ROMAN ZAHRÁDKA: KDO BUDE SKLÍZET ZLATÉ KLASY A KDO BUDE MUSET ZNOVU HLEDAT KLÍČ K BOHATSTVÍ?

datum 9. 9. 2014

Vážení čtenáři, když jsem vám posledně přál krásné léto, ani jsem netušil, jak rychle tentokrát uteče. Jen se podívejte kolem. Úroda je sklizená pod střechami, na polích jsou strniště z posekaných klasů, leckde už voní čerstvou hlínou zorané brázdy a v sadech a na vinicích dozrávají s posledními paprsky zlatého slunce plody, které čekají na své hospodáře, aby nám pak mohly po zbytek roku dodávat potřebnou energii.

A právě v této atmosféře stále se opakující sklizně jsme letos dozrávali všichni pod vlivem kosmického kříže, jehož poslední dva boží prsty nás v závěru léta upozorňovaly na zbývající zkoušky, které jsme někdo vědomě a další nevědomky podstoupili.

A nyní čekáme, jaký bude výsledek této úrody. Souběh obou sklizní je přitom až neuvěřitelný, a tak zatímco zemědělci hlásí průběžně nadprůměrné výsledky, naše sklizeň (ta lidská duchovní) se bude teprve sčítat. Zda bude nakonec také úspěšná, se bude odvíjet od toho, nakolik dokážeme vystoupit ze starých vzorců a přistoupit na změny, které pro mnohé z nás budou znamenat doslova znovuzrození. Vyhráno budou mít především ti, kteří po absolvování zatím poslední učební látky, na jejíž zvládnutí jsme měli všichni od dubna do srpna, dokáží vyvažovat rozum citem, který pramení v našich srdcích.

Pouhá racionalita, logický úsudek a přepočítávání hodnot v hmotné rovině už novým podnětům stačit zdaleka nebudou a tak se začnou mezi některými z nás stále zřetelněji rozevírat nůžky nepochopení pro život, jaký chceme dál vést. Tzn., že někteří staří partneři nebo přátelé z našich životů odejdou, aby mohli přijít noví a sdíleli s námi to, po čem společně podvědomě toužíme. Stejně tak se začnou houfovat všichni „hmoťáci“, kteří si budou muset uplynulou učební látku ještě jednou zopakovat, avšak s tím rozdílem, že zkouška bude tentokrát náročnější, ba i bolestnější, aby se probudila jejich srdce, která zatím postrádají potřebný cit z obavy, že přijdou o svůj blahobyt.

A v tom spočívá záludnost zatím poslední učební látky, jejíž tajenka na konci říká, že kdo vyváží rozum citem, bude po zásluze sklízet i zlaté klasy, a kdo se zacyklí v rozumovém vzorci, bude muset k bohatství znovu hledat klíč. S láskou Roman Zahrádka

Roman Zahrádka, šéfredaktor časopisu
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel
Zdroj: www.astrolife.cz

 

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico