali vyobrazení Květu života
všude, po celém světě. Jaký je aktuální stav této aktivity?
Cobra: Vyvíjí se hezky, doporučuji lidem, pokud se k tomu cítí být vedeni, aby v ní
pokračovali.
Jedi: Jasně. Takže bychom měli tato vyobrazení rozmísťovat i následující rok?
Cobra: Ano.
Jedi: Dobře, dál. Pandemie koronaviru zastihla Síly Světla do určité míry nepřipravené.
Očekávají v následujících měsících, že se temné síly opět něčím pokusí zabránit
manifestaci pozitivní časové linii Vzestupu?
Cobra: Ano, samozřejmě, temné síly se neustále snaží narušit tok časové linie a
budou v tom pokračovat. Síly Světla se snaží jejich snahy vychýlit, co nejvíce dokáží.
Jedi: Dobře. Je něco, v čem by povrchová populace mohla pomoci?
Cobra: Ano, samozřejmě, v manifestaci jednoty.
Jedi: Dobře. Pokud se vakcína na koronavirus objeví příští rok na trhu, mohou Síly Světla
zajistit, že v ní nebudou skryté trasovací čipy nebo nebezpečná biotechnologie?
Cobra: Dobrá, čipy… vakcína, která se brzy dostane na trh, nebude v sobě
obsahovat žádné biočipy nebo trasovací čipy, ale bude obsahovat chemikálie, které
jsou pro lidi potenciálně škodlivé.
Jedi: Jak Konstituce Spojených státu Amerických a Deklarace nezávislosti ovlivní v
následujících měsících svět?
Cobra: Čím více povědomí tu o Konstituci Spojených státu Amerických bude, a o
tom, jak může být použita, tím více bude zajištěno, že proces, který nyní probíhá ve
Spojených státech bude pokračovat způsobem, který je legální, zákonný a podle
vyššího účelu. Během voleb ve Spojených státech došlo k významnému podvodu.
Ten musí být přiveden na světlo a musí být správně vyřešen. Konstituce Spojených
státu Amerických a Deklarace nezávislosti jsou dva dokumenty které mohou tomuto
procesu pomoci, mohou být použity jako nástroje.
Jedi: Nebude-li možné v roce 2021 úplně odstranit Chiméru a Drakoniány, přemění Zdroj
zbývající temné entity skrze záblesk, k němuž dojde při Události?
Cobra: Takže, ať už k Události dojde kdykoliv, Zdroj přemění, nebo řekl bych spíše
vyčistí, veškeré zbývající temné entity zábleskem v okamžiku Události.
Jedi: Dobrá. Očekává skupina pozitivních Draků, že se po prezidentské inauguraci
rozvolní napětí mezi Čínou Taiwanem?
Cobra: Ó, dobrá… Síly Světla a skupina pozitivních Draků dělají vše, co mohou, aby
zde situaci stabilizovali. Zatím není úplně stabilizovaná. A to není spojené pouze s
volbami ve Spojených státech. Je to spojené s celosvětovou geopolitickou situací a
s plány temných sil na jejich vlastní resetování ekonomiky. Samozřejmě, že jejich
vlastní… temná verze resetování ekonomiky nenastane, ale budou se pokoušet o
cokoliv, co budou schopni, aby nás přivedli k této temné časové linii. Konflikt mezi
Čínou a Taiwanem je součástí jejich plánů. Takže Síly Světla situaci řeší a snaží se ji
stabilizovat, co nejvíce je to jde.
Jedi: Dobrá, to je skvělé. Chtěl bych za to Silám Světla poděkovat. Je stále v plánu Sil
Světla využít kryptoměnu Ripple?
Cobra: Ne, již není.
Jedi: Aha, dobře. Z astrologického hlediska začíná Věk Vodnáře 21. prosince 2020 a
končí v roce 2043, je tomu tak?
Cobra: Ne, Věk Vodnáře je vlastně proces. Je to proces přechodu mezi Věkem Ryb a
Věkem Vodnáře. Je to postupný proces. 21. prosinec je pouze jedním z hlavních
termínů. Pro naší planetární situaci jde ale o klíčové datum, o kterém můžeme říci,
že energie Vodnáře začnou být natolik silné, aby pomohly v osvobození planety a
přivedly nás ke konečnému cíli, samotnému osvobození. To, co skončí v roce 2043
je to, že všechny hlavní planety a asteroidy, které tou dobou budou ve Vodnáři, toto
