Vážení čtenáři, když jsem vám posledně přál krásné léto, ani jsem netušil, jak rychle tentokrát uteče. Jen se podívejte kolem. Úroda je sklizená pod střechami, na polích jsou strniště z posekaných klasů, leckde už voní čerstvou hlínou zorané brázdy a v sadech a na vinicích dozrávají s posledními paprsky zlatého slunce plody, které čekají na své hospodáře, aby nám pak mohly po zbytek roku dodávat potřebnou energii.

A právě v této atmosféře stále se opakující sklizně jsme letos dozrávali všichni pod vlivem kosmického kříže, jehož poslední dva boží prsty nás v závěru léta upozorňovaly na zbývající zkoušky, které jsme někdo vědomě a další nevědomky podstoupili.

A nyní čekáme, jaký bude výsledek této úrody. Souběh obou sklizní je přitom až neuvěřitelný, a tak zatímco zemědělci hlásí průběžně nadprůměrné výsledky, naše sklizeň (ta lidská duchovní) se bude teprve sčítat. Zda bude nakonec také úspěšná, se bude odvíjet od toho, nakolik dokážeme vystoupit ze starých vzorců a přistoupit na změny, které pro mnohé z nás budou znamenat doslova znovuzrození. Vyhráno budou mít především ti, kteří po absolvování zatím poslední učební látky, na jejíž zvládnutí jsme měli všichni od dubna do srpna, dokáží vyvažovat rozum citem, který pramení v našich srdcích.

Pouhá racionalita, logický úsudek a přepočítávání hodnot v hmotné rovině už novým podnětům stačit zdaleka nebudou a tak se začnou mezi některými z nás stále zřetelněji rozevírat nůžky nepochopení pro život, jaký chceme dál vést. Tzn., že někteří staří partneři nebo přátelé z našich životů odejdou, aby mohli přijít noví a sdíleli s námi to, po čem společně podvědomě toužíme. Stejně tak se začnou houfovat všichni „hmoťáci“, kteří si budou muset uplynulou učební látku ještě jednou zopakovat, avšak s tím rozdílem, že zkouška bude tentokrát náročnější, ba i bolestnější, aby se probudila jejich srdce, která zatím postrádají potřebný cit z obavy, že přijdou o svůj blahobyt.

A v tom spočívá záludnost zatím poslední učební látky, jejíž tajenka na konci říká, že kdo vyváží rozum citem, bude po zásluze sklízet i zlaté klasy, a kdo se zacyklí v rozumovém vzorci, bude muset k bohatství znovu hledat klíč. S láskou Roman Zahrádka

Roman Zahrádka, šéfredaktor časopisu
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel
Zdroj: www.astrolife.cz

 


Líbí se vám, co děláme?
Rádi byste podpořili provoz internetové televize Cesty k sobě?

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Za veškeré příspěvky předem děkujeme!

Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dledarovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího. Platba probíhá prostřednictvím služby

géčko.png verified_by_visa-full-colour.png Mastercard_SecureCode [Převedený].png visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png ms_accpt_match_eps.png