Čekáme na Spasitele, přestože jej sami držíme pod zámkem

datum 6. 7. 2018
Všichni jistě dobře znáte slavný film Nekonečný příběh s postavou malého Bastiana, který se vydal ze skutečného světa spolu se svými pomocníky Átrejem, Falkem a dalšími zachránit zemi Fantázie před temnotou (nicotou), jež se všude rozpínala v důsledku chybných přání a myšlenek lidí. Hlavním tématem románové předlohy Michaela Endeho je přitom ozdravující síla představivosti, která pomohla přežít jak zemi Fantázie, tak i našemu reálnému světu, jež jsou ve skutečnosti na sobě závislé.

Dovolím si v této souvislosti tvrdit, že v současnosti prožíváme něco podobného. Jen hrajeme tento příběh v jiném obsazení a s jinými tématy. Kolem nás se totiž rozpíná všudypřítomná globalizace a spolu s ní jediná modla konzumu a peněz. A právě k ní se upíná většina našich myšlenek a přání. Nevědomky tak dodáváme temnotě sílu a ona nad námi získává vcelku nenápadně a plíživě převahu.

Bastian našel klíč k záchraně v malém knihkupectví. Spočíval v knížce, jejímž prostřednictvím pronikl jako čtenář do děje a mohl v něm začít hrát hlavní roli. Především se ale musel vyrovnat s následky svých činů, aby měl sílu svět uzdravit. A právě tady začíná i naše ozdravná cesta – v uvědomění si toho, jaké činy máme za sebou, a co všechno, ať už v dobrém či zlém, způsobily. Ruku v ruce s tím by měla následovat i naše představivost, jak případná pochybení napravit a konkrétními činy uzdravit naše nespokojené duše. To bude také klíč k naší záchraně.

Jakmile jím otočíme a zámek povolí, spadnou nám z očí růžové brýle a získáme zase schopnost vidět věci nezkresleně tak, jak jsou. Pomůže nám to se rychleji zorientovat a vrátit zpět ke svým kořenům, abychom neustrnuli a mohli opět růst. Vždyť, co se kolem nás děje? Žijeme v iluzi blahobytu a pozvolna rezignujeme na život. Opájíme se bezcenným pozlátkem a nevnímáme přitom, že už dávno za nás rozhodují jiní, že už to nejsme my, kdo řídíme svoje životy. Bohužel, až tak daleko to zašlo, že jsme ochotni tak lacino prodávat svoje duše.

Probuďme tedy v sobě zvídavost malého Bastiana a především pak jeho statečnost čelit temnotě prostřednictvím vlastního JÁ. Jen tam, a nikde jinde, najdeme odpovědi na všechny naše otázky, stejně jako návod na to, jak v sobě zažehnout světla, před nimiž tma sama zmizí bez boje. Čeká nás nelehký úkol. Budeme muset totiž jako pilné včeličky na sobě zapracovat, aby se mohl náš úl proměnit v opravdový domov, v němž budeme všichni dobře vědět, kde je naše místo a v čem spočívá naše úloha. Zatím jen ve většině podléháme nicotě a čekáme na Spasitele, přestože jej sami držíme pod zámkem…

Roman „New“ Zahrádka, vedoucí redaktor časopisu
Publikováno v časopisu Ve hvězdách

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: [email protected] (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: [email protected]
Zdroj: https://vehvezdach.cz/

sdílet: 
holubice
Podpořte nás

Děkujeme

Vážení diváci, velmi si vážíme vašich příspěvků – dáváte nám naději, že budeme moci pokračovat.

Pro platby zdarma v ČR a Eurozóně:
2502009848/2010 s uvedením slova
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro platby v ČR:
107-7380440287/0100 s uvedením
„Dar“ do zprávy pro příjemce.

Pro mezinárodní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ40 0100 0001 0773 8044 0287 
BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Název účtu: CESTY K SOBĚ
Praha 4, 149 00
Česká republika

111
111 Kč
222
333 Kč
333
555 Kč
444
777 Kč
999
999 Kč
libovolna
libovolná částka
Cesty k sobě
FB ico