pole opustí. V ten okamžik již budeme tak daleko za naším současným stavem
evoluce, že půjde o úplně odlišnou situaci.
Jedi: Jasně, dobrá. Další otázka. Budou v následujících letech státy, ve kterých došlo k
zakopání mnoha Cintamani kamenů a postaveny Tachyonové komory bezpečnější pro
život?
Cobra: Ano, do určité míry. Není to absolutní ochrana, ale je to rozumná míra
ochrany proti temnotě. Lidé ji již mnohokrát pocítili, mnoho tajfunů, nepříjemného
počasí a silných bouří bylo odkloněno díky Tachyonovým a Cintamani polím v
mnoha zemích. To je pouze jeden z příkladů. (V České Republice došlo hned k několika
akcím, při kterých byly na určitých vhodných místech zakopány Cinatamani kameny. V
Českém Krumlově se dokonce nachází funkční Tachyonová komora, osobně aktivovaná
Cobrou a Isis. Pozn. překl.)
Jedi: Dobře, skvělé, tak dál. S tím, jak je stále více hrozeb ze strany temných sil
odstraňováno, plánují Síly Světla ještě před Událostí spustit úplné odhalení?
Cobra: K úplnému odhalení dojde pouze v okamžiku Události.
Jedi: Dobrá. Je možné, že k Události dojde ještě předtím, než skončí pandemie?
Cobra: Ano, je to možné.
Jedi: Skvělé. Jakou práci by si pracovník Světla na povrchu planety mohl předsevzít do
nového roku v kontextu projektu Nové Atlantidy?
Cobra: Jasně. V roce 2021 dojde k obrovské reaktivaci planetární Světelné mřížky,
která bude zahrnovat mnoho vortexů a Ley lines. Povrchové populaci budou
ohledně toho začátkem roku možná předány instrukce. Nemohu to slíbit, ale přijde
mi to jako poměrně pravděpodobné.
Jedi: Dobře. Poslední otázka není tak úplně otázkou… poděl se prosím na závěr
rozhovoru s publikem o nějaká povzbuzující slova a radu, jak projít tuhle poslední bitvu.
Děkuji, Cobro.
Cobra: Ano. Poslední bitva je zatím poměrně intenzivní. Pro některé z nás je hodně
krutá a brutální, ale nyní jsme… přežili jsme rok 2020. Byl to hodně zvláštní rok plný
mnoha, mnoha, mnoha nečekaných věcí, které se staly. Nyní stojíme před velkou
přeměnou, kdy dojde k důležitým astrologickým změnám, a ty přinesou hodně,
hodně nových energií, jež dostanou Síly Světla blíže k povrchu planety, a to bude
možné pocítit. Takže prosím každého, aby se zúčastnil naší meditace a pomohl 21.
prosince, v okamžiku velké konjunkce, ukotvit co nejvíce Světla. A pak můžeme
společně učinit velké, velké kvantové skoky směrem k našemu konečnému cíli. Tak
tedy, Vítězství Světla!
Jedi: Vítězství Světla!
Hoshino: Děkuji ti, Cobro. Vítězství Světla!
— Konec přepisu —

Závěrečnou aktivaci Věku Vodnáře budeme provádět v přesný okamžik konjunkce
Jupitera a Saturnu 21. prosince.
Datum a čas aktivace pro Českou Republiku a Slovensko je 21. prosince v 19:22
hod.
Chcete-li se zúčastnit aktivace, tak veškeré informace o ní najdete na adrese:
https://www.cestyksobe.cz/zaverecna-aktivace-veku-vodnare-21-prosince-2020/39155

Video s vedenou meditací aktivace:
https://youtu.be/LJyjkYwtwoI

Propagační videa v češtině:
www.youtube.com/watch?v=8F7MoRyysN4
www.youtube.com/watch?v=DttlCVfXQF4
www.youtube.com/watch?v=WzL0iVbtrzY

Nejnovější aktualizace jsou dostupné na blogu organizátora aktivace (anglicky):
http://2012portal.blogspot.com

Nebo na slovenském blogu, který průběžně překládá Cobrovi články do slovenštiny:
https://2020aquarius.blogspot.com

Tento článek je překlad z anglického originálu, dostupného na adrese:
https://www.welovemassmeditation.com/2020/12/interview-with-cobra-for-age-ofaquarius-final-activation.html

Autor: WeLoveMassMeditation

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico